Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 11.12.2017.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

4. dan rada

11.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vesna Rakonjac

Hvala.

Uvažena predsednice, poštovani ministri sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, podnela sam amandman koji se opet odnosi na Strategiju održivog razvoja 2030 i konkretno se odnosi i na promociju mogućnosti celoživotnog učenja.

Znamo da živimo u veoma teškom vremenu kada zbog neadekvatne politike i neodgovorne politike koja je vođena od 2000. do 2012. godine mnogi radnici su ostali bez radnih mesta, neka su potpuno i iščezla i ostale su nam teško zapošljive kategorije stanovništva. To su uglavnom ljudi koji su u, da kažemo, dobroj životnoj dobi sa punim radnim iskustvom, ali prosto nisu atraktivni na današnjem tržištu.

Sve u cilju smanjenja siromaštva potrebna nam je veća promocija celoživotnog učenja, odnosno mogućnosti prekvalifikacije i omogućavanja da njihova zanimanja nova, ukoliko je to moguće, ostvare i da budu atraktivni na postojećem tržištu rada ili na nekom budućem tržištu rada.

Naravno, to zahteva sinhronizaciju ne samo Ministarstva privrede, već i Ministarstva prosvete i Ministarstva za lokalnu samoupravu, a pored mnogih privrednih i poljoprivrednih delatnosti gde bismo mogli da napravimo ozbiljan zaokret kada je celoživotno učenje u pitanju, jedan deo, dobar deo može da se ostvari i kroz programe socijalne zaštite.

Navešću vam samo jedan primer. To je licenciranje usluga u socijalnoj zaštiti i mogućnost da one osobe koje su ostale bez posla licenciraju neku od usluga kao što je personalni asistent ili pratilac, da dobiju diplomu i mogućnost da nađu veoma human i dobar posao za sebe. Na taj način će pomoći bulerabilnim kategorijama stanovništva kojima je pomoć neophodna, a pomoći će i sebi i svojim porodicama. Samim tim, osoba koja radi posao koji voli biće ispunjena, a samim tim i dobar član zajednice.

Samo jedan mali primer iz grada iz koga ja dolazim, to je grad Kruševac. Pre desetak godina o personalnim asistentima niste mogli da čujete ni reč. Od 2012. godine ta priča je aktuelizovana. Prošle godine su izdvojena određena finansijska sredstva za koja smo smatrali da u 2018. godini neće biti dovoljna. Tako da su podignuta za pratioce dece sa smetnjama u razvoju do škole i nazad za 50%. Sa osam na 12 hiljada. Mislim da je to dobar primer i da treba da se rukovodimo takvim dobrim primerima. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima Dejan Nikolić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Dejan Nikolić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Poštovana predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, pa ja bih mogao da podržim ili podržaću ovaj amandman, ali se bojim da neće promeniti mnogo toga. Predložio sam izmene i dopune zakona koje omogućavaju upravo ovo o čemu ste vi, gospođo Rakonjac, govorili. Moramo promeniti Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja da bismo došli do ovoga o čemu ste vi govorili sada.

Postoje deca za koju je interresorna komisija donela odluku da im je potreban lični asistent, personalni asistent, pedagoški asistent koji nemaju lične ili pedagoške asistente. Postoje deca za koju je interresorna komisija donela odluka i imaju. To je sistemska diskriminacija. To moramo da promenimo menjanjem Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. To ne možemo ovim amandmanom da uradimo. I da glasamo i da podržimo svi ovaj amandman, to se neće desiti, jer Zakon o osnovama vaspitanja i obrazovanja to ne dozvoljava.

Dakle, da, potrebna su posebna sredstva. Ja sam podneo čak i amandman na budžet za 2018. godinu koji bi omogućio tako nešto. Videću da li ćete vi to podržati i glasati za taj amandman, iako, verovatno, neću imati vremena da o tome govorim. Vaša namera je dobra, ne sumnjam u vašu nameru, ali to ovim amandmanom na ovaj zakon nećemo postići.

Dakle, dolazi do sistemske diskriminacije određenog broja dece, jer sada postoje deca u našem obrazovnom sistemu za koju je interresorna komisija odlučila da im je potrebna određena zdravstvena, pedagoška, obrazovna podrška, a oni tu podršku nemaju. I postoji neki broj dece kojima je interresorna komisija odredila takvu vrstu podrške i oni imaju. Dakle, radi se o jednoj sistemskoj diskriminacije u obrazovnog sistemu i podneo sam poseban zakon da ovaj probamo rešimo. Bojim se da ovim amandmanom to nećemo, ali svakako ću podržati vaš predlog.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vesna Rakonjac

Po amandmanu.

Drago mi je da smo se u nečemu složili. Da smo ovako radili ranije, možda bi bilo i mnogo bolje.

Predlažem da vi budete na delu sednice kada se glasa o amandmanima, pa da vidimo kakav će rezultat i ishod da bude. Predlažem vam isto i da budete na okruglim stolovima kada se o ovome razgovara. Možda me niste dovoljno razumeli kada sam rekla da treba da radimo promociju. Znači, ovo su potpuno nova zanimanja i nama delimično nepoznata, a ne običnoj populaciji. Prema tome, treba da radimo na promociji, da zainteresujemo građane koji nemaju posao, a stručni su i mogu da putem licenci ostvare svoje pravo na rad, na obostranu korist.

Pozivam vas na saradnju i nadam se da ćemo u nekom budućem periodu možda i lepo sarađivati. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo dr Darko Laketić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Darko Laketić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovana predsednice, poštovani ministri, uvažene kolege narodni poslanici, upravo član 1. Zakona o budžetskom sistemu na koji sam podneo amandman govori o planiranju, pripremi, donošenju izvršenja budžeta Republike Srbije, kao i planiranje, pripremi donošenja izvršenja budžeta autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave.

Sam amandman koji sam podneo glasi – izvršenje budžeta Republike Srbije realizuje se tako da u najvećoj mogućoj meri unapredi efikasnost lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Naime, motiv za podnošenje ovakvog amandmana leži u tome, pre svega, da bi se na adekvatan način uspostavila valjana kontrola u lokalnim samoupravama. Primeri iz prakse na nivou lokalnih samouprava govore u prilog tome da je zaduživanje na nivou lokalnih samouprava zaista bilo enormno u periodu vršenja bivše vlasti i ono što je vrlo bitno jeste, postoje zaista flagrantni primeri gde taj procenat kršenja te finansijske discipline bio je zaista izuzetan u tom smislu, dakle, finansijske nediscipline.

Tipičan primer je Opština Prokuplje, gde je u periodu od 2006. do 2009. godine, bez plana javnih nabavki, bez planiranih i obezbeđenih sredstava sprovođen postupak javnih nabavki pogađanjem bez prethodnog objavljivanja u javnom preduzeću direkcije za izgradnju i urbanizam.

Upravo to što su na takav način dogovarali nisu platili i tada su doveli javno preduzeće direkciji za izgradnju i urbanizam u nelikvidnost u iznosu većem od 400 miliona dinara i to duže od tri godine. Samim tim su ugrozili likvidnost Opštine Prokuplje. Svi poslovi koji su sklopljeni na ovaj način su sklapani sa jednim preduzećem. To je Preduzeće za puteve Niš. Ti poslovi, kao što sam rekao nisu plaćeni i na taj način je praktično iza tog perioda vršenja bivše vlasti, ostala pustoš koja ima nesagledive posledice za Grad Prokuplje.

Zašto to kažem? Zato što je upravo proteklih dana, tačnije prošle nedelje stigla izvršna presuda u iznosu na 202 miliona dinara i ono sa čime se Opština Prokuplje trenutno suočava jeste borba za opstanak. Sve je to kao posledica jedne neodgovorne, bahate i nezajažljive vlasti i pojedinaca. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podnela narodna poslanica LJiljana Malušić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ljiljana Malušić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovana predsednice, uvaženi članovi Vlade, dame i gospodo poslanici, moj amandman glasi – Planiranje, priprema i donošenje izvršenja budžeta Republike Srbije realizuje se tako da u najvećoj mogućnoj meri unapredi razvoj obrazovanja u Republici Srbiji. cilj amandmana je da se zakonskim rešenjem osnaži i unapredi razvoj obrazovanja u Republici Srbiji.

Zamislite da je 100 miliona evra bilo upotrebljeno za izgradnju škola, vrtića, kulturno-sportskih centara, za stimulans finansiranja talentovane dece. Umesto toga, 100 miliona evra je otišlo na finansiranje nečije kampanje. Zamislite čije.

„Razvoja banka Vojvodine“ je uzela iz budžeta Srbije oko 100 miliona evra i dala ih DS za kampanju. Sramota.

Obrazovanje treba da podstiče inovacije, kritičko mišljenje i preduzetništvo, da obezbedi mladima potrebne veštine, da budu konkurentni na tržištu. To je cilj ove Vlade. Mi povećavamo plate. U ovom momentu 197 milijardi dinara za obrazovanje. Povećanjem plata se vodi država.

Vlada odlično radi, a sigurna sam da će se ovim pitanjem „Razvojne banke“ i 100 miliona evra, koje je trebalo da ode na obrazovanje, na primer, pozabaviti neko ko se ovim bavi. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Radoslav Milojičić, po amandmanu.