Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 21.05.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/96-18

6. dan rada

21.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 19:45

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Vujadinoviću.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Majkić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Majkić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici poštovani ministre sa saradnicima, podnela sam amandman na član 1. Predloga zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti i dodatno definisala član 1. tj. član koji se odnosi na predmet ovog zakona.

Naime, predmet ovog zakona povezala sam sa efikasnošću lokalnim samouprava. Ovaj zakon se odnosi na efikasnost lokalnih samouprava, pre svega, na efikasnost nekoliko lokalnih samouprava u kojima će se izgrađivati jeftini stanovi za pripadnike vojske, policije i službe bezbednosti.

Naime, reč je o velikim gradovima u Srbiji, Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Kraljevu i Vranju, ali se nadam da će u nekoj veoma skoroj fazi doći do izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti i u ostalim manjim gradovima koji su izrazili spremnost da u ovom projektu učestvuju.

Zbog čega je to bitno? Pre svega je bitno da bi oni vojni penzioneri i penzioneri ostalih snaga bezbednosti u Srbiji mogli da dočekaju dostojanstvenu starost i u malim sredinama, ali kao što sam u nekom od prethodnih izlaganja rekla, i da bi mladi ljudi koji žive u manjim gradovima, ostali zajedno sa svojom porodicom u tim gradovima, jer ukoliko im se reši stambeno pitanje to je jedna osnova da će oni u tim mestima i ostati i da neće ići u veće gradove, kao što je situacija danas u Srbiji. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo poslanik Branko Popović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Branko Popović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsednice.

Poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, dopunom ovog člana stavom 3. koji sam predložio, dodatno se definiše Predlog zakona u smislu afirmacije sveukupnog razvoja naše države, a posebno razvoja regionalnih medicinskih centara. Politika Vlade Republike Srbije ogleda se u obezbeđivanju i realizaciji strateških projekata i novim investicijama, čime se stvaraju najpovoljniji uslovi za razvoj države.

Pre sedam dana završeni su radovi na izgradnji i opremanju novog objekta Instituta za onkologiju i radiologiju. Nabavljena su tri najsavremenija linearna akceleratora, jedan CT simulator, kao i prateća radio terapijska oprema. Izvršeni su građevinski radovi na objektu koji obuhvata 1200 novoizgrađenih kvadratnih metara i ukupno 2000 kvadrata adaptiranog prostora.

Vrednost investicije je 8,9 miliona evra. Ukupna vrednost opreme je 6,4 miliona, a građevinskih radova oko 2,4 miliona evra. Na Onkologiji 2 sprovodiće se terapija zračenja, a zajedno sa planiranjem obučavan je i kadar.

Ovom investicijom Srbija je ispunila standarde koji važe za savremeni svet, a to je da poseduje savremeni aparat za zračenje na 250.000 stanovnika. Ovo će biti prvi centar gde će biti odvojeni pacijenti koji dolaze na pripremu za zračenje, kao i da će imati posebne prostorije gde će boraviti sa svojim porodicama. Takođe, do kraja godine, zahvaljujući ovim aparatima nestaće liste čekanja za ovu vrstu terapije.

Istovremeno, nabavljena su još tri linearna akceleratora, koji će biti raspoređeni u kliničkim centrima u Kragujevcu i Nišu, i u zdravstvenom centru Kladovo. Ove činjenice su dokaz strateški vizionarske politike Vlade Republike Srbije koja temeljeno realizuje projekte od vitalnog značaja za razvoj naše države.

Samo na ovim investicijama u infrastrukturu stvoriće se bolji preduslovi za nastavak započetih reformi koje je za krajnji cilj imaju povećanje životnog standarda građana. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podnela poslanica Ana Čarapić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ana Čarapić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsednice.

Poštovani potpredsedniče Vlade Republike Srbije sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, amandman sam podnela u cilju da ukažem koliki je značaj projekat izgradnje stanova za pripadnike službe bezbednosti na sveukupni razvoj Republike Srbije.

Decenijama unazad, niko se nije bavio stambenim zbrinjavanjem pripadnika službi bezbednosti, koji su spremni život da daju za otadžbinu i koji brane pravo našeg naroda na slobodu. Zato danas imamo preko 20.000 pripadnika službi bezbednosti koji nemaju rešeno stambeno pitanje.

Vlada Republike Srbije i naš predsednik Aleksandar Vučić, je prepoznao problem i u prethodnom periodu već je dodeljen određen broj stanova za pripadnike službe bezbednosti. U 2018. godini, počeće izgradnja 1.578 stanova na čak šest lokacija u Republici Srbiji, a to su gradovi Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Kraljevo i Vranje. Vrednost projekta je oko 64 miliona evra.

Sa jedne strane, rešavamo stambeno nezbrinute pripadnike službi bezbednosti, a sa druge strane postižemo ekonomske ciljeve. Stanogradnja utiče na porast boja zaposlenih i otvaranje novih radnih mesta u građevinskoj industriji. Znači, stanogradnja je u funkciji nastavka pozitivnog trenda smanjenja stope nezaposlenosti, a setimo se samo da je u 2012. godini stopa nezaposlenosti bila 26%, a danas je ona duplo manja, znači kreće se oko 12%.

Dakle, stanogradnja pozitivno utiče i na privredni rast i na privredni razvoj, ali i na rast udele građevinarstva u bruto domaćem proizvodu. Pospešuje se rad malih i srednjih preduzeća. Na taj način stimuliše se zapošljavanje u privatnom sektoru, što je i cilj Vlade Republike Srbije. Podsećanja radi, u prvom kvartalu 2018. godine, smo ostvarili suficit u budžetu od 6,5 milijardi dinara i rast BDP od 4,5%. Stanogradnja će svakako imati pozitivan uticaj da ostvarimo još bolje rezultate u narednom periodu. Nacionalna bezbednost je svakako temelj funkcionisanja moderne države. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo poslanik Radoslav Cokić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Radoslav Cokić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovana predsednice Skupštine, poštovani potpredsedniče Vlade, rešavanje stambenog pitanja značajno je za svakog čoveka, od izuzetnog je značaja za službe bezbednosti, od posebnog značaja, zato apsolutno podržavam nastojanje Vlade da se obezbede stambena pitanja i reši stambeno pitanje službi bezbednosti u potpunosti.

Nadam se da je ovo samo početak ovoga postupka, da se pod povoljnim uslovima, povoljnijim nego što su to tržišni, obezbedi stambeno pitanje i službe bezbednosti mogu nesmetano da obavljaju svoju delatnost, obezbeđuju sigurni rad i bezbedan rad stanovništva naše zemlje i spoljne granice.

Ono što je od posebnog značaja jeste da se na ovaj način pokreće građevinska operativa koja zapošljava mnoge službe i od izuzetnog značaja ovaj postupak i jeste za budžet Republike Srbije, jeste da se on na taj način povećava. Ja mislim da u narednom periodu ovaj postupak treba nastaviti i razmišljati o pomoći i drugim kategorijama našeg stanovništva kako da se pod povoljnijim uslovima obezbedi stambeno pitanje, kako bismo destimulisali, pre svega, mlade ljude da odlaze iz naše zemlje, već da ovde zasnivaju svoje porodice, ovde rade i ostaju u našoj zemlji.

Ono što mogu da primetim jeste da ste izabrali za ovu prvu fazu veće gradove i ta ušteda je značajna, jer npr. najniže cene su 700 evra po kvadratu. Ja dolazim iz Smederevske Palanke i nažalost nije takva situacija. Kod nas se novi stanovi kupuju za 500 evra, možda i jeftinije. Zbog toga treba razmisliti da u manjim gradovima, gde nam je takođe želja da stanovništvo ostane u što većem broju, još poboljšamo uslove pa i da tamo ovi zaposleni koji se nalaze u službama bezbednosti, obezbede svoja stambena pitanja i ostanu u tim sredinama, jer svakako je interes zemlje, ne samo da svi dođu u Beograd, već da i u unutrašnjost bude naseljena u odgovarajućoj meri kako bi mogli da dovodimo investitore, kako bi razvijali zemlju i kako bi mogli da upošljavamo naše stanovništvo. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podneo Aleksandar Marković.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajuća.

Dame i gospodo narodni poslanici, moj amandman naglašava potrebu za modernizacijom u kontekstu sveukupnog razvoja Srbije. Ja sam stanovišta da on ima svoje mesto u ovom predlogu zakona. Ne mogu da ne izrazim zadovoljstvo činjenicom da do sada, kako u načelnoj raspravi, tako i u raspravi u pojedinostima, još uvek nismo čuli nijedan jedini argument koji bi išao protiv ovog predloga zakona.

Za razliku od nekih drugih, mi iz SNS se uvek temeljno pripremamo za skupštinsku raspravu. To podrazumeva prvenstveno pažljivo čitanje predloga zakona. Zašto ovo govorim? Zato što smo u nekoliko navrata, i danas ali i u načelnoj raspravi, čuli otprilike – dobro je što će se graditi stanovi, ali trebalo bi unaprediti domaću proizvodnju, domaće proizvođače, domaću građevinsku industriju, itd. Pa da su čitali predlog zakona, očigledno da nisu, videli bi da je to svakako predviđeno u ovom zakonu.

U skladu sa tim, zbog građana, ja bih istakao samo član 14. Predloga zakona, stav 3. – za izgradnju stambene zgrade, za kolektivno stanovanje, koriste se prvenstveno građevinski proizvodi, materijali, oprema i instalacije domaćih proizvođača u učešću od najmanje 80% od ukupno potrebnih građevinskih proizvoda materijala, opreme i instalacija prema specifikaciji sadržanoj u projektu za građevinsku dozvolu.

Ovde je stvar potpuno jasna i iz svega što smo čuli, jasno je da će ovaj zakon doneti brojne benefite o čemu smo već dosta i govorili. Dakle, iz svih ovih razloga predlažem da usvojimo ovaj predlog zakona u danu za glasanje. Zahvaljujem.