Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 21.05.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/96-18

6. dan rada

21.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 19:45

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo poslanik Slaviša Bulatović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Slaviša Bulatović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsednice.

Poštovani potpredsedniče Vlade, poštovane kolege, na Predlog zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, podnosim amandman na član 1. i predlažem da se doda stav 3. koji glasi – donošenjem zakona obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije s posebnim osvrtom na vladavinu prava.

Izgradnja stanova za pripadnike snaga bezbednosti je projekat koji se sprovodi po predlogu ili ideji predsednika Republike, gospodina Aleksandra Vučića, a koji ima za cilj popravljanje životnog standarda pripadnika bezbednosnog sektora koji rade težak i odgovoran posao za državu zbog čega se građani mogu osećati sigurno.

Samom inicijativom, kao i ulaganjem u projekat izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, država ukazuje poštovanje onima koji se danonoćno bore protiv kriminala i korupcije. Mnogo toga je učinjeno u prethodnom periodu u borbi protiv kriminala i korupcije i svim građanima je poslata jasna poruka da se bavljenjem kriminalom u Srbiji ne isplati. Ispravno i dogovorno ponašanje je jedini put za boljitak pojedinaca i zajednice.

Donošenje ovog zakona je najbolji način da pokažemo koliko poštujemo i uvažavamo sve ono što rade, kako pripadnici vojske i policije, tako i čuvari zatvora i pripadnici Bezbednosno informativne agencije.

Realizacija projekta doprinosi u velikoj meri popravljanju životnog standarda građana Srbije, pre svega ljudima koji rade težak posao za našu državu, posao zbog kojeg svi ostali građani mogu i imaju pravo da se osećaju bezbedno.

Polazeći od činjenice, kao i naš predsednik Aleksandar Vučić, da se radi o ljudima koji bez obzira na ozbiljnost i opasnost posla koji obavljaju imaju mala primanja i koji teško sebi mogu da priušte rešavanje stambenog problema dugoročno, a posebno ukoliko su mladi i grade svoje porodice, realizacija projekta će im omogućiti bolji i drugačiji život, sigurnost u sutrašnjicu i priliku da računaju na boljitak u budućnosti. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podnela Sonja Vlahović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Sonja Vlahović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem poštovana predsedavajuća.

Ovo je moj prvi amandman, s posebnim osvrtom na privredni rast, a izgradnja ovih stanova je ogroman projekat i direktno će uticati na privredni rast naše zemlje.

Ovaj projekat će uticati na privredni razvoj i rast društvenog proizvoda, ali i rast udela građevinarstva u BDP, povećanje zapošljavanja, bolji rad malih i srednjih preduzeća. Sve ovo je od ogromnog značaja za celokupni privredni rast i razvoj naše zemlje.

Za izgradnju ovih stanova koristiće se naši domaći proizvodi, materijali domaćih proizvođača. Porez od stanova će naplaćivati lokalne samouprave i samim tim će biti pojačavanje privrednog rasta i razvoja.

Uvaženi ministre, u diskusijama smo čuli od poslanika opozicije da je ovo izborna kampanja Srpske napredne stranke. Verovatno su se podsetili svojih izbornih kampanja, kada su obećavali građanima Srbije ovakve gradnje, a od toga ništa nije bilo. Tako su oni radili i obećavali, a nikada nisu ispunjavali. Onda su nam govorili da imamo puno marketinga u ovom zakonu.

Mi samo želimo da građani i građanke čuju za ovakvu izgradnju stanova, a uskoro će se i videti. Videće se nove zgrade u Kraljevu, Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu, Vranju.

Pitali su se zašto je sve to po hitnom postupku? Zato što želimo da se što pre realizuje ovako veliki projekat koji će uticati na privredni rast naše zemlje, zato što je potrebno doneti ovakav zakon a samim tim i pripremiti svu potrebnu dokumentaciju za sve to da bi se sprovelo.

Sve ćemo to uraditi, planiramo, jer imamo finansijski stabilan budžet naše Srbije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo poslanik Marijan Rističević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, Srbija raspolaže sa pet miliona hektara poljoprivrednog zemljišta, od čega je četiri miliona obradivo. Kada to uporedimo, recimo sa Holandijom, koja ima tri puta manje obradivog poljoprivrednog zemljišta, kada uporedimo sa Danskom, koja u ukupnoj teritoriji ima hektara koliko mi imamo poljoprivrednog zemljišta, moram reći da ne možemo biti zadovoljni rezultatima u poljoprivrednoj proizvodnji, a to pre svega zahvaljujući stranci bivšeg režima koja nije razvijala poljoprivredu.

Dakle, ukoliko Holandija sa 60 sunčanih dana, daleko nepovoljnijom klimom, izvozi ukupno 80 milijardi evra, toliko je vredan izvoz Holandije iz poljoprivrede i prehrambene proizvodnje, a Srbija ne može da dostigne ni tri milijarde, znači, gotovo 30 puta više Holandija izvozi. Samo na ružama izvoz Holandije je osam milijarde, dakle, tri puta veći nego ukupan izvoz u Republici Srbiji. Danska izvoz 21 milijardu evra iz poljoprivredne proizvodnje.

Dakle, to su poljoprivredne proizvodnje na koje treba da se ugledamo. Ukoliko one sa znatno manjom poljoprivrednom površinom i znatno lošijim uslovima mogu da naprave ozbiljan bruto-domaći proizvod, Srbija treba da teži modernizaciji poljoprivrede i ukrupnjavanju kroz kooperativu malih poljoprivrednih gazdinstava, da ih specijalizuje i da mala i srednja poljoprivredna gazdinstva, kao i mala i srednja preduzeća budu perspektiva u razvoju poljoprivrede.

Kada se razvije poljoprivreda, prerađivačka industrija, energetika, onda će biti dovoljno novca i za vojsku i za policiju, a onda će rasti ekonomska moć zemlje, politička moć zemlje, pa i vojna.

Zato ja mislim da će doći dan kada će ovaj amandman koji sam ja podneo biti realizovan, ukoliko ova vlast u ovoj konstalaciji snaga opstane. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo Srbislav Filipović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Srbislav Filipović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsednice.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam ovaj amandman sa željom da pomognem i predlagaču i da ukažem našim građanima na važnost odluke koju ćemo doneti narednih dana, kad budemo izglasavali jedan ovakav zakonski predlog i set zakona koji je na dnevnom redu.

Ali, ono što meni posebno sada privlači pažnju to je što, dok mi raspravljamo o amandmanima na ovako važan zakonski predlog koji rešava sudbinsko pitanje članova ljudi koji se bave našom bezbednošću, koji su pripadnici vojske, policije Srbije, 90% opozicije ta rasprava ne zanima. A njih ne zanima zato što to nije prilika da njihovi tajkuni, njihovi mafijaši i članovi njihovih političkih stranaka, njihovi funkcioneri, steknu neki stan, neku vilu, neki novi džip, neki novi skupoceni sat.

Ovo je prilika da pripadnici bezbednosnih snaga Republike Srbije dođu do stana, da reše svoje stambeno pitanje, da budu svoj na svome, da imaju krov nad glavom, da ono što je najvažnije možda u životu steknu. To je prilika da se mi kao građani, kao predstavnici građana, na jedan način zahvalimo onim ljudima koji vode računa o bezbednosti Republike Srbije, koji brinu da našoj deci neko ne proda drogu, onima koji brinu da naša granica bude bezbedna, oni koji 24 sata vode računa o bezbednosti svih nas u državi, da im omogućimo da kupe stan pod povoljnijim uslovima od tržišnih.

Naravno, opozicija je pokazala da je to ne zanima. NJih je jedino interesovalo da srozaju moral policije i vojske dok su bili na vlasti, jer je to onda bila prilika, kad je nizak moral u policiji i vojsci, da visok moral bude kod kriminalaca i kod tajkuna i kod svih onih koji imaju nameru da pljačkaju Republiku Srbiju.

Dok je na vlasti Srpska napredna stranka, ova Vlada Republike Srbije i Aleksandar Vučić, niko neće pljačkati Republiku Srbiju, niko neće stavljati ruke u džepove građana Republike Srbije. U njihovim džepovima će biti sve više novca, biće sve više fabrika i sve više radnih mesta. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo poslanik Radoslav Jović.
...
Srpska napredna stranka

Radoslav Jović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovana predsednice, gospodine ministre sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, veoma mi je drago što je na listi gradova i lokalnih sredina u koje će biti investirano u narednom periodu izgradnja stanova svrstano i Kraljevo, grad iz kojega dolazim.

Kao neko ko je dva puta bio na čelu tog grada, dobro poznajem prilike u tom gradu i mogu vam reći da sve ono što nas je zadesilo krajem 20. veka, dakle, onaj nesrećni građanski rat, je izazvalo velike poremećaje u ovom gradu. To je grad koji ima oko 120 hiljada stanovnika sa prigradskim naseljima i seoskim područjima. U taj grad u kratkom vremenskom periodu od nekoliko godina uselilo se između 25 i 30 hiljada stanovnika. To su ljudi koji su tražili utočište. To su oni ljudi koji su iz Bosne, iz Hrvatske, a na kraju i sa Kosova i Metohije, bili prinuđeni da traže smeštaj u ovom gradu. Kraljevčani su velikog srca primili te ljude.

Naravno da je sa sobom to donelo i veliki pritisak na infrastrukturu i sve ono što govori o našem svakodnevnom životu.

Ova investicija, ova činjenica da će Kraljevo biti među prvim gradovima u kojima će se graditi stanovi za pripadnike službe bezbednosti jeste sigurno jedna velika pomoć našem gradu. Uz ostale investicije, uz tzv. urbanu regeneraciju u koju smo već krenuli, i uz činjenicu da ćemo verovatno u toku ove godine krenuti sa dve velike investicije, da zapošljavamo ljude u toj sredini, dobrim delom pomažemo da se razrešavaju problemi koji su u ovom gradu nagomilani.

Zato puna podrška ovom zakonu i čitavom setu zakona koji se nalaze pred nama. Hvala vam.