Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 02.10.2018.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/217-18

1. dan rada

02.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 15:35

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Rističeviću.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 145 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj Predlog.
Narodni poslanik Goran Ješić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji je podneo Narodnoj skupštini 6. decembra 2016. godine.
Da li narodni poslanik Goran Ješić, želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj Predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 143 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj Predlog.
Narodni poslanik Goran Ješić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji je podneo Narodnoj skupštini 14. oktobra 2016. godine.
Da li narodni poslanik želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj Predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 143 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj Predlog.
Narodni poslanik Nataša Vučković, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, koji je podnela Narodnoj skupštini 15. septembra 2017. godine.
Da li narodna poslanica Nataša Vučković želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj Predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri narodna poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 145 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj Predlog.
Narodni poslanik Nataša Vučković, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, koji je podnela Narodnoj skupštini 15. septembra 2017. godine.
Da li narodna poslanica Nataša Vučković želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj Predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri narodna poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 146 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj Predlog.
Narodni poslanik Maja Videnović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima koji je podnela Narodnoj skupštini 19. septembra 2017. godine.
Da li narodna poslanica Maja Videnović želi reč? (Da.)
Izvolite.
...
Demokratska stranka

Maja Videnović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Hvala gospodine potpredsedniče, izmene Zakona o elektronskim medijima koje smo podneli pre gotovo godinu i po dana, je nešto o čemu poslanici prevashodno DS i opozicije ukazuju u prethodnih šest godina, a to je da medijskom prostoru imamo medijski haos i da jedan od glavnih krivaca za nepoštovanje zakona tzv. REM za koje sam potpuno sigurna da građani su Srbije u nekom trenutku mislili da zapravo ne postoji, da je nekakva reč na koju se pozivamo zbog njihovog nečinjena ali nam se onda to regulatorno telo koje nije reagovalo na govor mržnje, koje nije reagovalo na crtanje mete, koje nije reagovalo na diskriminaciju najgoru moguću, koje nije reagovalo na satanizam i kriminalizovanje političkih protivnika, javilo u liku i delu i peru jednog od članica REM u sred predizborne tišine. Tada su građani Srbije shvatili da to Regulatorno telo za elektronske medije zapravo postoji.

Znate, kada nemate institucije i kada jedna vlast, odnosno SNS kontinuirano pet godina radi na urušavanju institucija onda vlast preuzima jedna stranka, odnosno jedna čovek. Predsednike Srbije kome u nekom trenutku onda padne na pamet da ima pravo da javnost obaveštava da nije bilo u redu što je na javnom servisu u centralnom Dnevniku bio zastupljen u prilogu koji po njegovoj oceni nije trebalo da bude zastupljen. Predsednik Srbije koji govori da će poslati stranačku kontrolu u javni servis time što je nezadovoljan kako su funkcionisali regleri, da li je neko od njegovih stranačkih prvaka bio zastupljen na dobar način.

Kada nemate REM i kada REM ćuti, to je nešto što strašno nije ne znanje predsednice Vlade, gospođe Brnabić, nego brutalna zloupotreba. Nije nacionalna frekvencija nešto što ne mora da se poštuje, nacionalna frekvencija je javno dobro i potpuno je nebitno da li je korisnik nacionalne frekvencije državni vlasnik ili privatna televizija. Privatna televizija u ovom slučaju nije privatna televizija koja poštuje zakon, nego je privatna televizija koja je postala oružje u rukama jednog čoveka, a REM koji ćuti i koji ne reaguje na huškanje, na crtanje meta, na najbrutalnije mogući način postaje regulator namera i interesa jednog čoveka, a ne regulator javnog interesa.

Kada se tako nešto dešava onda je osnovna stvar da mi predložimo izmene i dopune Zakona o elektronskim medijima, koji će onemogućiti prostor za zloupotrebe, koji će predvideti apsolutno u članovima koje smo predložili, koji će predvideti apsolutno za tako nešto ne može da se dešava zato što kada nema demokratije, kada nema poštovanja zakona, kada nema slobode izražavanja, tada nema šanse da ovo postane demokratsko društvo.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj Predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 10 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 138 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj Predlog.
Narodni poslanik Maja Videnović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog Odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti koje su pratile događaje koji su se desili pre i tokom polaganja zakletve predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, koji je podnela Narodnoj skupštini 20. novembra 2017. godine.
Da li narodna poslanica Maja Videnović želi reč? (Da.)
Izvolite.
...
Demokratska stranka

Maja Videnović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Hvala potpredsedniče.

Da podsetim sve kolege narodne poslanike za koje sam potpuno sigurna da će svojim glasom za, za stavljanje na dnevni red, za formiranje ovog anketnog odbora pokazati spremnost da ovo ne bude zemlja u kojoj se desilo nešto što se desilo 31. maja 2017. godine. Podsetiću sve građane Srbije koji na žalost to jako dobro znaju, da je to dan kada je predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić imao svoju drugu inaguraciju. To je dan kada je u centru Beograda, kada je ispred Narodne skupštine Republike Srbije došlo do brutalnog napada na novinarke, novinare i foto-reportere koji su radili svoj posao, došli da izveštavaju o drugoj inaguraciji predsednika Aleksandra Vučića.

Predložila sam da se formira anketni odbor sa vrlo preciznim zadacima kako Poslovnik i nalaže, to je anketni odbor koji bi trebalo da utvrdi nekoliko veoma važnih stvari, a to je, da li je prilikom inaguracije ispred Narodne skupštine koja se održavala 31. maja 2017. godine bilo angažovano privatno obezbeđenje. Da li je, ukoliko jeste bilo angažovano privatno obezbeđenje, ko je angažovao to privatno obezbeđenje, po čijem nalogu su nepoznata lica fizički napadala novinarke, novinare i foto-reportere koji su radili svoj posao u danu inaguracije predsednika Aleksandra Vučića.

Takođe, zadatak ovog anketnog odbora je da utvrdi i zašto prisutni policajci u civili i u uniformi nisu reagovali na očigledno nasilje koje se dešavalo ispred Narodne skupštine Republike Srbije, koji je ceo svet i građani Srbije imali priliku da vide, ne zbog toga što je to loša poruka u svet, ta poštapalica koja se često koristi, već zbog toga što Srbija ne sme da bude zemlja koja građanima Srbije plasira poruku da je apsolutno dopušteno da se fizički napadaju ljudi koji rade svoj posao, gde je apsolutno dopušteno da se fizički napadaju novinarke, novinari i foto-reporteri koji rade svoj posao.

Ukoliko narodni poslanici i većina koja u ovom trenutku čini vlast, ne glasa za formiranje anketnog odbora, koji će utvrditi da li je zapravo bila u pitanju privatna paravojska, da li je bila u pitanju naredba koja je bila izdata pripadnicima unutrašnjih poslova, pripadnicima policije, da pod a) – organizuju tako nešto i pod b) – ne sprečavaju evidentno nasilje koje se održavalo, narodni poslanici će pružiti potpuno jasnu poruku da je ovo zemlja u kojoj ne važe zakoni, da je ovo zemlja u kojoj važi sila i da je apsolutno legitimna meta koju predstavljaju ljudi koji rade svoj posao, a to su novinarke, novinari i fotoreporteri.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 142 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Maja Videnović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o budžetskom sistemu, koji je podnela Narodnoj skupštini 28. decembra 2017. godine.
Da li narodna poslanica, Maja Videnović, želi reč? (Da)
Izvolite.
...
Demokratska stranka

Maja Videnović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Hvala gospodine potpredsedniče.

Kada govorimo o izmenama Zakona o budžetskom sistemu zapravo govorimo o nečemu što, evo, već tri godine predlažem ovde u Skupštini, a to je da se ukine tzv. „privremena“ tzv. „zabrana“ zapošljavanja.

Kada kažem tzv. „privremena“, to potpuno jasno ukazuje činjenica da se ona već godinama, evo šesta godina, iz godine u godinu produžava, tako da apsolutno nema reči o tome da je privremena mera, nego je u pitanju stalna mera i opasnije od toga vrlo jasna namera SNS i ove vlasti da za sve građane Srbije važi zabrana zapošljavanja, jedino ne važi za članove i aktiviste SNS.

Kada kažem tzv. „zabrana“ zapošljavanja, građani su svedoci činjenice da ona ne važi za svakoga, da ona ne važi za mladu naučnicu, umetnicu, koja ne može da se zaposli, koja je pošteno radila, koja je izabrala da se bavi profesijom koja je prirodno usmerena na državu. Ona ne može da radi u privatnom sektoru.

Znate, postoje zanimanja i to je nešto što verujem da mnogim kolegama je nešto što ne mogu da razumeju, neki ljudi u ovoj zemlji su pošteno studirali, neki ljudi u ovoj zemlji su pošteno stekli diplomu, neki ljudi u ovoj zemlji su uprkos svemu što se dešava odlučili da rade u ovoj zemlji i da rade u onim profesijama, to su profesije, odnosno oblasti nauke, umetnosti, kulture, pravosuđa, to su ljudi koji rade u sudstvu, to su ljudi koji rade u tužilaštvu, koji su prirodno usmereni da rade na oblasti koje se na neki način oslanjaju na državu.

Ta država kaže – za vas važi, dragi građani, zabrana“ zapošljavanja, koja ne važi na primer za Mišu Vacića, osuđenog ekstremnog desničara, koja na primer ne važi za Tomislava Nikolića, bivšeg predsednika, kome se izmišlja nekakva kancelarija koju niko ovde ne ume ni da ponovi na šta se odnosi. To ne važi za stotine i hiljade stranačkih aktivista SNS, ali ta zabrana zapošljavanja koja ostavlja haos u sistemima, koja udara na ljudsko pravo, znate, kada vi nemate u tužilaštvu, nekoliko puta sam o tome govorila, i ljudi iz Tužilaštva, ljudi iz svih ovih oblasti stalno kontaktiraju poslaničku grupu DS, ljudi iz prosvete, iz umetnosti, iz nauke, kada vi ostavite nedovoljan broj upisničara ili daktilografa u Tužilaštvu, posledica toga je da pravda građana trpi zato što oni ne mogu da ostvare neko svoje pravo u roku koji je primeren i koji je normalan.

Dakle, ova tzv. „privremena“, tzv. „zabrana zapošljavanja, nije privremena, to je stalna mera SNS, da se svakome ko nije član SNS onemogući da radi u oblastima koje su usmerene na državu.

Postoji tzv. „diskreciono pravo“, nekakva komisija Vlade, koja diskreciono odlučuje o tzv. „izuzecima“, koji nećete verovati, sve do jednog se odnose ili na one lokalne samouprave ili na one oblasti u kojima je nadležna i zadužena SNS, te u tom smislu nakon tri godine i dovoljno argumenata vas i ovaj put pozivam da glasanjem – za, razgovaramo o ovoj temi.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginici Videnović.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodna poslanica Maja Videnović predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti koje su prethodile i dovele do odluke o izručenju turskog državljanina kurdskog porekla Cevdet Ayaza, kao i utvrđivanja odgovornosti svih nadležnih organa u ovom slučaju.
Izvolite.
...
Demokratska stranka

Maja Videnović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Hvala gospođo predsednice.

Predložila sam formiranje anketnog odbora u nazivu, kako ste upravo pročitali, zato što duboko verujem da Srbija ne sme biti zemlja u kojoj su ljudska prava manje važna od privatnih dogovora predsednika dve države. U ovom slučaju predsednika Republike Srbije i predsednika Republike Turske.

Ovo mora biti zemlja u kojoj su ljudska prava neprikosnovena. Građani su svedoci i zašto je važan ovaj slučaj, ne samo zbog jedne dramatične sudbine turskog državljanina kurdskog porekla, već zbog poruke koju taj slučaj prenosi svim našim građanima. Taj slučaj govori da država Srbija, odnosno nadležni organi, institucije, a u predlogu za formiranje anketnog odbora, koji neću sada ponavljati ni čitati, je decidno navedeno preko 14 stavki koji su sve zakoni, koji su sve međunarodni ugovori, koje su sve međunarodne konvencije povređene činjenicom da je Republika Srbija, prekršeći sve njih i prekršeći sopstvene zakone, dozvolila da se mimo svake procedure, mimo zakona, odnosno suprotno zakonu, a samo zbog onoga što je osnovana indicija privatnog dogovora, ljudska prava stavljaju u zapećak i ljudska prava budu kusur, odnosno potkusurivanje u nečemu što ne bi smelo da bude.

Protiv svih ovih konvencija koje su taksativno navedene u predlogu za formiranje ovog anketnog odbora, sa jasnim zadatkom da se utvrdi tačno koja institucija Republike Srbije, koji ljudi, odgovorni ljudi u ovim institucijama su prekršili i zbog čega je turskom državljaninu kome preti, koji je dao priznanje pod prisilom i to je utvrdio Evropski sud za ljudska prava, mimo svih procedura, mimo svih zakona, nažalost izručen Republici Turskoj?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova.
Narodni poslanik Goran Ćirić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o porezu na dobit pravnih lica.
Izvolite.

Whoops, looks like something went wrong.