Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 04.05.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/82-18

6. dan rada

04.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:10 do 18:30

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne.)
Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Nadam da ste sigurni gospodine predsedavajući ovaj put.

Pošto je pomenuta poslanička grupa dame i gospodo, ne, naravno nije mera nečijeg odnosa prema Krajiškim Srbima partijsko pitanje. Tu je gospodin Linta apsolutno u pravu. Dakle, samim tim nije mera odnosa prema Krajiškim Srbima naše viđenje da li je predlog nekog poslanika ili nečija lična ideja najbolja na svetu ili to nije.

Mi ovde imamo značajniju situaciju, vrlo nalik onoj kada se neko nađe pozvan da zaključi da on bolje zna od određenih ljudi šta oni misle i šta oni osećaju. Kao što često objašnjavamo nekima ovde da ne mogu npr. od Kosovsko Metohijskih Srba, bolje da znaju šta oni misle i šta oni osećaju i za koga smatraju da im pomaže, to isto važi i za Krajiške Srbe. Ne može niko sebi da da za pravo da zna bolje od tog naroda. Koga taj narod ceni, poštuje i uvažava i za koga smatra da mu pomaže, uzmite i samo pogledajte, a dovoljno je samo par sekundi, koga su podržavali Krajišnici na izborima 2014. godine, na izborima 2016. godine. I jedan i drugi put reč je o listi na čijem se čelu nalazio Aleksandar Vučić. Da li vam to nešto govori? Sa te liste izabran je za narodnog poslanika i gospodin Linta. Da li vam to nešto govori i o odnosu Krajiških Srba prema Aleksandru Vučiću, prema našoj listi, prema našoj stranci, prema gospodinu Linti.

Pogledajte podršku za predsedničke izbore 2017. godine, kome je otišla podrška Udruženja izgnanih i prognanih iz Republike Srpske Krajine? Aleksandru Vučiću. Pogledajte podršku za beogradske izbora ove godine. Pogađate odgovor, isti je. Dakle, koga ti ljudi podržavaju, koga vole i za koga znaju da im pomaže, a oni su više neko jasan odgovor dali svaki put. Ako ćete gospodina Lintu koji radi danonoćno i koji odgovara na pitanja prognanih koji su trenutno u Čačku ali i u bilo kom drugom gradu u ovoj zemlji dan i noć na vezi, nalazi rešenje, pa i da niste zadovoljni koliko je brz i uspešan, ali za čoveka koji pomaže trudi se i radi, napadate ga zbog čega? Da biste bili u prenosu dva minuta duže. Nemojte da se pitate zašto vas nikada neće Krajiški Srbi podržati.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Povreda Poslovnika, gospodin Linta.

Miodrag Linta

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Član 107. dostojanstvo Narodne skupštine.

Gospođa Radeta nije rekla istinu vezano za problem 530 porodica korisnika programa čiji su stanovi izgrađeni u sedam lokalnih samouprava sredstvima Italijanske Vlade. Nije istina da nisam pokušavao i da ne pokušavam da se reši taj problem. Dobro je poznato da Zakonom o izbeglicama iz maja 2010. godine je omogućeno pravo da sve izbegličke porodice čiji su stanovi i drugi objekti izgrađeni sredstvima iz ovih organizacija da imaju pravo na otkup.

Organizovao sam lično nekoliko sastanaka i sa gospođom Mihajlović i sa bivšim ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, gospodinom Vulinom, bezbroj sastanaka sa državnim sekretarima i nižim službenicima u oba ministarstva. Taj problem još uvek nismo rešili. Verujem i apelujem sada na gospodina Đorđevića da organizujemo uskoro još jedan sastanak da nađemo rešenje za to pitanje.

Povodom tog pitanja da upoznam gospođu Radetu bio lično i kod predsednice Vlade gospođe Ane Brnabić i ona je pokazala i volju i želju da rešimo taj problem, odnosno da se kontaktira nadležno ministarstvo u Rimu, pošto je Italijanska Vlada bila donator gradnje ovih 530 stanova i da u saradnji i sa zvaničnim Rimom, uz pomoć gospođe Brnabić, uz pomoć gospodina Đorđevića, da nađemo to rešenje i da tih 530 porodica kao i drugih 3.000 izbegličkih porodica konačno dobiju pravo da otkupe svoje stanove i da znaju da su svoj na svome.

Što se tiče pitanja Krajiških boraca, ponavljam, to nije partijsko pitanje. To je jedno od državnih i nacionalnih pitanja i verujem da ćemo, zajedno sa Vladom Republike Srbije, naći najbolja rešenja i da će krajiški Srbi konačno znati da ih je država Srbija priznala u potpunosti, odnosno da je priznala i ratni staž za vreme ratnog perioda. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Pravo na repliku, narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Čudo jedno da se neko ko je šest godina na vlasti ovde žali ili hvali, ne znam tačno, da od 2010. godine nije uspeo da ubedi razne vlade, znači, tri ili četiri su bile u međuvremenu, da donese zakon o izbeglicama koji bi rešio, između ostalog, i ove probleme o kojima on govori.

Ovo je zaista nešto neverovatno. Čovek bi trebalo da zna da je šest godina vlast. Ovo je, inače, manir vas iz vlasti, da se žalite na nešto što ste nasledili kao da niste tu da biste menjali nešto valjda na bolje, ali ne, vi ste nastavili sve istim putem i to jeste osnovni problem.

U okviru replike neću zaista o bezobraznom nastupu kolege kojem repliciram, htela sam i po Poslovniku da vam skrenem pažnju, ali neću, nego hoću da mu kažem da se mane izbornih rezultata. Promenljiva je to kategorija, videće uskoro i neka nama ne prigovara, nama srpskim radikalima, da mi ne vodimo računa o Republici Srpskoj Krajini. Jedina smo stranka koja je priznala Vladu Republike Srpske Krajine.

Gospodin Orlić kad se svojevremeno učlanjavao u SRS rekao je da mu je to osnovni razlog zbog čega želi da se učlani u našu stranku. Šta se u međuvremenu desilo, ne znam, ali evo ja ga samo izazivam da još u jednoj replici, ako hoće i ako mu dozvolite, nabroji samo pet mesta u okviru granice Karlobag – Ogulin – Karlovac – Virovitica, ako zna, naravno. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Martinović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, koliko se SRS brine iskreno o Republici Srpskoj Krajini i o Srbima iz Republike Srpske Krajine, ja ću izneti samo dva podatka, pošto sam živi svedok toga.

(Vjerica Radeta: Odakle mu pravo na repliku?)

Nemojte da budete nervozni, gospođo Radeta, i nemojte da mislite da vi sve znate o Republici Srpskoj Krajini.

Dakle, gospođa Radeta je rekla kako ona brine o Vladi Republike Srpske Krajine, ne u egzilu nego u progonstvu, tako se zove, i kako je velika krivica nas iz SNS što ne podržavamo rad Vlade Republike Srpske Krajine u progonstvu.

Srpska radikalna stranka je 2012. godine predsednika Vlade Republike Srpske Krajine u progonstvu, Milorada Buhu stavila na 49. mesto na izbornoj listi za Narodnu Skupštinu Republike Srbije. Na izborima 2016. godine, na parlamentarnim izborima, poslanika u Skupštini Republike Srpske Krajine u progonstvu, čoveka koga, na kraju krajeva, lično poznajem, kao i gospodina Buhu, Dušana Munikravića, zvanog Munju stavili su na 43. mesto.

Vi da se iskreno brinete o Vladi Republike Srpske Krajine u progonstvu i o Skupštini Republike Srpske Krajine u progonstvu, pa valjda bi te ljude stavili na neka prolazna mesta. Valjda bi ti ljudi dobili priliku da uđu u Narodnu skupštinu i da budu autentični predstavnici, pošto vi to niste, autentični predstavnici srpskog naroda iz Republike Srpske Krajine.

Vi nemate nijednog Srbina iz Republike Srpske Krajine, za razliku od poslaničke grupe SNS, gde ovde možete da vidite koliko hoćete Srba koji su rođeni na teritoriji Republike Srpske Krajine, a neki su zbog ratnih okolnosti 1995. godine i došli u Srbiju zbog zločinačke operacije „Oluja“.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.

Povreda Poslovnika, narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Verovatno ću morati dva puta da se javim.

Gospodine Milićeviću, dužni ste bili da zaštitite dostojanstvo Narodne skupštine, a i prethodni govornik nije imao pravo na repliku i ovo što je rekao nije istina, pa sad ja zbog toga moram da vas kritikujem i da koristim taj član 27. i 107. jer jednostavno neko ko se do juče zaklinjao u Veliku Srbiju, ko je bio narodni poslanik SRS i to dva puta na prolaznom mestu, kao krajiški Srbin, kao neko ko se zalagao za ideologiju srpskog nacionalizma, koji je govorio ono što je istina, a to je da je Vojislav Šešelj najveći srpski junak, koji je imao javne nastupe na televiziji, koji je bio zamenik šefa poslaničke grupe, a to sve Aleksandar Martinović, sada je milion puta slagao u Narodnoj skupštini, slagao da u poslaničkog grupi SRS nema ni jednog krajiškog Srbina, nikoga ko je morao pod naletom ustaških hordi da pobegne sa svog vekovnog ognjišta i obraća se, zamislite, Vjerici Radeti, koja je rođena pored ustaškog Livna, u selu Guber, koja je tamo odrasla, završila školu, čiji roditelji su bili ugledni stanovnici tog mesta, kao i sve Radete tamo, koja je morala i čitava njena porodica 1995. godine da izbegne u Srbiji i obraća se svima nama, a da ne govorim o Miloradu Mirčiću, LJiljani Mihajlović, koja je poslanik SRS i koja je, za njegovu informaciju, sekretar Vlade Republike Srpske Krajine u progonstvu.

Prema tome, povedite računa, gospodine Milićeviću, kada vam takvi sufliraju, a vi ste veoma odgovoran čovek. Vi ste član SPS, koja vas je kandidovala za to mesto i u demokratskoj atmosferi svi poslanici su glasali da budete potpredsednik Skupštine, da oni koji pojma ni o čemu nemaju vama, koji ipak nešto znate, ne sufliraju kako treba da vodite sednicu Narodne skupštine.