Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 03.12.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

5. dan rada

03.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Filip Stojanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministri sa saradnicima, podneo sam amandman na naslov Predloga zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja. Amandmanom sam tražio izmenu naziva zakona.

Ovo je po ko zna koji put da poslanička grupa SRS podnosi amandmane na naziv Predloga zakona, jer to činimo sa opravdanim razlogom.

To što vi uporno odbijate naše amandmane neće nas sprečiti da razmatramo zakone i pišemo amandmane tamo gde smatramo da se tekst zakona može popraviti. Ovo je jedan veoma važan zakon koji se i te kako tiče svakog građanina Republike Srbije.

Iz tog razloga bi trebalo da imate malo više sluha za primedbe opozicionih stranaka, jer svi mi korisnici obaveznog socijalnog osiguranja i na isti način trpimo posledice nedostatka ovog zakona.

Verujem da i vi, kao i ostali građani, osećate nedostatke ovog zakona kada se na delu susretnete sa njim. Time je vaša odgovornost kao ljudi koji vrše vlast još veća, ali na osnovu svega ovoga nisam primetio da ste svesni te činjenice.

Nije dovoljno prepisati zakon od zemlja EU, usvojiti ga u Parlamentu i smatrati da je time posao završen. Posao u ovoj oblasti nikada nije završen, jer uvek treba težiti ka tome da se ove stvari poboljšaju. Zato apelujem na pripadnike vlasti i da se ozbiljnije uhvate u koštac sa ovim problemom. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na Naslov Predloga zakona, amandman je podneo poslanik Petar Jojić.
Da li želite reč? (Da.)
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Petar Jojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman koji očekujem da će Skupština razmotriti i predlažem da ga usvoji. Pridružujem se svim amandmanima koje su podneli narodni poslanici SRS.

Ono što bi ukazao, a to je da je u pitanju jedan nered u odnosu na plaćanje penzionog i socijalnog i invalidskog osiguranja osiguranika koji rade kod pojedinih poslodavaca.

Naime, poslodavci plaćaju radnicima jedan iznos, zvanično preko platnog spiska, a drugi iznos na ruke. Na taj način su radnici koji rade kod poslodavaca, pogotovu kod tajkuna, oni su oštećeni po osnovu plaćanja penzionog i socijalnog osiguranja, jer pitanje je kolika je penzija radnika koji navrši 65 godina svoga rada i odlazi u penziju, kolika će mu biti penzija, to sve zavisi da li je poslodavac plaćao pun iznos ili je izbegavao to da uradi.

Ono što bih želeo da pitam, a to jeste, gospođo predsednice, ako mi dozvolite, postavio bih pitanje ministru pravde samo u skladu sa ovim zakonima koji su u okviru ovog dnevnog reda, šta je preduzeo nadležni okružni javni tužilac u Novom Pazaru, da se pokrene odgovarajući postupak…(Isključen mikrofon)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslaniče ne mogu da vam dozvolim da u okviru dnevnog reda, prekinula sam gospodina Vukadinovića za sitnicu, ali ne mogu vama da dozvolim da vi sada kršite pravila Poslovnika.
Kada bude ministarka pravde ili ako hoćete utorkom i četvrtkom, vi postavite pitanje, koje god poslanici žele, ali ne mogu u okviru ove tačke sada da postavljate pitanje ministru pravde koje nije vezano za ovaj amandman.
Mene dovodite u veoma neprijatnu situaciju.
Na Naslov Predloga zakona amandman je podneo poslanik dr Dragan Vesović.
Izvolite.
...
Srpski pokret Dveri

Dragan Vesović

Poslanička grupa Dveri
Hvala predsedavajuća.

Mada smo, gospodo ministri, mada smo malo pre od ministra Malog čuli da je Zakon iz 2010. godine, ja sam predložio da se njegovo ime promeni da bi sumnju koja više ne samo da kod mene sve jače i jače postoji, nego postaje sa debelim osnovom izražena, da se ime Zakona promeni iz „Predloga zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja Republike Srbije“ u „Predlog zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja Republike Srbije“.

Evrofanatizam koji od strane vladajuće većine isplivava svakoga dana, bez obzira koji stepen ucena i ponižavanja država Srbija trpi od tih koji su nam vajni prijatelji, nagnala me je da i u ovom zakonu, kao i u obilju drugih zakona, insistiram da se doda da je to zakon Republike Srbije.

Vrlo često, zakone prepišemo iz EU, pa da ne bi oni koji misle drugačije, jer mislim da je krajnje vreme da vlast bez obzira što je izabrana većinom građana ove države shvati da ima i onih koji ne misle kao oni koji su većina, da bi vlast odagnala sumnju i te ljude učinila maksimalno konstruktivnim i kao ljude koji žele da rade u interesu zajedničke države i naše i vaše, jeste da ovakvi predlozi treba da budu usvojeni. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Poslanik Đorđe Vukadinović. Izvolite.

Đorđe Vukadinović

Poslanička grupa Nova Srbija - Pokret za spas Srbije
Po amandmanu.

Evo, ja podržavam ovaj amandman kolege Vesovića da se doda to „Republike Srbije“, iako moram priznati i namerno sam odabrao amandman kolege sa kojima dobro sarađujem i u velikoj meri se slažem, da kažem da uprkos tome što taj amandman ima smisla, ne škodi da se podseti da je reč o Republici Srbiji, iako se naravno i podrazumeva. I nije problem i da ne bude tog dodatka, ali da mi zaista, evo ja priznajem, sami sebi ili sam sebi delujemo kao, liči na onu poslovicu da „selo gori a baba se češlja“.

Dakle, u trenucima dok mnogo toga gori i političi i spoljno politički u Srbiji i oko Srbije, mi se bavimo naslovom, mi se bavimo naslovima jednog zakonskog predloga. Do budžeta, kao što rekoh, nećemo ni stići. Ja nisam ni najglasniji, niti najradikalniji ovde, ali sam relativno uporan u ukazivanju na ono što je očigledno, što je očigledno i vama ovde, kolege, u Skupštini, što je očigledno ljudima koji nas gledaju malo pažljivije.

Neću iskoristiti ovo vreme, jer ga nema mnogo, da bih demantovao neistine koje su izrečene na moj račun, ali hoću ga iskoristiti da kažem da mi raspravljamo o prvim članovima prve tačke dnevnog reda, na osnovu amandmana koje predlažu većinski poslanici vlasti, delom i poslanici opozicije u želji da dođu do reči, odnosno da mogu nešto da kažu, kao što je i rekla koleginica koja je prva ovde govorila.

Mi na taj način izvrgavamo ruglu ne sam Poslovnik, nego duh parlamentarizma. Mislim da se izneverio duh parlamentarizma, to je da ljudi, poslanici, pre svega opozicija ili mogu i vlasti, podnose amandmane na zakone kojima nisu zadovoljni na delove zakona koje smatraju da su loši. O tome onda raspravljamo, pa se onda oni koriguju. Ministar prisutan kaže, recimo ja kažem da taj stadion ne treba davati 250 miliona, stadion ili za autoput Merdare-Priština, odnosno Niš-Merdare-Priština, poslanik ili vladajuća većina ili ministar prisutan kaže da to treba iz tog i tog razloga. To opravdava parlamentarnu debatu, a ne ovde da raspravljamo da li je malo bolja ova ili malo lošija ona formulacija nekog zakonskog predloga. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Po amandmanu, Vladimir Orlić.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Pozdravljam mišljenje predlagača koji je predložio da se ne prihvati amandman. Ja se sa tim mišljenjem slažem. Što se tiče diskusije, oni koji su se javili da ovde podrže amandman, rekli da to rade zato što time izvrgavaju ruglu parlament, pozvao bi ih da ne izvrgavaju ruglu parlament. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na naslov Predloga zakona, amandman je podneo poslanik Boško Obradović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov Predloga zakona, amandman je podnela poslanica Marija Janjušević.
Da li neko želi reč? (Da)
Marija Janjušević, izvolite.