Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 21.05.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/96-18

6. dan rada

21.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 19:45

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podnela Maja Mačužić Puzić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Maja Mačužić Puzić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsednice.

Poštovani predstavnici ministarstva, saradnici, podnela sam ovaj amandman kako bih ukazala na značaj podizanja standarda snaga bezbednosti koji rade težak i odgovoran posao za državu i za građane, a zbog kojih se građani mogu osećati sigurno.

Posebno ću se osvrnuti na značaj ovog zakona za grad Kraljevo odakle ja dolazim. U Kraljevu će se graditi u prvoj fazi 200 stanova u naselju Ribnica na lokaciji „Voćareve livade“. Moram da napomenem da će sa izgradnjom ovih stanova rešiti stambeno pitanje pripadnika policijske uprave Kraljevo, koja pokriva gradove Kraljevo, opštine Rašku i Vrnjačku Banju, policijske uprave koja pokriva možda najveću teritoriju u Srbiji i u svojoj ingerenciji ima dve najveće turističke destinacije, odnosno Kopaonik i Vrnjačku Banju.

Rešavaće se i stambeno pitanje pripadnika Centra bezbednosno- informativne agencije u Kraljevu, odreda žandarmerije, pripadnika Uprave za izvršenje sankcija okružnog zatvora u Kraljevu, pripadnika Druge brigade kopnene vojske i 98. vazduhoplovne brigade. Ozbiljan je broj pripadnika snaga bezbednosti, o kom, naravno, danas iz bezbednosnih razloga ne možemo da govorimo. Ovim zakonom će svi oni koji godinama i decenijama unazad nisu uspeli da reše stambeno pitanje biti uskoro u prilici to da urade.

Nije, međutim, i neće biti to jedino gradilište u Kraljevu u narednom periodu. U Kraljevu uskoro počinje izgradnja i 360 stanova po projektu urbana regeneracija. Osnovna škola „Sveti Sava“ u blizini naselja koje će se graditi za ove snage bezbednosti, novi tržno-poslovni centar, takođe u blizini ovog gradilišta, dve nove fabrike „Leoni“ i „Taj grupa“, zatvoreni bazen, savremene saobraćajnice i još mnogo projekata manjih po obimu, ali ne i po značaju.

U naselju Ribnica, koja je broji preko 20.000 ljudi u kome se grade ovi stanovi, decenijama unazad niko nije ulagao. Poslednjih pet godina ono je bogatije i sadržajnije za sportsku halu gde se danas održavaju brojne i najznačajnije međunarodne sportske manifestacije, „Glavčićev most“ za čiju izgradnju, zahvalnost dugujemo, između ostalog, i Milomiru Glavčiću velikom zadužbinaru, dom kulture, tržno-poslovni centar, a uskoro i za ovaj savremeno stambeno naselje za snage bezbednosti, osnovnu školu i zatvoren bazen.

Zahvaljujući ovom zakonu, između ostalog, grad Kraljevo će narednih godina postati najveće gradilište, ne samo u Srbiji nego i u regionu. Izgradnjom ovih stanova načinićemo samo prvi korak u izgradnji dva miliona kvadrata širom Srbije.

Na osnovu dosadašnjih rezultata ove i prethodne Vlade i tima na čelu sa Aleksandrom Vučićem, očekujem da će Republika Srbija nastaviti sa ekonomskim napretkom i da će biti prilike da se nastavi sa izgradnjom stanova i za mlade bračne parove i za zdravstvene radnike, sudije i ostale državne činovnike.

Naravno da ću u danu za glasanje podržati i ovaj zakon i ostale zakone koji su danas na dnevnom redu, a kolege poslanike pozivam da podrže moj amandman u danu za glasanje. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo Dragan Veljković.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Veljković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsednice.

Uvaženi saradnici Ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, stanovanje je iskonska primarna čovekova potreba i spada u jedno od osnovnih prava, a u Srbiji, kao u većini drugih zemalja, ono je jedno od osnovnih egzistencijalnih pitanja građana Srbije.

Nakon skoro potpune privatizacije stanova i ukidanja izvora finansiranja nekog novog stambenog fonda za zadovoljenje stambenih potreba, javni sektor ostaje bez sredstava, a država se iz stanovanja skoro potpuno povukla, vođena, između ostalog i globalnim ideološkim pretpostavkama, da je posao u stambenom sektoru za državu okončan, te da ovaj sektor treba prepustiti isključivo zakonima tržišta.

Ipak, sve validne analize ukazuju na neophodnost ponovnog aktivnijeg uključivanja države u stambeni sektor, ali ovaj put u drugačijoj misiji kroz preuzimanja centralne, zakonodavne, strateške i finansijske uloge u stvaranju boljih uslova za razvoj stambenog sektora.

Polazeći od ove nove uloge države u ovom sektoru, a imajući u vidu prirodu posla koji obavljaju pripadnici snaga bezbednosti i njihov značaj za bezbednost čitave države, te da je ovaj problem najizražajniji u ovoj kategoriji zbog dugogodišnjeg nerešavanja ovog životnog problema sa kojim se svakodnevno bori hiljade pripadnika snaga bezbednosti, Vlada Republike Srbije, predloženim zakonom, pokušaće u primerenom vremenskom intervalu da ovaj problem sistematski reši.

Ovim zakonom omogućava se širokom krugu lica iz ove oblasti, i to kako zaposlenim tako i licima koja su ostvarila pravo na penziju u tim državnim organima, da reše svoje stambeno pitanje pod izuzetno povoljnim uslovima čime pokazujemo veliku zahvalnost ovoj kategoriji ljudi koji ulažu mnogo napora i truda i spremni su da u svakom trenutku brane svoju domovinu.

Postavlja se pitanje, kakvu korelaciju ima izgradnja stanova za pripadnike snaga bezbednosti i prava raseljenih lica što je suština mog predloženog amandmana. U tom kontekstu ukazujem da se problemi ove ugrožene kategorije manifestuju u svim sferama života u obrazovanju, zdravstvu, zapošljavanju, statusnim pitanjima, ali su kao i kod snaga bezbednosti najizražajniji u oblasti rešavanja stambenih potreba.

Sopstveni stambeni prostor je najvažniji preduslov integracije raseljenih lica i njihovih porodica. Upravo u oblasti stanovanja se najviše ispoljava neravnopravan položaj raseljenih lica u odnosu na lokalno stanovništvo. Zbog toga je Republika Srbija na svim nivoima vlasti, uz podršku međunarodnih organizacija u prethodnom periodu, obezbedila preko 15 hiljada različitih stambenih rešenja kroz izgradnju stambenih jedinica, dodelu pomoći građevinskog materijala, montažnih kuća, placeva itd, i za to izdvojila ogromna sredstva kako bi stvorila elementarne uslove za kvalitetan, dostojanstven i siguran život raseljenih lica u Republici Srbiji, kao što će i realizacijom ovog projekta to uraditi za pripadnike snaga bezbednosti. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podnela poslanica Tanja Tomašević Damnjanović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Tanja Tomašević Damnjanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala poštovan predsednice.

Poštovani gospodine ministre sa saradnicima, kolege i koleginice narodni poslanici, amandmanom koji sam podnela na član 1. Predloga zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti dodatno se definiše član 1, a sve u cilju razvoja Republike Srbije.

U članu 1. Predloga zakona propisano je da se ovim zakonom uređuju uslovi, kriterijumi, način i postupak za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike Ministarstva odbrane, Vojske Srbije, MUP-a, BIA, Ministarstva pravde, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, kao i za lica ranijih pripadnika snaga bezbednosti koji su pravo na penziju ostvarili u jednom od ovih državnih organa.

Realizacija ovog projekta predstavlja opšti interes od značaja za jačanje sistema nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Politika nacionalne bezbednosti predstavlja deo ukupne državne politike i sprovodi se kroz usklađeni program mera i aktivnosti koje država preduzima radi dostizanja ciljeva politike nacionalne bezbednosti. NJenom realizacijom stvaraju se pretpostavke za politički, ekonomski, socijalni, kulturni i ukupni društveni razvoj Republike Srbije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podnela poslanica Olivera Pešić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Olivera Pešić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem poštovana predsednice.

Uvaženi potpredsedniče Vlade Republike Srbije sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, amandman koji sam podnela ide u pravcu da se poveže sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na socijalnu ravnopravnost sa predlogom ovog zakona.

Činjenica je da pripadnici snaga bezbednosti godinama i decenijama unazad nisu uspeli da trajno reše svoje stambeno pitanje. Svima je jasan značaj posla koji pripadnici snaga bezbednosti obavljaju, kao i odgovornost koji obavljanje tog posla sa sobom nosi. Zbog toga pozdravljam odluku Vlade Republike Srbije da se krene sa rešavanjem stambenom pitanja za pripadnike bezbedonosne strukture.

Ovim predlogom zakona svi pripadnici snaga bezbednosti koji budu konkurisali, moći će da pod jednakim uslovima trajno reše svoju stambenu potrebu, naravno uz ispunjenje odgovarajućih propisanih uslova i upravo na taj način će se doći do ostvarivanja socijalne ravnopravnosti.

Obzirom na to da je realizacija ovog projekta izgradnje jeftinih stanova predviđena najpre za sada za šest gradova Beograd, Novi Sad, Kraljevo, Kragujevac, Niš i Vranje, hoću da posebno pozdravim izgradnju jeftinih stanova za jug Srbije, jer je jug Srbije godinama unazad bio zapostavljen i iskreno se nadam sa će sedmi grad u kome će se ubuduće graditi, biti grad Leskovac, jer grad Leskovac ima pripremljenu lokaciju za izgradnju jeftinih stanova za pripadnike bezbedonosnih struktura.

Pozivam vas da u danu za glasanje podržite ovaj moj amandman. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Jolović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nikola Jolović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsednice, uvaženi ministre, razlog podnošenja ovog amandman jeste da se donošenjem zakona obezbedi razvoj Republike Srbije uz što bolji pristup ekonomskim resursima.

Ovim zakonom uređuju se uslovi, kriterijumi, način i postupak za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike Ministarstva odbrane, Vojske Srbije, MUP, BIA i Ministarstva pravde, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, kao i za lica ranije pripadnike snaga bezbednosti koji su pravo na penziju ostvarili u jednom od ovih državnih organa.

Izgradnja stanova u skladu sa zakonom omogućiće da se reši najveći broj nerešenih stambenih potreba zaposlenih u službama bezbednosti koji decenijama nisu uspeli da reše svoje stambeno pitanje i predstavlja javni interes Republike Srbije.

Realizacija projekta, izgradnja jeftinih stanova pozitivno će uticati i na rast BDP u oblasti građevinarstva, na upošljavanje domaće građevinske industrije, kao na povećanje zaposlenosti, s obzirom na to da zakon definiše obavezno učešće domaćih firmi.

Stav 3. koji se dodaje članu 1. ovog Predloga zakona preciznije definiše svrhu izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti uz poštovanje jednog od glavnih principa, a to je razvoj Republike Srbije. Zahvaljujem.

Whoops, looks like something went wrong.