Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 02.10.2018.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/217-18

1. dan rada

02.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 15:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju poslanici Dušan Tarbuk i Stefana Miladinović.
Molim vas da pre prelaska na glasanje utvrdimo kvorum.
Molim da ubacite svoje kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 146 narodnih poslanika.
Dostavljeni su vam zapisnici Prve, Druge, Treće, Četvrte i Pete sednice Prvog redovnog zasedanja, zatim, zapisnici sednica Šestog, Sedmog i Osmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu i zapisnici Petnaeste, Šesnaeste, Sedamnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste Posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Zapisnik Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini, održane 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14. i 22. marta 2018. godine.
Zaključujem glasanje: za – 128, protiv – niko, uzdržan – jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Zapisnik Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u ovoj godini.
Stavljam na glasanje Zapisnik Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini, održane 26, 27, 28. i 29. marta i 2, 3, 4. i 5. aprila u ovoj godini.
Zaključujem glasanje: za – 130, protiv – niko, uzdržanih – dva, nije glasalo 16 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila ovaj Zapisnik.
Stavljam na glasanje Zapisnik Treće sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini, održane 11, 12, 16, 17, 18. i 19. aprila ove godine.
Zaključujem glasanje: za – 131, protiv – niko, uzdržanih – dva, nije glasalo 17 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila ovaj Zapisnik.
Stavljam na glasanje zapisnik Četvrte sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini, održane 24, 25, 26. i 27. aprila i 3, 4, 7, 8. i 9. maja.
Zaključujem glasanje: za – 131, protiv – niko, uzdržan – jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila ovaj Zapisnik.
Stavljam na glasanje Zapisnik Pete sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini, održane 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24. i 25. maja 2018. godine.
Zaključujem glasanje: za – 131, protiv – niko, uzdržanih – dva.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila ovaj Zapisnik.
Stavljam na glasanje Zapisnik sednice Šestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, održane 1, 4, 6, 7. i 8. juna 2018. godine.
Zaključujem glasanje: za – 130, protiv – niko, uzdržan – jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila ovaj Zapisnik.
Stavljam na glasanje Zapisnik sednice Sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, održane 12, 13, 15, 18, 19. i 20. juna 2018. godine.
Zaključujem glasanje: za – 131, protiv – niko, uzdržan – jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila ovaj Zapisnik.
Stavljam na glasanje Zapisnik sednice Osmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, održane 21, 22, 25, 26, 27. i 28. juna 2018. godine.
Zaključujem glasanje: za – 131, protiv – niko, uzdržan – jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila ovaj Zapisnik.
Stavljam na glasanje Zapisnik Petnaeste posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, održane 28. i 29. maja 2018. godine.
Zaključujem glasanje: za – 130, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila ovaj Zapisnik.
Stavljam na glasanje Zapisnik Šesnaeste posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, održane 7. juna 2018. godine.
Zaključujem glasanje: za – 130, protiv – niko, uzdržan – jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila ovaj Zapisnik.
Stavljam na glasanje Zapisnik Sedamnaeste posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, održane 19. jula 2018. godine.
Zaključujem glasanje: za – 130, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila ovaj Zapisnik.
Stavljam na glasanje Zapisnik Osamnaeste posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, održane 23. jula 2018. godine.
Zaključujem glasanje: za – 131, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila ovaj Zapisnik.
Stavljam na glasanje Zapisnik Devetnaeste posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, održane 15. septembra 2018. godine.
(Narodni poslanici Demokratske stranke dobacuju.)
Zvaćemo Nadu Kolundžiju da nas poduči sledeći put kako se to mahalo rukama, nogama, i gospođu Aleksandru Jerkov, koja je bila njena zamenica, koja je, kad ona ne maše, maše ona. Ima snimaka. Ja se time ne bavim, nemam vremena. A, možemo i da mašemo kao propeleri.
Zaključujem glasanje: za – 130, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila ovaj Zapisnik.
U sazivu ove sednice, koji vam je dostavljen, sadržan je Predlog dnevnog reda sednice.
Prelazimo na odlučivanje po hitnom postupku.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu.
Molim da se izjasnite.
Zaključujem glasanje: za – 131, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
Stavljam na glasanje predlog poslaničke grupe Dosta je bilo da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red – Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije.
Molim da glasate.
Zaključujem glasanje: za – 124.
Konstatujem da ovaj predlog nije prošao da se uvrsti po hitnom postupku.
Mislim da je trebalo, ali kako hoćete.
Izvinjavam se, prošlo je, ne treba 126.
Stavljam na glasanje predlog poslaničke grupe Socijaldemokratske partije Srbije da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red – Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.
Molim da se izjasnite.
Zaključujem glasanje: za – 134, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
Stavljam na glasanje predlog poslaničke grupe Srpske radikalne stranke da se stavi na dnevni red – Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.
Molim da se izjasnite.
Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je izglasan ovaj predlog.
Stavljam na glasanje predlog poslaničke grupe Srpske radikalne strane da se po hitnom postupku stavi na dnevni red – Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.
Zaključujem glasanje: za – 141, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
Stavljam na glasanje predlog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red – Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Somboru
Zaključujem glasanje: za – 130, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
Stavljam na glasanje predlog poslaničke grupe Srpske napredne stranke da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red – Predlog odluke o izmenama Odluke…
Molim poslanike iz Bodruma da ne ometaju glasanje i da ne koriste mobilne telefone.
…o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine …
…Dobro, iz Soluna…
…Republike Srbije.
Molim da glasate.
Zaključujem glasanje: za – 143, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
Stavljam na glasanje predlog Vlade da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama.
Molim da se izjasnite.
Zaključujem glasanje: za – šest.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Goran Čabradi predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red – Predlog odluke o obrazovanju komisije za utvrđivanje posledice industrijskog zagađenja, voda, vazduha i zemljišta po zdravlje stanovnika grada Pančeva, opštine Bor, opštine Obrenovac, kao i stanovnika opština uz Veliki Bački kanal (Vrbas, Kula Crvenka, Sivac).
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – osam, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Stavljam na glasanje predlog poslaničke grupe Dveri da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za ne rešavanje problema građana Republike Srbije zaduženih kod poslovnih banaka kreditima indeksiranih u švajcarskim francima.
Zaključujem glasanje: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Grupa od 60 narodnih poslanika predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red – Predlog za razrešenje Vjerice Radete sa funkcije potpredsednika Narodne skupštine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 21, protiv – osam, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Stavljam na glasanje predlog poslanika Đorđa Vukadinovića da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red – Predlog zakona o izmeni Zakona o presađivanju ljudskih organa.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Stavljam na glasanje predlog poslanika Đorđa Vukadinovića da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme.
Zaključujem glasanje: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Prelazimo na tačke dopuna dnevnog reda.
Narodni poslanik Radoslav Milojičić predložio je da se dnevni red dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani.
Da li želi reč?
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Stavljam na glasanje predlog poslanika Radoslava Milojičića da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o finansiranju lokalne samouprave.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Stavljam na glasanje predlog poslanika Radoslava Milojičića da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o javnom informisanju i medijima.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Stavljam na glasanje predlog poslanika Radoslava Milojičića da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Stavljam na glasanje predlog poslanika Radoslava Milojičića da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji.
Zaključujem glasanje: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Stavljam na glasanje predlog poslanika Radoslava Milojičića da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Stavljam na glasanje predlog poslanika Radoslava Milojčića da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica, okolnosti i odgovornosti u vezi sa neovlašćenim prisluškivanjem od strane Vojnobezbednosne agencije (VBA), koja bez odluke suda špijunirala političke stranke, lidere sindikate i pojedine sudija.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, te konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Stavljam na glasanje predlog poslanika Radoslava Milojčića da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica, okolnosti i odgovornosti u vezi sa uvođenjem stečaja u fabrici šinskih vozila „Goša“ iz Smederevske Palanke.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, te konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodna poslanica Aleksandra Jerkov predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o finansiranju Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Izvolite.
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem.

Naravno da je finansiranje AP Vojvodine jedno od ključnih pitanja za kvalitet života građana Vojvodine i njenih građanki i zaista smatram da moramo povesti ozbiljnu raspravu o tome zbog čega i 11 godina nakon usvajanja Ustava, odnosno 12 godina nakon usvajanja Ustava, ono što je predvideo Zakon o sprovođenju Ustava Republike Srbije, a to je da se donese zakon o finansiranju nadležnosti AP Vojvodine, nije ispunjeno.

Odmah da se razumemo, nemam razumevanja ni za prethodne vlade koje to nisu učinile u periodu do 2012. godine, ali čini mi se da oni koji danas treba da odgovaraju na pitanja zbog čega se to nije desilo ni u prethodnih šest godina jesu oni koji danas čine većinu u Skupštini Srbije i koji tu istu većinu manje-više sličnom sastavu čine u prethodnih šest godina.

Predlog zakona koji sam podnela nisam pripremila sama. To je Predlog zakona koji je napravila Vlada AP Vojvodine, koji je urađen u okviru jednih širokih konsultacija koje su se u Vojvodini držale i zaista on podrazumeva da kao izvorni prihodi Pokrajine budu definisani oni prihodi koji su neophodni za to da Vojvodina i njena Vlada čine sve da kvalitet života građana i građanki AP Vojvodine bude što bolji.

To nisu novci koji treba da pripadaju Vladi Vojvodine. To su novci koji treba da pripadnu njenim građanima. To su novci koji AP koristi ili je koristila u prethodnom periodu za trudnice, za poljoprivrednike, za one koji počinju svoje poslove, za razvoj opština, za razvoj gradova. To su novci koji građanima Vojvodine treba da omoguće da Vojvodina može da finansira sve ono što im Ustav garantuje, što je uzgred budi rečeno, sramno malo.

Kažem da je to Vojvodina ranije koristila, budući da Vojvodina i njena Vlada u poslednje vreme izdvajaju najveći deo novca za Beogradski festival igre. Zli jezici i mrzitelji reformi bi mogli zaključiti da je to zbog toga što su izvesne organizatorke tog Beogradskog festivala igre zdušno podržavale SNS na prethodnim gradskim izborima, ali ako Vlada AP smatra da u Vojvodini i u njenoj kulturi nema drugih prioriteta od Beogradskog festivala igre, onda neka im je na čast, ali u svakom slučaju, te pare koje oduzimate građanima …
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, te konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodna poslanica Aleksandra Jerkov predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima.Izvolite.
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem predsednice.

Zakon o udžbenicima je jedan od loših zakona koje je ministar Šarčević predložio ovde u Narodnoj skupštini, a vi ste ga tako lošeg usvojili i zbog toga sam predložila zakon kojim bi se taj Zakon o udžbenicima mogao nekako popraviti.

Ne postoje dobre reči kojima bi se moglo naglasiti koliko su udžbenici kao osnovno nastavno sredstvo važni za našu decu koja idu u školu. Situacija je takva da su naši udžbenici zastareli, prevaziđeni, veoma često pogrešni, da su preskupi, preteški, da nisu dobri ni za nastavnike, ni za učenike, ni za roditelje i da Vlada Republike Srbije nema apsolutno nikakvu nameru da takvo stanje ispravi.

U vreme mandata prethodnog ministra, Srđana Verbića, za koga nemamo mi u DS mnogo lepih reči, predložen je jedan zakon o udžbenicima. Kasnije se ispostavilo da je Verbić koji danas i sam o tome svedoči bio izložen neverovatnim pritiscima od strane izvesnih izdavača koji imaju monopol u Republici Srbiji, da su ti pritisci dolazili iz kabineta tadašnjeg premijera, a današnjeg predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, koji se time direktno svrstao na stranu izdavačkog lobija i onih koji u ovoj zemlji zarađuju na tome što će roditelji u Srbiji kupiti apsolutno sve što im nastavnik kaže da je potrebno i da Aleksandar Vučić je time stao na stranu onih koji reketiraju roditelje, a za račun izdavača udžbenika.

Zakon koji predlažem zapravo govori o tome da naši udžbenici treba da budu prilagođeni vremenu u kome živimo, da budu prilagođeni potrebama škola, nastavnika, učenika i roditelja u 21. veku, da treba da budu takvi da decu obrazuju za ono što ih nakon završetka školovanja čeka, a ne da se i sami svode na način na koji naše školstvo funkcioniše, a to je da deca pasivno sede za vreme časa, slušaju šta im nastavnik govori i da njihova ocena u budućnosti zavisi isključivo od toga da li su dobro reprodukovali ono što su na času čuli.

Verujem da vi ni ovaj put nećete prihvatiti da se ovaj zakon ovako usvoji, ali mislim da o ovome makar treba da razgovaramo i o ovome makar treba da počnemo da pričamo jer je neverovatno koliko je to i za decu i za nastavnike i za roditelje važno.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema, te konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodna poslanica Aleksandra Jerkov predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Krivičnog zakonika.
Izvolite.
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem predsednice.

Vi ste mi u odgovoru koji ste mi dali na poslaničko pitanje dali nekoliko netačnih informacija, ja bih rekla i zlonamernih i molila bih vas da se ovaj put uzdržite od komentara budući da nemate poslovničke mogućnosti da komentarišete ovo što ću reći.

Vidim da se kolege ludo zabavljaju i ne slušaju ono o čemu govorim, a ja ću vam još jednom danas reći da je juče, 1. oktobra 2018. godine, istekao poslednji rok koji je Savet Evrope dao Republici Srbiji da usvoji zakon o nestalim bebama. Taj rok je istekao još pre četiri godine. Savet Evrope od tada u nekoliko desetina navrata je upozoravao Srbiju da mora da usvoji taj zakon. Vama je i sada to smešno, verovatno vam je smešno i kada razmišljate o tome, ali verujte da vam ne bi bilo smešno kada biste se videli sa bilo kojim od udruženja roditelja koji svakoga dana pišu verovatno i vašem poslaničkom klubu moleći vas da se sretnete. Verujte, njima je apsolutno svejedno ko je iz koje stranke, ko je za koga glasao i ko je kada bio u vlasti.

NJima je važna smo jedna stvar, a to je da saznaju istinu šta se desilo sa njihovom decom, za koju im je neko rekao da su umrla. Predsednica Gojković, sada je otišla, malopre je obmanula građane, rekavši da ne zvoni nikada u ovoj Skupštini, sada vidim da je zapravo bila upravu, potpredsednik Marinković, pritiska zvono, kada vi kolege treba da glasate za nešto za šta treba da glasate.

LJutite se kada se na društvenim mrežama, objavljuju imena narodnih poslanika koji ne glasaju za neke zakone, govorite da je to urušavanje institucija, govorite da je to ismevanje Narodne skupštine, verujte mi ja za veće urušavanje ugleda Narodne skupštine, nisam čula, od toga da vi ovde sedite, smejete se, pričate telefonom i čekate da Marinković pritisne zvono, da bi ste glasali za to da ljudi kojima se desila najgora stvar u životu, dobiju kakav takav pristup istini i pravdi.

Umesto toga, Vlada Republike Srbije je ponudila 15 hiljada evra, u zamenu za istinu o tome šta se desilo sa njihovom decom. Kada budete, kako je neko rekao, drugom polovinom oktobra glasali za to, razmislite da li bi ste glasali za to da vam neko da 15 hiljada evra, a da uzme vaše dete, pa tada razmišljajte da li ćete pritisnuti taster kada čujete zvono.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Jerkov.
Stavljam na glasanje ovaj Predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 14, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj Predlog.
Narodna poslanica dr Aleksandra Jerkov, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji je podnela Narodnoj skupštini 12. septembra 2016.
Da li narodna poslanica dr Aleksandra Jerkov želi reč? Da.
Izvolite.
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem potpredsedniče.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu je jedan od zakona koji je usvojen u prethodnom sazivu Skupštine, ali ga je predložila ista Vlada, tada ju je predstavljala naša koleginica Snežana Bogosavljević Bošković, a i ista većina u ovoj Skupštini.

Tim zakonom je, naime definisano, pored drugih poprilično problematičnih stvari i to da se trećina zemljišta, u državnom vlasništvu, u svakoj lokalnoj samoupravi u Srbiji može dati jednom investitoru, manje više po slobodnom izboru predsednika opštine, ili gradonačelnika, u dogovoru sa Ministarstvom poljoprivrede, a bez ikakvih javnih nadmetanja, bez ikakvih kriterijuma, bez ikakvog poštovanja pravila i mimo svake transparentne procedure.

Praksa je pokazala, ono što smo mi upozoravali kada je taj zakon i ovde predlagan, a vi ga koleginice i kolege usvajali, a to je da se to zemljište deli uglavnom odbornicima SNS, poslovnim partnerima SNS, odabranim tajkunima, ljudima koji su firme osnovali svega nekoliko dana pre donošenja odluka o tome da će dobiti trećinu najboljeg poljoprivrednog zemljišta u toj opštini i da vidimo sada u čemu je problem.

Problem je u tome što, pod jedan, to je najbolje poljoprivredno zemljište koje u tim opštinama postoji. Niko od vaših odbornika, niko od vaših poslovnih partnera, niko od vaših tajkuna, neće da uzme zemljište druge, treće, četvrte, ili pete kategorije, oni svi uzimaju zemljište prve kategorije, što znači da vi desetine hiljada porodica, koje žive isključivo od toga, što obrađuju poljoprivrednom zemljište u državnom vlasništvu, osuđujete na to da ili prestanu da se bave poljoprivredom, ili rade kao nadničari na zemlji koju ste poklonili svojim odbornicima i svojim tajkunima.

To što vi njima poklanjate, gospodo, nije vaše. To zemljište u Vojvodini su paori otimali generacijama od močvara i napravili od njega najplodnije poljoprivredno zemljište u ovom delu Evrope. Tako da tog momenta kada odete sa vlasti, svi ti ugovori će biti raskinuti, vašim tajkunima, vašim odbornicima i vašim privrednim partnerima će biti ta zemlja oduzeta i vraćena onima kojima ta zemlja pripada, a to su vojvođanski paori i u to budite sigurni.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 12 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 142 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodna poslanica dr Aleksandra Jerkov, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je podnela Narodnoj skupštini 14. novembra 2017. godine.
Izvolite.
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Poslanička grupa Demokratska stranka
Hvala.

Teško je odlučiti u kojoj je sferi obrazovanja SNS napravila veću štetu. Da li je to visoko obrazovanje gde je ceo proces akreditacije stavila pod direktnu kontrolu ministra, u kom je zakon donela isključivo da bi jedna od naših kolega mogao da akredituje svoj nelegalni univerzitet, koji radi već šest godina uz specijalne odluke, iako ne uspeva da dobije nijednu dozvolu kod svih nadležnih tela koja se u ovoj zemlji bave akreditacijom.

Da li je to u srednjem obrazovanju, gde je uvela prinudni dečiji rad i prodala to kao dualno obrazovanje i način da se deca nakon škole lakše zaposle ili u gimnazijama, gde je nakon dvodnevne obuke uvela devet novih predmeta, koje oni koji treba da predaju apsolutno ne znaju ni čemu služe ni kako treba da predaju, ni kako to treba da izgleda ili u osnovnim školama, gde je uvela apsolutni haos kroz neprestane želje ministra da se takmiči i kupuje ljubav, ne znam već čiju, predstavljajući se kao veliki reformator, a da pri tom te reforme niti su dobro osmišljene, niti dobro planirane i krajnje, niti dobro sprovedene.

Naše škole su pune problema. Mislim da je svima jasno, i nastavnicima i roditeljima da to kako danas škole izgledaju, nije onako kako škola u 21. veku treba da izgleda. Najveća laž koja se u tom smislu potura jeste da imamo puno nezaposlenih zato naši ljudi su glupi, neobrazovani, neobučeni za poslove koje treba da obavljaju i da je problem našeg obrazovnog sistema u tome što ne stvara dobre radnike.

Mi u DS verujem da je problem našeg obrazovnog sistema taj što ne stvara dobre građane, one koji mogu kritički da promišljaju svet oko sebe, one koji su opremljeni znanjima za 21. vek, one koji mogu da se snađu onog momenta kada završe školu i da naprave sebi budućnost, izgrade sebi život u ovoj zemlji, onakav kakav treba da imaju.

Naravno, to je stvar oko koje se ne razumemo, oko koje se, verujem, nikada nećemo razumeti, jer vama dobri građani ne trebaju, jer vi kod njih ne biste imali nikakve šanse, vama trebaju samo oni koji će sutra biti srećni što će dobiti posao za 200 evra u nekoj fabrici, čiji ste dolazak kupili. Očigledno, takav sistem obrazovanja i pravite.