Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 03.12.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

5. dan rada

03.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpski pokret Dveri

Marija Janjušević

Poslanička grupa Dveri
Zahvaljujem, predsedavajuća.

Ja sam bila prinuđena, kao i svi ostali narodni poslanici opozicije, da predložim amandman koji se bavi naslovom zakona.

Malo je teško građanima Srbije uopšte predočiti kakva se ovde opstrukcija vrši i da smo mi prinuđeni da prihvatamo neka pravila koja ovde nameće režim, kako bi opstruisao rad opozicije.

Takođe sam predložila da se u naslovu zakona doda – Republika Srbija. I smatram da bi režim, ukoliko iole razmišlja o svom dužem opstanku na vlasti, trebao da u svaki naziv zakona stavi – Republike Srbije, jer biste tako barem deklarativno dokazali da vam je stalo do ove države. U suprotnom, evo, vi čak i ovo malo poštovanja prema državi kojoj pripadate i čiji režim vi rušite sami, čije institucije sami urušavate, ne poštujete, čak ni tako što ćete dodati u naziv zakona – Republika Srbija.

Kad smo kod samog naziva, ja mislim da bi bilo adekvatno da promenimo i naziv ovog visokog doma. Ovo više nije Narodna skupština Republike Srbije koja predstavlja volju naroda, već je institucija za urušavanje državnih institucija, za nepoštovanje volje građana i za sprečavanje opozicije da predstave sve ono što jeste volja svih građana koji su nama dali glas. Dakle, ovo više nije Dom Narodne skupštine Republike Srbije i čini mi se da biste vi rado čak i iz tog naziva izbacili „Republika Srbija“, pa me ne čudi što vam smeta da i u naslovu zakona stoji „Republika Srbija“. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ovo je Narodna skupština Republike Srbije, a Dom je ova zgrada, uvažena poslanice. Znači, to nije isto.
Reč ima Vjerica Radeta, po amandmanu.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Naravno, svako ima pravo da podnese amandman i da ga obrazlaže na način na koji želi da ga obrazloži, ali je neverovatno da neko poput koleginice koja je malo pre govorila u Narodnu skupštinu uđe kao poslanik jedne koalicije, da danas predstavlja nekog ne znamo ni sami koga, nekakvu „agenciju za SIS“, gde je njen predsednik koordinator i sad da bi se ona predstavila i da bi se oni predstavnika građanima Lučana kao neko ko je čuvar ne znam ni ja čega, ona priča o tome šta je Narodna skupština, šta je predstavljanje građana, šta je izvrgavanje volje građana. Pa, ako neko uđe na jednoj listi u Narodnu skupštinu, na stranu to što je uguran od strane Skota, poput njih, i sada ovde predstavlja Vuka Jeremića, Đilasa, Lutovca, koga sve ne, kako takva osoba ima moralno pravo uopšte da govori o urušavanju ugleda Narodne skupštine?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo poslanik Srđan Nogo.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo poslanik Ivan Kostić.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na naslov iznad člana 1. amandman je podnela poslanica Nataša Sp. Jovanović.

Da li želite reč? (Da)

Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Nataša Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Poštovani ministre, građani Srbije treba da znaju šta se sve iz ovih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje izdvaja, jer mnogi ljudi to kad im se ovako kaže ne razumeju, pa ću ja jedan deo toga da raščlanim i da govorim o ovom obaveznom doprinosu za slučaj nezaposlenosti.

Naime, u Srbiji je mnogo preduzeća od dolaska tajkunske dosovske koalicije na vlast 2000. godine, kada je otpočeta pljačkaška privatizacija, ostalo bez posla. Rasim LJajić je bio ministar za boračka i socijalna pitanja u jednom periodu, pojavljivao se svuda sa onim nesrećnim Cvetkovićem, sa Mlađanom Dinkićem, obećavao sve i svašta, pa tako i u Kragujevcu, u gradu iz kojeg ja dolazim, obećao je svim radnicima koji su ostali bez posla u fabrikama, kao što „Koža Partizan“, „Autosaobraćaj Kragujevac“, „Filip Kljajić“, „Zastava automobili“, da će biti zbrinuti, bez obzira na sve to, uljuškan u tu fotelju i u vlast, da će dobiti nova radna mesta ili bar adekvatnu pomoć za slučaj nezaposlenosti.

I pošto je lagao, kao što i dan danas laže da nije na čelu narko-mafije u Srbiji, vas pitam, gospodine ministre, da li ste sada, kao ministar finansija, s obzirom na to da je prošle godine, 17. decembra, izvršena izmena i dopuna Zakona o obaveznom socijalnom osiguranju, ostvarili uvid u to koliko je ljudi bez posla, da nam kažete kolika je prosečna pomoć za gubitak od posla i takođe da nam date podatak, pošto se non-stop hvalite i vi i ostali članovi Vlade kako smo mi društvo koje napreduje, bogato, kako ovde cveta preduzetništvo, koliko je onih koji dobrovoljno uplaćuju, dakle, ne ovaj obavezni deo, socijalno osiguranje, jer mnogo toga u zdravstvu Srbije treba da se plati, bez obzira na to što ljudi imaju osnovno osiguranje.

Pa, kako i da se ne plati, kad nam drugi mafijaš vodi Ministarstvo zdravlja, a to je Zlatibor Lončar?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podnela poslanica Vjerica Radeta.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ovaj Predlog zakona zapravo bi mogao biti i podzakonski akt, jer je on faktički nekakav tehnički propis kojim se reguliše ovaj registar obaveznog socijalnog osiguranja. Ali, taj registar obaveznog socijalnog osiguranja zapravo ima dodirne tačke sa svim ministarstvima i zato mi je nekako neprihvatljivo da ne dozvoljavate da se bilo koji ministar pomene kroz ovaj zakon. Trebalo bi da svi sede tu pa da svakog pojedinačno možemo ponešto da zapitamo, jer nema ministarstva na koje se ne odnosi ovaj zakon.

Bilo bi dobro, recimo, gospodine Ružiću, da je na ovaj način regulisano pitanje jedinstvenog biračkog spiska. Mislim da bi to dalo dobar rezultat za neke buduće izbore.

Nataša Jovanović je započela priču o ulaganju ovih sredstava u zdravstvenu zaštitu. Mi smo pitali, ministre Mali, Anu Brnabić i pitamo celu Vladu, i predsednika države, kad smo otvorili afere ovih pet ministara, pitali smo kako se vršila nabavka za Klinički centar u Nišu? Nismo dobili odgovor, a mi pouzdano znamo da je ogromna količina opreme nabavljena bez tendera i da je to ozbiljno krivično delo. Kao što nemamo odgovor na pitanje, i ima veze sa ovim zakonom, ova kombinacija Rasima LJajića i Esada DŽudže, zato što će i Bošnjačko nacionalno veće trošiti ove pare. Zato mi želimo da raščistimo sa tim i da vas konačno pitamo, evo, LJajić reče da jedva čeka rekonstrukciju. Učinite mu to. Zaista mu više nije mesto u Vladi.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar.

Siniša Mali

| Ministar finansija
Dame i gospodo narodni poslanici, malopre smo čuli pitanje oko informacija vezanih za stanje zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti u Republici Srbiji.
Ja sam još u petak vas obavestio o najnovijim podacima koje je izneo Zavod za statistiku Republike Srbije. Dakle, istorijski po pitanju stope nezaposlenosti smo na najnižem nivou u poslednjem kvartalu,odnosno u trećem kvartalu 2018. godine. Stopa nezaposlenosti u Republici Srbiji iznosi 11,3%. U istom periodu, stopa zaposlenosti je rekordno visoka 49,2%.
U poslednje četiri godine u Srbiji je otvoreno 370.000, odnosno zaposleno je 370.000 novih radnika, što je sjajna vest za nas, naravno, i velika obaveza da nastavimo istim tempom kako bi se broj zaposlenih povećavao i kako bi se smanjila nezaposlenost u Republici Srbiji.
Po pitanju detalja, ako vas interesuje stopa zaposlenosti starosti 15 i više godina, iznosila je, kao što sam malopre rekao, 49,2%, i to muškog stanovništva 57,3%, ženskog 41,7%, region Šumadije i zapadne Srbije, kao i beogradski region beleže najveće stope zaposlenosti. U regionu Vojvodine ova stopa iznosila je 49%, dok region južne i istočne Srbije beleže najmanju vrednost 45,4%.
S druge strane, stopa nezaposlenosti starosti stanovništva 15 i više godina iznosila je, kao što sam malopre i rekao, 11,3, i to 10,5 za muškarce, 12,2 za žene. Gledano na nivou regiona ova stopa imala je najmanju vrednost u regionu Vojvodine 7,9, zatim slede beogradski region 10,2, region zapadne Srbije i Šumadije 12,5. U regionu južne i istočne Srbije i dalje se beleži najlošija situacija na tržištu rada, što je i nama indikacija gde treba da usmerimo najveći deo investicija u narednom periodu. Hvala puno.
(Nataša Sp. Jovanović: Replika.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nije vas pogrešno protumačio.

(Nataša Sp. Jovanović: Jeste.)

Zar nije Vjerica Radeta govorila?

(Nataša Sp. Jovanović: To je na moj amandman.)

Na vaš amandman.