Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 27.11.2018.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

27.11.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 20:15

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za - pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 154 poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik prof. dr Marko Atlagić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije, radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za afere povezane sa Aleksandrom Jerkov i vezom sa stranim obaveštajnim agencijama i špijunskim službama, koji je podneo Narodnoj skupštini 4. oktobra 2018. godine.
Izvolite, prof. Atlagiću.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, gospodine potpredsedniče.

Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, sećate li se Alekse Žunića, sreskog špijuna odnosno legendarnog Nušićevog lika u satiričnoj komediji „Sumnjivo lice“? Prost, kakav je bio, ipak je shvatio da se ondašnjem srpskom društvu najbolje profitira na cinkarenju. Aleksa Žunić, svoje cinkarenje sreskog špijuna i nije krio, nego je otvoreno, tako i predstavljao se.

Postavlja se pitanje – da li je to bila želja i uvaženog narodnog poslanika dr Aleksandre Jerkov, kada je pisala svoju biografiju na najvećoj internet enciklopediji. U spomenutoj biografiji, na „Vikipediji“ uvaženog narodnog poslanika, dr Aleksandre Jerkov, stoji, citiram – da je prošla nekoliko obuka kao i više neformalnih oblika obrazovanja, seminara i treninga CIA o političkom angažmanu, završen citat. Možda uvaženi narodni poslanik dr Aleksandra Jerkov, zaista ima želju da bude danas naš Aleksa Žunić.

Poštovani građani Republike Srbije, da li možete zamisliti američki kongres ili senat u kojem sedi kongresmen ili senator u čijoj biografiji piše da je prošao nekoliko neformalnih oblika obrazovanja, seminara i treninga u ruskoj, federalnoj ili spoljnoj službi bezbednosti. Takav ne bi dobio priliku da se kandiduje za kongres ili senat, već bi ga, verovatno američke službe uhapsile i bio bi procesuiran, ili obrnuto, da li je moguće da se zadesi ruski deputat u Dumi, koji je politički trenirao CIA? Takav bi verovatno posle političkog treninga bio sproveden u federalnu službu bezbednosti ili bi bio možda čak i na robiji.

Poštovani narodni poslanici, nema te države na ovome svetu koja bi dopustila da joj narodni poslanik bude osoba poput dr Aleksandre Jerkova, da se javno hvali poput Aleksa Žunića, sreskog špijuna u svojoj biografiji, da je prolazila političke obuke u nekoj inostranoj obaveštajnoj službi.

Postavlja se pitanje – koja je namera CIA da obučava jednog srpskog političara i obrnuto, koji je motiv našeg uvaženog narodnog poslanika dr Aleksandre Jerkov, da ide na obuku i treninge u CIA, ako se zna da je namera CIA da te političare usmeri ka radu za američke obaveštajne službe? Zato je obrazovanje anketnog odbora izuzetno važno i odgovor na pitanje i prigovor za proslavu u Novom Sadu, dat je sada u ovom mom pitanju. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, prof Atlagiću.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje – za 12, protiv – dva, uzdržanih nema, od 152 poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj vaš predlog.
Narodni poslanik dr Aleksandra Jerkov, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je podnela Narodnoj skupštini 14. novembra 2017. godine.
Izvolite, dr Jerkov ima reč.
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem.

Jako mi je žao što nije usvojen ovaj predlog prof. Atlagića, uvaženog kolege. Nadam se da ćete na jednoj od sledećih sednica ipak prihvatiti taj njegov predlog.

I na ovoj sednici koja treba da počne ćemo najverovatnije usvojiti dnevni red tako da ćemo objediniti 64 tačke dnevnog reda, da će jedna od njih biti upravo izmene i dopune Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i da, po običaju, niko o tome neće govoriti, niti ćemo stići o tome da pričamo. I ovaj zakon, kao i svi drugi iz obrazovanja koji su u prethodnih pet godina došli u Narodnu skupštine neće onoj deci koja se nalaze u školama, neće onim nastavnicima koji rade u školama i neće onim roditeljima koji su zabrinuti za kvalitet obrazovanja, koja im deca dobijaju, doneti ništa novo i doneti ništa što je potrebno.

Mislim da ćemo se svi složiti oko toga da je našim školama potrebno da se modernizuju. Našim školama je potrebna reforma, našoj deci je potrebno pravo znanje, našoj deci su potrebne savremene tendencije u nastavi, našoj deci je potreban prekid sa onom starom metodom nastave, kako smo svi mi išli u školu, a to je da sedite 45 minuta, slušate šta nastavnik ispriča, pa sledeći put dobijete ocenu u zavisnosti od toga koliko ste dobro interpretirali to što je nastavnik pričao ili ono što u knjizi piše. Našoj deci su potrebni nastavnici koji će biti pošteno i dostojanstveno plaćeni za onaj posao koji rade, jer verujem, a i znam da mnoge kolege ovde isto tako misle, da oni rade najvažniji posao u našoj državi. Našoj deci su potrebni nastavnici koji neće biti više na ulici, nego u učionicama, a na ulici su zato što ne da mrze decu ili zato što ne vole da rade sa decom, jer da je to slučaj oni se ne bi ni opredeljivali da budu nastavnici, nego su na ulici zato što ne mogu pristojno, ne mogu dostojanstveno da žive od svog rada, zato što su po ko zna koji put sada opet prevareni. Danas su bili u Narodnoj skupštini na sastanku za koji mnogi od članova Odbora za obrazovanje su saznali tek nakon što je sastanak počeo, jer ne znaju više kome da se obrate.

Da se razumemo, to nisu ljudi koji su željni para, koji su željni bogatstva, oni da su željni bogatstva, ne bi rešili da budu nastavnici i učitelji u životu. Oni bi se verovatno bavili nekim biznisom. NJima je samo želja da našu decu obrazuju onako kako treba, a naša obaveza je da im to i omogućimo.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje ovaj predlog
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema od 155.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik dr Aleksandra Jerkov, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine je predložila da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica u ulozi odgovornosti najviših organa gradske vlasti u Novom Sadu, u vezi sa privatizacijom ATP „Vojvodina“ i izgradnjom međumesne autobuske stanice u Novom Sadu, koju je podnela Narodnoj skupštini 20. novembra, 2017. godine.
Izvolite, dr Jerkov ima reč.
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem potpredsedniče.

Moram da kažem zbog čega predlažemo obrazovanje ovog anketnog odbora. Ovo nije moj hir, ovo nije nešto što sam pročitala na internetu, nešto što sam pročitala u „Vikipediji“ ili bilo kom režimskom ili antirežimskom tabloidu. Ovo što ću sada reći piše u presudi VKS. Presuda je doneta 9. maja 2013. godine, u sporu koji se protiv Grada Novog Sada vodi za nešto što se desilo u vreme dok je predsednica naše Skupštine, Maja Gojković bila gradonačelnica Novog Sada.

Veoma je bitno da utvrdimo šta se tačno desilo prilikom sklapanja posla koji je za sada Novosađane koštao četiri miliona evra, a sva je prilika da će ta cifra biti mnogo veća, budući da u istom ovom predmetu postoji još nekoliko sporova, da svi idu u istom pravcu, da je u svim argumentacijama ista, a da je kada je Vrhovni sud presudio presudu jednom od ovih slučajeva, ovaj novac od četiri miliona evra već skinut sa računa Grada Novog Sada i to su pare kojima su građani Novog Sada platili poslove Maje Gojković sa preduzećem ATP „Vojvodina“.

Naime, u ovoj presudi drage kolege, veoma je važno da čujete, piše da su parničari u sporu pri sačinjenju i prihvatanju ponude, a potom i zaključenju ugovora, bili nesavesni. Nesavesni zato što su znali da ugovaraju nešto što je nedopušteno.

Na strani 10. presude piše - ugovor koji su zaključili parničari je u očiglednoj suprotnosti sa određenim društvenim normama i načelima obligacionog prava i u suprotnosti sa dobrim poslovnim običajima.

Na strani 11. presude piše - kriva su oba ugovornika i njihova krivica je jednaka. Da vas podsetim, jedan ugovornik je Maja Gojković.

Ovo proizilazi iz zajedničke volje, namere i cilja ugovaranja, proizilazi da su oba ugovornika u tom smislu bila na, tzv. istom zadatku, iz dosadašnjeg izlaganja, vezanog za savesnost, motiv, lošu nameru, nedozvoljen predmet nesumnjivo proizilazi da je odgovornost ugovornika ista, jednaka.

To podrazumeva da postoji podeljena odgovornost za nastalu štetu u jednakoj srazmeri. Vrhovni kasacioni sud je utvrdio da Maja Gojković ima podjednaku odgovornost za nastalu štetu u sporu koji je Novosađane koštao… (Isključen mikrofon.)
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – pet,2 protiv – niko, uzdržanih – nema, od 154.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj vaš predlog.
Narodni poslanici dr Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Maja Videnović, na osnovu član 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o visokom obrazovanju, koji su podneli Narodnoj skupštini 4. decembra 2017. godine.
Da li neko želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 154.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj vaš predlog.
Narodni poslanik dr Aleksandra Jerkov, na osnovu član 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima, koji je podnela Narodnoj skupštini 19. aprila 2018. godine.
Da li koleginica Jerkov želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 154.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj vaš predlog.
Narodni poslanik Marjan Rističević, na osnovu član 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za afere povezane sa Aleksandrom Jerkov i vezom sa stranim obaveštajnim organizacijama i špijunskim službama, koji je podneo Narodnoj skupštini 4. oktobra 2018. godine.
Izvolite kolega Rističeviću.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, kada vas obučava CIA, kada narodnog poslanika obučava CIA, a ne BIA, kada to urade Amerikanci koji su toliko osetljivi za kontakte sa drugim stranim službama, da čak i predsednika hoće da pozovu, samo ako utvrde da je imao bilo kakav kontakt, pa makar i preko društvenih mreža, sa recimo Rusijom i Federalnom službom bezbednosti.

Ta ista Amerika obučava naše narodne poslanike. Obučava ih da lažu, valjda ih obučavaju da rade u interesu svih onih koji su protiv Srbije. NJima je CIA i mama i tata. Pa, da vidite kako to izgleda, kada poznata paorica, Aleksandra Jerkov, neće da kaže da je za vreme njihove vlasti prodato 300 hiljada društvene i zadružne zemlje za 200 evra hektar. Toliko se danas plaća zakup. Kada neće da kaže da su Šariću, narko dileru, prodavali kombinate. Neće to da kaže, a ona se tobože zalaže za paore. Sada mi je jasno zašto naskače na izbore u Popincima, po biračkim mestima, ja sam mislio da je to zbog izbora, a ona izgleda prema ljubavi prema paorima.

Ali, šalu na stranu, ona je pustila ovaj tvit – smrt fašizmu. Aludira da je Srbija fašistička. Valjda su je u CIA-i podučili da to radi. Srbija nije fašistička. Interesantno da to radi osoba čija je stranka u koaliciji sa Dverima, sa ljotićevcima, koji su jedini bili simpatizeri fašista, koliko se ja sećam, u Srbiji.

Ona je u stranci koju je Đilas gurnuo u dužničko ropstvo. Taj isti Đilas je Rome pakovao u kontejnere da bi Miško izgradio zgradu. Dakle, ona priča o fašizmu, a kreće se u društvu koje se vrlo lako može okarakterisati kao takvo.

Nadalje, gospođa Jerkov je pustila ovaj tvit – građani danas masovno, spontano dolaze da vide spomenik kralju, koji će danas prvi put videti Novi Sad, falsifikovani Novosađani, za falsifikovanu istoriju. Gospođa Jerkov treba da zna, nije se ujedinio Novi Sad i Srbija, ujedinili su se Srem dan ranije, a 25. novembra Banat, Bačka i Baranja. Nije se ujedinio Srem u današnjim granicama, već Srem sa Vukovarom. Srem sa Vukovarom, gospođo Jerkov.

Takođe, Baranja vam fali, gospođo Jerkov. I nisu se ujedinili Srbi i Novosađani i valjda Srbi koji su se ujedinili sa Banatom, Bačkom, Baranjom i Sremom imaju pravo da vide Novi Sad ili fašistički mislite da oni to pravo nemaju. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 154.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Aleksandra Čabraja, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o kulturnim dobrima, koji je podnela Narodnoj skupštini 3. maja 2017. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 154.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanici Aleksandra Čabraja, Marinika Tepić, Sonja Pavlović i Zoran Živković, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji su podneli Narodnoj skupštini 17. novembra 2017. godine.
Da li neko želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 154.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Marinika Tepić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Krivičnog zakonika, koji je podnela Narodnoj skupštini 24. novembra 2016. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 154.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Marinika Tepić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o igrama na sreću, koji je podnela Narodnoj skupštini 12. oktobra 2016. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 154.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Marinika Tepić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, koji je podnela Narodnoj skupštini 20. oktobra 2016. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 154.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Marinika Tepić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani manifestacija neonacističkih ili fašističkih organizacija i udruženja i zabrani upotrebe neonacističkih ili fašističkih simbola i obeležja, koje je podnela Narodnoj skupštini 25. oktobra 2016. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržan – niko, od 154 poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Zoran Živković, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o Vladi, koji je podneo Narodnoj skupštini 25. jula 2016. godine.
Kolega Živkoviću, izvolite.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Hvala lepo.

Kao što znate, ima sedam-osam zakona koje uporno predlažem i neka četiri su vezana za pitanja zdravlja. Naravno, to je važno u svakoj državi, i super razvijenoj i manje razvijenoj, pa i kod nas ovde.

Prvi iz te grupe zakona je dopuna Zakona o Vladi, gde se traži da se u Vladi iznad člana 11. i član 11. se menjaju i glasi: „zdravstvena sposobnost, nespojivost i sukob interesa“, pa kaže član 11: „Pre izbora Vlade, svaki predloženi član Vlade mora Narodnoj skupštini da dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima“. Dalje u tom tekstu piše i ovo što se tiče sukoba interesa i nespojivosti funkcija.

Ja sam već govorio ovo pre godinu i po dana, ali, da ponovim još jednom, možda će još neko da čuje. Suština je u tome da ljudi koji žele da budu članovi Vlade, a i onaj ko želi da ih predloži na jedno takvo mesto, mora da bude siguran da su oni sposobni da obavljaju funkcije, da rade, da se zaposle, u državnim organima. To inače, takvo uverenje lekarsko, mora da ima svako ko želi da se zaposli u Vladi, u službama Vlade, bilo da je u pitanju sekretarica, kafe kuvarica, neko ko radi IT sektoru, neko ko vozi, ko obezbeđuje, svi oni moraju da imaju zdravstveno uverenje o tome da su sposobni da rade u državnim organima, osim onih koji će biti i koji su do sada bili kandidati, a bogami neki i izabrani za ministre. Tako, na primer, imamo jednog ministra, jednog od tri varijante ministra odbrane, koji skače padobranom sa visine od pola metra. Za to postoji i foto dokumentacija, koja je objavljena. I onda je to normalno. Ili, imate ministra unutrašnjih poslova, koji osim što falsifikuje diplome, doktorate i… (Isključen mikrofon.)