Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 21.05.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/96-18

6. dan rada

21.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 19:45

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marko Zeljug.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marko Zeljug

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajuća, uvaženi gospodine ministre, Predlogom zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta za izgradnju stanova i njegovom primenom obezbeđuju se uslovi za početak izgradnje stanova za pripadnike Ministarstva odbrane, MUP, BIA, lica zaposlenih u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, kao i za penzionisane pripadnike bezbednosnih službi.

Amandman koji sam podneo na Predlog ovo zakona ima za cilj sagledavanja uticaja zakona sa sveukupnim uticajem na razvoj Republike Srbije. Vlada Republike Srbije predvođena SNS pokreće još jedan od projekata koji pored činjenice da treba da predstavlja projekat od opšteg interesa za jačanje sistema nacionalne bezbednosti takođe realizacijom projekta, izgradnje stanova uticaće na podizanje celokupne privrede, jer će realizacijom projekta biti usmereni zaposleni ljudi iz građevinske operative, kao i domaće firme što i jeste u skladu sa politikom koju promoviše i sprovodi u delo SNS.

U dosadašnjoj diskusiji smo imali priliku da čujemo suprotne strane, osporavanje ovog projekta uz iznošenje tvrdnji da projekat neće biti realizovan ili će dinamika radova biti dosta sporija, nego što je zakonom predviđeno. Na njihovu žalost, a na sreću ovih građana koji će stanove dobiti SNS i Vlada Srbije će i ovaj kao i sve dosadašnje projekte realizovati.

Pre tri godine imali smo priliku, upravo u ovoj sali slušamo istovetno osporavanje suprotne strane za jedan od projekata koji se tada promovisao, to je leks specijalis za „Beograd na vodi“ i takođe smo slušali da taj projekat neće biti danas. Imamo priliku da vidimo da se „Beograd na vodi“ gradi i da predstavlja motor razvoja grada Beograda, kao i cele Srbije koja menja kompletnu sliku naše prestonice, kao što će izgradnja stanova za pripadnike snaga bezbednosti predstavljati motor promena za sve gradove u kojima budu stanovi građeni.

Aleksandar Vučić i SNS dolaskom na vlast započeli su izlečenje od korupcije i kriminala koje se ustalilo u našoj državi za vreme bivšeg režima, a novac koji se do juče slivao u privatne džepove usmeren je tamo gde mu je mesto u budžet Republike Srbije.

Zato danas možemo da kažemo da ima novca za ponovno povećanje plata, zato danas policija ima nove uniforme, zato danas policija ima nove automobile i zato će i biti realizovan projekat izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti.

U cilju prihvatanja predložene izmene pozivam kolege narodne poslanike da u danu za glasanje podrže amandman, kao i predloženi zakon. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Zeljug.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milovan Drecun.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Zvonimir Đokić.
Da li neko želi reč?
Zvonimir Đokić, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zvonimir Đokić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući, poštovani gospodine ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, donošenje zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti značajno, veoma značajno je u ovom trenutku, jer je neophodno da bi država sistemski pristupila rešavanju ovog pitanja. Jedan deo vojnih lica koje su 90-ih godina raseljena sa prostora bivših jugoslovenskih republika, već više od četvrt veka stanuje u napuštenim vojnim objektima, a u Srbiji procenjuje se ima ih od 2.500, to je 2.500 porodica, vojnih beskućnika sa skoro 10.000 članova koji čekaju na rešenje stambenog pitanja.

Vojnim beskućnicima, oni sami sebe nazivaju, to su ona lica koja su kao pripadnici JNA početkom 90-ih godina bili dislocirani iz bivših jugoslovenskih republika u Srbiju i Crnu Goru, tadašnju SRJ i koja su tokom dislokacije ostala bez rešenog stambenog vlasništva. Ovi ljudi nemaju status izbeglica, jer nisu izbegli, već su premešteni sa tadašnjim jedinicama JNA na osnovu odluka i sporazuma. Oni čine specifičnu grupu koja je ostala uskraćena za stambeni prostor u privatizaciji, jer je uslov za njihovu predislokaciju bio odricanje ili predaja vlasništva nad nepokretnom imovinom u bivšim jugoslovenskim republikama uz jemstvo da će im biti dodeljeni novi stanovi na prostoru SRJ.

Čin predaje ili odricanja od stanarskog prava koji su ovi ljudi potpisivali je bio uslov mogućnosti za dobijanje stambenog rešenja u Srbiji i Crnoj Gori, a na osnovu Pravilnika o stanovima JNA iz 1991. godine, zajamčen im je prioritet u rešavanju stambenog pitanja. Ubrzo ova prioritetnost je ukinuta, a sa novim pravilnicima oni su dobili status običnih lica bez stana. Do danas njihovo stambeno pitanje nije rešeno.

Slična sudbina zadesila je i mnoge druge pripadnike snaga bezbednosti koji su pre raspada SFRJ živeli i radili na prostorima bivših jugoslovenskih republika, a danas žive u Srbiji. Radi se o licima koja su ranije u vreme socijalizma izdvajali sredstva od četiri i po do 6% od ličnih dohodaka u vojni stambeni fond čime su praktično delimično ili u celosti otkupili društvene stanove. Danas u Srbiji i dalje veliki broj vojnih beskućnika živi u kasarnama, vojnim školama, klubovima, domovima i drugim objektima, zajednički smeštaj. Neka od dislociranih lica sa svojim porodicama odlučila je da živi u privatno iznajmljenim stanovima i za to od države dobijaju nadoknadu za uvećane troškove stanovanja tzv. UTS dok određeni broj lica živi kod rodbine. Svi oni čekaju na rešenje stambenog pitanje već više od četvrt veka, marginalizovani od strane dosadašnje garniture vlasti.

Danas se zahvaljujući razumevanju sadašnje vlasti, a pre svega Aleksandru Vučiću i SNS započinje sa sistemskim rešavanjem ovog pitanja veoma značajnog za sveukupni razvoj države, a posebno za sistem odbrane. Hvala na pažnji.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega, Đokiću.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Žarko Bogatinović.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Žarko Bogatinović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Žarko Bogatinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, na član 1. Predloga zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnja stanova za pripadnike snaga bezbednosti podneo sam amandman. Ovim amandmanom sam hteo da istaknem da grad Leskovac ima potrebu za izgradnjom stanova za pripadnike snaga bezbednosti koji bi se kupovali pod povoljnim uslovima.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je dalo informaciju na osnovu sprovedenih anketa u Ministarstvu odbrane, MUP na teritoriji Grada Leskovca.

Informacija ima sledeći karakter. Među pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije na teritoriji Grada Leskovca 128 pripadnika je bez ikakvog stambenog objekta, a 53 sa neodgovarajućim stambenim objektima, što je ukupno 181 pripadnik snage bezbednosti sa nerešenim stambenim uslovima. Kod pripadnika MUP 373 pripadnika je saglasno kupovini stana po povoljnijim uslovima, a među njima je 149 bez rešenog stambenog pitanja.

Grad Leskovac je spreman da uđe u projekat izgradnje stanova i poseduje ovog momenta dve lokacije spremne za izgradnju, od kojih je jedna komunalno opremljena. Za obe lokacije postoje planska dokumenta tako da je moguće izdati lokacijske uslove i građevinsku dozvolu.

Poštovani ministre, želim uspeh u realizaciji ovog projekta, a poštovane kolege pozivam da glasaju u danu za glasanje, da podrže ovaj amandman, kao i sve zakone koji su na dnevnom redu. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik dr LJubica Mrdaković Todorović.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik LJubica Mrdaković Todorović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ljubica Mrdaković Todorović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Poštovani ministre Stefanoviću sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, kao što svi znamo, Grad Niš je jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije i predsednika Republike Srbije, gospdoina Aleksandra Vučića i u pogledu izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti.

Nakon anketa koje su sprovele kolege iz nadležnih ministarstava, pokazala se potreba za izgradnjom oko 2.400 stambenih jedinica na teritoriji Grada Niša.

Mi smo kao grad predložili dve lokacije za prvu fazu koja može odmah da počne da se gradi, lokaciju kasarne „Stevan Sinđelić“ u naselju Nikola Tesla. Tu su nekada građeni stanovi za mlade naučne radnike, osam lamela sa oko 400 stanova, ali je planom generalne regulacije ostavljena mogućnost za još jedan blok.

Prema idejnom rešenju koje je urađeno, ovde bi trebalo da se izgradi 188 stanova. Lokacija je skoro spremna. Neophodno je završiti parcelaciju, što mi sada upravo radimo, a nakon toga će investitor, a to je Republika Srbija, pokrenuti proceduru dobijanja dozvole. Očekuje se da taj proces, kao i proces određivanja izvođača, se završi negde u septembru mesecu ove godine i da tada krene izgradnja.

Mislim da ćemo biti prvi u Srbiji gde će početi gradnja, mi ili Grad Vranje. Nama kao gradu ostaje obaveza izgradnje nedostajuće infrastrukture u smislu vodovoda, kanalizacije, saobraćajnice, toplovoda, telekomunikacione mreže. To će se raditi paralelno sa izvođenjem radova i očekujemo da ovaj naš deo bude gotov sledeće godine, a nadamo se iskreno da će i tada stanovi biti gotovi, jer Grad Niš je spreman za ovaj posao.

Za drugu fazu je predložena lokacija poligon Ardija, sastavni deo kasarne „Knjaz Mihailo“, nekadašnja Pantelejska kasarna. To je lokacija koja otvara mogućnost završetka Somborskog bulevara i spajanja od Pantelejske crkve do Eko pumpe. Uz bulevar će se otvoriti oko 20 hektara zemljišta koje je namenjeno po generalnom urbanističkom planu za stanovanje srednjih gustina, kao i za izgradnju pratećih sadržaja kao što su vrtići, škole, dom zdravlja.

U ovom trenutku je u toku izrada planskog akta i rešavanje imovinskih odnosa sa Vojskom Republike Srbije. Nakon završetka ovoga ići će se u arheološka istraživanja, jer postoji indicija da se u jednom delu ove lokacije nalaze arheološka nalazišta.

Nakon završetka ovog ispitivanja, uslediće projektovanje, kako samih stanova, tako i sve neophodne infrastrukture. Očekuje se da to bude gotovo u 2018. godini i prvoj polovini sledeće godine, a da se nakon toga na ovoj lokaciji krene i sa izgradnjom ostalih potrebnih stanova. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Manojlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Đukanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Sandra Božić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Žarko Mićin.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Veroljub Matić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Veroljub Matić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Matić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Podneo sam amandman na Zakon o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti u smislu da on doprinese većem kvalitetu samog zakona, naravno, ako bude bio prihvaćen od predlagača.

Ja sam ovde prišao sa možda jedne strane, imajući u vidu treću tačku ove sednice, a to je Predlog zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova iz razloga zato što je to jako bitno da bi se ovo realizovalo brzo, kvalitetno, efikasno, tako da praktično od same ideje, pripreme itd. svugde geodezija ima svoje mesto, svoju ulogu. Znači, od starta, od ideje mora se doći do karata, do planova, do podataka na kome se vodi itd.

Dalje, kada se odabere sama lokacija, kreće snimanje sitosenih planova i priprema za izradu planske dokumentacije, odnosno za rešenje izdavanja građevinske dozvole. Kada se izda građevinska dozvola, kreće obeležavanje objekta i praćenje samog toga gradnje.

Po završetku gradnje sledi snimanje izvedenog stanja i po dobijanju upotrebne dozvole vrši se upis u katastar nepokretnosti u skladu upravo sa Zakonom o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova. To je jako kvalitetan zakon. Mislim da će biti u sklopu ove sednice i usvojen, tako da će jednostavnost i brzina doprineti da se ovaj zakon o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti kvalitetno završi.

Kada se stanovi završe i kada se izvrši otkup stanova, kreće i dalje posao praćenja samog objekta, tako da sam postupak o izgradnji stanova za pripadnike snaga bezbednosti jednostavno u velikoj meri zavisi od geodezije i privatne i državne kako će ona funkcionisati i raditi. Zahvaljujem.