Sedmo vanredno zasedanje , 15.06.2018.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 87 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutna 93 narodna poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da je sednici sprečena da prisustvuje narodni poslanik Snežana Paunović.
Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda – PREDLOGU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da su povodom pretresa u pojedinostima o prvoj tački dnevnog reda Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi pozvani da sednici prisustvuje ministar državne uprave Branko Ružić sa saradnicima.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Da.)
Izvolite koleginice Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Vi ste ministre Ružiću, od kada ste postavljeni na tu funkciju obećavali u javnosti da ćete da uradite neku dramatičnu reformu lokalne samouprave, a čak ste u nekom medijskom nastupu rekli da ćete raspisati tender za izradu zakona. Ja čekala taj tender, čekala, da se javim i napišem jedan predlog zakona na koji niko neće imati primedbu i vi ništa. Nema smisla.

Nisu vam dobre ove izmene i dopune predloga ministre Ružiću, zapravo ovde nema nekih ozbiljnijih, kada je u pitanju lokalna samouprava, nema ozbiljnijih promena koje bi bile u interesu građana lokalnih samouprava. Naprotiv, vi ovde zaokružujete partijske organe i ono što je najstrašnije, lokalne samouprave uvodite u evrointegracije na način da će lokalne samouprave voditi spoljnu politiku, baš je tako napisano u jednom članu i to je grubo kršenje Ustava Republike Srbije.

Mi na žalost, nismo mogli detaljnije o ovome da govorimo u načelnoj raspravi, zato što je u okviru svih ovih predloga vladajuća većina uvrstila i predlog za izbor Jorgovanke Tabaković za guvernera NBS, pa smo mi prema javnosti, pre svega, bili u obavezi da objasnimo koliko je to loš predlog i koliko se ne sme desiti da Jorgovanka bude izabrana za guvernera, jer je do sada taj posao radila loše i ceo period joj je obeležen malverzacijama i zato ćemo kroz amandmane govoriti više sa vama o vašem predlogu zakona i ostalim predlozima.

Od vas smo takođe očekivali, s obzirom da ovde imamo i zakone koji se odnose na nacionalne manjine i da je ovo godina kada će se održati izbori za nacionalne savete, nacionalnih manjina da ćete preko vaše poslaničke grupe uticati da i vaši poslanici podrže naš predlog na Odboru za ljudska i manjinska prava, da se više skine bruka sa tog odbora i da se Meho Omerović kao dokazani lopov sa aerodroma u Frankfurtu smeni sa tog mesta. Niste ni to uradili, ali dalje ćemo o predlogu.

Očekujemo sa vama kao i do sada jednu raspravu da zaista razgovarate sa poslanicima, da odgovarate na pitanja, da bismo mogli razmeniti argumente. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na naslov Predlog zakona amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Izvolite koleginice Jovanović.

...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Ružiću, mi smo podneli amandman da ovaj zakon zapravo treba da ima drugačiji naslov koji bi bio u funkciji njegove primene, ako bi se prihvatili drugi amandmani koje je podnela poslanička grupa SRS, sve sa željom da učinimo to da bolje funkcioniše lokalna samouprava u svakom delu Srbije, jer ako mi kažemo da zakon treba da se zove zakon o uređenju lokalne samouprave, onda je to zaista tačno.

Vi ste kratko vreme ministar i verujem da niste mogli baš sa svojim saradnicima da sagledate konkretnu situaciju u svakom gradu u Srbiji. Mi smo mogli u medijima da vidimo da se predstavnici najveće stranke u Srbiji koja trenutno ima većinu u mnogim gradovima u Srbiji, SNS, bavi pitanjem funkcionisanja na način kako to rade njihovi lokalni funkcioneri.

Međutim, postoji grad u Srbiji iz kojeg ja dolazim i vi znate da je tamo veliki problem po svim osnovama, a to je Kragujevac, gde se čak uopšte članovi veća, fizički ne sastaju. Dakle, članovi veća će vam potvrditi, ako odete i ako uopšte sve, kao da je to neki zabranjeni grad, pa niko ne sme da dođe, jer tamo hara dinastija Nikolić i radi šta god hoće. Dve godine, da li to postoji to negde u Beogradu, evo gleda me začuđeno kolega Marković se sastaju, odnosno odlučuju i donose odluke o najvitalnijim pitanjima za grad, putem mejla. Radomir Nikolić pošalje mejl šta je na dnevnom redu, izjasnite se, da li ste ili niste za, naravno po automatizmu svi odgovaraju da jesu i tako grad funkcioniše. Ako je to nama normalno gospodine Ružiću, onda vam je i normalno da jedan sitni lopov kao što je Meho Omerović koji je kraduckao tamo parfeme i šminku na Frankfurtskom aerodromu, i dalje sedi na Odboru koji je pod vašim resorom, a to je za ljudska i manjinska prava i ja verujem da ćete da iskoristite neki vaš autoritet da se i slučaj Kragujevac reši i da se ona bruka od čoveka skloni sa mesta poslanika i predsednika Odbora, Meho Omerović. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na naslov Predlog zakona amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Izvolite koleginice Nikolić.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, s obzirom da radimo po Poslovniku koji je najblaže rečeno loš, mi danas nećemo biti u mogućnosti da o većini predloga zakona govorimo, pa ni o ovom Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i nećemo stići da o svim amandmanima diskutujemo.

Sve primedbe koje smo imali na ovaj predlog zakona a koje smo kroz amandmane iskazali, odnosno ukazali na nedostatke i predložili bolja rešenja, nećemo moći da obrazložimo jer nam je zbog objedinjavanja rasprave uskraćeno vreme, pa će tako i tri veoma bitna predloga zakona o nacionalnim manjinama ostati bez kvalitetne rasprave.

Kada je Predlog zakona o lokalnoj samoupravi u pitanju, kao značajnu novinu u predlogu navodite izmenjen koncept nadležnosti opštine, odnosno grada. Podsetila bih vas na jedan veliki problem sa kojim se susreću građani svih beogradskih opština, a to je legalizacija za koju je ministar Mihajlović izjavila da će se rešiti do kraja 2016. godine. Takođe bih vas podsetila da je oko 300.000 zahteva za legalizaciju predato Sekretarijatu za legalizaciju, a da je svega 3.000 izdatih rešenja, što znači da je rešen samo 1% zahteva.

Kada je nadležnost opština u pitanju, SRS se zalaže da se opštinama vrati nadležnost za legalizaciju objekata do 800 kvadrata, čime bi se postigla veća efikasnost same legalizacije, a mogao bi se i opštinski budžet povećati samim tim. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Izvolite kolega Periću.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, mi i dalje radimo po nakaradnom Poslovniku i zbog toga imamo problem da ono s čim se suočavaju građani Srbije iznesemo. Valjda bi bilo tu i razumnih ministara koji bi možda nešto od toga i prihvatili, smatrali da treba to da se uradi.

Gospodine ministre, pokušali smo da vidimo zbog čega su ove izmene i dopune toliko obojene ka evropskim integracijama i onda nam je postalo jasno, imajući u vidu da ste vi jedno vreme bili i ministar za evropske integracije. Ministarstvo na čijem ste čelu vi ima mnogo problema ne u okviru samog ministarstva organizaciono, ali ono s čim se vi susrećete kao ministarstvo i što bi trebalo da rešavate, zaista možda su tu najveći problemi.

U Izveštaju o radu Zaštitnika građana najviše problema je evidentirano na pritužbe i žalbe rada organa lokalne samouprave. Da li su oni dovoljno obučeni ili ne za te poslove, to je jedno pitanje? Drugo pitanje je kakva je kontrola od strane Ministarstva za lokalnu samoupravu vezano za izvršavanje tog Zakona o lokalnoj samoupravi, odnosno nadležnosti organa lokalne samouprave?

Agencija za borbu protiv korupcije, takođe, među zaposlenima u lokalnoj samoupravi pronašla je najviše onih koji su u sukobu, koji imaju problema vezano za poštovanje propisa i ono što je u nadležnosti Agencije za kontrolu.

Dalje, vi imate problem, evo uzeću Crnu Travu, koja ima 1661 stanovnik, da li tu može nešto da se uradi da se njima pomogne? Ovamo ste rekli koliko, i vezali za broj stanovnika, broj članova veća i broj pomoćnika predsednika opštine. Zaista, do sada je bilo zloupotreba, iako je zakon rekao da može pet pomoćnika, isključivo, i to u prvom danu, nakon konstituisanja lokalne samouprave, uglavnom se određivalo pet pomoćnik opštine, odnosno manje ukoliko se još neko čekao.

Po sledećim amandmanima ćemo pokušati da vas ubedimo da ovaj zakon nije dobar.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Aleksandar Šešelj

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi dešava se nešto što je počelo 2012. godine, zaokružuje se partijska država.

Budući da je do sada demokratija na lokalnom nivou funkcionisala tako da se pita i da je najveći organ sa najvišom snagom skupština opštine, skupština lokalne samouprave, danas se to ukida. Sve se prenosi na opštinsko veće, a i načelnik opštine, koji je do sada bio u obavezi da podnosi izveštaje o radu skupštini opštine i akte o sistematizaciji, je samo u obavezi da podnosi to opštinskom veću na usvajanje.

Pravi se samo jedan birokratski organ od organa koji su trebali da budu izabrani na lokalnim izborima. Ukida se mogućnost da opozicija u skupštinama opština u Srbiji dođe do reči, ima pravo da kritikuje i ne samo da kritikuje, nego da predloži i neka poboljšanja i da ukaže na neke propuste. Od sada toga više neće biti.

Konkretno u članu 57. Načelnik za svoj rad i rad uprave odgovara opštinskom veću, umesto Skupštini opštine.

Samo se pitam da li je ovo uvod da se tako nešto slično dogodi i u parlamentu Republike Srbije i da li ćemo onda i mi ovde imati samo savetodavnu ulogu, a ne onu ulogu koju propisuje Ustav?

Ono što još hoću da kažem, a to je ono što treba svaka stranka i svaka odgovorna vlast da radi, a to je da se ponaša u interesu države, a ne u interesu vladajuće stranke. Budući da ničija nije gorela do zore i svi treba, kakva je situacija i sa Poslovnikom u skupštini, da se ponašaju prema opoziciji tako kako bi voleli da se ponašaju i prema njima kada oni jednog momenta budu opozicija.