Deveto vanredno zasedanje , 23.07.2018.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Rističeviću.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? Ne. Hvala.
U skladu sa članom 112. Poslovnika, određujem pauzu od jednog minuta i nastavljamo posle toga dalje sa radom. Hvala.
(Posle pauze.)
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Ana Čarapić.
Da li neko želi reč?
Izvolite, koleginice Čarapić.
...
Srpska napredna stranka

Ana Čarapić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, ovih dana kada raspravljamo o setu zakona iz oblasti zdravstva, imajući u vidu sve što smo postigli upravo u toj oblasti, nekako mi se nameće potreba da podsetim svoje kolege i građane Srbije koliko puta smo samo čuli od prethodnog režima – ravnomerni regionalni razvoj. Za prethodni režim je ravnomerni regionalni razvoj bio fraza za sakupljanje jeftinih političkih poena, otpuštanje radnika, zatvaranje fabrika, urušavanje zdravstva i svega onoga što je moglo da se uruši, nikako se ne može nazvati ni razvojem, ni ravnomernim regionalnim razvojem.

Međutim, danas ako se osvrnemo oko sebe i ako realno sagledamo situaciju na teritoriji čitave naše Republike Srbije, videćemo šta zapravo jeste ravnomerni regionalni razvoj. To zapravo jeste i otvaranje fabrika, novih radnih mesta, ulaganje u zdravstveni sistem, renoviranje i opremanje škola, izgradnja putne infrastrukture na teritoriji čitave Republike itd. U prethodnim danima kolege su iznosile šta je sve urađeno u zdravstvenim ustanovama širom naše Srbije i ja sam u svojim izlaganjima iznela par primera.

Sada ću se osvrnuti na Dom zdravlja u Kuršumliji, šta je zapravo tamo urađeno, zato što upravo dolazim iz te opštine. Naime, lokalna samouprava, na čelu sa SNS, na godišnjem nivou izdvaja osam miliona dinara za tekuću adaptaciju Doma zdravlja. Takođe, lokalna samouprava u saradnji sa Evropskim progresom je finansirala izgradnju laboratorije u opštini Kuršumlije, što je znatno olakšalo život mojih meštana, zato što za zahtevnije laboratorijske analize više ne moraju da idu dalje iz Kuršumlije, nego sve mogu uraditi u samoj opštini.

Dakle, sve ono što danas radimo, radimo u najboljim interesima građana Srbije, radimo da poboljšamo sistem zdravstvene zaštite, a na to se i odnosi amandman koji sam podnela. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Čarapić.
Po amandmanu, reč ima Đorđe Vukadinović. Izvolite.

Đorđe Vukadinović

Poslanička grupa Nova Srbija - Pokret za spas Srbije
Zahvaljujem, predsedavajući.

Hteo sam da kažem da se ja zapravo slažem sa ovim tekstom koji je koleginica izgovorila. To je vrlo dobar apel koji se tiče ravnomernog regionalnog razvoja i u svakom slučaju ga podržavam, samo on nažalost nema veze sa temom, niti sa ovim zakonom, niti sa onim o čemu je ovde reč. Izvinjavam se koleginici, ja sam se na nju nadovezao, jer je ona zaista suvislo i vrlo smisleno govorila o potrebi ravnomernog regionalnog razvoja, kao što većina nas ovde, verujem, misli, ali naglašavam, to nema veze sa Predlogom zakona, niti sa amandmanima i to svi vi koji podnosite amandmane znate, kao i Ministarstvo.

Zato pitam ponovo – koliko je vaših amandmana usvojeno iz ovog paketa, iz ovog seta na prva četiri člana prvog zakona? Ne, oni služe samo tome da se ne čuje glas opozicije, nije bitno da li je slab, da li je pametan, glup itd, da se ne čuju kritičke primedbe na ovaj zakon.

Zbog toga ne želim da odgovaram nekom od kolega prethodnih, ako se to može zvati kolegama, koji svaku diskusiju, svaku temu, kojima ništa nije sveto, koriste samo za diskvalifikacije, napade, lične uvrede i to im je, verovatno, zadatak u ovom parlamentu. A, opet, oni računaju na to da ljudi neće da se spuštaju na taj nivo i u to blato i onda zato prolaze bez odgovora i bez replike. Pogotovo, ja neću kada je tema ovako važna i svaki dragoceni sekund koji imam na raspolaganja još kao predsednik poslaničke grupe želim da iskoristim da vratimo se na osnovnu temu i na zabrinutost građana u vezi sa nekim delovima ovog zakona.

Mislim da ministar i kolege iz vladajuće većine imaju obavezu te dileme da otklone, kao što i mi svi zajedno imamo zadatak da činimo sve da bude više dobrovoljnih donara, ali ne da se to radi na način da se kaže – svi ste donori, svi ste davaoci organa potencijalni, a ako nećete onda se pismeno izjasnite. To je ključna tema ovoga, to je ono što građane zanima, ne naša prepucavanja i sitne ili više ili manje duhovite opaske.

Prosto smatram da ne bi bilo loše da sama Vlada i gospodin ministar ubaci razjašnjenje, recimo, u onom delu koji se tiče obaveza, odnosno toga da je poslednja instanca ipak porodica, da se to specifikuju. Rekao sam – šta ako jedan član porodice, recimo, podržava, a drugi član porodice ne podržava, na primer, donorstvo organa? Ko je tu preči, da li je važniji jedan brat ili drugi brat? Vi ste rekli – dovoljno je da se bilo ko suprostavi. Porodica je dosta širok, ili srodnici, dosta širok pojam, pogotovo u Srbiji. Dakle, moralo bi se to specifikovati i precizirati, s jedne strane.

S druge strane, hajde da kažu, što rekoh, vi ste se pokazali i vladajuća većina vrlo ubedljivo, mahano je procentima koliko je vlast osvojila i koliko opozicija ima na, ne znam, predsedničkim i gradskim izborima. Da, to su stvarno loši procenti i stvarno su sami, ili smo sami, ili su sami, krivi zbog tih loših rezultata. Ali, vi se hvalite da imate 40, 50% ili čak i 60, po nekim istraživanjima. Dakle, hajde delujte onda na svoje glasače, delujte na svojih 700.000 članova. Neka se oni dobrovoljno upišu kao donori, pa neće biti potrebe da svi građani Srbije budu automatski donori dok ne kažu suprotno. Znači, evo pokrenite tu akciju.

Kolega Martinović je svojevremeno rekao – ja nikog ne predstavljam ovde. Evo, ja koga god malo, slabo predstavljam, ja bih se takođe uključio u tu akciju i pozvao. Naravno, ne želim da kažem da je sve u ovom zakonu loše, ali jedna stvar jeste loša. Izazvala je zabrinutost u javnosti, izazvala je kontraverze i mislim da će rezultirati kao u nekim delovima sveta gde je uvedena ova saglasnost, pretpostavljam i podrazumevana saglasnost gde se, ne samo nije povećao, nego se čak smanjio broj donora, kao u Brazilu i još nekim zemljama. Tamo gde je bilo praćeno nekim drugim akcijama, paralelnim akcijama, rezultati su bili mnogo bolji i onda se povećao broj transplantacija i broj dobrovoljnih donorstva.

Moj apel – izbacite ovu podrazumevanu saglasnost, ili pretpostavljanu saglasnost, za dobrovoljne davaoce organa, a pokrenite široku i sveobuhvatnu akciju u društvu kojom bi se taj broj donorstva povećao. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Vukadinoviću.
Reč ima ministar dr Zlatibor Lončar. Izvolite Doktore Lončar.
...
Srpska napredna stranka

Zlatibor Lončar

Ovaj zakon nikakve veze nema ni sa pozicijom, ni sa opozicijom, molim vas samo da to shvatite. Od ovog zakona, i u njihovo ime pričam, mnogo očekuje i zavise više hiljada ljudi, plus njihove porodice i zainteresovani su ljudi koji rade u zdravstvu.
Zakon je dugo donošen, kao što vi kažete ima nejasnoća, ima više onih koji su rekli, a vi se bavite kao istraživanjem, ili šta znam, da je ovo trebalo mnogo ranije da se donese. Ako ćemo pažljivo i da pričamo činjenicama, da zanemarimo opoziciju i poziciju, dugo rađen, uključeni naši najstručniji ljudi, odrađena javna rasprava, gledali modele, iskustva drugih, uvek ćete naći neki model, neko iskustvo koje vama može da posluži za nešto. Kako mi da se poredimo sa Brazilom, a da se ne poredimo sa tu prvim nekim komšijama, Slovencima, Hrvatima i ostalima. Hrvatska prvak sveta u transplantaciji, ima isti, odnosno sličan zakon, Slovenija odlične rezultate.
I sad, odrade naši najstručniji ljudi, odradi struka kojoj verujemo, koja želimo da to radi i kažemo, tu dilemu, ja vam razjasnim još prošli put, da tačno postoji spisak – otac, majka, sin, ćerka, brat, sestra. Znači,sve vam lepo piše, bilo ko od njih da kaže – ne, ne vaga se uopšte. Ja vam objasnim to, dva puta sam vam već to objasnio. Znači, krajnje jasno, ne samo vama, nego svima, ali ljudi da li vi mislite da treba neko na ovom zakonu da vara? Da li treba neko na ovoj stvari da vara? Pa, znate šta kažu ljudi – pa, onda sigurno neko polazi od sebe, sve mu je prevara, sve mu je kriminal, sve mu je ovo. Ako neko na ovome treba da vara, a nečiji život zavisi od ovoga, mi nemamo rešenje za to, onda će neko da nas ubije da bi prevario.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala ministre.
Reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović. Izvolite, kolega Jovanoviću.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem se, predsedavajući.

Naravno, da govoreći o ovom amandmanu moramo da ispoljimo nešto drugo, a to je da zabrinutost kod građana stvaraju oni koji ovaj zakon doživljavaju kao nešto što je suprotno od cilja ovog zakona. I, suprotno interesu onih dve hiljade pacijenata i još mnogo drugih, potencijalnih pacijenata kojima ovaj zakon treba. A ovaj zakon i te kako ima pravno utemeljenje, bez obzira koliko se pravna struka možda mimoilazila, kažem možda, ovaj zakon ima veliko pravno utemeljenje. Prvo, što je kompatibilan Zakonu o nasleđivanju, drugo kompatibilan je sa porodičnim zakonom.

Ministar je dao objašnjenje i ja ću ga samo sa pravnog aspekta proširiti. Radi se o tome da naslednici kao univerzalni sukcesori, a to su svi naslednici u pravom naslednom redu i otac, koji je u drugom naslednom redu ili majka koji su u drugom naslednom redu, deca koja su u prvom naslednom redu, mogu da ospore pretpostavljenu saglasnost. Bilo ko od njih da ospori tu pretpostavljenu saglasnost, više saglasnosti nema. To Zakon o nasleđivanju vrlo jasno govori i onda dolazimo u jednu fazu demagogije, klasične demagogije, pa šta ćemo ako se neko ne saglasi. Pa, jasno je šta ćemo ako se neko ne saglasi.

Da li je to sada motivisano da se zaista kod građana stvori zabrinutost na veštački način, improvizacijama, jako lošim tumačenjima zakona. To ne smemo da dozvolimo. Odavde iz Skupštine treba da izađe vrlo jasna poruka, da je ovo isključivo u interesu pacijenata, da je ovo isključivo u interesu potencijalnih mimo dve hiljade onih koji to i te kako nužno očekuju i da mi to moramo da podržimo odredbe ovog zakona bezrezervno, zato će i poslanička grupa SPS glasati za ovaj zakon.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega, Jovanoviću.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Vukadinović. Izvolite.