Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 11.10.2018.

7. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Komlenski.
Reč ima ministar Goran Trivan.
Izvolite, ministre.

Goran Trivan

Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo, ovo je jedno od najvažnijih pitanja vođenja računa o životnoj sredini. Mi se aktivno bavimo tim pitanjem i samo kao komentar da se slažem sa tim i svet je već na strategiji da je odlučio da će svakako smanjivati upotrebu plastike u sve moguće svrhe.
Staklena ambalaža je ono ka čemu se po svemu sudeći i ide, Evropa i svet idu ka tome bez ikakve dileme. Mi ćemo ići ka tome. Mi se bavimo razmišljanjem o tome, a kao kuriozitet možemo da navedemo da hiljade tona u ovom trenutku plastične ambalaže pluta okeanima i da jedno od tih ostrva praktično postoji u okeanu i upravo se razmišlja o tome kako da se to počisti, a u stvari je zauzet dobar kurs, da, to će se razume se uraditi, međutim treba rešiti problem tamo gde nastaje, a to je da je pitanje otvoreno da li plastična ambalaža danas i u budućnosti i u svetu ima perspektivu ili nema perspektivu do određenih istraživanja različitih naučnika, koji kažu da svaka peta ambalaža ili gotovo svaka peta ambalaža u svakom materijalu koji se nalazi u njoj, dakle svakoj recimo tečnosti ostavlja one sitne nano čestice plastike, te tako imate podatke da gotovo svaka druga riba u okeanima ima u sebi plastike.
Nagradno pitanje je ili možda nije – da li smo svesni koliko plastike ima u nama samima? Ministarstvo se bavi time i videćete šta će nam doneti sledeća godina.
Ovo sa kesama je bio pilot, da vidimo kako će javnost reagovati na to. Javnost odlično reaguje na to i mi ćemo preduzimati i druge mere i menjaćemo zakonski okvir u pravcu u kome će to da se vidi. Biće to ovde pred vama. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Kolega Jokiću, vaša poslanička grupa nema više vremena. Tako da vreme ima samo šef poslaničkog kluba, da znate.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Vjerica Radeta i zajedno Aleksandra Čabraja, Marinika Tepić, Sonja Pavlović i Jovan Jovanović.
Reč ima Vjerica Radeta.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Videli smo i čuli ovih dana da korišćenje IPARD fondova podrazumeva i ispunjavanje određenih uslova.

Nažalost, na mnogo mesta i u mnogo situacija u Srbiji nisu ispunjeni ti uslovi i nešto se baš i ne čini da to tako bude. Pominjali smo vam ministre, evo sada da ponovimo i možda malo obrazložimo problem koji postoji sa peščanom mafijom koja je povezana sa građevinskom mafijom.

Radi se o eksploataciji peska i šljunka, uglavnom u nebranjenom delu leve obale sve tri Morave, Save i Dunava. Tamo se eksploatiše taj pesak i šljunak bez ikakve kontrole, bez prisustva inspekcije i bez ikakve naknade. Ta peščana mafija je povezana sa građevinskom, jer oni zapravo dobijaju jeftino, odnosno ovi uzimaju besplatno taj šljunak i pesak, a građevinci to kupuju sasvim izvesno po nekim povoljnim uslovima.

Koji se sve problemi tu pojavljuju? Ekološki problem, nesporno. Dolazi do promene toka reka, dolazi do erozije obale, dolazi do poplava čim padnu tri kapi kiše, nestaju ljudima njive i ljudi ne znaju šta da rade. Konkretno, u Batočini, u Šumadiji kod Mrčajevaca imate situaciju da su ljudima nestali hektari zemlje i kome god se obrate svi sležu remenima, kao šta da vam radimo. Dakle, to je ozbiljan problem, možda se vama ili nekome ne čini, ali je ozbiljan problem.

Šta je interesantno? Protiv tako opasnog kriminala, za ovu godinu nemamo podatke, prošle godine su podnete samo četiri krivične prijave. Ako se vozite, gde god naiđete uz obalu reke po zapadnoj Srbiji, uz tok Save i Dunava, vidite tamo mašine. Kopa se, kamioni voze, svi se ponašaju kao da je država Alajbegova slama.

Problem koji smo juče započeli, odnosno tema odnosi se na Vrnjačku banju i na problem zagađenja Morave u delu Vrnjačke banje. Zaista, koleginica je juče pokušala da objasni da samo ona zna kako izgleda Vrnjačka banja, pa je čak rekla, da ja koja nisam iz Vrnjačke banje ne smem da pričam o Vrnjačkoj banji, ali dobro, naučiće ona šta je narodni poslanik. Za razliku od nje, ja sam svako mesto u Srbiji obišla ko zna koliko puta i o svakom znam šta treba da kažem, jer znam šta su problemi u celoj Srbiji. to je valjda uloga narodnog poslanika.

Znate, u takvom turističkom mestu dozvoliti deponiju koja ne ugrožava samo Vrnjačku banju, dalje tom Moravom ide ka Trsteniku, tri kapi kiše, opet nastaje haos. Dakle ministre, obratite pažnju na te neke stvari. Za ovo što sam vam sada rekla ne treba mnogo para od države, treba samo dobre volje, inspektori na teren, nema sedenja u kancelariji i prijave. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar Trivan.

Goran Trivan

Zahvaljujem predsedavajući.
Dame i gospodo, da krenem s kraja, dakle, takvih mesta u Srbiji, pričam o deponijama, ima dosta na žalost.
Divljih deponija, ako pričao o divljim deponijama, podaci se razlikuju, ali kreću se procene između 3.500 i 4.500 deponija. Ja lično mislim da ih možda ima i više, zavisi šta računamo divljom deponijom. Ali, tu se svi slažemo i zato to zapravo i nije problem da se složimo oko toga. Problem je u tome kako to da rešimo. Sada, puno, bar ovih vidljivih o kojima govorite, puno takvih mesta traži pomalo para, to je znači puno para i to je ona priča o tome da je i lokalnim samoupravama, ali i ministarstvu potrebno više para da bi mogao da reši ta pitanja.
Naravno, ona se mogu rešiti parama, ali se prvo treba rešiti sistem o čemu smo nešto ranije govorili. Neću o tome govoriti, samo time dajem za pravo da je to važan problem. U ovom slučaju, kada je Vrnjačka banja u pitanju, kao i neka druga mesta, suštinski bez potrebe da se nadgornjavamo jedni sa drugima, to su zapravo istorijski problemi koji traju desetinama godina, i mi ćemo učiniti sve što možemo da im pomognemo i lokalnim samoupravama da to reše, jer često ne mogu same da reše i naša dobra volja, a biće i nešto novca da to rešimo.
Ovaj prvi problem koji ste napomenuli, iako je ovo na izgled veći problem sa deponijama, mene lično jako tišti taj problem sa peskom i šljunkom. Lično smatram da je to jedan, pa ne moram da kažem nužno, najvećih problema, ali mislim da je ogroman problem, da je tu reč o prosto devastiranju resursa i na to nemamo pravo, i da taj red već jednom mora da se uvede.
Ja moram treći put da ponovim da bih voleo da su vode i šume u nadležnosti ekologije, jer je onda tu priča o resursima. Nije dopušteno i ne može biti dopušteno da svako na svoju ruku radi takve stvari, da oduzima od prirode ono što mu ne pripada. Sada je pitanje, kada bismo utvrdili koliko se zapravo toga oduzme od prirode, kada bi to ušlo u legalne tokove, znate, onda bismo imali manje problema sa novcem koji moramo da uložimo u antierozione objekte, jer taj novac koji se iz vode i tih resursa uzme, treba da se vrati tamo da se zaštitimo i od poplava itd.
Dakle, inspekcije zaista moraju da rade svoj posao. Deo ove priče nije vezan za životnu sredinu, ali ja ću ozbiljno sada razmisliti o tome nakon ovoga što mi danas ovde govorimo, kako da mi pokušamo da nađemo osnov da se i ekologija uključi u ovu priču.
Potpuno sam svestan kapitala, potpuno sam svestan ko se sve bavi ovim poslom, ali kao i u slučaju opasnog otpada, to me neće impresionirati i na ovaj način ste samo pokrenuli jedno pitanje koje ćemo pokušati sa kolegama iz drugih ministarstava da nekako rešimo, a mi ćemo dati sve od sebe, jer, kažem, mi to tretiramo kao resurs. Vi ste potpuno u pravu, menja se obala, menja se dno i mogao bi o tome sad da jedan traktat napravim ovde jer je to deo moje struke, ali nema potrebe vi ste sami dovoljno rekli da to čini štetu. Ja se sa tim slažem i pokušaću da učinim sve što mogu.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Pravo na repliku, narodni poslanik Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Vi ste ministre preuzeli ovaj deo poslova vezanih za ekologiju, da kažem, izvučeno iz jednog ministarstva, pošto je to bilo prethodno u okviru Ministarstva poljoprivrede.

Sada, ovo što vi govorite, na glas razmišljate, rekla bih, moraću da vidim kako to da rešim. Dakle, vi ovde nemojte da se ponašate kao da ste vi poslanik opozicije. Vi ovde morate da dolazite sa rešenjem. Dobro je što prihvatate kada kažemo da je nešto problem i vi kažete – da, jeste problem. I, vi treba da vidite da pokrenete inicijativu da li da se vode spoje vašem ministarstvu, da li deo Ministarstva poljoprivrede da se spoji u okviru vašeg ministarstva, da li da odredite delove uprave ministarstva koje će se time baviti. Znate, organizaciono to može svakako da se uradi, ali jeste neophodno i hitno da se uradi, o tome se radi. Znate, seljak u Batočini kome je voda odnela 2 ha njive njemu je to nepovratno i pitanje je da li će mu to ikada iko platiti? Teško, sude se ljudi, plaćaju sudske takse, plaćaju advokate, nemaju od koga da naplate.

Dakle, postoje neke, većina zapravo onoga što je vezano za životnu sredinu i za ugrožavanje životne sredine su posledice trajnog karaktera. Zato se mora reagovati brzo i zato morate da kažete na Vladi – ljudi, nama treba 150 inspektora po Srbiji. Ima ljudi nezaposlenih, dajte da se rastrče, dajte im uputstva, dajte im odrešene ruke u okviru zakona naravno, i reagujte. Četiri prijave, ja sam, možda se vama čini, preslobodno rekla da se radi o peščanoj mafiji, jer to što se dešava jeste mafija. Četiri prijave za godinu dana je igranje, zato morate da uozbiljite i ljude oko sebe i sebe lično i da insistirate na većem broju inspektora da se ovi problemi reše. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku ministar Trivan. Izvolite.

Goran Trivan

Nemam nameru da polemišem. Moram samo jednu rečenicu da kažem, to u ovom trenutku nije u našoj nadležnosti i zbog toga sam rekao sve ono što sam rekao, jako ću se potruditi da pokušamo da rešimo to na načine koje trenutno zakoni omogućavaju.
Ovo što ste vi aludirali, ja već razgovaram o tome, samo nije potrebno da sada pričam još uvek o tome i dalje tvrdim da ste pokrenuli važno pitanje i da ćemo mi time da se pozabavimo.