Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 13.03.2018.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Željko Sušec. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Željko Sušec

Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, svoje poslaničko pitanje upućujem ministarki pravde Neli Kuburović. Pitanje glasi – šta se dešava sa predmetima krivičnih prijava koje je DRI podnela Višem tužilaštvu u Smederevu protiv bivšeg predsednika opštine Smederevska Palanka, Radoslava Radojičića Kene.

Genija, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, koji je uspeo malu opštinu Smedervsku Palanku da zaduži za tri budžeta, genija koji je uspeo da građane Smederevske Palanke iz 21. veka vrati na kraj 18. i početak 19. veka u vreme Stanoja Glavaša, da sa lojanicama idu i osvetljavaju ulice Smederevske Palanke, zato što je on sprovodio bahatu politiku i zbog njegove bahate politike vođenja lokalne samouprave Smederevska Palanka je blizu godinu dana ostala bez ulične rasvete.

Evo i na koje konkretno predmete koji se nalaze u Višem tužilaštvu u Smederevu i mislim. U 2011. godini novac je sa budžeta opštine pobacio na račun Centra za razvoj sporta. Ukupan iznos za godinu dana je bio 27.778.077,26 dinara. Uplaćeno je preko tri miliona dinara. Kada je ovaj genije u pitanju, normalno da nikakva svrha uplate i ne postoji.

U 2012. godini 30.665.398,00 dinara prebačeno je Centru za razvoj i sport. Oni su više od tri miliona dinara uplatili Rukometnom klubu „Mladost“. Prateća dokumentacija koja bi opravdala ovu svrhu uplate i realizaciju trošaka ne postoji.

Svake godine, poštovani građani Srbije, Kena je na desetine miliona dinara pravo preko Centra za razvoj sporta, o čemu postoje i argumentovani dokazi koji je ustanovila DRI i koja se nalaze u Višem tužilaštvu u Smederevu.

U 2013. godini iz budžeta opštine za Centar za razvoj sporta je uplaćeno 22.936.988,00 dinara. Oni su na račun FK „Kusadak“ uplatili više od dva miliona dinara. Normalno, dokumentacija ne postoji.

Još jedan primer je javna ustanova FK „Jasenica 1911“ preko kojeg je Kena prao pare i od fudbalskog kluba je napravio komunalno preduzeće ili prevario državu.

Zamislite, poštovani građani Srbije, fudbalski klub koji postaje komunalno preduzeće? O ovome govori Čarls Ponci, najveći majstor šema prevare u 20. veku. On je predškolska ustanova za ovog genija.

Godine 2015. sa budžeta opštine prebačeno je 24.844.352,69 dinara. Oni su na račun FK „Vodice“ prebacili više od osam miliona dinara. Dokumentacija naravno ne postoji. „Vodice“ je jedno od najmanjih sela u opštini Smederevska Palanka. Za blizu 80 hiljada evra može da se uradi put od sela do najudaljenije njive.

Kena je radio puteve, poštovani narodni poslanici. Radio je puteve sa debljinom asfalta 2,5 centimetara zajedno sa svojim prijateljima po abnormalnim cenama, kao da je radio autoputeve i posle prve zime ti putevi su izgledali kao da je preko njih prešao tepih bombi.

U 2016. godini sa budžetom opštine Centru je uplaćeno 10.728.370 dinara. Centar je na račun FK „Vodice“ i FK „Glibavac“ uplatio preko 4,5 miliona dinara. Dokumentacija koja bi opravdala svrhu uplate, kao ni dokumentacija koja bi dokazala za šta je novac svih građana Smederevske Palanke utrošen naravno da ne postoji.

Ovo je samo deo od malverzacija ovog samoproglašenog despota iz Smederevske Palanke, koji je uništio opštinu Smederevska Palanka i uništio građane Smederevske Palanke. On je perjanice DS, predsednik izvršnog odbora, majstor malverzacija. Imao je od koga i da uči u DS.

Ono što je najtužnije, danas ti isti, dame i gospodo narodni poslanici, ti isti koji su imali priliku da se dokažu, a dokazali su se, na nesreću države i naroda, tako da su državu i narod doveli do ivice ambisa, napadaju Aleksandra Vučića i SNS. Ti isti napadaju Aleksandra Vučića, predsednika svih građana Republike Srbije, koji danonoćno radi u interesu budućnosti i države i svoga naroda.

Ovom prilikom želeo bih još jednom da poručim građanima Smederevske Palanke da 25. mart je dan za pobedu u Smederevskoj Palanci, dan za pobedu izborne liste poredim broj 1 - Aleksandar Vučić, zato što volimo Smederevsku Palanku, jer građani Smederevske Palanke zaslužuju jedan tim čestitih i poštenih ljudi koji razmišljaju u interesu svojih građana.

Na kraju, ne mogu a da ne spomenem pre nekoliko dana ovaj genije Kena je optužio SNS da vrši nekakve pritiske na DS u Smederevskoj Palanci. Poštovani građani Srbije, kome je danas interesantna DS sa 2% i ovaj genije Kena? Oni mogu da budu interesantni samo istoriji i istražnim organima Republike Srbije za sve ono što su uradili na štetu države i naroda, vodeći Srbiju preko jedne decenije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pošto se niko više od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.
Obaveštavam vas da su sednici sprečeni da prisustvuju sledeći narodni poslanici: Momo Čolaković i Stefana Miladinović.
Nastavljamo pretres predloga u pojedinostima o prvoj tački dnevnog reda – Predlogu zakona o strancima.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam da sam, povodom pretresa u pojedinostima o prvoj tački dnevnog reda – Predlogu zakona o strancima, pozvao da današnjoj sednici prisustvuju: dr Nebojša Stefanović, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova, Katarina Tomašević, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova, Milica Ćatić, sekretar MUP, Vladimir Rebić, direktor policije i Zorica Vulić iz Uprave granične plicije.
Na član 3. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković i zajedno Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, Dragan Vesović, Ivan Kostić, Zoran Radojčić i Miladin Ševarlić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Ja se nadam da žiri u sastavu Nebojše iz Beograda sa saradnicima će imati razumevanja za kolege poslanike koji su juče pokušavale da ostvare dobar utisak i da ove teške reči i hladne kojima Vlada odbija sve ove ingeniozne predloge na članove Zakona o strancima, da će razumeti njihovu tremu i njihovo zalaganje, jer takmičenje u ovom poltronstvu je nešto novo za njih.

Razumem da Nebojša iz Beograda ima veliko iskustvo u tome, ali da neki od kolega… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Đurišiću, znate i sami da u toku rasprave kolegama, pa čak i ministrima koji jesu naše kolege na određeni način, da se obraćate sa uvažavanjem.
(Marko Đurišić: Govorim o Nebojši iz Beograda koji se javio na telefon.)
Ako govorite o Nebojši iz Beograda, onda niste u temi dnevnog reda.
Govorite o nekim ljudima o kojima niko ništa ne zna, ako niste mislili na ministra.
(Marko Đurišić: Eto, to je prilika da ministar otkrije.)
Ministar da otkrije?
(Marko Đurišić: Ko je Nebojša iz Beograda i ko su fantomi iz Savamale.)
Gospodine Đurišiću, rasprava je na Predlog zakona o strancima.
(Marko Đurišić: Da li mogu da nastavim?)
Možete da nastavite, ali u skladu sa Poslovnikom i temom koju imamo, a to je vaš amandman na član 3. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Hvala.
Nažalost, mi smo slušali juče i slušaćemo danas amandmane koji, kako sama Vlada kaže, nisu vezani za ono s čime se ovaj zakon bavi. Znači, ne uređuju prava i obaveze stranaca u Republici Srbiji i to ćemo slušati danas.
Ja samo molim žiri za razumevanje, da ovi nastupi ovde… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Đurišiću, izričem vam opomenu.
Ovo nije nikakvo takmičenje. Ovde nema nikakvog žirija. Ovo je sednica Narodne skupštine.
Zbog narušavanja dostojanstva Narodne skupštine izrečena vam je opomena.
Zatražite reč ponovo.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Hvala, predsedavajući.
Da li je ovo sednica Narodne skupštine ili nešto drugo, građani koji ovo gledaju sigurno imaju svoje mišljenje. Sasvim sigurno da nije sednica Narodne skupštine, a šta je, o tome možemo da razgovaramo.
Drago mi je što ste se uključili na mesto predsedavajućeg i počeli da sprovodite one mere Poslovnika koje govore o redu na sednici, s obzirom da smo imali prilike i danas kod izlaganja narodnih poslanika da čujemo najstrašnije uvrede upućene narodnim poslanicima, na koje vi niste reagovali.
Nadam se da ćete isti aršin primenjivati do kraja i da ćete isto tako voditi računa da li su izlaganja poslanika u skladu sa temom koja se danas raspravlja, da li govore o temi, ili ne, ili ćete nastaviti sa praksom da samo i jedino što radite je da kažnjavate poslanike opozicije.
Nemam nikakav problem, možete da nastavite da me kažnjavate, ali me time nećete ućutkati, tako da vas molim da vodite računa da isti aršin primenjujete prema svima. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Po amandmanu narodni poslanik Boško Obradović.
...
Srpski pokret Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Poštovani predstavnici MUP, poštovane kolege narodni poslanici, imam obavezu da skrenem vašu pažnju na amandman koji je predložila poslanička grupa Srpskog pokreta Dveri, i još jednom ću ga pročitati, jer mislim da ne mogu da kažem ništa bolje i preciznije od onoga što je u obrazloženju ovog amandmana već rečeno.

Dakle, u okviru postojeće parlamentarne prakse ne postoje uslovi za normalan rad Narodne skupštine Republike Srbije i demokratske procedure, te smatramo da ovaj zakon ne treba usvajati ni u celini ni sa izmenama u pojedinostima dok se ne isprave ovi propusti.

Procedura donošenja zakonskih rešenja dovedena je u pitanje odsustvom javne rasprave i opstrukcijama parlamentarne diskusije od strane vladajuće većine. Ovo se posebno odnosi na zakone koji se direktno tiču problema ogromnog broja migranata koji su prošli preko teritorije Republike Srbije. Danas se na njoj nalaze u prihvatnim centrima, ili kao tražioci azila, a njih je preko 620 hiljada, mogu biti vraćeni iz zemalja EU u Republiku Srbiju.

Stoga smatramo da donošenje predloženih zakonskih rešenja treba stopirati dok se ne isprave nagomilane anomalije i nepravilnosti u funkcionisanju Narodne skupštine Republike Srbije.

Jedan od prvih uslova je svakako ostavka predsednika Narodne skupštine, Maje Gojković, hitno zakazivanje sednica na aktuelne teme. Samo Dveri su tražile 11 posebnih sednica na aktuelne teme. Nijedna do sada nije održana, iako je obaveza da bude makar jedna mesečno zakazana, kao i uvrštavanje u dnevni red zakonskih i drugih predloga opozicionih poslaničkih grupa. Ovaj dom Narodne skupštine nije samo dom vlasti, već u njemu podjednaka prava imaju narodni poslanici iz redova opozicije.

Dakle, upravo bih želeo da ukažem javnosti na ovaj apel kolege prof. dr Miladina Ševarlića, da se reši, gospodine ministre i ovaj problem sa saobraćajnim tablicama, jer nije u redu da građani plaćaju greške ministarstva koje sada ukida neka latinična slova, koja nikada nisu trebala da se nađu na našim saobraćajnim tablicama, jer je ćirilica zapravo, glavno državno pismo. Hvala.