Šesta sednica Prvog redovnog zasedanja , 22.05.2019.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/128-19

22.05.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:20 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Šestu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuju 84 narodna poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim vas da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da su u sali prisutna 128 narodnih poslanika.
Danas su me obavestili da sednici neće prisustvovati poslanici Đorđe Milićević i Dejan Radenković.
Saglasno članu 86. stav 2. Poslovnika obaveštavam vas da je ova sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. zbog potrebe da Skupština što pre razmotri predloge akata iz predloženog dnevnog reda sednice.
U sazivu ove sednice dostavljen vam je predlog dnevnog reda sednice.
Prelazimo na razmatranje akata po hitnom postupku.
Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – jedan.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu predložio je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika suda u sudovima opšte i posebne nadležnosti u Republici Srbiji.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – 126, protiv – niko, uzdržan – jedan.
Konstatujem da je Skupština prihvatila ovaj predlog.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu predložio je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika suda u Prekršajnom sudu u Kruševcu.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – 129, protiv – niko, uzdržan – jedan.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu predložio je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika suda u Osnovnom sudu u Pirotu.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – 129, protiv – niko, uzdržan – jedan.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik profesor Miladin Ševarlić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog deklaracije o genetički modifikovanim organizmima i proizvodima od GMO.
Da li želite reč? (Da.)

Miladin Ševarlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Hvala predsednice.

Srećan vam rođendan, žao mi je što nisam doneo zvonce da to na zvono objavim da znaju svi da vam je rođendan. Žao mi je i što ne dozvoljavate da unesem sliku „Plava grobnica“ da vam poklonim kao rođendanski poklon.

Dakle, radi se o predlogu krovne deklaracije o GMO i proizvodima od GMO koji sam predložio 5. maja 2017. godine, od tada do danas iako u ovoj sali više od polovine poslanika od 250 je onih koji su glasali za tadašnji Zakon o GMO iz 2009. godine, bez obzira što su promenili stranačke boje i niste više u SRS i nema razloga da ne uvažavaju jednoglasnu odluku oko 7.000 odbornika u 136 opština i gradova. Sada hoću da pokažem kako nas genetički modifikujete sa pravnim propisima.

Ovo je original naziva 6. tačke Zakona o izmeni i dopuni Zakona o bezbednosti hrane. Konsultovao sam Institut za srpski jezik SANU i oni su mi rekli da je ovo neodrživo pravna formulacija, a imajući u vidu da se genetički modifikovana hrana u prvom delu definisanja ove tačke nema eksplicitnog naziva na koga se odnosi, a na drugom delu genetički modifikovana hrana za životinje. Dakle, ovde se životinje favorizuju u odnosu na ljude. Zašto se stidite i izbegavate da navedete da je prvi deo ove rodne grupe genetički modifikovana hrana za ljude Srbije?

Takođe, u drugom delu navodi se hrana koja čak nema ni naziv od čega, odnosno sufiks od čega je niti za koga je, dok hrana za životinje navedeno je da je dobijena od genetički modifikovanih organizama. To je način kako se usvajaju zakoni.

Podsećam vas takođe na još jedan zakon, a to je Zakon o ratnim memorijalima kada smo usvojili između ostalog i spomen ploču obeležje ratnog memorijala, a da koncentracioni logori nisu obeležje ratnog memorijala, jer navodno spadaju u ostala mesta stradanja. Zar zaista ova Narodna skupština ne može da nađe formulacije koje su jezički i zakonodavno ispravne. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala vam.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Zaključujem glasanje: za – 17, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da nije usvojen ovaj predlog.

Sada prelazimo na dopune dnevnog reda poslanika koji bojkotuju rad sednice.

Poslanik Tatjana Macura predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Zaključujem glasanje. Niko nije pristupio glasanju.

Poslanik Tatjana Macura predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Zaključujem glasanje. Niko nije pristupio glasanju.

Hoću samo zbog građana Srbije samo da objasnim da predlagači nisu u sali a predlažu dopune dnevnog reda te zbog toga niko neće da pristupi glasanju. Red je da predlagač dođe i obrazloži svoj predlog.

Poslanica Tatjana Macura predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije.

Stavljam na glasanje predlog.

Zaključujem glasanje: niko nije glasao.

Stavljam na glasanje Predlog poslanika Vladimira Đurića da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije na ime umanjenja penzije po osnovu Zakona o privremenom načinu utvrđivanja isplate penzija.

Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.

Stavljam na glasanje predlog poslanika Aleksandra Stevanovića da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmeni Krivičnog zakonika.

Zaključujem glasanje: niko nije glasao.

Stavljam na glasanje predlog poslanika Aleksandra Stevanovića da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmeni Zakona o javnom redu i miru.

Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.

Stavljam na glasanje predlog poslanika Zorana Živkovića da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o dopuni Zakona o Vladi.

Nema ga.

Nema predlagača.

Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.

Stavljam na glasanje predlog poslanika Zorana Živkovića da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmeni Zakona o radu.

Zaključujem glasanje: niko nije glasao.

Stavljam na glasanje predlog poslanika Zorana Živkovića da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru predsednika Republike.

Zaključujem glasanje: niko nije glasao.

Stavljam na glasanje predlog poslanika Zorana Živkovića da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika.

Zaključujem glasanje: niko nije glasao.

Stavljam na glasanje predlog poslanika Zorana Živkovića da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

Zaključujem glasanje: niko nije glasao.

Stavljam na glasanje predlog Zorana Živkovića da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog Rezolucije Narodne skupštine o priznanju i osudi genocida nad Jermenima počinjenim u Osmanskom carstvu u periodu od 1915. godine do 1922. godine.

Zaključujem glasanje: niko nije glasao.

Stavljam na glasanje predlog poslanika Živkovića da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika.

Zaključujem glasanje: niko nije glasao.

Stavljam na glasanje predlog poslanika Živkovića da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmeni Zakona o finansiranju političkih aktivnosti.

Zaključujem glasanje: niko nije glasao.

Stavljam na glasanje predlog poslanika Živkovića da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o planiranju i uređenju prostora i naselja.

Zaključujem glasanje: niko nije glasao.

Stavljam na glasanje predlog poslanika Živkovića da dnevni red dopuni tačkom sa Predlogom odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenice i okolnosti koje su dovele do nezakonitog oduzimanja dozvole za rad Akcionarskom društva za osiguranje "Takovo osiguranje", Kragujevac.

Zaključujem glasanje: niko nije glasao.

Narodni poslanik Nemanja Šarović, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenice u vezi sa ubistvom i političkom pozadinom ubistva Zorana Đinđića.

Da li želite reč? (Da.)

Izvolite, Nemanja Šarović.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo, evo već po ko zna koji put, u ime SRS obrazlažemo ovaj predlog i uprkos tome što svi često potežete Zorana Đinđića, onda kada možete imati konkretne političke koristi ili smatrate da možete imati konkretne političke koristi od njega. Ipak, uredno i uporno odbijate da Narodna skupština Republike Srbije, formira Anketni odbor koji bi jednom za svagda, utvrdio činjenice i okolnosti vezano za njegovo ubistvo i što je još bitnije, od neposrednih izvršilaca da Anketni odbor utvrdi činjenice vezane za političku pozadinu ubistva Zorana Đinđića.

Ako je ubijen predsednik Vlade, potpuno je jasno da to nije obično ubistvo i potpuno je jasno da iza toga stoji neko. Potpuno je jasno da postoji politička pozadina. Upadljivo je to da čak ni njegovi najbliži saradnici, oni koji su od njegove smrti direktno i najviše profitirali, nikada nisu hteli čak ni da se dotaknu toga ko je inspirator i ko je naredbodavac ubistva Zorana Đinđića.

Vlast je u to vreme na volšeban način posle svega nekoliko sati proglasila određenu grupu ljudi zaverenicima za ubistvo Zorana Đinđića, nekoliko ljudi je proglašeno za njegove ubice. Oni su likvidirani i odneti u Meljak, gde je napravljena predstava sa puško-mitraljezom, sa drvenim kundakom, nekoliko bombi i svo to oružje je stajalo neupotrebljeno.

Ono što je takođe veoma bitan element i što ukazuje na kriminal dodatni ovome, je i činjenica da nikada nisu pronađena ogromna sredstva koja je ova kriminalna grupa optužena za njegovo ubistvo imala.

Mi smo čuli bezbroj tvrdnji od državnog vrha da su oni zarađivali milione evra mesečno, da su profitirali od prodaje droge i raznih drugih vrsta kriminalnih aktivnosti, po naređenju u to vreme šefa poslaničke grupe DOS-a Čedomira Jovanovića, srušena je kuća u Šilerovoj kako bi bili uklonjeni dokazi i nikada nijedan režima nakon toga nije hteo da se bavi suštinom, a suština je upravo ko je to uradio.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Zaključujem glasanje: za je glasalo - devet poslanika, te nije prihvaćen predlog.

Poslanik Šarović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenice i okolnosti u vezi sa pritiscima na državne organe i kršenje zakona tokom izbora za narodne poslanike u Narodnoj skupštini održanih 2016. godine.

Da li želite reč? (Da.)
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, evo još jedne teme od koje vaš režim redovno beži.

Mi smo čuli nebrojano puta i od vaših poslanika i od predstavnika najviših državnih organa da je ambasador Skot, ugurao dve poslaničke grupe, odnosno dve izborne liste u ovu Narodnu skupštinu i da uprkos tome što na dan izbora, znači ponavljam na dan izbora, nisu dobili dovoljan broj glasova da je onda došlo pod pritiscima sa zapada, pre svega iz američke ambasade da je došlo do određenih promena.

Ono što vi izbegavate da priznate pred građanima Srbije je činjenica da ti ljudi nisu imali većinu, govorim o poslaničkim listama koje su naknadno i protivzakonito i protivustavno ušli u Skupštinu, da one nisu imale većinu u RIK. Tu većinu i ponavljanje izbora na deset biračkih mesta, kako bi u ponovljenom glasanju te dve liste profitirale i prešle cenzus obezbedila je vladajuća većina. I to je nešto što je činjenica, što je dokumentovano, a što svi pokušavate da izbegnete.

Mi znamo da će uskoro pred naredne izbore ponovo krenuti priče o neregularnostima.

Mi iz SRS su uvek bili do kraja dosledni kada se radilo o sličnim slučajevima i danas jedini upozoravamo da dok god se sa takvom praksom raščisti neminovno je da se takve stvari ponavljaju i na izborima koji slede.

Mislim da je pre svega onome ko je na vlasti stalo da izbori budu legitimni, a legitimni mogu biti jedino ukoliko su sprovedeni u skladu sa zakonom i u skladu sa najvišim principima demokratske prakse.

Mi smo do 2000. godine imali izbore koji su u odnosu na ovo što se posle 2000. godine i "Buldožer revolucije" radi bili izrazito demokratski. U to vreme sloboda medija je bila daleko veća, u to vreme smo imali situaciju da su redovni bili TV dueli između predstavnika vlasti i opozicije.

Podsetiću vas na taj čuveni duel između Zorana Đinđića i dr Vojislava Šešelja, koji je održan u bioskopu „Reks“ i gde je, čak, pred velikim brojem prisutnih, dakle pred živom publikom obavljen taj televizijski, politički, predizborni, TV duel. Tako nešto je danas nezamislivo.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme.
Stavljam na glasanje vaš predlog.
Zaključujem glasanje: za – 15 poslanika.
Konstatujem da predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Božidar Delić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o pravima boraca i porodica poginulih i nestalih boraca.
Da li želite reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Božidar Delić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Božidar Delić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Uvažena predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, da li je ovo 15. ili 16. put da predlažem da se konačno posle 28 godina pred ovom skupštinom nađe jedan zakon koji je i te kako potreban, a to je zakon kojim bi se regulisala prava boraca.

Kad mislim na prava boraca, prvenstveno mislim na pravo da borci mogu da se leče, pošto je veliki broj njih, iako su tada bili mladi ljudi, a danas su u četrdesetim godinama, veliki broj njih je bolestan, većina su nezaposleni i nemaju mogućnosti da se leče.

Mi smo prošle godine imali jedan nacrt koji je dala Vlada i u tom nacrtu ona je pominjala borce. Međutim, sada se vrši javna rasprava po jednom drugom nacrtu. U 13 gradova Srbije, već je polovina gradova obiđena, ali, eto, mogu da vas obavestim da ratni vojni invalidi i borci, odnosno veterani nisu prihvatili ni u jednom gradu ovaj nacrt zakona.

Radna grupa, koja je inače napravljena prošle godine, za izradu zakona i u prvom i u drugom slučaju dobila je već urađene nacrte i samo je davala primedbe.

Ne znam, gospodo iz vladajuće većine, kako vi i na koji način mislite i razmišljate o borcima, ali morate se složiti da 28 godina je, ipak, jedan dug period, da su 28 godina ipak ovde u ovoj skupštini sedeli narodni predstavnici i da se nikada nisu setili da toj kategoriji ljudi koji su za poštovanje ne posvete toliko vremena da zakonski regulišu njihov status.

Ovim nacrtom koji je sada u funkciji zadovoljna je jedino Nataša Kandić. Sve što je ona želela ušlo je u taj nacrt zakona. Tako da, eto, prvi put imamo da su pomešane, ono što mi kažemo u narodu, žabe i babe. Pored ratnih invalida, sada su i civilni invalidi rata i civilne žrtve rata, koji su inače do sada imali svoj zakon i koji su ostvarivali svoja prava po tom zakonu. Potpuno su izjednačeni ratni invalidi i civilni invalidi i civilne žrtve rata.

Nataša Kandić još jedino nije zadovoljna sa statusom kako su u zakonu regulisane civilne žrtve rata, a isto tako, vezano za civilne invalide rata, pošto zakon predviđa da moraju imati invalidnost od 50 i više posto.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala. Vreme.
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje: za – 26 poslanika.
Konstatujem da predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Vjerica Radeta predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Porodičnog zakona.
Da li želite reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Pošto je predlagač u sali, a predlog odličan, očekujemo da će poslanici vladajuće većine glasati za ove predloge. Čudi me da za ove prethodne nisu.

Mi već od oktobra pokušavamo da ubedimo skupštinsku većinu da se stave na dnevni red određeni predlozi zakona sa temama koje su izuzetno aktuelne u državi Srbiji.

Videli smo i ovih dana da se pojavljuju neki dokazi, da su neka deca svojevremeno kradena, odnosno prodavana iz porodilišta i na tu temu se sve više govori, ali mi imamo problem, to je apsolutno, naravno, nelegalno, ali mi imamo problem što je u Srbiji porodičnim zakonom dozvoljena faktički legalna trgovina decom, a to je kroz ovaj vid usvajanja dece od strane ljudi iz inostranstva.

Mi smo od samog početka od kada je zakon donet, bili apsolutno protiv toga i sada mislimo da je zaista vreme da se i ne samo i zbog tog člana, nego inače da se o tom zakonu porazgovara, da se izmeni i kada je u pitanju ovaj član, ali i kada su u pitanju centri za socijalni rad i hraniteljske porodice, što je veliki problem. Sve više dece se uzima od siromašnih roditelja, daju se hraniteljskim porodicama, a posle se raznim kanalima koji su već dobro, nažalost, uhodani, ta deca iz hraniteljskih porodica šalju na usvajanje u inostranstvo.

Razlozi zbog čega centri za socijalni rad oduzimaju decu od njihovih roditelja, najčešće je zbog siromaštva porodica, a onda hraniteljske porodice koje su odlično uvezane sa određenim ljudima u centrima za socijalni rad, hraniteljske porodice dobijaju mesečnu naknadu koja je veća od garantovane zarade u Srbiji. Mi mislimo da bi problem bio rešen tako što bi taj novac bio, zapravo usmeren tim roditeljima, pa bi onda ti roditelji sa tih 30.000 dinara mesečno uspevali da prehrane svoju decu, deca bi rasla u svom prirodnom okruženju i ne bi bilo straha da će biti predmet trgovine.

Dakle, ono što je zamišljeno kao humana aktivnost, to su te hraniteljske porodice, pretvorilo se u kriminal. Hvala.