Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 05.12.2018.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

7. dan rada

05.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem gospodine Arsiću.

Dame i gospodo narodni poslanici, amandmanom koji smo podneli na član 3. Predloga zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, hteli smo da preciziramo ovu zakonsku normu. Međutim, niste imali sluha i odbili ste i ovaj naš amandman.

Jedna od zamerki na portal Centralnog registra je nemogućnost naručivanja zdravstvenih knjižica i iako su plaćeni svi doprinosi za zaposlene, i zaposleni radnici su ujedno i uredno prijavljeni, ne mogu dobiti zdravstvenu knjižicu dok ne odu u lokalni RFZO. Znači, ne postoji opcija na samom portalu da se naruči zdravstvena knjižica, to isto važi da i oni koji su već bili u samom sistemu kada izgube zdravstvene knjižice isto ne mogu da preko ovog portala naruče.

U periodu kada je ministar unutrašnje i spoljne trgovine bio Rasim LJajić i tada je bio i potpredsednik Vlade, cilj i te i ove Vlade jeste borba protiv sive ekonomije i pitala bih da li je jedna od mera koje se provode u borbi protiv sive ekonomije i kriminala u ovoj oblasti i povećanja naplate doprinosa, uvođenje u legalne tokove, odnosno naplata poreza i doprinosa od Rasimove trgovine narokoticima?
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar gospodin Đorđević.

Zoran Đorđević

Poštovani poslanici, poštovana gospođo Nikolić, samo sam hteo da vam kažem što se tiče Centralnog registra. Ministarstvo za rad i zapošljavanja radi, kao što znate na projektu socijalnih karata i uskoro bi trebalo ja mislim već i na sledećem zasedanju Narodne skupštine, da možda bude taj zakon i vrlo rado ćemo raspravljati o njemu. On treba da zaokruži i da napravi jednu celinu gde će kao, ja sam čak i na nekim konferencijama za novinare gde sam predstavljao taj projekat rekao da u suštini naša želja jeste da naše građane oslobodimo administracije i toga da moraju da apliciraju za nešto. Čak u slučajevima kada bude zaživela socijalna karta neće biti čak ni potrebno da se aplicira, već će onaj koji stekne uslove za nešto po automatizmu to i dobiti od socijalne pomoći do nekih stvari koje kao što su zdravstvene knjižice, neke kartice identifikacione za, recimo, borce, za osobe sa invaliditetom itd.
Znači, ceo sistem bi trebao, prva faza da bude završena sledeće godine u maju mesecu, druga faza do kraja godine sledeće i ta treća faza kada to treba da zaživi je 2020. godina. Verujem da tada kada budemo imali ceo taj sistem, kada sve bude digitalizovano i sve u jednom sistemu da naši građani će imati potpunu uslugu od države, odnosno više neće morati da imaju bilo kakvu administraciju, bilo kakav zahtev za bilo šta, već je država po automatizmu da im to daje. To je sistem koji mi radimo, to jeste projekat Vlade i verujem da ćete biti zadovoljni sa tim kada budemo predstavljali u Narodnoj skupštini. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Boško Obradović.
...
Srpski pokret Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Poštovane kolege narodni poslanici, predsedavajući, uvaženi građani Srbije koji pratite ovu raspravu u pojedinostima od 62 tačke dnevnog reda koje su spojene u jednu tačku dnevnog reda, čime je 62 puta manje vremena za opoziciju da govori o predloženim zakonima. I kada tome pridodate i ovo što upravo radite, a to je 385 amandmana koje ste vi kao vladajuća većina predložili na predloge zakona vaše Vlade, što znači ili da su ti zakoni loši pa morate 400 amandmana ili da nećete na kraju ni glasati za sopstvene amandmane, što govori da ste ih predložili samo zato da biste pojeli vreme opoziciji i da ne bismo mogli da govorimo o temama koje su na dnevnom redu, a posebno o Predlogu zakona budžeta za sledeću godinu.

Naravno, niste spremni da odgovorite ni na jedno pitanje. Niste odgovorili na pitanje da li stojite iza izjave vašeg kolege Zvonimira Đokića da sve nas iz opozicije u Srbiji treba da pojede mrak … (Isključen mikrofon)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
To nije tačno kolega Obradoviću i molim vas da govorite istinu. Nije tačno. Ja odlično znam, nemojte da čitam stenogram.
(Boško Obradović: Hajde da čitamo stenogram?)
Pa, može. Ali, nekom drugom prilikom sada ne.
Zatražite ponovo reč i skrećem vam pažnju da ne optužujete kolege poslanike za ono što nisu rekli.
Izvolite.
...
Srpski pokret Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Gospodine predsedavajući, moj kolega Dragan Vesović je jutros pitao ovde javno ministre koji su prisutni, a i vas lično i sve vaše kolege da pročitate stenografske beleške, da vidimo šta je rekao gospodin Zvonimir Đokić i da vidimo da li ćete da se izvinite i ogradite… (Isključen mikrofon)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Niti ću da se izvinjavam, niti ću da se ograđujem, jer za to nema potrebe.
Kolega Đokić je rekao sledeće – da je opozicija na Kosovu takva kakva je ovde, njih bi pojeo mrak i ja sam srećan što živim u Srbiji u kojoj opozicija ima ovakva prava.
Meni ne treba stenogram, ja odlično pamtim šta je ko rekao. Nastavite.
...
Srpski pokret Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Ja isto odlično pamtim šta je ko rekao, a građani Srbije neka procene šta je ko rekao, a koja su prava opozicije u ovoj Narodnoj skupštini čujemo i sada dok se ovde urla sa suprotne strane i ne dozvoljava mi se da govorim.
Naravno, isto je pitanje na koje nećete da odgovorite, kada će biti smanjene akcize i PDV na gorivo u Srbiji? Kada ćete se oglasiti o progonu Srba u Crnoj Gori i o zabrani prof. dr Dejanu Miroviću da uđe u Crnu Goru tamo gde je rođen i da obiđe svoju porodicu, od strane crnogorskog mafijaškog režima? Četiri dana i godinama ćutite na sve što radi režim u Crnoj Gori i nećete o tome da se izjasnite. Nećete o tome da se izjasnite ni koga to angažuje Toni Bler da bi pomagao Aleksandru Vučiću i vašoj Vladi i ko plaća Tonija Blera, da li je plaćen iz budžeta ili ne.
Nećete da se izjasnite o onome što vam je ovde javno predočeno da javni dug raste od kada ste vi na vlasti, da je porastao 10 milijardi dolara. (Isključen mikrofon)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem kolega Obradoviću.
Kolega Rističeviću, po Poslovniku. Izvolite.