Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 11.12.2017.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

4. dan rada

11.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

OBRAĆANJA

Zoran Đorđević

Moram da reagujem na reči poslanika i da kažem da je neprimereno uopšte da DS sebi nađe za pravo da kritikuje PIO fond i sve ono što se dešava i svi dugovi koji se dešavaju. Demokratska stranka i vaš predsednik Dragan Šutanovac je doveo do toga da 2011. godine penzioneri vojni budu oštećeni za 11,06 % i da ova Vlada vraća sada 200 miliona evra štete koja je napravljena tada.
Penzioni fond koji je oštećen za vreme 2000. godina time što ste penzionerima obećavali i podizali penzije na 2%, a nominalno jeli njihove penzije inflacijom i sa devalvacijom, to je priča o tome, ali penzionere ne možete da prevarite. Penzioneri znaju vrlo dobro šta ste radili i vrlo dobro znaju kolike su im penzije bile i koliko i kao su one padale s vremenom. Penzioneri danas ono što znaju, to je da su njihove penzije sigurne i sigurni su u to da će njihove penzije rasti iz godine u godinu.
Penzioneri su oni koji pamte neka vremena kada ste ih lagali i kada ste im pričali neke priče koje potpuno nisu imale nikakav rezon. Vi ste njima davali 2% povećanje, a s druge strane im jeli sa inflacijom i devalvacijom. Pa, da li stvarno mislite da penzioneri spadaju u grupu ljudi koji ne znaju da računaju? Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala, ministre.
Povreda Poslovnika, Marinika Tepić.
...
Nova stranka

Marinika Tepić

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Zahvaljujem, predsedavajući.

Najpre sam se javila po vremenu koje mi je preostalo, međutim, moram da reagujem sada po kršenju Poslovnika. Potpuno je neverovatan manir koji već danima primenjuju ovde članovi Vlade nad narodnim poslanicima, bez obzira sa koje strane mi sedimo. U tom smislu, smatram da ste prekršili član 27. i član 108, odnosno članove koji se odnose na primenu Poslovnika i na staranje o redu na sednici, predsedavajući.

Ako ministri, bez obzira da li su manje ili više važni po svom zvanju, ili potpredsedničkom ili nepotpredsedničkom statusu, a takvih ovde nema, koliko vidim, u odnosu na Vladu, vi morate da im skrenete pažnju da njihov posao ovde nije da nas prekorevaju. Znači, za duele sa narodnim poslanicima iz opozicije postoje narodni poslanici pozicije. Mi smo ovde jednaki i mi se trudimo da ukrštamo naša politička mišljenja. Članovi Vlade su ovde gosti, a narodni poslanici imaju jednu od osnovnih svojih nadležnosti – da nadziru izvršni organ, odnosno Vladu, odnosno njene članove.

Dakle, članovi Vlade, odnosno ministri mogu samo nama da odgovaraju na naša pitanja, da pitaju da li eventualno još nešto treba da odgovore ukoliko nisu to uradili na valjan način po prethodnom našem pitanju, a poslednje, ne što treba da urade, nego što ne smeju da urade, jeste da prekorevaju ovde narodne poslanike, naročito opozicije, da drže političke govore. To je manir koji sam mislila da ga neće primenjivati, ali ga je naročito pojačala upravo predsednica Vlade od kada je izabrana, a naročito pre neki dan kada je takođe učestvovala, vrlo kratko, u raspravi o budžetu. Ministar to ne može da radi. On može da odgovori na pitanje, ali ne može da prekoreva narodne poslanike, iz bilo koje stranke da dolaze. Za to postoji druga strana, a ne vi. Vi ovde niste druga strana, vi ovde polažete računa narodnim poslanicima.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Tepić.
Mislim da nisam povredio Poslovnik, iz razloga što ste vi pogrešili i morate da ga proučite malo bolje. Zbog toga što ministri kada dođu ovde kao predlagači, oni nisu gosti, učestvuju ravnopravno u debati. Gospodin Zoran Đorđević se javio i te kako kao neko ko ima legitimitet da govori o penzijama i o svemu onome o čemu je gospodin Balša Božović govorio, s obzirom da je u njegovom resoru i PIO fond.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni u Danu za glasanje? (Da.)
Hvala.
Reč ima Aleksandra Tomić.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Replika na izlaganje gospodina Božovića.

Kada pričamo o penzijama, onda moramo da ponovimo, da ne bi građani Srbije zaboravili, da je 50% fonda PIO išlo iz budžeta Republike Srbije 2012. godine kada je SNS preuzela odgovornost za vođenje države, danas je 32%. To znači da smo svojom pozitivnom ekonomskom politikom uspeli da uštedimo toliki novac koji su oni besomučno rasipali i to rasipanje je išlo do tih mera i do tih razmera da bi isplatili penzije, podizali kredite.

Zamislite kada bi neki ljudi u svojim domaćinstvima podizali kredite da bi mogli jednostavno da žive. To jednostavno ekonomski nije održivo i takav vid politike, a pogotovo socijalnih davanja, ne može da postoji u Srbiji. Zato su građani i penzioneri upravo dali podršku Aleksandru Vučiću 2014. godine, zato što je krajnje otvoreno i iskreno rekao o kakvoj ekonomskoj situaciji se u državi radi, da postoji rupa u budžetu od 250 milijardi dinara, da ne postoji mogućnost isplaćivanja penzija ukoliko se ne sprovedu ekonomske reforme koje sada daju rezultate. Te rezultate je trebalo zaista uspostaviti u jednoj državi i u jednom sistemu koji je potpuno bio demontiran od onih koji nam danas drže predavanja. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, doktorka Tomić.
Reč ima narodni poslanik Veroljub Arsić, po amandmanu.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, treba razmisliti o amandmanu i o diskusiji kolege Martinovića, a treba razmisliti i o diskusijama pripadnika bivšeg režima. Pogotovo mi se sviđa onaj deo kada oni pričaju šta u Srbiji sve ne treba da se radi, a sve to pod izgovorom da brinu za građane Srbije. U proteklih nekoliko sati rekli su sledeće – da ne treba Republika Srbija da ulaže u železnicu, pa su rekli da ne treba da ulaže u puteve, pa su nam rekli da Republika Srbija ne treba da vodi računa o našem aerodromu „Nikola Tesla“, pa su nam rekli da ne treba da ulažemo u privredu, pa su nam rekli da zatvorimo sva preduzeća, pa su nam rekli da treba da imamo vojsku koja će da nas čuva i brani motkama.

E, sada, ako ne ulažemo u železnicu, gospodu bih podsetio da su SAD postale ekonomski najmoćnija zemlja na svetu baš zato što su prvi uspeli da svoje privredne centre povežu železničkim prugama i tu dominaciju zbog toga, koju su ostvarili pre 140 godina, imaju i dan-danas. Onda da ne ulažemo u puteve, a oni su, svaka čast svakome, njihovi roditelji odlazili iz mesta gde su rođeni u Beograd ili Novi Sad ili u Niš zato što nisu imali put do kuće gde su se rodili. Pa da ne ulažemo u aerodrome, a ja mislim, koliko ima godina od kada je bio prvi let braće Rajt.

Dame i gospodo narodni poslanici, ovi iz bivšeg režima nas vode u srednji vek. Pričaju da nema goriva za automobile, oni nekome nešto kažu. Puteve smo prestajali da imamo, ne automobile, puteve smo prestajali da imamo dok ste bili na vlasti. Autoput od Subotice do Beograda započeo je još Slobodan Milošević. Koliko dugo ste ga pravili? Pa ste upadali sa kalašnjikovima kad je Marija Rašeta Vukosavljević dala koncesije na jednu traku autoputa, pa ste pravili autoputeve po njivama, međusobno ih niste spajali. od njive do njive. Kako su vršili eksproprijaciju? Da ne pričam o železnici. Sada su ovde bile garancije iz 2012. godine. Zadužili ste državu. Pa gde vam je rezultat? NJihov najveći uspeh u železnici – oni smatraju da je isto tramvaj i voz, pa su ulagali samo u španske tramvaje, gde je nestalo koliko miliona evra.

Sada oni brinu o penzionerima. Moram da postavim jedno pitanje – da li se penzije dobijaju od preduzeća koja rade ili od kredita? Po njima – od kredita, ali ne onih kredita koje će oni da podižu, nego onih kredita kojima će da nas sve zaduže, da nas vrate lepo u srednji vek, da oni budu vlastela, a ostatak Srbije da budu kmetovi. Nisu nas 12 godina vodili sigurnom rukom u Evropsku uniju, nego u srednji vek. Da imaju makar malo časti, ne bi ovakve stvari pričali, pokušali bi nešto da poprave, a ne da optužuju.

(Zoran Krasić: Igrali su se mobilnim telefonima.)

To što se igraju mobilnim telefonima, eto, hteli su i „Telekom“ da prodaju. Toliko su ga upropastili da nije vredeo više ni 300-400 miliona evra, nešto što je pravljeno 50-60 godina. Sada oni nama pričaju kako treba država da se vodi. Sve živo ste upropastili, sve čega god ste se dohvatili.

Evo, vidim, neki se podsmehuju za ovo što diskutujem. Pa, lako je njima bilo da stave stan pod hipoteku u korist DS-a. Pa, koliko su stanova zaradili nepoštenim radnjama dok je DS bio na vlasti? Koja je to ljubav? Pa, nemate vi ljubav ni prema stranci, ni prema državi, samo prema svom džepu i politikom se bavite zbog svog džepa.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima Sonja Pavlović, povreda Poslovnika. Izvolite.

Sonja Pavlović

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Hvala.

Gospodine Arsiću, vi ako već hoćete da vršite analizu sadašnjih i prethodnih vlasti, onda to treba da uradite onako kako jeste. Prvo, to nas više ne interesuje. To sam već jednom rekla. Odgovornost je sad i ovde i morate da prihvatite odgovornost za ono što sada činite. Nemojte se više izvlačiti na to.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Gospođo Pavlović, izvinite, molim vas, vi ste sada u replici. Samo navedite zašto sam ja i koji sam član povredio, kako sam povredio Poslovnik. Izvolite.