Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 13.03.2018.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Ivana Stojiljković.
Da li neko želi reč?
Izvolite koleginice Stojiljković.
...
Srpska napredna stranka

Ivana Stojiljković

Zahvaljujem predsedavajući.

Član 5. definiše da se stranac koji ima višestruko državljanstvo smatra državljaninom države koja mu je izdala putnu ispravu, kojom je ušao, boravio i izašao iz Republike Srbije.

Ovim amandmanom mi se upravo zalažemo da se ova odredba odnosi i na stranca investitora. Jer, dobijanje državljanstva kroz investicije definitivno našoj zemlji može doneti značajne prihode, kao što smo videli od nekoliko milijardi evra godišnje.

Ovaj program, kako god da ga nazovemo, državljanstva, pasoša, koriste upravo bogati pojedinci koji se doseljavaju na destinacije koje su pogodne za poslovanje, a definitivno vidimo da Srbija je jedna od njih, u Evropi trenutno najprivlačnija.

Takođe, mnoge države i osnivaju određene vrste kancelarija koje pomažu strancima investitorima, oko prikupljanja dokumentacija, administracija, prilikom osnivanja ovakvih preduzeća.

Malo je ekonomija koje poput naše male zemlje nadoknađuju svoju veličinu brojnim regionalnim sporazumima i brojnim direktnim stranim investicijama i zato to i ostaje naš prioritet, odnosno prioritet Vlade Republike Srbije da se poveća broj zaposlenih, da se ubrza ekonomski rast i naravno da se smanji siromaštvo. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Dušica Stojković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Aleksandra Tomić i Sonja Vlahović.
Da li neko želi reč?
Izvolite koleginice Vlahović.
...
Srpska napredna stranka

Sonja Vlahović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala poštovani predsedavajući.

Ovo je još jedan amandman koje smo podnele ja i moja koleginica Tomić, u stvari, moja koleginica Tomić i ja, na Predlog zakona vezan za implementaciju agende 2030 i sprovođenje ciljeva održivog razvoja.

Direktne strane investicije u 2017. godini su iznosile 2,6 milijarde evra. Zbog boljih poslovnih ambijenata u Srbiji, dovelo je do toga da su direktne strane investicije sve veće.

U Beogradu je urađeno za nepune četiri godine 930km nove vodovodne i 138km kanalizacione mreže, asfaltirano je više od 536 puteva, a zaposleno je 66 hiljada ljudi.

Mogu da nabrojim još mnogo toga taksativno, i otvorena je robna kuća IKEA. Šta očekujem danas ja? Očekujem da kolege sa ove strane sale, već i kolege preko puta, nas koji priželjkuju, toliko priželjkuju naš aplauz. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Po amandmanu, koleginica Paunović.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem se, uvaženi predsedavajući. Poštovanje za uvaženog ministra i njegove saradnike. Ja ću se osvrnuti i koristiću vreme poslaničke grupe i na Zakon o strancima, pre svega u smislu da je koleginica Stefana Miladinović, imala amandman koji je istina, tehničke prirode, ali smo sigurni da omogućava nesmetanu primenu zakona, jer je od strane Vlade Republike Srbije, usvojen i ja se ovim putem zahvaljujem Vladi na tome.

Iskoristila bih priliku da ukažem da Zakon o strancima, predstavlja kvalitetan zakonski okvir, za uređenje uslova za ulazak, kretanje i boravak i vraćanje stranaca iz Republike Srbije, što za Srbiju u ovom trenutku ima veliki značaj, u vreme velikog azilantskog talasa, kada je kroz Srbiju prošlo, složićete se, na desetine hiljada izbeglih iz Sirije i drugih područja, zahvaćenih oružanim sukobima.

Ovaj zakon je praktično jedna nadgradnja sada važećeg zakona o strancima, koji je donet 2008. godine, kada je ministar policije bio Ivica Dačić.

Kada već govorim o amandmanu, naše koleginice Stefane Miladinović, ja ću ovim putem iskoristiti priliku da se zahvalim Vladi i na sluhu, jer je usvojeno preko 10 amandmana, uvažene koleginice, kada je u pitanju zakon o bezbednosti saobraćaja.

Svakako ću koristiti vreme i o tome govoriti kada zakon dođe na dnevni red, ali prosto nije zgoreg reći da doprinos nije bio mali i da smo sigurni da smo i ovog puta, kao poslanička grupa, pre svega konstruktivno delovali kada su u pitanju zakoni koji se nalaze na dnevnom redu zasedanja. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Milena Turk.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milena Turk

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ovaj amandman za cilj ima da dodatno precizira i definiše korišćenje putnih isprava kada su u pitanju stranci koji investiraju u našoj zemlji.

Smatram da je ovo veoma značajno, imajući u vidu vrednost ulaganja koja su do sada realizovana u Republici Srbiji i kako se to odrazilo na razvoj svih regiona naše zemlje.

Otvaranje novih radnih mesta, smanjenje nezaposlenosti i razvoj svih krajeva su zapravo prioritet naše Vlade. Upravo ste to realizovali kroz brojne investicije koje nam pristižu.

Pokretanje privrede je ono što nam je potrebno, naročito nakon godina unazađivanja i propadanja. Samo Vlada je opredeljena i posvećena ovom cilju, pa se fabrike otvaraju i u Nišu i u Leskovcu i u Novom Sadu i u Kruševcu, što ranije nije bio slučaj.

Ovo nije samo deklarativno zalaganje za razvoj svih okruga, već zalaganje za unapređenja kvaliteta života svih građana naše zemlje. Zato je od presudnog značaja da naše lokalne samouprave budu kooperativne, da budu voljne da sarađuju, da budu spremne ispunjavaju sve svoje obaveze, da izdaju dozvole, ali i da se organi državne uprave obavežu i podstaknu da što efikasnije rade i da obezbede sve uslove da se pokrene privreda, da se otvore nova radna mesta i da se smanji nezaposlenost, što je naravno svima nama u interesu i što će dovesti do ravnomernog razvoja svih krajeva i svih regiona. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Srbislav Filipović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Srbislav Filipović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Srbislav Filipović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam ovaj amandman sa ciljem da pokušam da pomognem kako bi zakonski predlog bio još bolji i kako bismo postigli sve ciljeve koji su nam zajednički, ali moram da kažem radi interesa javnosti i interesa građana. Govorilo se o tome da su naši amandmani besmisleni. Pa dužnost narodnih poslanika zapravo je nešto što bi trebalo da se vratimo na početak mandata, pa da neki ponovo prođu edukaciju šta je posao narodnog poslanika.

Posao narodnog poslanika i jeste da podnosi amandmane, jeste da uputi neku kritiku prema zakonskim predlozima, jeste i da pohvali zakonske predloge, jeste i da razgovara sa građanima, a baš taj razgovor sa građanima nedostaje pripadnicima opozicije koji očigledno nisu među građane ni sišli dugo godina i zbog toga i jeste ta podrška toliko mala, da se bojim da kada bi, a čujem na ulicama, razgovaram sa ljudima, žao je građanima što nije bilo parlamentarnih izbora, mnogo im je žao, jer bojim se da pripadnici sadašnje raspale opozicije ne bi imali mesta i ne bi bilo dovoljno mesta ni u onom kombiju Paje i Jareta da ga napune, tako da, eto, vidimo se na nekim sledećim izborima, a onda potražite neko drugo zaposlenje. Hvala.