Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 21.05.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/96-18

6. dan rada

21.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 19:45

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Matiću.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Zoran Dragišić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr LJubiša Stojmirović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Jovica Jeftić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Jovica Jeftić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jovica Jevtić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, podneo sam amandman kojim predlažem da se u članu 1. Predloga zakona doda stav 3. koji dodatno definiše i precizira vezu i uticaj predloženog zakonskog rešenja na ravnomerni razvoj Republike Srbije.

Politika nacionalne bezbednosti predstavlja deo ukupne državne politike i sprovodi se kroz usklađen program mera i aktivnosti koje država preduzima radi postizanja ciljeva politike bezbednosti. NJenom realizacijom stvaraju se pretpostavke za politički, ekonomski, socijalni i svakako ravnomerni razvoj Republike Srbije i ovaj amandman ide upravo u tom pravcu.

Ovim zakonom će se rešiti najveći broj nerešenih stambenih potreba zaposlenih u službama bezbednosti koji decenijama nisu uspeli da reše svoje stambeno pitanje. Realizacija projekta predviđena je najpre u šest gradova i to Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Kraljevo i Vranje i to će svakako doprineti ravnomernom regionalnom razvoju čitave zemlje. Zbog svega napred rečeno mislim da je predloženi amandman svakako način da se kroz predloženo zakonsko rešenje afirmiše ravnomerni razvoj čitave zemlje kao jedan od najvažnijih temelja budućeg društvenog sistema kome stremimo. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Željko Sušec.
Izvolite kolega Sušec.
...
Srpska napredna stranka

Željko Sušec

Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovani predsedavajući, poštovani potpredsedniče Vlade, gospodine Stefanoviću, dame i gospodo narodni poslanici, Predlog zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekata za izgradnju stanova za pripadnike snaga bezbednosti Republike Srbije je jedna od dobrih ideja iz prethodnog perioda, ali zbog ostavljenih narodu i državi od strane onih pre nas neuređenih i loših javnih finansija i užasno velikog javnog duga, moralo se pribeći merama fiskalne konsolidacije i tek su se sada stvorili uslovi za realizaciju ovog državnog projekta, državne stanogradnje.

Republika Srbija realizacijom ovog projekta dokazuje svoju ekonomsku i privrednu stabilnost, gde se pored pokretanja domaće građevinske industrije pokreću i drugi privredni subjekti u Republici Srbiji, što će se u velikoj meri odraziti na uvećanje BDP u Republici Srbiji.

Sa teritorije Južno-banatskog upravnog okruga, četiri jedinice lokalne samouprave su izrazile veliku zainteresovanost da učestvuju u realizaciji ovog projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti.

Grad Pančevo je predložio dve lokacije za realizaciju ovog projekta i to lokaciju Hipodrom–Strelište i Strelište-blok 203 i lokacije na kojima je površina negde oko 17.730 m2, tako da postoji mogućnost priključka na javnu saobraćajnicu, vodovod i kanalizaciju, električnu energiju, telekomunikaciju i centralno gradsko grejanje. Pored ovoga, grad Pančevo je uradio i urbanistički projekat, kao i razradu predmetne lokacije.

Moram takođe da napomenem, prema podacima Kancelarije za nacionalnu bezbednost grada Pančeva, 373 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i 353 pripadnika MUP Republike Srbije je izrazilo interesovanje da učestvuje u realizaciji ovog projekta.

Moram takođe, nadam se a i želja mi je da se prva faza realizacije ovog projekta završi pre roka kako bi se u sledećim nekim fazama našle jedinice lokalnih samouprava Južnog Banata, ali ne samo Južnog Banata nego i drugih upravnih okruga na teritoriji Republike Srbije.

Poštovani narodni poslanici, ne smemo da zaboravimo da blizu 20.000 pripadnika MUP, 14.000 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i 1.500 pripadnika BIA koji svakodnevno odgovorno rade težak posao za našu državu, nemaju rešeno stambeno pitanje.

Ovaj predlog zakona, poštovani građani Srbije, od izuzetnog je značaja za jačanje nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Iz tog razloga, u danu za glasanje i poslanička grupa SNS, sa zadovoljstvom će podržati ovaj predlog zakona, jer ovi ljudi zaista rade težak i odgovoran posao u ovim teškim i bezbednosno-kompleksnim vremenima. Moraju da osete da država Srbija to i te kako zna da ceni i da poštuje, i da sve ono što rade u interesu mira i bezbednosti naše države i mira i bezbednosti naših građana. Zahvaljujem se.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik LJibuška Lakatoš.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ljibuška Lakatoš

Zahvaljujem.

Uvaženi predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, kolege i koleginice narodni poslanici, predloženim zakonom o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, potvrđuju se zacrtani programski ciljevi Vlade Republike Srbije i predsednika Aleksandra Vučića.

Donošenjem ovog zakona, rešava se jedan od osnovnih problema pripadnika Ministarstva odbrane, Vojske Srbije, MUP, BIA, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, kao i za lica koja su pravo na penziju ostvarili u jednom od ovih državnih organa, a to je problem stanovanja koji decenijama niko nije ni pokušavao da reši.

Ovim zakonom daje se mogućnost da se popravi životni standard ljudima koji rade odgovoran posao i zbog kojih se svi mi osećamo bezbedno.

Usvajanjem ovog predloga zakona, omogućiće se izgradnja stanova za sada u šest gradova Republike Srbije, kako bi zaposleni u pomenutim državnim organima mogli da budu stambeno zbrinuti.

Kako bi isškolovali vojnike, oficire, policajce, moramo ulagati i u obrazovanje, moramo ulagati u školski sistem, jer naš cilj je da oni ostanu u Vojsci, policiji, a upravo ovaj zakon će dobrim delom doprineti tome da zaposleni u ovim službama reše svoje stameno pitanje i da besprekorno obavljaju svoju dužnost u službama gde su zaposleni, što ujedno i doprinosi sveukupnom razvoju naše države.

Zbog svega pomenutog, podnela sam amandman na član 1. Predloga zakona koji glasi – donošenjem zakona obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na školski sistem. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik prim. dr Vlado Babić.
Izvolite doktore Babiću.
...
Srpska napredna stranka

Vlado Babić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, cenjeni gospodine ministre sa saradnicima, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, u članu 1. Predloga zakona dodaje se stav 3. koji glasi – donošenjem zakona obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na razvoj medicinskih centara.

Amandmanom se dodatno definiše član 1. Predloga zakona. Shodno tome, rekao bih da je politika ciljeva nacionalne bezbednosti deo ukupne državne politike, sa čijom realizacijom se ostvaruje ukupni društveni razvoj Republike Srbije i ona predstavlja opšti interes od značaja za jačanje sistema nacionalne bezbednosti.

Imajući u vidu da je najveći broj nerešenih stambenih potreba u državnim organima, upravo među pripadnicima snaga bezbednosti, koji decenijama nisu uspeli da trajno reše svoje stambeno pitanje, odlučeno je da se ono sistemski reši predlogom programa izgradnje jeftinih stanova na više lokacije istovremeno, u više gradova Srbije.

Zbog toga se i pristupilo izradi ovog zakona o posebnim uslovima za izgradnju stanova pripadnika snaga bezbednosti koji ima za cilj uspešnu i efikasnu realizaciju samog projekta.

Putem ankete, 18.905 pripadnika snaga bezbednosti i mali broj penzionera, njih je svega 1.462, koji su ostvarili penziju u jednom od organa bezbednosti, izjasnilo se da žele da kupe stanove u okviru ovog projekta izgradnje.

Tako je u šest gradova predviđeno da se izgradi 5.203 stana, s tim što je u prvoj fazi predviđena realizacije 1.578 stanova i to 400 u Beogradu i Novom Sadu, 200 u Kragujevcu i Kraljevu, 190 u Vranju i 188 u Nišu.

Zgrade će biti tipski građane, bez podzemnih etaža, a veličina stanova će biti od 32 do 92 m2. Lica koja kupe ovakav stan, moraće da ostanu u službi snaga bezbednosti 10 godina.

Cena kvadratnog metra ovakvog stana će biti 500 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan zaključivanja ugovora bez poreza na dodatu vrednost. Na ovaj način veliki broj zaposlenih u službama snaga bezbednosti imaće prilike da kupe ove jeftine stanove i tako trajno reše svoje stambeno pitanje.

Lokalne samouprave će prihode od poreza na imovinu novoizgrađenih stanova imati, a ujedno i javni objekti, ambulante, apoteke koji su izgrađeni oko tih zgrada moći će biti u funkciji korisnika i svih građana sa teritorije lokalne samouprave. U njima će se zaposliti radnici različitih profila, lekari, medicinski tehničari, farmaceuti, itd. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala doktore Babiću.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Milekić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Snežana Petrović.
Da li neko želi reč? (Da.)
...
Srpska narodna partija

Snežana Petrović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi ministre, poštovane kolege narodni poslanici, na sveukupni razvoj zemlje nesumnjivo je i nesporno da u velikoj meri utiče i stanogradnja u kojoj se angažuje veliki broj privrednih društava, preduzetnika, organa javne vlasti, banaka i drugih finansijskih institucija, koji će upošljavanjem i angažovanjem ljudi u stanogradnji radnika uticati i na poboljšanje njihovog životnog standarda.

Stoga sam u cilju dodatnog definisanja člana 1. predloženog zakona podnela amandman kojim se dodaje stav 3. i koji glasi – da se donošenjem predloženog zakona obezbeđuje sveukupni razvoj Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na poresku odgovornost.

Donošenjem sistemskog rešenja o izgradnji stanova za pripadnike snaga bezbednosti, država je pokrenula rešenje velikog problema pripadnika ovih snaga koji nemaju rešeno stambeno pitanje.

Ako se uzme u obzir da je politika nacionalne bezbednosti deo ukupne državne politike, imajući u vidu značaj i odgovornost posla koji pripadnici snaga bezbednosti obavljaju, a da veliki broj njih nema rešeno stambeno pitanje, odgovorno rukovodstvo države na čelu sa predsednikom i Vladom rešilo je da ovaj višedecenijski problem sistemski reši.

Kao prvi korak formirana je vladina komisija sa zadatkom da pripremi predlog programa izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti do kojih će oni doći po povoljnijim uslovima.

Jedan od zaključaka komisije je da je neophodno, radi brže i efikasnije realizacije projekta izgradnje stanova, izraditi poseban zakon kojim će se urediti uslovi, kriterijumi, načini i postupci za samu realizaciju programa. Zbog važnosti definisanja navedenog zakona za uspešnost projekta, poslanici Srpske narodne partije u danu za glasanje podržaće predloženi zakon. Hvala.

Whoops, looks like something went wrong.