Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 21.05.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/96-18

6. dan rada

21.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 19:45

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Borka Grubor.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Borka Grubor. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Borka Grubor

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, u članu 1. Predloga zakona dodaje se stav 3. koji glasi – Donošenjem zakona obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije s posebnim osvrtom na razvoj zdravstva. Ciljevi koji se donošenjem zakona postižu osim što se nastoji rešiti najveći broj nerešenih stambenih potreba pripadnika snaga bezbednosti, značajno će doprineti i rastu BDP u oblasti građevinarstva i zapošljavanju domaće građevinske industrije i rastu zaposlenosti, rastu prihoda od PDV po raznim osnovama, porastu prihoda od poreza na imovinu, skraćenju vremena potrebnog za završetak administrativnih postupaka, umanjenju administrativnog opterećenja.

Sve ove stavke indirektno imaju pozitivan uticaj između ostalog i na sveukupni dalji razvoj u oblasti zdravstva u smislu većeg ulaganja u infrastrukturu vezano za zdravstvo ali i direktno ulaganje u izgradnju i obnovu kliničkog centra i instituta.

Po svojoj prirodi odredbe zakona imaju efekata na pre svega domaća privredna društava, preduzetnike, odnosno na organe javne vlasti, kao i na banke i druge finansijske institucije. Predložena rešenja imaće neposredan efekat na privredna društva, preduzetnike, državne organe Republike Srbije, organe autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave. Na jedinice lokalne samouprave na čijim teritorijama će se graditi ti stanovi uticaće tako da će imati povećan prihod od poreza na imovinu kada stanovi budu izgrađeni kao i rešenu stambenu potrebu lica na toj teritoriji, izgradnju javnih objekata koji će biti u funkciji i korisnika i svih građana sa teritorije jedinica lokalne samouprave.

Na taj način će se ojačati i budžeti lokalnih samouprava koji direktno utiču na razvoj primarne zdravstvene zaštite, domova zdravlja čiji je osnivač lokalna samouprava. Imaće više novca u svojim budžetima, pa će na osnovu raspodele moći više da ulažu u kupovinu opreme neophodne za funkcionisanje domova zdravlja kao i za renoviranje i održavanje sektorskih ambulanti. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Jelena Mijatović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Boban Birmančević.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Boban Birmančević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Boban Birmančević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovani potpredsedniče Vlade, poštovane kolege poslanici, poštovani građani, zakon o kojem danas raspravljamo svakako nastavlja politiku mira i stabilnosti i politiku poštenog odnosa prema građanima, politiku poštenog odnosa prema zaposlenima u sistemu bezbednosti. Niko nije zaboravljen i niko neće biti zaboravljen.

Ova država i ova Vlada vode računa o svima i 1578 stanova koji su predviđeni u prvoj fazi samo su uvod u sistemsko rešavanje problema stanova, odnosno problema da građani već godinama unazad, koji rade u sistemu bezbednosti, ali i u drugim službama gde pomažu građanima, gde iza njih stoji država, primaju plate od države, nisu u mogućnosti da kupe stanove.

Do kraja godine, kako nam je potpredsednik Vlade rekao, očekuje se 5.203 stana da budu započeta, što bi svakako doprinelo rešenju ne samo stambenog pitanja tih 5.203 porodica, nego bi se odrazilo naravno i na ukupno poslovanje i lokalnih samouprava i naravno Republike Srbije, ali ovo za razliku od drugih nisu predizborna obećanja i nisu priče samo radi priče. Ovo je plan, ovo je zakon. Ovo je zakon koji će doneti rešenje i koji će sigurno obavezati one koji to sprovode d to urade na način koji je predviđen zakonom.

Ono što ohrabruje i mene, siguran sam i sve ostale narodne poslanike i naravno građane, to je da iza ovog zakona stoji Vlada, stoji upravo republička Skupština, ali stoji i Ministarstvo saobraćaja koje je pokazalo u prethodnim godinama, od 2012. godine na ovamo, kako se može i kako se rukovodi u oblasti infrastrukture, saobraćaja i izgradnje. Kada je ministarka Mihajlović izjavila da ćemo jednog dana moći da vrlo brzo elektronskim putem podnosim građevinske dozvole, to je izgledalo kao nemoguća misija, a sa 180 i nekog mesta, spali smo na deseto mesto. Ono što će ovaj zakon obezbediti to je da će za samo tri, četiri godine, verovatno svi pripadnici službi bezbednosti, kojima je to potrebno, moći da reše svoje stambeno pitanje, ali će svakako biti i model kako ćemo i na koji način rešavati stambena pitanja svih onih kojima je pomoć potrebna.

Ponavljam još jednom, gradilo se i radilo sve od Drugog svetskog rata, na ovamo, gradili su se stanovi, ali u periodu žutog preduzeća, ne da se nisu gradili stanovi, oni su rešenje za smanjenje potrebe za stanovima našli u tome što su smanjivali broj pripadnika Vojske Republike Srbije, a njima stanovi nisu bili ni potrebni, a nisu ih ni planirali.

Ova država ima budućnost, ima Vojsku, ima Zakon koji će obezbediti službama bezbednosti stambeno pitanje. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Tijana Davidovac.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Goran Pekarski.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Goran Pekarski. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Goran Pekarski

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, podneo sam amandman na član 1. ovog zakona i predložio da se doda stav 3. sa ciljem da se dodatno objasni i promoviše, ali i da se afirmiše politika SNS, Vlade i politika Aleksandra Vučića.

Ovaj zakon smatram da spada u set patriotskih zakona, poput onih zakona o kojima smo diskutovali na prethodnoj sednici i ne samo diskutovali, nego smo ih usvojili. Mislim na Zakon o Vojsci, Zakon o odbrani, Zakon o BIA.

Čuli smo od pojedinih poslanika ovde, da će sada pripadnici službe bezbednosti dobiti stanove od 500 evra po kvadratnom metru. Odmah smo to razjasnili, da oni ništa neće dobiti, nego će oni kupiti stanove, ne od 500 evra po kvadratnom metru nego do 500 evra po kvadratnom metru. Utvrđena je gornja granica i stanovi, odnosno cena kvadrata može da ide samo niže, u zavisnosti od lokacije i grada gde se bude gradilo.

Nema sumnje da će ovakvim predlogom se nastaviti trend Vlade Republike Srbije, jer Srbija trend brige o građanima i poslanici SNS će podržati ovakvu politiku Vlade, politiku čije je temelje postavio predsednik Aleksandar Vučić. Na ovaj način ćemo početi da ispravljamo sada već višedecenijsku nepravdu i nebrigu države prema pripadnicima službi bezbednosti i ne samo akt prema aktivnom sastavu službi bezbednosti, nego i prema penzionerima koji će sada prvi put moći da kupe stanove pod istim uslovima kao i da su zaposleni.

Jedna od poslanica iz opozicije, potpredsednici Jeremićeve stranke, diskutujući o ovome, je rekla, citirajući Orvelovu „Životinjsku farmu“, da su pripadnici službi bezbednosti sada nekako jednakiji u odnosu na druge građane. Valjda je mislila da imaju veća prava. Ovde se ne radi o pravima, ovde se radi o mogućnostima koje država daje da pripadnici službe bezbednosti mogu da kupe stanove po povlašćenoj ceni.

Niko ovde nam veća prava. Ovde se priča samo o mogućnostima. Tu treba napomenuti da se država sada pojavljuje kao investitor. Zato su cene ovakve. Država ne izlazi na tržište da bi prodavala stanove i da bi ostvarila profit, nego izlazi sa jednim jedinim ciljem, jedinim benifitom koji želi da ima i Vlada Republike Srbije, inicijator ove akcije predsednik Aleksandar Vučić, SNS i svi naši koalicioni partneri, a to je da imamo zadovoljne pripadnike službe bezbednosti, odnosno tog sektora. Ovog puta se radi o tom sektoru, a kako bude država još jačala, stajala na noge, u naredne godinu, dve, tri ili pet, radićemo to isto i sa drugim sektorima. Mislim na zdravstvo i na prosvetu.

Ne bih želeo da više pričam o jeftinim stanovima. Ovo nisu jeftini stanovi. Ovo su stanovi subvencionisanih cena. Ovo su stanovi visokog kvaliteta koje mogu pripadnici službe bezbednosti da kupe po povoljnim cenama. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Ognjen Pantović.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Ognjen Pantović. Izvolite.
...
Srpska narodna partija

Ognjen Pantović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, ovaj Predlog zakona je još jedan od pokazatelja da se ova Vlada odgovorno ponaša prema njenim građanima.

Konačno pripadnici bezbednosnih snaga mogu da reše svoje stambeno pitanje. Rešavanje ovog problema, koje nije rešeno već nekoliko decenija jeste od ključnog značaja za jačanje sistema nacionalne odbrane Republike Srbije.

Navešću samo nekoliko podataka vezanih za izgradnju ovih stanova u Beogradu.

U Beogradu je potrebno izgraditi 14.209 ovih stanova i već je određeno pet lokacija za njihovu izgradnju. To su Makiško polje, Blok 51, Surčinsko polje i za opštinu Palilula, odakle ja dolazim, posebno bitne dve lokacije, lokacija u Borči i lokacija u Ovči. Lokacija u Ovči je već spremna za izgradnju ovih stanova. Rešeni su imovinsko-pravni odnosi i potrebno je samo uložiti u komunalno opremanje ove lokacije. Gradnja na ovoj lokaciji zadovoljila bi oko dve hiljade stanova, što bi predstavljalo prvu fazu izgradnje ovih stanova u Beogradu.

Poslednjih godina leva obala Dunava opštine Palilula, gde se nalaze ove dve lokacije, se ubrzano razvija. Izrađen je Pupinov most, spojena je saobraćajnica Zemun – Pančevački put. Najavljena je izgradnja industrijskog parka u Borči, izgradnja novog doma zdravlja.

Izgradnja ovih stanova će dodatno poboljšati atraktivnost ovog dela Beograda i Palilule i pozitivno uticati na uslove života naših sugrađana. Veoma bitno za našu zemlju i za ovu opštinu jeste što će ove stanove izgraditi domaća građevinska industrija. Biće mogućnosti da se uposli lokalno stanovništvo. Doći će do porasta prihoda od PDV-a po raznim osnovama, takođe do rasta poreza na imovinu itd.

Dakle, izgradnja ovih stanova će dovesti do razvoja Republike Srbije, posebno u oblasti infrastrukture. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Savkić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Dragan Savkić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Savkić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, u članu 1. Predloga zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti dodaje se stav 3, koji glasi: „Donošenjem zakona obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije, s posebnim osvrtom na efikasnost pravosudnih institucija“.

Imajući u vidu veliku važnost Predloga zakona za efikasnost pravosudnih institucija i na princip efikasnosti pravosuđa, neophodno je u samom Predlogu zakona da se izričito i nedvosmisleno naglasi i afirmiše princip efikasnosti pravosudnih institucija, a to se upravo postiže ovim predloženim amandmanom, da se što efikasnije obezbedi potrebna dokumentacija za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike Ministarstva odbrane, Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, BIA, Ministarstva pravde, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, kao i za lica ranije pripadnike snaga bezbednosti koji su pravo na penziju ostvarili u jednom od ovih državnih organa. Hvala.