Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 11.12.2017.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

4. dan rada

11.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Dakle, još jednom samo da ponovimo. Ministre Vujoviću, vaše ćutanje na to što ste izjavili pre nekoliko dana da penzioneri nemaju pravo na zagarantovani iznos, već imaju samo pravo na penziju, me dosta onespokojilo, iz prostog razloga što je svaki čovek koji je pošteno radio celog svog radnog veka uplaćivao određeni iznos u Fond i on ima pravo u zagarantovanu penziju, kako kaže reforma penzionog sistema iz 2003. godine. To je prva demokratska i reformska Vlada Zorana Đinđića.

Hoću da znate da vaše ćutanje će dovesti do toga da će mnogi od njih nažalost u međuvremenu preminuti i neće imati prava na ono na šta su ceo život radili i na šta su ceo život ponosno zarađivali. Dakle, ne možete da ćutite, makar da se izvinite zato što se ne radi o robotima, radi se o živim ljudima.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Kolega Božoviću, samo jedan momenat. Znači, siguran sam u to i znam da ste pročitali amandman i znate o čemu se radi i ja sam vas pustio u ovom prvom delu da govorite i van toga i van teme i o penzijama, smatrajući da je to deo jedne šire rasprave o budžetu, jednoj ekonomskoj strategiji zemlje. Obzirom da su ministri tu, hajde molim vas završite molim vas o amandmanu. Hvala vam.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Suština mog predloga jeste bila da kada već nemamo predsednika, odnosno kada već vi nemate predsednicu Vlade koja će naći za shodno da dođe i da raspravlja o svim amandmanima i da se eventualno izvini kada se ustanovi da ste sigurno pogrešili ili da se vi izvinite ukoliko ste sigurno rekli to što jeste, a u stenogramu piše da jeste, da jednostavno na ovaj način omalovažavate one koji su ceo svoj život časno i pošteno sticali svoju imovinu. Oni ne mogu da dobiju penziju, to je njihovo pravo, to je njihova imovina, u suprotno dajte im sve što su tokom životnog veka isplaćivali i uplaćivali u Fond, pa neka ta sredstva prebace u neki privatni, na taj način se raskosurajte. To je pošteno, ali ne možete nekome da skraćujete njegovo životno pravo koje je stekao, svoju imovinu. Na tome se zasniva moderni svet. Na tome se zasniva civilizacija danas. U suprotnom smo u anarhiji gde ćete sutra ući u nečiji privatni račun i reći, vi imate pravo na račun i ušteđevinu, a koliko je, to ćemo mi da vam kažemo. Dakle, to ne može tako, ministre. To ne može ni u MMF-u tako, ni u Svetskoj banci. E, pa ne može onda ni u Srbiji.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima dr Dušan Vujović, ministar.

Dušan Vujović

Ovako, čitam saopštenje Ustavnog suda sa sednice održane 23. septembra 2015. godine.
Da ne čitam celo saopštenje, a mogu, pročitaću vam samo rečenicu koju sam imao u vidu kada sam rekao, to što sam rekao. Znači ovako – Ustavni sud smatra, to je u trećem pasusu, Ustavni sud smatra da su osnovane tvrdnje inicijatora da penzija koja je stečena u skladu sa zakonom predstavlja imovinu penzionera, ali ukazuje da iz Ustava ne proizilazi garancija penzijskog davanja u određenom iznosu, jer je ograničenje imovinskih prava pod određenim uslovima dozvoljeno i prema našem Ustavu i prema Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, i tako dalje.
Drugim rečima, uzmite bilo koju imovinu, recimo, nasledite zemlju. Vrednost te zemlje ne zavisi, vama niko neće dirati pravo na to zemlju, ali vrednost te zemlje, njena sposobnost da generiše plodove, njena relativna vrednost zavisno od drugih stvari, recimo, da li je tu prošao put ili urbanistički drugačije urađeno, ne spori vaše pravo na zemlju, ali utiče na vrednost te vaše imovine. Isto je to imao Ustavni sud u vidu kada je rekao, vi ste ostvarili pravo na penziju, ali pošto je u sistemu, molim vas, ja sam slušao kad ste vi govorili.
Znači, voleo bih da ovo sve može, znači, ovo su oni doneli, ovaj stav pre nego što su povećane penzije, prvo je doneto pre prvog povećanja od 1,25% i drugog povećanja od 1,5%, i trećeg povećanja od 5%. Znači, ovo je principijelni stav. Ako želite ponovo da idete na Ustavni sud, izvolite.
Samo vam kažem, da na osnovu Ustavnog suda tako nešto što vi govorite. Neću da govorim čak sada, a zašto govorite tim tonom, to ne razumem, ali to sam imao u vidu kada sam rekao da ne postoji garancija iznosa. Znači, penzija je kao imovina, ali kada vam neko da imovinu, upis u knjige i tako dalje, on vam ne garantuje vrednost toga, niti može da garantuje vrednost toga.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala ministre.
Posle ministra mislim da je završena rasprava.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima Jelena Žarić Kovačević.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi članovi Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na član 2. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu koji ću i obrazložiti.

Dakle, važan deo budžetskog sistema jeste i obezbeđenje odgovarajuće finansijske osnove za pravosudni sistem. Podsetila bih da je Ustavom propisano da političari više ne mogu da smenjuju sudije. Potvrđena je stalnost sudijske funkcije, odnosno jednom izabrane stalne sudije nisu više bile u obavezi da prolaze kroz postupak reizbora i stalne sudije više nije birala Narodna skupština već ih je biralo posebno telo sastavljeno uglavnom od sudija Visoki savet sudstva.

Međutim, 2008. godine doneta su dva zakona koja su izigrala odredbe Ustava i izigrala sam Ustav Republike Srbije i omogućila DS da napravi nezapamćenu čistku među sudijama koja je ikada zabeležena u Srbiji, sve pod velom pravosuđa koja je bila samo paravan za stvaranje sudske vlasti koju će direktno kontrolisati DS.

Uništavanje više od 700 odluka o nereizboru sudija njihov povratak odštete za povredu ugleda i časti, pretrpljene strahove i sramotu, izgubljene zarade, koštali su našu državu više od 30 miliona evra. Posledice najgore reforme pravosuđa ikada, političkog obračunavanja DS sa svojim neistomišljenicima bile su ogromne po budžet Republike Srbije.

Dobar finansijski osnov za pravosudni sistem onemogućava politizaciju pravosuđa što i jeste cilj ovog amandmana. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Žarko Mićin.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Žarko Mićin. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Žarko Mićin

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem se predsedavajući.

Poštovani predsedavajući, gospodo ministri, dame i gospodo narodni poslanici, ovaj amandman je takođe u vezi investicija i sa njim sam hteo da povećam značaj investicija i planiranje investicija u strukturi budžeta.

Za investicije u budžetu za 2018. godinu je planirano 128 milijardi dinara i to mislim da je zaista jedan značajan iznos koji je čak 30% veći, nego što je planirano u 2017. godini.

Hteo bih da istaknem, malopre je jedan od prethodnih govornika, inače bivši predsednik opštine Smederevska Palanka, spomenuo gradonačelnika Miloša Vučevića i rekao kako on otvara neka parkirališta za bicikle, kao to je nešto negativno, to je nešto što treba da ga bude sramota, da li je tako?

S druge strane, ja moram da vam spomenem, znate šta, ne znam da li je otvarao parkirališta za bicikle, ali znam da je otvorio dve fabrike koje danas zapošljavaju 3.000 ljudi, a zapošljavaće 5.000. Znam da je položio kamen temeljac za muzičko-baletsku školu, koja je skoro pa završena. Znam da je položio kamen temeljac takođe za zgradu hitne pomoći koja je skoro završena. Znam da je položio kamen temeljac za zgradu RTV koja će takođe sigurno biti završena.

S druge strane, znate kako, nije radio ono što je radio upravo taj bivši predsednik opštine Smederevska Palanka. On je budžet shvatao kao svoju kasicu-prasicu. Pa, kako on to? On je iz tog budžeta samo uzimao, uzimao i uzimao, i smislio je inovativne načine za uzimanje.

Mislim da to najbolje pokazuje izveštaj državnog revizora, odnosno Državne revizorske institucije za 2012. godinu za Smederevsku Palanku u kojoj piše da je ovaj predsednik opštine koristio Gradski fudbalski klub „Jasenice 1911“ koji nema organe kluba, pazite, a ima registrovane igrače i osnovao ustanovu sportsku organizaciju Gradski fudbalski klub „Jasenice 1911“, kao indirektnog korisnika budžeta i preko te ustanove, vršio isplatu premija i stipendija, i pri tome dnevno su podizani iznosi od po 300.000 dinara, a pazite sad ovo, čekovima bez pokrića.

Prema rečima revizora preko ove ustanove samo u 2012. godini bez osnova isplatio 14 miliona i 494 hiljade dinara i tri miliona dinara, kao iskusan sportista inače i predsednik opštine, nastavlja sa ovom praksom i dalje, pa je bez pravnog osnova takođe isplatio 30 miliona i 289 hiljada dinara. Od toga je recimo, na ime raspodele sredstava klubovima bez kriterijuma dodelio Centru za razvoj sporta i amaterizma, čak 29 miliona 788 hiljada dinara.

Bio je darežljiv i prema udruženjima građana, pa je tako isto u 2012. godini, bez javnog konkursa i bez zaključenog ugovora o realizovanju odabranih programa…dotaciju udruženjima građana u iznosu od pet miliona 559 hiljada dinara. Takođe izveštaj DRI kaže da ovaj vrhunski predsednik opštine u 2012. godini bez verodostojne dokumentacije o nastaloj promeni iz budžeta opštine Smederevska Palanka, da je potrošio 110 miliona 260 hiljada dinara.

Tako je to radio taj prethodni govornik. Mislim da zaista njega treba da je sramota. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić.
Izvolite.