Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 04.05.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/82-18

6. dan rada

04.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:10 do 18:30

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Maločas je bio član 107. Moraćete da ukažete na drugi član.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dobro, član 27, gospodine Milićeviću. Rečeno mi je da ja lažem.
Ovo je izborna lista - Dr Vojislav Šešelj SRS za 2016. godinu. Poslanik u Skupštini Republike Srpske Krajine u progonstvu Dušan Munikravić je na 43. mestu, godište 1964. po zanimanju policajac, živi u Zemunu. Šta sam ja tu slagao? Nisam slagao ništa.
Što se tiče geografije, izgleda da vam to, gospođo Jovanović, nije baš jača strana. Livno nije u Republici Srpskoj Krajini.
Inače, pitali ste me - ko još sedi ovde? Pa, ja mogu pola poslaničkog kluba da vam navedem ljudi koji su poreklom iz Republike Srpske Krajine ili iz Republike Srpske ili iz Bosne i Hercegovine. Evo, živog profesora dr Marka Atlagića koji je bio ministar u Vladi Republike Srpske Krajine u vreme kada su trajali oružani sukobi.
Dakle, ja molim da podignu ruke svi ljudi koji su poreklom iz Republike Srpske Krajine, iz Republike Srpske, a koji sede u poslaničkoj grupi SNS. Evo, pogledaćete koliko takvih ljudi ima. Znači, ovde imate Kordunaša, Ličana, Bosanaca, Hercegovaca itd.
Sad ste se našli vi, gospođo Jovanović, iz Kragujevca da mi kažete kako je gospođa Vjerica Radeta, koja je rođena u Livnu, predstavnik srpskog naroda iz Republike Srpske Krajine. Mislim, zaista ne znam šta da kažem. Naravno, ne želim da se izjasnite o ovoj povredi Poslovnika.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.

(Nataša Sp. Jovanović: Replika.)

Dobićete mogućnost da ukažete na povredu Poslovnika, ali ne možete repliku na povredu Poslovnika.

Gospodine Martinoviću, da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni?

Rekao je ne. Nisam čuo. Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović, povreda Poslovnika. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Evo, već sada ste, kolega Milićeviću, mogli da vidite, kao i čitava javnost, kakav je karakter Aleksandra Martinovića. On je zarad svoje političke promocije i pokušaja da skrene pažnju sa toga da je slagao da u SRS, u našoj poslaničkoj grupi nema nijednog Srbina iz Republike Srpske Krajine, a ja sam rekla da je gospođa Mihajlović, koja je uzgred i bila na rednom mestu broj 3. izborne liste SRS – Dr Vojislav Šešelj, sekretar Vlade Republike Srpske Krajine, pokušao zamenom teza i prozivanjem ovih časnih ljudi, koji iako pripadaju drugoj političkoj stranci, da podižu ruke samo zbog toga da bi on javnosti dokazao.

Kakve to veze ima, znate, da bi on meni ukazivao na to odakle je gospodin Atlagić, kog uzgred budi rečeno poznajem najmanje 20 ili 25 godina, od kad je Martinović išao u osnovnu školu? To ne umanjuje to da on sada ima odgovornost da treba nešto da kaže. Ali, znate, da se sada vrši zamena teza, a podsetiću vas, jer to je bio vaš posao, gospodine Milićeviću, i sad bi trebalo tri puta da se javim, sve je počelo onog trenutka kada je Miodrag Linta rekao kako se on zalaže za rešavanje stanova, kako se on zalaže za rešavanje statusa boraca iz poslednjih otadžbinskih ratova. Da vas vratim na početak, jel tako, jer sad se više ne zna kako je sve to počelo, zbog ovih laži i obmana naprednjaka, odnosno Martinovića, a mi smo upravo tvrdili da imamo zakon, da ga je napisao slavni srpski general Božidar Delić, koji takođe ima poreklo zapadno od Drine, i da imamo rešenje i za pitanje vojnih beskućnika, jer kolega Linta je rekao da je to sve rešeno.

Nije rešeno. Evo, sada u pauzi, kolega Linta, od dva do tri sata prošetajte do hotela Bristol i vidite da tamo oficiri i dan danas žive u neadekvatnim uslovima i članovi njihovih porodica. LJudi su dobili unuke u hotelu, a nije im rešeno stambeno pitanje.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Koleginice Jovanović, tačno je da započeto sa povredama Poslovnika, ukazivanjem na povredu Poslovnika, onog trenutka kada je kolega Linta izneo određene konstatacije koje se tiču izgradnje stanova. Ja ne znam da li su te tvrdnje tačne ili ne. Vaše je legitimno pravo da smatrate suprotno i da na to ukažete.
Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika?
(Nataša Sp. Jovanović: Da.)
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta, povreda Poslovnika. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Član 27. stav 2. To nije bilo.

Zaista sam šokirana, jedva da mogu da govorim posle ovoga što sam malopre čula od gospodina Martinovića. Najpre me je šokirala činjenica da on deli Srbe na Šumadince i ne znam, a pogotovo što mu je smetalo što je Nataša Jovanović pomenula da je moja porodica došla iz Livna. Ne znam zašto mu to smeta. Možda je trebalo da ostanu u Livnu, da ih pokolju ustaše, kao što su zaklale moje dedove i ostale 1941. godine. Zaista sam šokirana takvim odnosom i ovim što je tu izrečeno.

Pitala bih, takođe, pošto je gospodin Martinović malopre zaista ponižavao narodne poslanike, tražeći da podignu ruku, a pominjao je da smo mi Dušana Munikravića imali na 47. mestu, pa neka podignu onda ruku ko je od njih bio iznad 47. mesta.

Još jedna primedba, rečeno je da mi srpski radikali mislimo da mi jedini imamo pravo da brinemo o krajiškim Srbima. Ne, ne mislimo mi da mi jedini imamo to pravo. Mi to doživljavamo kao deo svoje politike, svoje političke borbe, svojih života, tako je bilo i tako će biti. Gospodo, vi koji ste vlast, imate obavezu da to činite, a ne činite. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Da)
Zahvaljujem.
Narodni poslanik Aleksandar Martinović, povreda Poslovnika.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Član 107, gospodine Milićeviću.

Zaista ne želim da…

(Vjerica Radeta: Ne može član 107.)
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Moraćete da ukažete, gospodine Martinoviću, na drugi član.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dakle, ja zaista ne želim da usijavam atmosferu u Narodnoj skupštini, to sam rekao i juče, i da prebrojavam Srbe ko je sa ove, a ko je sa one strane Drine.
Nažalost, tragedija se desila i srpskom narodu u Republici Srpskoj Krajini i srpskom narodu koji je živeo na prostorima BiH. Kao i vi, duboko žalim zbog te tragedije. Nismo ni vi ni ja na suprotnim stranama po tom pitanju. Hteo sam samo da vam kažem jednu stvar.
Republika Srpska Krajina je postojala od 1990. do 1995. godine. Mi smo govorili o Republici Srpskoj Krajini. Nismo govorili o Srbima zapadno od Drine. Činjenica je da Livno nije bilo u Republici Srpskoj Krajini, da se Livno nalazi u BiH, kao što je činjenica da je gospođa LJiljana Mihajlović zaista došla u Srbiju, ali opet nije došla iz Republike Srpske Krajine, nego je došla iz Zagreba.
(Vjerica Radeta: Iz zapadne Slavonije.)
Došla je iz Zagreba i vi to veoma dobro znate. Dakle, Zagreb opet nije bio u Republici Srpskoj Krajini.
Što se tiče Milorada Buhe, gospođo Radeta, ja se zaista više neću povodom ovoga javljati za reč, vi znate da je gospodin Buha 2012. godine bio stavljen na 49. mesto na izbornoj listi SRS. On je smatrao da je to poniženje, ne za njega lično, nego za krajiške Srbe. Ako je neko predsednik Vlade Republike Srpske Krajine u progonstvu, on je smatrao da zaslužuje više mesto na izbornoj listi. On se povukao sa te izborne liste i vi ste na to 49. mesto te 2012. godine opet stavili jednog krajiškog Srbina, dobrog istoričara, dobrog čoveka dr Nikolu Žutića