Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 03.12.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

5. dan rada

03.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Stranka slobode i pravde

Marinika Tepić

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Zahvaljujem.

Reklamiram član 108, predsednice, po kojem ste dužni da se starate o redu na sednici Narodne skupštine.

U kontinuitetu, još od pre podneva, naročito u poslednjih nekoliko minuta vi uporno svojim komentarima stvarate nered na ovoj sednici. Vaša obaveza jeste da date obrazloženje kada neko od koleginica ili kolega reklamira Poslovnik, ali ne na način da vi ulazite u deljenje lekcija nama. Vi treba da se izjasnite o tome da li smatrate da ste prekršili Poslovnik ili ne, a ne da nama delite lekcije, ne da nastavite da nas vređate, ne da tumačite šta su poslanici pre toga hteli ili nisu hteli da kažu.

To nije vaš posao i to ne treba da činite, jer zaista jeste generator nereda na ovoj sednici, a samim tim što ste, takođe, u toku izlaganja Aleksandra Martinovića dopustili i propustili da reagujete da na nastavak poziva na linč na Borka Stefanovića, kome je on, ne samo uputio kritike, nego se šegačio sa njegovom profesionalnom ili studijskom prošlošću, na šta je dobio veliki aplauz svojim kolega iz SNS i vi ste time podržali dodatno linčovanje Borka Stefanovića. Jedino u nečemu mogu da se složim sa Martinovićem, a to je da mi žalimo za oktobrom, ali ne za 5. oktobrom, nego 6. oktobrom. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ovako, samo ovako ćemo napraviti red.
Ja sam dužna po članu 103. stav 5. da dam obrazloženje, ali ne mogu da dajem obrazloženje koje će se jednima svideti, jednima neće.
Dakle, sve ove povrede Poslovnika, koje u stvari nisu povrede Poslovnika, računam kao vaše diskusije. Pričajte šta želite. Znači, koliko god vremena utrošite, to vam je manje za diskusiju, tako je Poslovnik i tako je uvaženi moj kolega Nenad Konstantinović, čiju genijalnost pravničku sve više uviđam, to napisao. Tako ćemo i raditi. Hvala vam kolega, stvarno ste dobar i odličan pravnik i ovo ste izvrsno, određene odredbe, smislili. Izvolite, Poslovnik će zameniti vaše diskusije o amandmanima. Drugi način, osim pravljenja pauza ne znam, ali me onda poslanici kritikuju, kaže – kako sam se drznula da napravim pauzu. Prema tome, izvolite pričajte danas o čemu god hoćete, ulazi u vreme diskusije o amandmanima, te molim službe da tako i postupe.
(Narodni poslanici opozicije negoduju i traže replike.)
Nemojte da vičete na mene, jer to snosi druge posledice po Poslovniku.
Molim lepo i nemojte da izmišljate više da se ovde, da sam ja generator ovoga što se danas dešava na sednici. Postoji snimak RTS-a i volela bih da se ponovo emituje od početka do kraja tok ove sednice, da se vidi moje ponašanje i ponašanje onih drugih koji kažu da su ugroženi ovde u parlamentu.
(Narodni poslanici opozicije traže replike.)
Nema replike. Po članu 104. stav 3. koristim svoje pravo po Poslovniku da ga i koristim i primenjujem.
Hvala lepo.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Nogo.
Da li neko želi reč?
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik mr Ivan Kostić.
Da li neko želi reč po ovom amandmanu?
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Da li neko želi reč po ovom amandmanu?
Izvolite, Filip Stojanović.
...
Srpska radikalna stranka

Filip Stojanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministri sa saradnicima, podneo sam amandman na član 1. Predloga zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja. I ovaj, kao i svi ostali amandmani koje podnosim ima za cilj da naglasi da se radi o veoma ozbiljnoj stvari koja se bukvalno tiče svakog građanina Srbije. Pošto su po Ustavu Republike Srbije Kosovo i Metohija sastavni deo Republike Srbije, ovaj zakon bi morao da se primenjuje na sve građane naše zemlje.

Ovde pre svega mislim na one građane koji žive na Kosovu i Metohiji, a koji Srbiju doživljavaju kao svoju državu. To nisu samo građani srpske nacionalnosti već ima i drugih etničkih pripadnosti kao što su Goranci, Romi, pa i neki Albanci. Socijalno osiguranje i zdravstvene usluge su stvar gde država Srbija zaista može pokazati da vodi računa o našim sugrađanima koji žive na Kosovu i Metohiji, ovo tim pre jer znamo kakve su zdravstvene usluge na samom Kosovu i Metohiji, kako se tamo dolazi do diplome zdravstvenih radnika. Ovoga su svesni i mnogi Albanci i zato imaju sve više slučajeva gde mnogi od njih svoje zdravstvene usluge ostvaruju u Srbiji. Međutim, ali i ova i prethodna Vlada postupaju neodgovorno po ovom pitanju, svi naši građani koji žive na Kosovu i Metohiji, a državu Srbiju priznaju kao svoju državu moraju imati poseban tretman kada je u pitanju obavezno socijalno osiguranje. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
(Boško Obradović: Povreda Poslovnika.)
Svi, otkud znate, kako znate kad nemate ekran ko je prijavljen. Reč ima Boško Obradović.
...
Srpski pokret Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Poštovana predsedavajuća, vi ste upravo povredili na jedan dramatičan način član 104. Poslovnika o radu Narodne skupštine time što ste najavili javno u direktnom prenosu Narodne skupštine da ćete ukinuti mogućnost narodnim poslanicima da ukažu na povredu Poslovnika kada ga vi kršite i da ćete sve naše diskusije unutar povrede Poslovnika da evidentirate kao naše diskusije u raspravi po pojedinostima i da na taj način dodatno pojedete naše vreme koje ste nam inače onemogućili time što ste podneli 385 lažnih, fantomskih amandmana.

Dakle, vi nemate pravo da dalje kršite Poslovnik. Vi nemate pravo da se iživljavate nad narodnim poslanicima opozicije.

Vi nemate pravo da služite Aleksandru Vučiću po svaku cenu. Vi nemate pravo da stavite na ovakav način Poslovnik u pitanje. Pogledajte šta vam kaže stav 2. član 104. Ako se uvredljivi izrazi odnose na poslaničku grupu ili politički stranku čiji narodni poslanik pripada toj poslaničkoj grupi, u ime poslaničke grupe pravo na repliku ima predsednik poslaničke grupe.

Aleksandar Martinović je javno prozvao i Boška Obradovića i Dušana Petrovića i pretio mi fizičkim nasiljem i pretio mi da ću proći kao Borko Stefanović, javno. Ja tražim samo repliku, samo dva minuta da odgovorim na te pretnje, samo dva minuta. I, vi mi prvo ne dajete mogućnost uopšte da ukažem na povredu Poslovnika, a sada da vidimo da li ćete imati te hrabrosti da oduzmete vreme poslaničkoj grupi Dveri i da ovu moju diskusiju na koju mi Poslovnik daje pravo, da ukažem na vašu zloupotrebu mesta predsedavajućeg. Jer, ako hoćete da diskutujete sa nama siđite u klupe pa diskutujte sa nama, a ne da držite lekcije ovom narodu, zloupotrebljavajući to mesto na kome trenutno sedite.

Nemate vi pravo da nama pretite, nemate vi pravo da nas nazivate izdajnicima. Vi ste izdajnici, a ne mi.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala vam. Zahvaljujem.
Znači, član 104. Samo nemojte da vičete. Član 104. i stav 3. treba pročitati. Znači, ne samo slovo a, u Bukvaru, nego i b, v, g, d, đ, itd, i član 103. stav 8. te imam hrabrosti poslaniče, bez obzira, možda fizički želite da mi pretite, ne znam šta to znači „hajde da vidimo da li imate hrabrosti“.
Da, imam hrabrosti da vam kažem da sam upotrebila član 103. stav 8. i u vašem slučaju, jer ovo je flagrantna zloupotreba Poslovnika.
(Boško Obradović: Znači, uzeli ste nam dva minuta?)
Hrabra sam, evo, hrabra sam, naspram jednog Boška Obradovića koji preti ženama. Da vidim kako ćete da pretite nekom muškarcu u budućnosti. Za to nemate hrabrosti. Hvala.
(Zoran Živković: Povreda Poslovnika.)
Još jedna povreda poslovnika, Zoran Živković.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Hvala lepo.

Jedan od prethodnih govornika me je u negativnom kontekstu, uvredljivo pomenuo i nazvao izdajicom, čovekom koji je uništio državu, po članu 27. se javljam, neko ko je uništio Srbiju, ekonomiju, status, ko zna šta sve.

Vi mi niste dali pravo na repliku, iako sam pomenuti imenom i prezimenom. Čak je izneo jednu pogrešnu, pored svih ostalih pogrešnih informacija i da je stranka koju ja vodim članica SZS, što nije tačno. Pitao me je direktno da mu objasnim šta su nama, izdajicama, kako on to misli, rekli stranci koji su nas organizovali sa ciljem da smenimo, kako se zvaše, Vučića.

Evo, ja da vam dam odgovor odmah. Znači, ja sam lično razgovarao sa nekim strancima, iz Velike Britanije sa Toni Blerom, iz Amerike sa Bilom Klintonom, iz Italije sa Fratinijem, iz Austrije sa Guzenbauerom, i ja sam rekao kako mi da smenimo Vučića?

(Aleksandar Martinović: Ti ni srpski ne znaš, a ne engleski i nemački.)

Kaže on – ne može nikako, zato što mi njega volimo. On i njegova vlast su najbolji na svetu. Niko ne može da klekne kao on. Niko ne zna da peva, a voli kao Dačić. Niko nije tako zabavan kao Vulin, posebno kad priča engleski u Kini. Ima, kažu ovi njegovi poslanici, pa to je savršenstvo, pa to je savršen skup, onda su rekli nešto, što ne bih ja da ponovim, jer sam lepo vaspitan.

(Igor Bečić: Ti vaspitan?)

Ali, eto, dobili ste odgovor na pitanje šta su nama rekli stranci.

Sada vi nama kažite šta je vama rekao Haradinaj, šta vam je rekao Tači, šta vam je rekao Rama i šta su vam rekli svi ostali razni zločinci sa kojima ste vi u koaliciji, ne samo na Kosovu, nego i šire?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Član 103. stav 8. Nema veze sa povredom Poslovnika. Izvolite, Nenad Konstantinović.
...
Socijaldemokratska stranka

Nenad Konstantinović

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Poštovani narodni poslanici, poštovani građani, dakle, predsednica parlamenta i dalje iz minuta u minut krši ovaj Poslovnik. Prekršili ste stav 4. stav 1, i to na jedan vrlo jednostavan način, Martinović je govorio o tome u svom izlaganju, koje nikakve veze sa amandmanom nije imalo i niste ga opomenuli da ne govori o amandmanu. Govorio je o tome kako su pojedini poslanici, imenovao Dušana Petrovića lično, pa kaže – opljačkao, izdajnik, on je učestvovao u paktu protiv Srbije; pa nazivao druge narodne poslanike da su pljačkaši, lopovi, da su izdali, da je predsednik jedne političke partije pobegao iz zemlje, itd.

Dakle, Martinović može sve u ovom parlamentu da naziva pljačkašima, izdajnicima, barabama, kriminalcima i niko na to ne može da mu odgovori. Zašto? Zato što je on iz SNS i zato što ste vi iz SNS.

Čega se SNS plaši? Zašto se vi plašite da date Zoranu Živkoviću, Obradoviću, Dušanu Petroviću pravo na repliku?

(Dušan Petrović: Pa kukavice.)

Zašto kad imate tu obavezu da date pravo na repliku dva minuta? Da li je moguće da ne možete da istrpite odgovor dva minuta? Zašto to radite? Vi se plašite. Vi se plašite onoga što građani misle, vi se plašite izgovorene reči, a svaki put Martinović izađe i kaže – Mi se ničega ne plašimo.

Pa kad se ne plašite, pustite nas da govorimo o amandmanima.

(Srbislav Filipović: Govori, some.)

Nemojte da podnosite 385 lažnih amandmana. Kako vas nije sramota? 385 amandmana i ne glasate ni za jedan od tih amandmana. Što ne glasate za te amandmane? Smenite ministra, Sinišu Malog, ako ne valjaju zakoni, kada ste 380 amandmana na jedan zakon podneli. Zašto? Samo zato da građani ne bi mogli da čuju šta misli neko drugi, nego svi moraju da veruju lažima SNS.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Član 103. stav 8. se primenjuje u vašem slušaju.
Iskreno da vam kažem, jedva čekam da pričamo o amandmanima, naročito poslaniče Konstantinoviću bih volela da pričam o 250 amandmana koje ste vi potpisali na tačku 42. Neću vas sprečavati, jedva čekam.
Da li ima još neko po Poslovniku? (Da.)
Izvolite, samo se prijavite, molim vas.