Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 21.05.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/96-18

6. dan rada

21.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 19:45

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Igor Bečić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Igor Bečić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, uvažene kolege, ova Vlada ne deli pripadnike bezbednosnog sektora i svako od njih radi na potpuno istom poslu, bez obzira da li je u MUP, agencijama ili je pripadnik Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Svi zajedno čuvaju ovu zemlju i rade težak i odgovoran posao i zato njihove stambene potrebe moraju se rešavati zajednički.

Izgradnja stanova za bezbednosni sektora je jedna od važnijih mera Vlade, da reši ključni problem ljudima koji rade važan posao za našu državu i naše građane. Mislim na policiju, Vojsku i pripadnike VBA, čuvare zatvora, oni zbog kojih se osećamo bezbedno, a imaju nedovoljna primanja i teško mogu sebi da priušte rešavanje stambenog pitanja dugoročno. Naš zadatak je da ih zbrinemo.

Cilj Vlade je, ako se školuju policajci i vojnici, ulaže se sve više u njihovo obrazovanje, onda oni treba da ostanu u Vojsci i policiji. Stanovi po povoljnim uslovima su način na koji država pokušava da sačuva te ljude u čije je školovanje uložila mnogo energije, novca kako bi ih sprečila da odu iz Srbije. Takođe je namera da se popravi životni standard pripadnicima bezbednosnog sektora, da im plate rastu i da na ovaj način mogu da planiraju svoje porodice.

Važno je da jačamo sektor bezbednosti, službe bezbednosni. Vlada im je povećala plate 10%, dala bonus od 10.000 dinara i nastavlja sa tim trendom i ove godine. Želim da svi shvatimo koliko se teškim i opasnim poslom oni bave. Sada kada je u celom svetu pojačano ugrožavanje bezbednosti građana, važno je da jačamo sve kapacitete sektora bezbednosti i zato vam se zahvaljujem, gospodine ministre Stefanoviću, zato što veliku energiju ulažete u obnavljanje materijalno-tehničkih i operativnih resursa bezbednosnog sektora, kao sekretar Biroa za nacionalnu bezbednost.

Vlada ovim takođe želi da kaže – hvala službama bezbednosti, koje rade težak i opasan posao. Ovim jačaju snage bezbednosti, jača se BDP, ali i stanogradnja i građevinske kompanije.

Za građevinsku industriju ovo mnogo znači. Predviđeno je da se izgradi dva miliona kvadratnih metara i tu će domaće firme, manje i srednje, imati mnogo posla. Radiće se na proizvodnji cigala, crepova, stolarije, podova, vodovodnih cevi, elektromaterijala i svega što je potrebno za izgradnju jednog stambenog objekta.

Masa radnika će se zaposliti i to neće biti kratkotrajni poslovi, na mesec ili dva, nego dugoročni, na nekoliko godina.

Prošla su vremena u kojima se samo obećavalo, pljačkalo i uništavalo u Srbiji. Srbija konačno može da kaže da je povratila svoj međunarodni ugled. Za rast ekonomije i stabilno ekonomsko okruženje, politika Vlade je da jača svoju vojnu industriju i bori se protiv kriminala i korupcije.

I zašto to ne reći – da je motor svih reformi naš predsednik Aleksandar Vučić. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Bojanić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Zoran Bojanić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Bojanić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem uvaženi predsedavajući.

Zbog onih koji nisu obrazlagali svoje amandmane nego komentarišu amandmane Srpske napredne stranke, moraću da pročitam svoj amandman: „U članu 1. predloženog zakona dodaje se stav 3. koji glasi: „Donošenjem zakona obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije, s posebnim osvrtom na unapređenje održivog razvoja“.“

Pošto kolega koji je komentarisao sve ne zna da prvi deo mog amandmana je kao poseban amandman predložio kolega Vlada Orlić, i taj amandman je Vlada usvojila, tako da nije istina upravo ono što govori da se nijedan naš amandman nije usvojio.

Drugo, verovatno da ne znaju ni šta je održivi razvoj. Upravo se Vlada Republike Srbije svojim radom zalaže za ekonomski i održivi razvoj Republike Srbije, da je to vrlo važna tema i da je moj amandman u stvari podrška naporima Vlade Republike Srbije u svim nastojanjima da mi ovde živimo jedan normalan život čoveka, koji ima mogućnost da radi, da stvara i da živi.

O tome govori upravo i samit koji je pre neki dan održan u Sofiji, gde je jedna od vrlo važnih tema na samitu EU i zemalja zapadnog Balkana bio ekonomski odnosno održivi razvoj.

Da je to vrlo važna tema govori o Agenda 2030 Ujedinjenih nacija, koja kao jedan od svojih 19 ciljeva upravo tretira cilj – održivi gradovi i zajednice. To je cilj da do 2030. godine treba unaprediti inkluzivni održivi urbano-organizaciju i kapacitete za integrisano i održivo planiranje i upravljanje gradovima odnosno naseljima. NJihov zaključak je da treba učiniti gradove i ljudska naselja inkluzivnim, bezbednim i otpornim i održivim. Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podnela Studenka Kovačević.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Studenka Stojanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem uvažena predsedavajuća.

Želim da izrazim žaljenje što je gospodin Boško LJotić, pardon, Obradović, napustio salu. Izgleda da je predstava završena.

Dakle, nakon višedecenijske degradacije vojske i policije, koja je išla čak dotle da su pripadnici vojske stanovali u barakama i izbegličkim kampovima a pripadnici policije kao podstanari ili u samačkim hotelima, prvi put će se ovim ljudima ukazati poštovanje, i to zahvaljujući ovoj vlasti.

Obzirom na značaj posla koji obavljaju za našu otadžbinu, najmanje što možemo da učinimo jeste da tim ljudima pružimo pristojan život za njih i njihove porodice. LJudi koji su svoj život podredili čuvanju zemlje moraju biti rasterećeni brige o uslovima u kojima im živi porodica.

Mi, poslanici iz SNS, ne samo da podržavamo ovaj projekat, već smo i jako ponosni što u njemu učestvujemo.

Druga stvar koju treba naglasiti je da će se za izgradnju koristiti domaći materijali i oprema, i to u učešću od najmanje 80%, što je vrlo važno za našu privredu i kontinuitet njenog razvoja.

Prema podacima Ministarstva finansija, kretanja u građevinarstvu značajno utiču na ukupan rast. U poslednjem kvartalu 2017. godine registrovan je međugodišnji rast vrednosti izvedenih radova u građevinarstvu od 18,7%. U prva dva meseca 2018. godine zabeležen je međugodišnji rast proizvodnje cementa od 60,5% i rast proizvodnje ostalih nemetalnih minerala od 43,1%.

U januaru 2018. godine porastao je i broj izdatih građevinskih dozvola 33%. Posmatrano prema vrsti građevina, povećan je broj izdatih dozvola za zgrade 39,8%, dok su dozvole za ostale građevine povećane za 13,7% i to se odnosi na infrastrukturu.

Ovaj projekat dakle, osim zbrinjavanja naših snaga bezbednosti, donosi i rast i razvoj domaće privrede.

Inače, gospodine potpredsedniče Vlade, želim da kažem da je opština Bor zainteresovana za ovaj projekat. Mi imamo lokaciju na kojoj se stambeni objekat može graditi i čekamo da uđemo u realizaciju ovog projekta.

Zahvaljujem na pažnji.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo poslanik Nenad Mitrović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nenad A. Mitrović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovana predsednice, gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, ja sam na član 1. Predloga zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti podneo amandman i hoću da kažem da se ovim zakonom uređuju uslovi, kriterijumi, način i postupak za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, kao i za lica ranije pripadnika snaga bezbednosti koji su pravo na penziju ostvarili u jednom od ovih državnih organa.

Politika nacionalne bezbednosti predstavlja deo ukupne državne politike i sprovodi se kroz usklađen program mera i aktivnosti koje država preduzima radi dostizanja ciljeva politike nacionalne bezbednosti. NJenom realizacijom stvaraju se pretpostavke za politički, ekonomski, socijalni, kulturni i ukupni društveni razvoj Republike Srbije.

Prva faza na izabranim lokacijama predviđa izgradnju 1.578 stanova, što po gradovima iznosi: Beograd 400, Novi Sad 400, Niš 188, Vranje 190, Kraljevo 200 i Kragujevac 200 stanova.

Hoću da istaknem da je dobro da se u prvoj fazi u Vranju gradi 190 stanova za pripadnike snaga bezbednosti.

Na jugu Srbije imamo pripadnike snaga bezbednosti koji su angažovani u kopnenoj zoni bezbednosti. Angažovanje pripadnika snaga bezbednosti u kopnenoj zoni bezbednosti je pod izuzetno teškim i bezbednosno složenim uslovima. Dobro je da donošenjem ovog zakona pomognemo ovim pripadnicima snaga bezbednosti da reše svoje stambeno pitanje, jer velika većina njih, nažalost, do sada nije rešila svoje stambeno pitanje.

Rešavanjem stambenog pitanja pokazali bi odnos prema ovim pripadnicima snaga bezbednosti koji svoju dužnost obavljaju u izuzetno teškim i bezbednosno složenim uslovima, kako bi građani Srbije bili bezbedni i sigurni. Ali, rešavanje ovog problema predstavlja i javni interes Republike Srbije od značaja za jačanje sistema nacionalne bezbednosti.

U danu za glasanje pozivam narodne poslanike da podrže Predlog zakona. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podnela Stanislava Janošević.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Stanislava Janošević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsednice Skupštine.

Poštovani predstavnici ministarstva, kolege poslanici, poštovani sugrađani, prvo što želim da kažem na temu ovog zakona koji je na dnevnom redu jeste da mi je drago da je uopšte na dnevnom redu, da baš mi raspravljamo o njemu i da ćemo ga sigurno u danu za glasanje usvojiti.

Ne pravim nikakvu razliku između pripadnika Vojske Srbije, niti policije, niti BIA i smatram i podržavam to da apsolutno svi imaju jednako pravo da dobiju stambeno pitanje i da im bude rešeno. Godinama i decenijama oni su bili marginalizovani. Pitanje njihovog krova nad glavom niko nije potezao do sada.

Naši prethodnici imali su veoma zanimljiv metod formiranja budžeta. Ako samo uzmete u obzir da nisu imali sredstava ni za jedan akumulator, nisu imali sredstava za čizme, opasače, za osnova sredstva, kako bi onda uštedeli i obezbedili novac za gradnju stanova?

Aleksandar Vučić i SNS formiraju takvu klimu i takav sistem u svakoj oblasti i svi njegovi akteri iz pojedinačnih oblasti moraju dati svoj maksimum, što je učinjeno i prilikom formiranja ovog zakona, što će dalje obezbediti rešavanje nerešenih stambenih pitanja kod pripadnika službi bezbednosti. Stoga, podnosim ovaj amandman koji će definisati predmete ovog zakona. Hvala.