Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 21.05.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/96-18

6. dan rada

21.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 19:45

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala koleginice Radeta.
Reč ima dr Nebojša Stefanović, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

| Ministar odbrane
Pre svega, nas sve obavezuje jedino zakon koji donese ova Narodna skupština, obavezuje sve nas u primeni tog zakona i potpuno je jasno da ćemo za izbor finansijskih institucija koje budu davale kredite, objaviti javni poziv. Daćemo priliku finansijskim institucijama, bankama u ovoj zemlji da se takmiče.
Mi smo uradili aproksimaciju preko državnih banaka koje pripadaju Republici Srbiji. Šta je najbolje šta one mogu da ponude da bi uradili procenu i projekciju? Ako se pojavi na tržištu banka koja može da garantuje, da spusti, oni će morati da odreknu i obrade kredita, dakle usluga za obradu kredita, moraće da se takmiče ozbiljnije sa kamatnom stopom. Mi ćemo tim imati priliku da ti uslovi možda budu i povoljniji.
U svakom slučaju, ono što će svakako biti, biće javni poziv za finansiranje i naravno svaki individualni pripadnik snage bezbednosti sklapa ugovor. Radi se procena njegove finansijske, odnosno kreditne sposobnosti i on će moći da konkuriše za kvadraturu koju ispunjava na osnovu ovog zakona.
Što se tiče, da kažem, toga imate potpunu sigurnost da ovo neće ostati slovo na papiru. Mi ove godine hoćemo da pokažemo da smo vrlo ozbiljni i na tome ćemo raditi, i zato smo radili pripremu dokumentacije, već se na tome radi mesecima. Radimo na tome da ove godine započne izgradnja preko pet hiljada stanova, da bi smo što pre završili izgradnju za pripadnike službi bezbednosti koji izraze nameru da u ovome učestvuju.
Ne mislim da će biti bilo šta loše, mislim da ide dobro, bez obzira što naravno cenim i napore Narodne skupštine da popravi ovaj zakon, što jeste posao naravno, mi pažljivo slušamo šta kažu narodni poslanici. Želim da vas uverim da će faktički kroz ovaj mehanizam biti garantovana i transparentnost postupka i to da ljudi koji su korisnici kredita dobiju najbolje uslove.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala ministre Stefanoviću.
Reč ima Vjerica Radeta. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Kratku repliku ministru.

Ovo sve što ste rekli u ovom prvom delu odgovora je prihvatljivo i jeste u skladu sa zakonom i tako bi trebalo da bude, ali ono što nas brine, jeste, ponavljam, Zorana Mihajlović je u petak Narodnoj skupštini rekla da je to što vi sada pričate da ćete uraditi, da je već urađeno, a pošto ona sama i Američkoj ambasadi dostavlja neke predloge ugovora, itd, ko zna šta vam je uradila, ministre Stefanoviću, proverite. Možete to i kao ministar resorni, a kao i njen kolega da vidite o čemu se tu zaista radi.

Što se tiče vaše tvrdnje da će ovo sigurno biti urađeno i da neće biti mrtvo slovo na papiru, znate, početna ideja je iz 2014. godine kada je vaš predsednik stranke obećavao da će se graditi stanovi za mlade bračne parove po 380 evra za kvadratni metar, što bi naravno svako normalan podržao, ali evo za četiri godine nije bilo ništa od toga, pa je onda za ovu prethodnu kampanju obećao te iste stanove samo po 500 evra. Opet nema ništa od toga.

Znate, nekako ne odajete taj utisak da može da vam se veruje. Ovo možda može biti treća sreća, a možda ovo što ste vi rekli da ste čvrsto odlučili da ove godine budete ozbiljni, drugim rečima, priznali ste da ste do sada bili neozbiljni, pa hajde budite ozbiljni i zaista uradite ovo. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala koleginice Radeta.
Reč ima dr nebojša Stefanović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

| Ministar odbrane
Dakle, nisam bio prisutan na sednici, ali evo bile su kolege ovde i kažu mi da gospođa Mihajlović nikada tako nije rekla.
(Vjerica Radeta: Molim?)
Dakle, mi smo govorili o aproksimaciji…
(Vjerica Radeta: Molim?)
Kažu mi da nije rekla tako. U svakom slučaju, nema veze, ono što može da se vidi u stenogramskim beleškama proverićemo, ali ono što vam ja kažem, ono što stoji u zakonu, da će, ne može se uraditi bilo kakav javni poziv pre donošenja zakona. Znači, zakon je zakon, to nas jedino obavezuje. Kada se završi donošenje zakona? Kada ga Skupština usvoji, ako ga usvoji, ona ćemo u skladu sa tim uputiti javni poziv finansijskim institucijama i na takav način odlučiti ko će biti najpovoljniji, odnosno ko će dati najbolje uslove Narodnoj skupštini.
Sve ostalo je bio govor o aproksimaciji. Dakle, mi smo uradili procenu, morate prosto da uradite procenu, da li se to isplati, da li ljudi koji uopšte žele da se izjasne, jer bilo je na početku veoma važno da znamo koliko tih ljudi ima, šta je tempo, šta je dinamika, a oni moraju da imaju neku realnu cenu, neki osnov, makar pokazatelj koliko će to biti.
Mi smo u Ministarstvu uradili i razgovarali sa ljudima, recimo u Beogradu, lokacijama gde ih interesuje, njih pitali konkretno, recimo za lokacije, prve lokacije u Ovči i lokacija posle Makiša, prema, dublje u opštini Čukarica, pitali ljude za to. Imam tačan broj ljudi koji se opredelio za Ovču, negde oko, čini mi se, blizu dve hiljade i ostali ljudi koji su se opredelili za Čukaricu. Dali im čak okvirne rokove da je zbog planske dokumentacije, ovi u Ovči će biti brži, brže će se završiti, jer prosto, planska dokumentacija je tako urađena.
Što se utiska tiče, da li smo ozbiljni ili ne, to kažu građani Srbije, Oni nam svima odrede vrednost i kažu koliko smatraju da smo ozbiljni. Neke smatraju ozbiljnijim, neke smatraju manje ozbiljnim i to kažu jasno na izborima. Kažu – vi ste ozbiljni, vi ste manje ozbiljni, ovi su baš malo ozbiljni, njih prosto ne doživljavamo kao vredne. To je nešto što je svima mera i na svim izborima do sada od 2014. godine građani veoma lepo to procenjuju.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala, ministre Stefanoviću.
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dobro to koliko građani veruju u propagandi, činjenica, to jesu brojevi, ali vi dobro znate da su izborni rezultati i procenti promenjiva stvar, ali da vam skratim, da se ne trudite mnogo oko stenograma, očigledno kolege koje sede tu sa vama, osim pijuckanja kafe, niti šta slušaju, niti šta gledaju ovde.

Dakle, Zorana Mihajlović je rekla, citiram je – zna se koja je banka, zna se kolika je kamata. Vrlo precizno, a vama takođe, gospodine ministre, još jedanput da skrenem pažnju. Vi kažete da su se građani opredeljivali, odnosno pripadnici službi bezbednosti za stanove u Ovči i ne znam gde. Tvrdim vam da sam svojim očima gledala te anketne listove gde ih nigde ne pitate koje su lokacije u ponudi, ni koja je struktura u ponudi, i to nas samo dovodi još više u sumnju da se zapravo radi nešto ispod žita. Možda zaista postoje neki ljudi koji su dobili neke druge anketne listove. Ja vam kažem za anketne listove koji su dobijali pripadnici bezbednosti u Srbiji, a u kojima samo pitaju kako vam je ime i prezime, koliko imate godina radnog staža i da li želite da kupite stan na kredit uz ove uslove koje predviđa ovaj zakon. Ni jedno drugo pitanje u tom anketnom listu ne postoji.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar dr Nebojša Stefanović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

| Ministar odbrane
U anketi koja je sprovedena u aprilu, ja mogu da vam kažem za MUP, to možete da pitate, to nije tajna, na kraju krajeva izjasnilo se više hiljada ljudi o tome. Dakle, oni su se izjasnili, pre svega oni koji žive u Beogradu, vezano za dve lokacije Makiško Polje, da ga tako nazovemo, i Ovča, pošto smo na Radnoj grupi Vlade koja se bavi izradom stanova imali ponude. Ja sam insistirao da postoje najmanje dve lokacije za pripadnike MUP-a. Mene je to interesovalo, naravno i sve ostale, zato što su različiti delovi, ljudi žele, gravitiraju u različitim delovima grada, bilo bi neozbiljno da smo im dali samo jednu lokaciju, a možda će biti i više lokacija. Ove dve su bile prve moguće i anketirali u aprilu sve pripadnike u aprilu za grad Beograd. Dakle, anketirali ih da li žele lokaciju Ovča ili lokaciju Makiš i ljudi su se opredeli. Oni koji su želeli da se opredele uopšte za stanogradnju i rekli u Ovči, znači, ne mogu tačno da se setim broja, ali recimo, između 1.800 i 2.000 hiljade, a u Makišu ovi ostali iz Beograda koji su se opredeljivali, nešto veći broj, na primer 6.000. Ne mogu tačno da se setim brojeva. Kako bi ljudi mogli da se opredele između Ovče i Makiša, ako ih to nismo pitali.
Dakle, to su dve lokacije na kraju krajeva, ja to sad kažem javno, mi smo u direktnom prenosu na sednice Narodne skupštine. Ima toliko hiljada ljudi u prijavi za grad Beograd koji bi mogli da me demantuju sutra ujutru ili već danas. Mi pitali one koji su se zainteresovali za to, što ne znači da i drugi koji se do sad uopšte nisu interesovali za stanogradnju ne mogu posle donošenja ovog zakona da konkurišu. Mogu. Ovo su prve dve lokacije koje su trenutno dostupne u Beogradu. Da li će ih biti više? Videćemo vremenom, ali ovo je da kažem prvi korak.