Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 16.10.2018.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/239-18

16.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:20 do 17:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem koleginice Videnović.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 17, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Goran Ćirić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmeni Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji je podneo Narodnoj skupštini 13. septembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Goran Ćirić želi reč? (Da)
Izvolite kolega Ćiriću.
...
Demokratska stranka

Goran Ćirić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, ovo je jedan od zakona koji sam predložio i predlažem ga već unazad par godina, a sve u cilju ravnomernije socijalne raspodele u našoj Republici Srbiji, a i ravnomernije regionalne raspodele.

Ovaj predlog zakona o izmeni Zakona o porezu na dobit pravnih lica podrazumeva jednostavnu ideju da stopa poreza na dobit pravnih lica treba da bude varijabilna i treba da bude stimulativna za vlasnike kapitala koji bi trebalo da stimulišu i svoje radnike, jer sigurno zadovoljan radnik je onaj koji prima dovoljno sredstava za normalan život njega i njegove porodice, je onaj ko će pružiti i više na svom radnom mestu. Time bismo i sprečili sivu isplatu ili isplatu iz te sive zone, gde je jednostavan način te isplate, jer se najviše isplati podići zaradu iz dobiti, porez na dobit je 15%, a doprinosi 63% i jasno da na takav način mnogi poslodavci pokušavaju da uštede i stave u džep svoj ekstra profit.

Dakle, ovaj predlog zakona podrazumeva da svako pravno lice koje je tokom prethodnog poreskog perioda isplatilo prosečnu neto zaradu od 80% do 150% prosečne plate u statističkom regionu na kome posluje, zadržava sadašnju stopu od 15% poreza na dobit, da se stimulišu svi oni koji plaćaju više od 150% od prosečne zarade svojim radnicima i da će njihov porez na dobit po ovom predlogu iznositi 10% do sledećeg obračunskog perioda. Svi oni koji isplaćuju 80%, manje od 80% od prosečne zarade, da će biti destimulisani time što će porez na dobit za njih iznositi 30%.

Mislim da na ovakav način možemo da povećamo tu motivaciju vlasnika kapitala i da na takav način utičemo da se u našem društvu zaista više ceni rad, uloženi rad, nego vlasništvo nad kapitalom.

Ja vas pozivam da u tom smislu, imajući, siguran sam, u vidu podatke o rastućem siromaštvu u našoj zemlji, o statistici koja pokazuje da ispod linije siromaštva u ovom trenutku živi 8% stanovništva u Srbiji što znači negde oko 560 hiljada stanovnika, donosimo rešenja i o tim rešenjima raspravljamo. Zbog toga vas pozivam da podržite raspravu o ovom predlogu zakona.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Goran Ćirić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog za razrešenje Vjerice Radete sa funkcije potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije, koji je grupa od 60 narodna poslanika podnela Narodnoj skupštini 30. jula 2018. godine.
Da li neko želi reč? (Da)
Kolega Ćiriću izvolite.
...
Demokratska stranka

Goran Ćirić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, narodne poslanice, grupa od 60 poslanika iz različitih poslaničkih grupa i opozicije i pozicije je podnelo ovaj predlog, i u ime njih 60 ja ću vam pročitati ovaj predlog i obrazloženje iza koga je stalo 60 poslanika.

Ja vas pozivam da podržite raspravu o ovom predlogu i da donesemo adekvatnu odluku u vezi sa tim.

Dakle, Predlog za razrešenje Vjerice Radete sa funkcije potpredsednika Narodne skupštine. Dakle, pročitaću vam obrazloženje - nedopustivim govorom mržnje, kojim je prekršen član 49. Ustava Republike Srbije, kojim se zabranjuje izazivanje rasne, nacionalne i verske mržnje, svirepim vređanjem žrtava Srebrenice, Vjerica Radeta je ugrozila ugled i narušila dostojanstvo Narodne skupštine Republike Srbije. Relativizacija zločina, revizija istorije i atmosfera mržnje ne mogu se tolerisati, a još manje podsticati od strane nosilaca najviših političkih funkcija u državi. To posebno važi za instituciju Narodne skupštine, koja je demokratska i koja predstavlja sve građane Republike Srbije.

Zbog nedopustivog govora mržnje, monstruoznih uvreda i bola koji je Vjerica Radeta, kao potpredsednica Narodne skupštine, nanela porodicama nedužnih žrtava, tražimo hitnu i jasnu reakciju narodnih poslanika i razrešenje Vjerice Radete sa mesta potpredsednice Narodne skupštine Republike Srbije.

Poštovane koleginice i kolege, mi smo bili svedoci nasilja i u ovom parlamentu. Videli smo pretnje i prema mojim koleginicama i kolegama narodnim poslanicima, čak i fizičkim pretnjama koje su upućene Aleksandri Jerkov i Tomislavu Žigmanovu, ja vas pozivam da ovakvim odlučivanjem stanemo na put govoru mržnje, nasilju i da na takav način sprečimo da se ovakva vrsta nasilja izliva i na ulice Republike Srbije.

Još jednom poziv da o ovome razgovaramo u parlamentu, a to ćemo moći ukoliko podržite ovu našu inicijativu.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 20, protiv – devet, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Vesna Marjanović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima, koji je podnela Narodnoj skupštini 19. septembra 2017. godine.
Da li neko želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Dragoljub Mićunović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o udžbenicima, koji je podneo Narodnoj skupštini 18. aprila 2018. godine.
Da li neko želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Veroljub Stevanović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u vezi sa likvidacionim postupkom „Takovo osiguranja“, koji je podneo Narodnoj skupštini 2. novembra 2017. godine.
Da li neko želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Dejan Nikolić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrednost, koji je podneo Narodnoj skupštini 20. jula 2017. godine.
Da li neko želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Dejan Nikolić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je podneo Narodnoj skupštini 10. oktobra 2017. godine.
Da li neko želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Dejan Nikolić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o trgovini, koji je podneo Narodnoj skupštini 30. novembra 2017. godine.
Da li neko želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog za razrešenje Maje Gojković sa funkcije predsednika Narodne skupštine, koji je Narodnoj skupštini podnela grupa od 31 narodnog poslanika 13. aprila 2017. godine.
Da li neko želi reč?
Kolega Raduloviću, izvolite.

Saša Radulović

Poslanička grupa Dosta je bilo
A, doskočili smo vam, predsedavajući, doskočili.

Nego, čitate ovo na brzinu, pa nisam čuo koja je to tačka dnevnog reda.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Raduloviću, ja sam bio sasvim jasan, a vi sledeći put budite u sali, kao i ja, pa ćete lepo da čujete.
Kolega Raduloviću, pre nego što vam dam ponovo reč, samo da obavestim i vas i sve ostale kolege narodne poslanike.
Saglasno članu 27. i članu 87, stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akta iz dnevnog reda ove sednice.
Poštovane kolege, dame i gospodo narodni poslanici, radićemo bez pauze, tako da molim kolege narodne poslanike da budu prisutni u sali i da učestvuju u utvrđivanju dnevnog reda sednice Narodne skupštine.
Izvolite, kolega Raduloviću.

Saša Radulović

Poslanička grupa Dosta je bilo
Predsedavajući neće da pročita, pošto mrmlja ovako na brzinu, preleti, pa ni građani ne mogu da čuju koja je tačka dnevnog reda, razrešenje predsednice Skupštine, jer praktično krši Poslovnik, zajedno sa svojim potpredsednicima, pogotovo sa gospodinom Arsićem.
Evo, malo smo se igrali ovde u Skupštini, pa sam izašao pred vrata samo da vidim da li će me prozvati čim sam izašao. I, naravno, prozvao me je. Tako da, ovo je zaista nedostojno Narodne skupštine i ovakvu praksu je uvela Maja Gojković, koja i dozvoljava svojim potpredsednicima da na ovakav način ponižavaju narodne poslanike i da se igraju sa pravilima. Recimo, jedno od pravila koje stoji u Poslovniku kad se neko prijavi za dopunu dnevnog reda je da postoji jedan redosled po kome se to čita, jel? Ovde se radi na preskok, odnosno igramo se dečjih igrica.
Ključne stvari koje predsednica Skupštine Maja Gojković u stvari radi u ovoj Skupštini je da dozvoljava raznim poslanicima da vređaju druge poslanike. Najbolji primer je gospodin Marijan Rističević, koji ne može da propusti jedno javljanje da ne prekrši Poslovnik, da vređa ostale poslanike i praktično time od Skupštine napravi mesto u kome se diskutuje o svemu, osim o onim stvarima koje su važne za građane Srbije.
Građani verovatno ne znaju, poslanička pitanja, to stoji u Poslovniku, upućuju se Vladi, ministrima, predsedniku Republike, svim republičkim funkcionerima i to je jedna prilika da u vaše ime, u ime građana, postavimo pitanje ovim institucijama, ministrima, Vladi itd. Ima obaveza u Poslovniku koja kaže da u roku od 15 dana oni moraju pismeno da odgovore na svaki takav zahtev. I na sve ove zahteve koje smo im poslali do sada, recimo, predsednica Skupštine, koja bi trebalo da se stara o tome da se poštuje Poslovnik, nijednom nije odgovorila, 25 različitih pitanja. Ona je, takođe, govorila o tome kako će da sama predloži sednicu na kojoj će se diskutovati o njenoj smeni. Svi građani Srbije su to čuli. Rekla je da će je zakazati i, naravno, nije je zakazala, prošlo je više od godinu dana od toga.
Ove stvari, jednostavno, ne bi smele da se dešavaju. Ovde treba da razgovaramo o stvarima koje su bitne za sve građane Srbije, da se čuje i glas pozicije i opozicije, u skladu sa tim koliko su glasova osvojili na izborima, da imamo jednu civilizovanu i kulturnu raspravu o stvarima koje su u interesu građana Srbije. Ne da se vređamo, ne da se ljudi nazivaju lopovima, propalicama i na takav način komuniciramo u Skupštini. Obaveza je predsednice Skupštine da uvede red u Skupštinu.
Zbog svih ovih stvari smo predložili da se razreši Maja Gojković, kao nedostojna da vodi Skupštinu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 10, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o glavnom gradu, koji je podneo Narodnoj skupštini 13. septembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč?
Izvolite, kolega Božoviću.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem, gospodine Arsiću.

Nadam se da vaša nervoza ovoga puta neće uticati na to da li ću govoriti do kraja ili ne. Hvala vam.

Dakle, predložio sam Zakon o glavnom gradu da se promeni u onim godinama koje nisu izborne. Nije ovo ni izborna godina za grad Beograd, pa evo ja vas pozivam da promenite Zakon o glavnom gradu i da dozvolite Beograđanima da neposredno biraju gradonačelnika Beograda, da znaju građani za koga glasaju, da znaju građani da će određena ličnost politička uticati na to da li će njihov kvalitet života biti bolji ili lošiji, ali da sami mogu o tome da odluče, a ne da u njihovo ime odlučuje predsednik Republike Srbije.

Dakle, veoma je važno da dozvolimo ljudima na lokalu u celoj zemlji da biraju svoje lidere u koje imaju poverenja da vode njihove opštine, da vode njihove gradove, na kraju da vode glavni grad u Srbiji, grad Beograd.

Jutros sam upravo i tom prilikom postavio pitanje, za koje mi gospodin Arsić nikada nije dozvolio da završim, pitanje je upravo bilo posvećeno načinu na koji se danas vodi grad Beograd, s obzirom da mi nemamo uređen sistem koji podrazumeva da određeni pojedinac snosi svoju odgovornost.

Mi imamo zamenika gradonačelnika gospodina Vesića koji glumi gradonačelnika Beograda, imamo gradonačelnika Beograda koji glumi nekog funkcionera SNS, imamo sijaset drugih direktora koji ne snose odgovornost za ono što rade u gradu Beogradu. Iz tog razloga je veoma važno da imamo odgovornu gradsku upravu na čelu sa gradonačelnikom kojeg će izabrati direktno građani Beograda.

Imali smo situaciju pre nekoliko dana da jednostavno pojedini direktori, u pitanju je nacionalni teatar Narodno pozorište, budu bez ijedne jedine reči smenjeni, a da npr. gradonačelnik Beograda ili zamenik gradonačelnika, koji je vršilac dužnosti gradonačelnika, gospodin Vesić o tome ne kažu nijednu jedinu reč. LJudi koji su, poput Hubača, zadužili sve nas u ovoj sali, i gospodina Arsića koji se smeje, a ne znam tačno da li zna gde je nacionalni teatar, jednostavno, ispalo je da neki ljudi koji su imali određenu ulogu u ovom društvu, određene rezultate u ovom društvu, njih apsolutno ne ceni niko, samo iz razloga što se ne zna ko vodi sistem, ne zna se ko vodi grad Beograd, ne zna se ko odlučuje u ovoj zemlji, a s druge strane izbori su na godinu dana.