Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 23.04.2019.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Pošto je pomenut Odbor, da bi tačno definisali ko podnosi izveštaj o realizaciji budžeta, to je Vlada Republike Srbije, a ne ministar finansija, nadležni Odbor raspravlja to. Da bi bili krajnje iskreni, dokumentacija o tome šta se dešavalo od 2003. do 2007. godine ne možete da nađete ni u Državnoj revizorskoj instituciji, nego u različitim institucijama koje treba određena revizorska kuća da obradi i da kaže šta se dešavalo do 2007. godine.

Mi od 2007. godine do sada imamo evidenciju upravo zbog toga što Državna revizorska institucija uradi svoje mišljenje na osnovu izveštaja o realizaciji budžeta i to je ono što je dobro, zato što neko stručan uradi kompletno izveštavanje i jednostavno prezentuje to narodnim poslanicima. Očito postoji i dobra volja da se utvrdi šta je to bilo do 2007. godine od strane ministra i Ministarstva finansija i da jednostavno se jednim objedinjenim predlogom dođe ovde u Skupštinu Srbije, napravimo jednu javnu raspravu o tome šta se dešavalo do 2007. godine, šta se dešavalo od 2007. do 2012. godine, jer od 2012. godine mnoge finansijske međunarodne institucije su bili svedoci onoga šta smo zatekli 2012. godine i šta se dešavalo do sada i na koji način je došlo do fiskalne konsolidacije i ekonomskih reformi i zbog toga danas možemo da kažemo da imamo uspešne javne finansije.

Prema tome, mislim da se svi slažemo kao narodni poslanici ovde da do toga treba da dođe, ali da taj predlog treba da bude sveobuhvatan i da prati kontinuitet, jer oni koji su trebali da poštuju Ustav od 2003. do 2007. godine to nisu govorili, oni koji su deo koji se odnosi na javni dug prekoračili 45% jednostavno su se zaduživali i nisu poštovali Ustav. Prema tome, treba tačno da se izađe sa imenima ko nije poštovao Ustav i u kojoj granici. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Po Poslovniku, narodi poslanik Milorad Mirčić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Mi ponovo ovde slušamo improvizaciju svega onoga šta bi trebalo navodno da radi Skupština. Zašto improvizacija? Zato što Poslovnik, bez obzira što ga je po nama radikalima trebalo ranije menjati, jasno precizira ovu oblast. Ovo što je koleginica govorila, to može da se radi u Skupštini samo na način, između ostalog, da Skupština formira anketni odbor.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Samo navedite član, kolega Mirčiću.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Član 68.
Anketni odbor može da učestvuje u preispitivanju nekih događaja, nečega što se dešavalo u proteklom periodu, a dalje nadležnosti su zvaničnih institucija, da li je do 2007. godine, nego ovde je jedna matrica koja se vrti evo sedam godina. Recite vi nama gde su završni računi od 2012. godine. Vi ste na vlasti od 2012. godine, vi snosite svu odgovornost. Ostavite vi te priče, nama radikalima pričate da je Đilas lopov. Što ih ne hapsite? Ako su lopovi i kriminalci, privedite ih, nek ih sud osudi ako su krivi. Vi zamajavate javnost i ovog trenutka zamajavate tako što tvrdite da bi trebalo Skupština da raspravlja o nečemu što je bilo 2007. godine, da, nakon izveštaja anketnih odbora, nakon izveštaja zvaničnih institucija ove države. Ne možete improvizovati funkcionisanje ove države kako vi zamišljate, kako je mali Đokica zamislio pa sad ćete vi da manipulišete.
Jasno pitanje je bilo upućeno ministru - kada ćete pred ovu Skupštinu, pred ovaj dom izaći sa završnim računom za 2018. godinu, o kome treba da se raspravlja? Vi imate informaciju koju ste dali za 2017. godinu. Kada će Vlada da predloži da u dnevnom redu bude razmatranje završnog računa, ako hoćete i za 2017. i za 2018. godinu? To je suština pitanja, a ne da nas vrtite stalno u krug.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Mirčiću, sve i da sam hteo, nisam mogao da prekršim član 68. Poslovnika, sve i da sam hteo. To se odnosi na rad anketnih odbora, a ja sa mesta predsedavajućeg na to ne mogu da utičem ni u jednom trenutku.
Da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni o povredi Poslovnika? (Ne)
Po Poslovniku, reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, član 106. i član 107.

Dame i gospodo narodni poslanici, sa mnogo toga što je kolega Mirčić rekao se slažem, čak i sa njegovom željom da uhapsimo Đilasa, Jeremića i ostale iz saveza lopuža, prevaranata i ljotićevaca. Apsolutno stojim iza toga i slažem se sa tim da oni treba da budu privedeni pravdi. Jedino što se ne slažem je da to moramo da radimo mi. Vlast se deli na sudsku, zakonodavnu i izvršnu. Tužilaštvo je samostalno, a sudstvo nezavisno. Verujem da su 2009. i 2010. godine oni koji su predmet govora kolege Mirčića i mog namerno selektirali sud svoje partije, tužilaštvo svoje partije. Znali su oni i te kako dobro šta su uradili ovom narodu, znali su i te kako dobro kako su se obogatili i na čiji račun i zato su na vreme selektirali sud svoje partije i sudstvo i tužilaštvo je samostalno i nezavisno od ove vlasti, a od bivše nije.

Ne tražim da se glasa o ovome. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Po Poslovniku, narodni poslanik Milorad Mirčić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Reklamiram povredu člana 107.

Kolega Rističević, da li namerno ili slučajno je pogrešno citirao moje izlaganje i to deo, ja sam rekao - zašto ih ne hapsite, zato što vi ste promoteri te tvrdnje ili činjenica da su oni lopovi. Pa, predajte to tužiocu, pa tužilac neka na sud, a sud će da donese odluku, a ne stalno da vičete, kao onaj što je vikao vuk, vuk, pa mu selo na kraju nije verovalo. Nemojte tako.

Vi nama stalno poturate rezervnu temu. Rezervna tema je, bivši režim. Pa, ovde maltene preko 30% u sastavu vladajuće koalicije je bivši režim. Šta je vama bivši režim? Pa, vi ste već sad bivši režim. Onaj ko je na vlasti taj je već bivši, treba da računa da se selio u opoziciju, da li će na ovim izborima ili na sledećim o tome će građani da odluče?

Ali, šta vam je ta odrednica - bivši? Pa, zar vam nije bivši Rasim Ljajić? Zar vam nije bivši režim Ivica Dačić? Zar vam nije bivši režim Vuk Drašković? Hoćete još da nabrajam. Pojedinačno kad bi to bi bilo i preko 40%? Ja vas pojedince poznajem kada ste bili i u drugim poslaničkim grupama, odnosno drugim političkim partijama i šta vam to uopšte znači za Srbiju bivši? Pa, jednog dana moraš biti bivši, što bi narod mudro stekao bolje ikad nego nikad.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Član 107. kolega Mirčić je bio neposredno pre vašeg, a sada preciziran stav 1.
Smatram da nisam prekršio odredbe Poslovnika.
Da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni?
Izvolite kolega Rističeviću, povreda Poslovnika.