Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 21.03.2019.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Izvolite, Nenad Čanak.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Nenad Čanak

Poslanička grupa Liberalno demokratska partija - Liga socijaldemokrata Vojvodine - SDA Sandžaka
Uvaženi gospodine Martinoviću, da, ja želim da se promeni ustavni sistem ove zemlje i želim da se promeni njeno ustavno uređenje. To nije uopšte sporno. To i dalje ne znači da ovaj zakon o kome razgovaramo nije u skladu sa ovim Ustavom i ne radi na tome da ovaj Ustav, bude dopunjen na način na koji sam taj Ustav propisuje. Dakle, mi ovde nismo da razgovaramo o tome, pretpostavljam barem, šta je politički program za koji se zalažem i koje su ideje za koje se zalažem, jer potpuno je legalno i legitimno zalagati se za promenu ustavnog sistema.

Ono što je potpuno nelegalno i neligitimno, to je koristiti silu da bi se promenio ustavni sistem, te u tom svetlu ovo i jeste svetlo gde ćemo razgovarati o svemu tome. To je prva stvar.

Druga stvar, vi govorite o tome da Srbija ne treba da bude podeljena. Ja se sa vama više nego slažem. I zato koristiti izraz podeljena, kada se govori o teritorijalnoj organizaciji, daje jednu sliku koja nije po mom mišljenju sasvim tačna.

Zašto ne pokušate umesto „podeljena“ da upotrebite izraz „organizovana“? Organizovana kao federalna država, a ne podeljena kao federalna država. Mala, srednji nivo vlasti u evropskim standardima je dva miliona stanovnika. Dva miliona stanovnika i za to je Srbija idealna da se tako organizuje, jer onda biste sa takvom organizacijom izgubili svaku priču o eksploataciji jednog dela Srbije od strane drugog, izgubili bi ste priču o nekim nečistim računima. Ljudi bi imali potpuno jasnu sliku šta se događa na prostoru u kome živi, mnogo jasniju nego ovako i time biste podsticali proizvodnju, investicije i sve ostalo što direktno utiče na život ljudi na tom prostoru. Ne biste negovali nekakav tip, upotrebiću možda neadekvatan, ali ne i sasvim pogrešan izraz - ulizištvo centralnim vlastima.

Mislim da u tom svetlu, barem razmisliti o ovome što govorim je korisno kao jedan tip suočavanja, ne sukobljavanja, suočavanja i sukobljavanja različitih mišljenja. Ako ne budemo imali različita mišljenja kroz koja ćemo dolaziti do najboljih rezultata onda ćemo doći u poziciju da se jednostavno politički sistem sruši, da ova Skupština, najviše zakonodavno telo, izgubi svoj kredibilitet, kao što je u nekim trenucima već počelo da se skoro događa, iz kojih razloga, uopšte neću u to da ulazim, ali to se ne sme dozvoliti.

Narodna skupština Republike Srbije, najviše zakonodavno telo na predstavnika građana ove zemlje, svih građana. Svi građani moraju biti zastupljeni u njemu. To je moje najdublje uverenje. Totalitarni režimi od Skupština prave mesto gde se ne sme izneti ni jedno drugo mišljenje, nego će se samo tapšati jedni drugima tj. svi zajedno tapšati jednome.

To ova Skupština, po mom dubokom mišljenju, a siguran sam i po vašem ne sme da postane. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima Aleksandar Martinović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Slažem se ja sa vama, gospodine Čanak. Vi ste tu potpuno u pravu.

Dakle, Narodna skupština je jedino mesto na kome politički predstavnici različitih političkih stranaka treba da diskutuju i da debatuju o temama koje su društveno aktuelne.

Želim da primetim da ste vi i juče i danas pokazali visok nivo političke odgovornosti i političke svesti, jer ne pripadate onima koji misle da se vlast menja na ulici i da se politika sastoji u tome što upadate motornim testerama u RTS ili što pretite silovanjem predsednici Vlade.

Dakle, drago mi je što se razlikujete od takvih i time pokazujete da u Srbiji postoje ljudi koji mogu razumno da razgovaraju iako ne misle isto o svemu.

Ono što želim da kažem je da isto kao i vi razgovaramo svaki dan sa građanima i ja nisam stekao utisak da građani u Vojvodini, ili da građani u bilo kom delu Srbije žele promenu državnog uređenja Republike Srbije.

Ono što je građanima u Subotici, Novom Sadu, Beogradu, Nišu, Kragujevcu, i u Kosovskoj Mitrovici potrebno to je da imamo više fabrika, da imamo više investicija, da imamo više radnih mesta, da imamo kvalitetnije bolnice, kvalitetnije škole, da možemo da više zaradimo, da imamo bolje puteve, bolje železnice. To je koncepcija Srbije za koju se zalaže SNS i to je koncepcija koju dosledno zastupa i predsednik republike Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije.

Vaša ideja o tome da Srbiju treba federalizovati me samo uverava da sam u pravu kada sam juče rekao da vi, u stvari, u ovoj sadašnjoj Srbiji gledate ostatak SFRJ.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
(Nenad Čanak: Replika.)
Reč ima narodni poslanik Nenad Čanak. Replika.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Nenad Čanak

Poslanička grupa Liberalno demokratska partija - Liga socijaldemokrata Vojvodine - SDA Sandžaka
Jednu stvar, samo da se razumemo. Vlast se ne menja na ulici. Svako ko pozove na menjanje vlasti na ulici poziva na građanski rat. To je potpuno jasno i ja u takvim stvarima neću da učestvujem.

Jedina dva puta kada je u novijoj istoriji u Srbiji ulica imala smisla to je bila kada su građani protestovali zbog krađe izbora i kada su protestvovali u zaštiti izbornih rezultata.

Dakle, posle izbora u zaštiti izbornih rezultata ne može se protestovati umesto izbora. Međutim, ja ne bi da se ovo pretvara u priču o protestima, zbog toga što mislim da je ova tema koju smo otvorili, tema Rezolucije o Vojvodini i tema Zakona o finansiranju APV su teme koje su izuzetno značajne, a koje su stalno bile u senci nekih dnevno političkih nesporazuma.

Otvarati teme koje su suštinske i koje će pokrenuti politički život dalje mislim da je izuzetno važno i mislim da ovakvi, zahvaljujući volji većine mogućnosti da se stavi na dnevni red Skupštine sve ono o čemu razgovaramo, uključujući i pitanje, ako je to potrebno, neke nove rezolucije o Kosovu. Zašto da ne, mada sam lično učestvovao u nizu rasprava toga tipa i moram reći da je tih rezolucija bilo puno, a njihovih rezultata relativno malo.

Nadam se da ova inicijativa o rezoluciji o Vojvodini i zakonu o finansiranju Vojvodine neće doživeti tu sudbinu.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Martinović.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dakle, gospodine Čanak, jasno je da se mi suštinski razlikujemo oko, ne samo o koncepciji Vojvodine, nego sad je potpuno jasno i oko koncepcije državnog uređenja Srbije.

Mi smatramo da Srbija treba da bude jedinstvena država, vi smatrate da treba da bude federalna.

Ideja sama po sebi je legitimna. Međutim, ja sam ubeđen da građani Srbije, tu vašu ideju neće prihvatiti jer srpsko iskustvo sa federalnim državnim uređenjem nije baš istorijski bilo prijatno za naš narod. Ispostavilo se da je federalno državno uređenje posle ratne socijalističke Jugoslavije, zapravo omogućilo da državu dobiju i oni koji je u modernoj istoriji nisu dobili i koji su tu istu Jugoslaviju posmatrali samo kao tranzitnu tvorevinu, kao jednu usputnu stanicu dok se ne dođe do njihovih nezavisnih država.

To je bila koncepcija Hrvatskih komunista, Slovenačkih komunista, Makedonskih, Crnogorskih, pa i jednog dela Vojvođanskih. Dakle, svi su oni, gledali u Jugoslaviji samo privremenu državu koja će im omogućiti da jednog dana stvore svoju sopstvenu državu.

Nemojte zaboraviti, samostalnu Sloveniju su napravili slovenački komunisti, Milan Kučan. Samostalnu Hrvatsku je napravio Titov general, Franjo Tuđman. Samostalnu Makedoniju je napravio Kiro Gligorov, visoki komunistički funkcioner i savezni i Makedonski. Nisu Jugoslaviju razbili. kako vi kažete nacionalisti, Jugoslaviju su razbili komunisti, ma koliko sad to vama delovalo čudno.

(Nenad Čanak: Samo da odgovorim.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Nenad Čanak.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Nenad Čanak

Poslanička grupa Liberalno demokratska partija - Liga socijaldemokrata Vojvodine - SDA Sandžaka
Ima samo jedna stvar o kojoj morate povesti računa. Ovo što ste naveli su sve nacionalne države. U Srbiji federalna organizacija nije poenta organizovanja Srbije po nacionalnim osnovama, nego po istorijsko-geografsko regionalnim.

Znači, nije ideja u tome da se prave nekakve etničke granice, nego, naprotiv, da se prave zaokružene regionalne celine u kojima u svakoj od njih živi isti narod i tu jeste poenta. Na taj način biste imali više i tih fabrika i više odgovornosti za ono što se događa na prostoru koji srednji nivo vlasti može daleko bolje da administrira. To je razlika u našem viđenju Srbije.