Osmo vanredno zasedanje , 26.06.2018.

4. dan rada

OBRAĆANJA

Zoran Đorđević

Pošto poslanik četiri-pet puta kaže da je ponavljao jedno te isto pitanje, ne želim da dovede u zabludu građane Srbije koji nisu imali priliku da pročitaju zakon, jer očigledno ni sam poslanik nije čitao zakon, pa je došao nepripremljen. Naravno da Vlada Republike Srbije brine o svemu što je srpsko i brinuće, ne samo o onome što se dešavalo našem narodu u 20. veku, već i ranije, u celoj svojoj istoriji, a poslaniku odgovor na njegovo pitanje leži u čl. 14. i 15. Biću vrlo rad, kada završimo raspravu, da mu poklonim zakon koji bude bio usvojen.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Kolega Šaroviću, nemate vreme poslaničke grupe.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Arsiću, evo vidite, hteli vi, ne hteli, ja dođoh do reči. Vi kažete, i hvala vam na tome, da majica u kojoj sam došao danas nije adekvatna, ali pretpostavljam da vi ne znate, pa to može biti za vas olakšavajuća okolnost, ovo je majica manastira Svetih Arhangela, zadužbine Cara Dušana Silnog. Mislim da vi možda ne znate, ali dobro je da ste rekli da to za vas nije prihvatljivo. Za mene jeste i ja se time ponosim.

(Predsedavajući: Kolega Šaroviću, o svom amandmanu, molim vas.)

Upravo je to o amandmanu. Ako pričamo o ratnim memorijalima, gospodine Arsiću, čitav dan su poslanici govorili o srpskoj istoriji, o srpskim vojskovođama, a svakako je jedan od najvećih, ako ne i najveći, Car Dušan Silni. Mislim da to ni jednom Srbinu ne bi trebalo da smeta. Razumeo bih da to smeta našim neprijateljima, ali nekome ko predsedava sednicama Narodne skupštine, smatram da je to sramota.

Što se tiče mog amandmana, danas smo čuli svašta u raspravi. Čuli smo mi i od jednog od govornika kako podržava granice velike Srbije, ali dovodi Ivana Pernara u Skupštinu. Čuli smo od jednog od govornika kako nema mira između srpskog i hrvatskog naroda i srpske i hrvatske države. Možda ćete prepoznati, gospodine Arsiću, ko je to rekao, ali je problem što je zvanična državna politika drugačija. Vi tražite da osude genocid nad Srbima, da priznaju svoje zločine, i to treba uraditi, ali ste promašili stranku.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč?
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Da li neko želi reč?
Kolega Stojanoviću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Filip Stojanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem.

Poštovani narodni poslanici, dame i gospodo, gospodine ministre, podneo sam amandman na član 3. Predloga zakona o ratnim memorijalima. Svima je poznato da na teritoriji KiM postoji veliki broj kulturno-istorijskih spomenika koji simbolizuju vekovnu borbu našeg naroda za slobodu. Naravno, najpoznatiji spomenik kosovskim junacima je na Gazimestanu, ali postoji još spomen-obeležja koja su posvećena Kosovskom boju.

Priliko obeležavanja šestogodišnjice Kosovskog boja, obnovljen je veliki broj spomenika, a podignuti su i neki novi. Tako je ovim povodom podignut spomenik Kneza Lazara i spomen-česma „Vitezovi Kneza Lazara“ u Gnjilanu. Na žalost, nakon NATO okupacije od strane šiptara, česma „Vitezovi Kneza Lazara“ porušena je namerno baš na Vidovdan, među njima i spomenik Knezu Lazaru. Ovaj spomenik porušen je 24. jula 1999. godine i odnet je u američku bazu Bonstil.

Božijim proviđenjem jedan Srbin iz Šilova se nekako dočepao ovog spomenika i doneo ga u Šilovo, selo pored Gnjilana. Moja malenkost je prilikom posete mom rodnom mestu Šilovu, saznao sam da se spomenik nalazi u mom selu. Uz pomoć mojih prijatelja i ljudi dobre volje formirao sam odbor za podizanje spomenika i bio sam na čelu tog odbora. Spomenik smo postavili tokom 2007. godine iznad sela Šilovo, pored pravoslavne crkve Svetog Marka. Pored spomenika, u centru sela podignuta je i spomen-česma svetom Knezu Lazaru koja predstavlja simbol ovog sela gde se i danas okupljaju meštani sela Šilovo. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Jovan Jovanović.
Da li neko želi reč?
Kolega Šaroviću, ne možete da dobijete reč.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
Da li neko želi reč?
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
Da li neko želi reč?
Kolega Šaroviću, ne igrajte se sa karticom. To rade samo mala deca.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč?
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Da li neko želi reč?
Izvolite, koleginice Vukajlović, mada kolega Šarović hoće da vam otme to pravo.
...
Srpska radikalna stranka

Vesna Nikolić-Vukajlović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Samo jedno pitanje. Znači, 6.000 memorijala, tih ratnih memorijala imamo po slobodnoj proceni, nemamo tačnu evidenciju. Samo mi odgovorite, ministre, ja vas najlepše molim. Godine 2015, 2016. i 2017. građane Srbije, održavanje tih ratnih memorijala, kojih u zemlji, kojih u inostranstvu, je koštalo preko milion evra, a ukupno memorijala na kojima se nešto radilo ili su bili podložni sanaciji je 69. Znači, za 69 ratnih memorijala mi smo potrošili milion i nešto evra za tri godine, a sada mi recite jednu stvar.

Ako imamo 6.000 memorijala, odakle nam novac, a nigde niste predvideli i rekli ste čak da ne treba novac, samo ste vrlo šturo u jednom segmentu zakona rekli da će to biti u razdelu i delu sredstava koja su opredeljena za Ministarstvo za rad i socijalnu politiku. Znamo kako je radilo vaše Ministarstvo za rad i socijalnu politiku dok je vaš prethodnik iz vaše Vlade, koji je sada ministar odbrane, vodio to ministarstvo.

To je pod velikim velom, pod velikom sumnjom. Znamo za tetku iz Kanade, znamo za neka sredstva koja su nedozvoljena. Nije znao da objasni građanima. Sada vi nama objasnite zašto ste vi dozvolili da se podzakonskim aktima odlučuje o načinu finansiranja i u zemlji i u inostranstvu tih ratnih memorijala, zašto to niste stavili u ovaj zakon da mi vidimo kako ćete vi to finansirati, a ne samo grupno u tom razdelu za vas, pa onda da mi tumačimo koliko će to biti? Ako imamo šest hiljada, a imamo milion evra, koliko nam onda para treba…
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Nemanja Šarović, po Poslovniku.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Arsiću, još jedanputa ste prekršili član 27. koji vam daje pravo, ali vam istovremeno nameće i obavezu da sednice vodite u skladu sa Poslovnikom. To podrazumeva da morate biti koncentrisani i da svoje lične afinitete ili animozitete prema drugim narodnim poslanicima ostavite po strani. Vi ste dozvolili sebi nešto što niste smeli, dajući reč gospođi Vesni Vukajlović Nikolić, dali ste sebi za pravo da kažete – evo dajem vam reč, iako kolega Šarović želi to pravo da vam otme.

Gospodine Arsiću, nisam neko ko otima, pogotovo uvaženim gospođama, kakva je gospođa Vesna Vukajlović Nikolić, ne otimam ništa, niti sam u poziciji, a što je još bitnije ne želim.

Znate, ja nikada u ovoj Skupštini nisam otimao ni mandate, nisam otimao nikome reč, nisam otimao vreme, to su činili drugi.

Prema tome, vi morate, gospodine Arsiću, da se suzdržite od takvih komentara. Vama može da bude drago da se neko javi, možda nekoga ne volite, teško vam je da ga slušate, ali ste dužni da se potrudite i da makar deluje, da makar ostvarite privid da na identičan način postupate prema svim narodnim poslanicima.

Ako to niste u stanju, onda vi treba da podnesete ostavku na mesto potpredsednika Narodne skupštine, pa da vidimo da li u vašoj poslaničkoj grupi ima osobe koja je u stanju da na adekvatan način obavlja tu ulogu.

Potpuno je jasno da vaš odnos prema svim narodnim poslanicima nije isti.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Šaroviću…
(Nemanja Šarović dobacuje.)
biram reči kolega Šaroviću.
Trudim se da budem pristojan, zato što dok sam čitao podnosioce amandmana i pitao da li neko od njih želi da se javi za reč, vi ste se javljali i ako na to niste imali pravo i znali ste da na to nemate pravo.
Čuo sam i šta ste odgovorili kolegi Bojiću. Nekako se u tom trenutku utišalo u sali sve. Zašto to radite? Blaga reč je šaliti se za ono što ste rekli. Ne odmahujte glavom.
Da li je ko šta otimao iz Skupštine Srbije, nikada nisam pisao putni nalog da dođem iz Beograda na sednicu, a pišem da sam došao iz Vranja.
Izvolite kolega Đorđeviću.
(Nemanja Šarović: Želim da se Skupština izjasni u danu za glasanje.)
Izjasniće se Skupština u danu za glasanje.