Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 07.05.2018.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/82-18

7. dan rada

07.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar.
...
Pokret socijalista

Aleksandar Vulin

| Ministar unutrašnjih poslova
Samo kratko da pojasnimo.
Cenu daje poreska uprava, znači, ne Vojska Srbije. Vojska Srbije tu ne može ništa da se pita. Poreska uprava izađe sa tržišnom procenom, kaže koliko to vredi, pa lokalna samouprava ima pravo preče kupovine. Ukoliko nije zainteresovana, onda se ide na tržište, pa ukoliko ne bude nikoga ko je zainteresovan, cena se obara za nekih 20%, pa se nastavlja. To je zakon i drugačije se ne može. Mi jedino možemo promeniti zakon. To je već drugo pitanje. Slažem se, zato ste tu, naravno. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, ministre.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Đukanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Radovan Jančić.
Izvolite, kolega Jančiću.
...
Srpska napredna stranka

Radovan Jančić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Poštovani narodni poslanici, gospodine ministre, članom 2. Predloga zakona predlaže se propisivanje vojnog obrazovanja kao dela obrazovnog sistema Republike Srbije i kao delatnost od posebnog značaja za odbranu koja je u nadležnosti Ministarstva odbrane.

Amandmanom sam želeo i predložio da se dodatno definiše član 2. i doda stav 6 koji glasi – vojno-stručnim osposobljavanjem obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije s posebnim osvrtom na unapređenje rada lokalnih samouprava.

Unaprediti rad lokalnih samouprava nije lak zadatak, posebno kada odgovornost nad njima preuzmete iz ruku neodgovornih ljudi koji su punih 12 godina u Vojvodini 16, razarali naše društvo, slabili moć države, koji su sopstveni narod doveli do prosjačkog štapa. Tom plaćenom projektu posebnu pažnju usmeravali su pograničnim lokalnim samoupravama, ne bi li strancima, čim uđu u našu zemlju, jasno ukazali da smo slabi, nesposobni i da zavisimo od njih.

Kako dolazim iz pogranične opštine Novi Kneževac, čiju severnu granicu čini deo državne granice prema Mađarskoj u dužini od 21,2 kilometra, dok prema istoku dužinom od 14,9 kilometara izlazi na državnu granicu prema Rumuniji, svedok sam svih nedela koje je prethodni režim posebno činio prema strateški veoma važnim područjima koja su za njih bila zaboravljena, čak i sa tačke vojno-bezbednosnog aspekta.

U jednom delu svog inauguracionog govora predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao: „Bili smo zemlja i narod za koje je neko vreme bilo zaustavljeno, ali smo i u tome pronašli nešto dobro. Danas se vidi da nikada i nigde nismo zakasnili, nećemo ni u budućnost bolju i mirniju za nas i našu decu. Bolju i mirniju budućnost ostvarićemo samo sa modernom, jakom i snažnom vojskom, kao garantom mira kojeg srpski narod najčešće nije imao .Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milovan Drecun.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Željko Sušec.
Izvolite, kolega Sušec.
...
Srpska napredna stranka

Željko Sušec

Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani predsedavajući, uvaženi gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, naša vojska ima dugu tradiciju kada je u pitanju vojno obrazovanje budućih podoficira i oficira. Slavna pobeda srpske vojske u Kolubarskoj bici ušla je u istoriju ratovanja, a taktika vojvode Živojina Mišića u Kolubarskoj bici izučava se i danas na poznatim svetskim vojnim akademijama.

Mi smo mala zemlja, ali smo svima u regionu, u Evropi i svetu dokazali da smo zemlja čestitih i poštenih ljudi, da smo zemlja koja voli svoju otadžbinu i koji znaju da je i te kako brane kada za to zatreba.

Zakon o vojnom obrazovanju je od izuzetnog velikog značaja za odbranu Republike Srbije i zato nam je potrebno stalno usavršavanje naših pripadnika Vojske Srbije. Naši pripadnici Vojske Srbije i pripadnici MUP dokazali su da su u svakoj situaciji uz svoj narod, bilo u ratnom stanju, bilo u mirnodopskom. Setimo se samo velikih elementarnih nepogoda, tačnije majskih poplava 2014. godine, kada su naši pripadnici Vojske Srbije i pripadnici MUP danonoćno spašavali naše građane i njihovu imovinu od velikih napada vodene stihije nezapamćene u zadnjih 100 godina.

Zakon o vojnom obrazovanju je u interesu države i naroda i uz stalnu modernizaciju vojnog naoružanja i usavršavanje pripadnika Vojske Srbije koju intenzivno sprovodi Ministarstvo odbrane od 2012. godine, mi danas imamo vojsku kojoj ne može po hrabrosti, znanju, izvođenju vojnih veština da parira ni jedna vojska zemalja u okruženju, i to je ono, poštovani građani Srbije, što danas mnogima smeta. Mnogima danas smeta Aleksandar Vučić, predsednik Republike Srbije, mnogima danas smeta ekonomski i privredno obnovljena i snažna Srbija. Smeta im snažna Srbija, jer su navikli na poslušnu Srbiju, jer su navikli na poslušnu Srbiju koju su vodili ovi čestiti i pošteni pre nas do 2012. godine.

Na samom kraju želeo bih svim pripadnicima Vojske Srbije i njihovim porodicama da poželim puno zdravlja, sreće i svakog dobra, da sve što rade svakodnevno rade u interesu održavanja mira, bezbednosti i očuvanju naših državnih granica. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Jović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.
Da li neko želi reč?
Reč ima Đorđe Komlenski. Izvolite.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Dame i gospodo, drugarice i drugovi, uvaženi ministre sa saradnicima, amandman na član 2. koji sam podneo je u apsolutno logičnoj vezi sa amandmanom koji sam predložio i na član 1. Naime, iako sam već i u ranijoj diskusiji rekao da je ovaj zakon jedan od onih zakona koji je najviše vodio računa o socijalnoj ravnopravnosti, potenciranje ove crte koja je važna kao princip, kao osnov na kojem će ceo zakon biti utemeljen, je jako važna kako za Vojsku, tako i za Republiku Srbiju.

Naime, članom 2. kojim se predlaže ova dopuna, ovim amandmanom, je propisano da se vojno obrazovanje kao deo sistema obrazovanja Republike Srbije, kao delatnost od posebnog značaja za odbranu, stavlja u nadležnost Ministarstva odbrane. Iako se stavlja u nadležnost Ministarstva odbrane, ona ujedno omogućava da pod ravnopravnim uslovima, ono o čemu sam govorio prošli put, oni koji žele da pohađaju srednju školu mogu ravnopravno konkurisati svi, bez obzira na socijalni status, i zaista prihvatanjem ovog amandmana bi olakšalo primenu člana 49, 50. i 52.

Ovog trenutka bih posvetio pažnju članu 52. ovog zakona, koji vi predlažete, gde kaže da se na studijske programe osnovnih integrisanih akademskih studija, koje se realizuju na univerzitetu i školuju radi prijema u profesionalnu vojnu službu, primaju lica iz građanstva i učenici srednjih vojnih škola. Inače, kandidate, jedne i druge, koji budu primljeni, a uđu u kvotu koju opredeli ministarstvo, finansiraju se iz budžeta Republike Srbije.

Mislim da ova komponenta socijalne ravnopravnosti je dobro ugrađena, ali zbog nekih budućih vremena i značaja koje ovaj zakon ima, ovaj amandman bi samo mogao da dopuni ono što je već praktično u zakonu i učinjeno. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Komlenski.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Savkić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Dubravka Filipovski.
Izvolite, koleginice Filipovski.
...
Srpska napredna stranka

Dubravka Filipovski

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Podnela sam amandman zato što smatram da je potrebno posebnu pažnju posvetiti efikasnosti rešavanja svih personalnih pitanja. LJudski resursi su kapital koji treba čuvati i uvećavati, a pripadnici kadrovske službe Vojske Srbije su oni od kojih se najviše očekuje po ovom pitanju, da svojim znanjem i radom treba da doprinesu unapređenju operativnih i funkcionalnih sposobnosti svih jedinica i ustanova Vojske Srbije. Zato je veoma važno raditi na usaglašavanju delovanja organa kadrova službe na svim nivoima.

Najvažnija pitanja koja se posebno izdvajaju u oblasti kadrovskih resursa su poboljšanje starosne strukture kadra u Ministarstvu odbrane i Vojske Srbije, dogradnja modela popune profesionalnim vojnicima i određivanje nomenklaturnih oznaka i evidencije profesionalnih vojnika i civilnih lica. Zahvaljujem.