Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 03.04.2018.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Pošto se više niko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.
Obaveštavam vas da su sednici sprečeni da prisustvuju sledeći narodni poslanici – prof. dr Žarko Obradović.
Nastavljamo pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda – Predlogu zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su povodom pretresa u pojedinostima 1. tačke dnevnog reda pozvani da današnjoj sednici prisustvuju: Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, prof. dr Vladimir DŽamić, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, docent dr Bojan Tubić i ministar Branko Ružić.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Jovica Jevtić.
Reč ima narodni poslanik Jovica Jevtić.
...
Srpska napredna stranka

Jovica Jevtić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, uvaženi ministri, drage kolege narodni poslanici, na Predlog zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, koji je podnela Vlada Republike Srbije podnosim amandman koji glasi: „U članu 2. Predloga zakona dodaje se tačka 15. koja glasi – afirmacija stečenih kvalifikacija, kapitalizacija stečenih zvanja u cilju sveukupnog razvoja Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na ravnomerni razvoj“.

Vlada Republike Srbije svakodnevnim aktivnostima u svim delovima Republike Srbije, vodeći odgovornu i nadasve državotvornu politiku, koja za cilj ima ravnomerni teritorijalni razvoj i bolji život građana, bez obzira u kojem delu države žive, pravi jedan društveni okvir i sistem u kome dolazi do pune afirmacije stečenih znanja i do pune kapitalizacije stečenih zvanja i kvalifikacija.

Taj društveni okvir je kamen temeljac budućnosti naše države kao savremene i prosperitetne sa sistemom vrednosti koji je prihvatljiv za sve njene građane i koji im istovremeno otvara mogućnosti da svoju volju za sticanjem znanja i usavršavanjem, a koja je naslonjena na kvalitetni sistem obrazovanja, kapitalizuju u cilju individualnog i sveukupnog razvoja čitave zajednice. Da bi taj sistem u budućnosti bio realan i uspešan potrebno je predstaviti instrument koji uređuje oblast kvalifikacija i povezanost tih kvalifikacija sa realnim tržištem rada, a koji u sebi za osnovu uzima koncept celoživotnog učenja.

Predloženo zakonsko rešenje je svakako na dobar način predstavljeno kao jedan od tih instrumenata, te stoga smatram da predloženi amandman dodatno definiše osnovne pojmove i njihovo značenje ovog predloga zakona, a samim tim utiče na bolji kvalitet predloženog zakonskog rešenja. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Majkić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Aleksandra Majkić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Majkić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministri sa saradnicima, podnela sam amandman na član 2. Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, kako bi u stavu 15. razjasnili još jednom pojam zbog toga što se ovaj član odnosi na razjašnjavanja određenih pojmova u predloženom zakonu.

Bez obzira što se ovaj zakon odnosi na prosvetu, pre svega na reformu prosvete, on se odnosi i na sve ostale oblasti našeg društvenog života, pa tako i na sudstvo, te sam ovu izmenu člana povezala sa unapređenjem sudstva.

Mi u Srbiji moramo da podignemo kvalitet sudstva da nam se ne bi ponavljalo, kao što je bio slučaj da pojedine sudije Miškoviću vraćaju pasoše, a zatim da postanu funkcioneri Jeremićeve ili bilo koje druge stranke. Moramo da podignemo kvalitet sudstva da nam se ne bi dešavalo da narod bude žedan pravde, a da sa druge strane gleda kako sudovi oslobađaju ili puštaju bez dokaza one koji su uništili fabrike, one koji su ostavili mnogo, mnogo ljudi bez posla, kako ih te iste sudije proglašavaju divnim i nevinim kao dečija suza.

Srbiji trebaju sudije koje će da sude u ime naroda, kao što piše na početku svake presude. Srbiji trebaju ljudi koji će znati da sude u ime naroda, a ne u ime tajkuna i njihovih političara. Srbiji trebaju sudije koje se ne biraju na sednicama opštinskog odbora DS, kao što je bio slučaj. Trebaju nam sudije koje će da reše ko je i kako privatizovao fabrike i uništio srpsku privredu, ko je ostavio radnike na ulicama i kako su se neki političari bogatili dok je država propadala. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik prim. dr Milovan Krivokapić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Milovan Krivokapić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milovan Krivokapić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministri sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege, podneo sam amandman na član 2. ovog zakona kojim se dodaje tačka 15, koji glasi - afirmacija stečenih kvalifikacija, odnosno kapitalizacija stečenih znanja u cilju razvoja nerazvijenih opština.

Znamo da kvalifikacija predstavlja formalno priznanje stečenih kompetencija, gde pojedinac stiče kvalifikaciju kada nadležno telo utvrdi da je

dostigao ishode učenja prema zadatom standardu kvalifikacija, što se i potvrđuje javnom ispravom, odnosno diplomom ili sertifikatom.

Nivo kvalifikacije određen je opisom znanja, veština, sposobnosti i stavova neophodnih za obavljanje posla ili dalje učenje. Upravo stručna zvanja različitih kompetentnosti neophodnih za obavljanje poslova, kao i veštine koje se manifestuju kroz primenu metoda i tehnika rada, kreiranju novih rešenja, korišćenju novih informacija, rukovanju alatom i mašinama i korišćenje materijal, kao i sposobnost i stavovi koji se ogledaju u samostalnosti i odgovornosti i upravljanju u procesu rada, doprinose razvoju nerazvijenih opština.

Dakle, stečenu kvalifikaciju treba adekvatno afirmisati, odnosno kapitalizovati stečeno znanje. Činjenica koja je vrlo bitna je da kapitalizacija znanja predstavlja pokretač ekonomije. Taj proces se odvija kroz inovacije uključujući naučna istraživanja s tehnološkim inovacijama i patentima i njihovom komercijalnom eksploatacijom, tj. kapitalizaciju stečenih znanja u zemljama u razvoju možemo posmatrati kroz broj patenata, stope i strukture finansiranja naučnih i razvojnih istraživanja i ljudske resurse u nauci i tehnologiji, a sve to upoređujući sa razvijenim evropskim zemljama i globalnim trendom s vodećim zemljama sveta.

Upravo zbog nepovoljne pozicije zemalja u razvoju potrebna su sistemska rešenja, a na početku svega zakonski okvir, odnosno donošenje predloženog Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija.

U članu 2, tačke od jedan do 14, je detaljno definisano značenje pojmova ovog zakona, ali je potrebno dodatno definisati da se afirmacija stečenih kvalifikacija, odnosno kapitalizacija stečenih znanja vrši u cilju razvoja sa posebnim osvrtom na nerazvijene opštine, što je vrlo bitno i zato sam pažljivo, analizirajući pomenute tačke, predložio amandman kojim se član 2. dopunjuje tačkom 15). Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Stanija Kompirović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Stanija Kompirović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Stanija Kompirović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Poštovani ministri sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na član 2. tačka 15) – afirmacija stečenih kvalifikacija, kapitalizacija stečenih znanja u cilju sveukupnog razvoja Republike Srbije sa posebnim osvrtom na unapređenje pravosuđa.

Proces razvoja u našoj zemlji i društvu zastupljen je u svim oblastima obrazovanja, zdravstva, pravosuđa. Težimo da živimo u boljem i modernijem društvu i da njega možemo stići samo svojim radom, znanjem i trudom. Zato i sprovodimo reformu obrazovanja da bi kroz reforme dobili generacije sposobne da razvijaju i sačuvaju svoju zemlju i da doprinose društveno ekonomskom razvoju. Težimo da gradimo efikasniji pravosudni sistem, bolji poslovni ambijent za brže rešavanje sporova i odlučnu borbu sa korupcijom.

Morali smo da učinimo mnogo na poboljšanju i kvalitetu i da se uloži za izgradnju i adaptaciju poslovnog prostora. Urađeno je više od 60 hiljada kvadratnih metara, kako u Beogradu, tako i širom Srbije. Urađene su nove zgrade sudova u Raškoj, Prekršajni sud u Raškoj, u Valjevu, Loznici, Šapcu, jer se godinama, pa možda i 20 godina pre toga nije ulagalo u pravosuđe, te se omogućuje bolji prostor za rad pravosudnih organa i pružanje usluga. Uvedene su nove profesije, novi zakoni, novi sistem rada, stvoreno nezavisno sudstvo i dobar poslovni ambijent za sigurnost svakog građanina ove zemlje.

Težimo da sprovedemo i učinimo, ono što su ranije vlasti nanele štetu našem društvu, da ih otklonimo na bilo koji način, jer one to nisu učinile, nego su ga dovele u katastrofalno stanje i uspeli smo da našu zemlju dovedemo, naš pravosudni i obrazovni sistem, u što bolje i efikasnije stanje. Dokazali smo da smo moćni i sposobniji na izborima 2012. godine, predsedničkim izborima i na izborima u Beogradu koji su održani 4. marta.

Predloženim amandmanom ćemo doprineti da se zakoni što bolje sprovode u našem društvu i doprineće razvoju našeg društva. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Jolović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Nikola Jolović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nikola Jolović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministri, ovim amandmanom tačno i precizno se definiše da se afirmacijom stečenih kvalifikacija tj. kapitalizacijom stečenih znanja utiče na sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na bolji pristup ekonomskim resursima.

Kako NOKS precizno definiše okvir kvalifikacija, standard zanimanja, odnosno opis dužnosti i zadataka, ishod učenja i ključnih kompetencija za celoživotno učenje, potrebno je definisati i mogućnost kapitalizacije stečenih znanja i uticaj tih znanja na sveukupni razvoj Republike Srbije. Kroz formalno i neformalno obrazovanje, kao i kroz registar NOKS-a, potrebno je definisati na koji način će se unovčiti stečeno znanje, tj. unaprediti privredni potencijal i društveni razvoj. Ulaganjem u obrazovanje, koje je na istom stupnju razvoja u evropskim zemljama, pružaju se nove mogućnost za ostvarivanje naknade za uloženi rad i stečene kvalifikacije.

Unapređenjem obrazovnog sistema i definisanjem kvalifikacija stečenog znanja unaprediće se mogućnost bavljenja poslom za koji se mladi i oni koji pristupaju celoživotnom učenju zaista i školuju i unapređuje svoje znanje i iskustvo. Zahvaljujem.