Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 03.12.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

5. dan rada

03.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Ljubenović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala predsedavajuća.

U ime poslaničke grupe SRS podneo sam amandman na član 1. Predloga zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

Članom 1. definiše se osnivanje i delatnost centralnog registra i SRS je mišljenja da je u tekstu zakona neophodno precizno definisanje samog predmeta zakona.

Kao što sam već rekao prilikom obrazlaganja prethodnog amandmana, sada se usvaja potpuno nov zakon, a prethodni je donet 2010. godine u vreme kada je ministar rada i socijalne politike bio Rasim LJajić. Članom 30. tog zakona bilo je definisano da nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donetih za njegovo sprovođenje, kao i nadzor nad radom centralnog registra vrši Ministarstvo nadležno za socijalnu politiku.

Izmenama i dopunama pomenutog zakona, koje su izvršene 2014. godine, definisano je u članu 29.b da nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donetih za njegovo sprovođenje, kao i nadzora nad radom centralnog registra vrši Ministarstvo nadležno za poslove finansija.

Zaključak koji se nedvosmisleno nameće jeste da se u prethodna i sadašnja vlast u Republici Srbiji činile ogromne ustupke Rasimu LJajiću. U vreme kada je on bio ministar, tadašnja vlast je morala da mu poveri vršenje nadzora nad radom centralnog registra. NJegovim odlaskom na funkciju ministra za trgovinu, turizam i telekomunikacije vršen je nadzor nad centralnim registrom prelazi u Ministarstvo finansija.

Sadašnja vlast tako čini ogroman ustupak Rasimu LJajiću, dopuštajući mu da još uvek bude ministar u Vladi nakon poznatih dešavanja prilikom izbora za nacionalne savete i veze sa Sulejmanom Ugljaninom. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo poslanik Nikola Savić.
Da li želi reč?
Na član 1. amandman je podnela poslanica Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč?
...
Srpska radikalna stranka

Aleksandra Belačić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Tokom pripreme za ovu raspravu informisala sam se o radu portala – „Reci ne radu na crno“, na kome građani mogu da provere da li su prijavljeni i na koji iznos ih je poslodavac prijavio, što je odlična stvar, a takođe je dobro da imamo centralni registar obveznika obaveznog socijalnog osiguranja jer se na taj način olakšava poslodavcima prijava radnika.

Međutim, nijedan od ovih portala ne rešava problem suštinski, a činjenica je da je položaj radnika u Srbiji izuzetno loš, mada, bolji je nego za vreme prethodnih režima koji su sproveli pljačkašku privatizaciju.

Trenutno čak 350 građana Srbije radi za minimalac i svi ti građani će zbog niskih dohodaka koje trenutno imaju ostvariti pravo na mizerne penzije kojima neće moći da se prehrane i da kupe lekove i svi ti ljudi biće prinuđeni u starijem životnom dobu da se okrenu sivoj ili crnoj ekonomiji kako bi preživeli.

Problem nisu samo minimalci, već i činjenica da mnogi poslodavci ne prijavljuju radnike, te da mnogi pribegavaju tome da radnike prijavljuju na minimalce, a da im razliku do pune plate daju na ruke, kako bi uštedeli.

Ovim sistemom zloupotreba bogate gazde i tajkuni postaju još bogatiji, a građani sve siromašniji i to je problem koji morate da rešite. Rešićete ga pre svega tako što ćete ovo pitanje urediti zakonski, tako da odgovaraju tajkuni i poslodavci koji ne prijavljuju građane, a ne građani koji su prinuđeni da rade na crno.

Isto tako, veoma je važno da u sastavu Vlade Republike Srbije ne sede ljudi koji krše zakone, a jedan od njih je i ministar trgovine i telekomunikacija i aktuelni potpredsednik Vlade Rasim LJajić.

Mi smo ovde obavestili ministra policije o našim saznanjima, a on je predsedniku SRS odgovorio da nema saznanja da je Rasim LJajić narko diler i to je istina, Rasim LJajić nije…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Amandman, molim vas.
...
Srpska radikalna stranka

Aleksandra Belačić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dobro.
Obzirom da u Vladi imate ne narko dilera, nego narko bosa, očekujemo da ga iz Vlade izbacite. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podnela poslanica Marjana Maraš.
Da li neko želi reč? Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Marjana Maraš

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem predsedavajuća.

Podnela sam amandman na član 1. Predloga zakona i predloženim amandmanom precizira se i proširuje krug lica koji imaju odgovarajući odnos sa centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja, tako što se pored drugih pravnih subjekata dodaju i fizička lica sa preduzetničkim statusom.

Ovom dopunom i preciziranjem proširuje se krug lica koja moraju biti obuhvaćena poslovima koji spadaju u delatnost centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

S obzirom na veliki broj preduzetnika i poljoprivrednika, kao i činjenicu da preduzetnici i poljoprivrednici imaju zakonom utvrđena prava i obaveze, neophodno je da budu sistematizovani u predloženom zakonu na jasan, precizan i prepoznatljiv način.

To je bila suština predloženog amandmana koji nije prihvaćen.

Iskoristiću, pošto danas tokom čitave rasprave svi su malo skretali sa teme, pa da i ja iskoristim da kažem da je još jedna zemlja povukla priznanje tzv. države Kosovo, da su to Solomonska ostrva i ja to želim da pohvalim. Vlada nastavlja sa radom i zaista mislim da ovo nije velika zloupotreba predsednice. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala vam, svakako.
Na član 1. amandman je podnela poslanica Stefana Miladinović.
Da li neko želi reč po ovom amandmanu?
Na član 1. amandman je podneo poslanik Neđo Jovanović.
Da li neko želi reč?
Na član 1. amandman je podneo poslanik dr Dragan Vesović.
Da li neko želi reč?
...
Dveri

Dragan Vesović

Poslanička grupa Dveri
Hvala gospođo predsedavajuća.

Gospodine ministre, naravno, kao i nešto što sam ja već sviko za ove dve godine, svaki amandman koji predložimo sa ove strane pa bez obzira da li je smislen ili nije, naravno, svaki je po Poslovniku i to nikad nisam sporio, biva odbijen.

Voleo bih da vas pitam ministre, vas i vaše saradnike, da li znate vi u čemu je moj amandman? U čemu je razlika između člana zakona i ovoga što sam ja predložio? To vas pitam iz prostog razloga jer, ovaj, ne znam da li je iko to uopšte i čitao.

Znate, ja sam konsultovao ljude koji su u toj struci u vezi čega se ova zamena ovde radi, inače, radi se o jednoj jezičkoj zameni i oni kažu da sam ja u pravu.

(Aleksandar Marković: Lažu te.)

Lažu. Lažu nas mnogi u ovoj državi ali nije to problem gospodine ministre, što možda vi to niste pročitali. Problem je što ste kada se obrazlagali zakone, prvo obrazložili budžet, a budžet je 4. tačka dnevnog reda. I problem je što mi nećemo moći o budžetu da pričamo, a na taj način nećemo moći da saznamo da li je on dobar ili nije dobar. Sve je po poslovniku i sve je onako kako ova knjiga nalaže, ali nije po čojstvu. To sam pričao, a niste bili tada kada sam pričao u petak, izašli ste, da ne može opozicija ništa da kaže o budžetu, a kažemo svi da je to najvažniji zakon koji se donosi.

Da, možemo u okviru onog vremena, ali ne možemo amandmanski što je cilj amandmana, da probamo nešto da korigujemo, popravimo ili da dobijemo objašnjenje zašto nam to nije uredu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Ministar ima reč.