Dvanaesto vanredno zasedanje , 02.07.2019.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine ministre, mi imamo posebnu potrebu, srpski radikali imaju posebnu potrebu, da naglasimo značaj ovog pitanja.

Raduje nas činjenica da ste vi rekli da se na tome radi i da će se to uraditi. Mi imamo posebnu potrebu da naglasimo ovo iz više razloga. Veliki broj srpskog naroda je platio na najdirektniji način cenu postojanja ovog Haškog tribunala i sad da ne ulazimo u teoretisanja kakav je on. Mi ovo činimo iz razloga da se više nikad ne desi.

Mi znamo da u našim redovima, a to je predsednik naše stranke, postoji najsposobniji pojedinac za proučavanje ove problematike, uključujući i njegove saradnike koji mu već godinama nesebično pružaju pomoć da bi se taj problem koliko-toliko i rešio i predstavio ne samo građanima Srbije, ne samo Srbima, nego celokupnoj svetskoj javnosti.

Ovo je problem od planetarnog značaja. Samo u Srbiji, čini mi se, neki ljudi koji se i ozbiljno bave naukom nisu svesni toga i nisu polagali ozbiljnu pažnju na to pitanje. Zbog toga i smatramo i znamo mi da ne mora zakonom to da se reguliše, jer ste vi naglasili u raspravi u načelu da postoji šest nacionalnih instituta koji postoje u našoj državi. Ne mora ni ovaj, ali smatramo, kad budete čuli ovo, da ćete onda vi intenzivnije krenuti zajedno, pa, eto, i sa istoričarem Predragom Markovićem u stvaranje ovog instituta koji će dati odgovore na mnoga pitanja.

Ovo što je rekao kolega Mirčić, nije to posledica devedesetih godina, to je projekcija iz mnogo ranijeg perioda. Hoćemo li još jednom to da dozvolimo da nam se desi? Budimo ozbiljno, budimo odgovorni prema ne samo građanima Srbije, posebno prema onima koji su već visoku cenu platili za ovo, a to je kompletan srpski narod.

Računam da prilikom sledećeg dolaska, gospodine ministre, u Skupštinu podnesete nam izveštaj ili date objašnjenje dokle se stiglo sa ovim pitanjem. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.

Da li neko želi reč? (Da.)

Reč ima narodni poslanik Tomislav Ljubenović.

Kolega Ljubenoviću, izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Ljubenović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala, predsedavajući.

Na Predlog zakona o nauci i istraživanjima poslanička grupa SRS je podnela amandman na član 11. kojim smo predložili da se reči: „regionalnim i evropskim“ zamene rečima „i međunarodnim“.

Ovaj amandman smo podneli jer smatramo da u tekst zakona koji je podnet Narodnoj skupštini predlagač pokušava da uvede termin – regionalizacija, a naše amandmansko rešenje u stvari izražava naš stav, ne slaganje sa tom namerom predlagača.

Inače, član 11. se odnosi na strategiju naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

U stavu 1. predlagač kaže – strategija se usaglašava sa strategijom opšteg, privrednog, društvenog razvoja Republike Srbije, kao i drugim nacionalnim regionalnim i evropskim strategijama, uključujući i strategiju kojom se utvrđuju prioritetne oblasti pametne specijalizacije.

Usvajanjem našeg amandmana, tekst zakona glasio bi – strategija se usaglašava sa strategijom opšteg, privrednog i društvenog razvoja Republike Srbije, kao i drugim nacionalnim i međunarodnim strategijama, uključujući i strategiju kojom se utvrđuju prioritetne oblasti pametne specijalizacije. Na taj način ne bismo imali samo kvalitetniji tekst zakona, već bi bio izbegnut pokušaj uvođenja termina regionalizma.

Pored toga, naše rešenje je sveobuhvatnije, jer predlagač usko vezuje usaglašavanje naše strategije sa evropskim strategijama, što SRS smatra pogrešnim.

Bilo koji dokument, pa tako i svaka strategija koja se donosi mora, pre svega, da bude u interesu građana Republike Srbije, a ne diktirana od strane predstavnika EU. Zato je potrebno da predlagač još jednom razmotri i prihvati predloge amandmana SRS. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 12. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ne znam zašto se, ministre, ovaj amandman, kako ste ovde napisali, ne uklapa u koncepciju zakona. Član 12. govori o programima od opšteg interesa u naučno-istraživačkoj delatnosti.

Vi ste predvideli kao programe od opšteg interesa za Republiku Srbiju Program naučno-istraživačkog rada SANU i Program naučno-istraživačkog rada Matice srpske, što svakako jeste u redu, ali nema pravne smetnje da to bude i Srpska književna zadruga, jer vi ste u članu 33. rekli da će se posebnim zakonom uređivati svaka od ovih institucija.

Mi smo ove godine doneli Zakon o srpskoj književnoj zadruzi, i dobro je što je to urađeno i što je predviđeno da će se ona dobrim delom finansirati iz budžeta Republike Srbije. Ono što je ovim zakonom utvrđeno, između ostalog u članu 4. rečeno je da Srpska književna zadruga organizuje naučno-istraživačke poslove u skladu sa ciljevima utvrđenim ovim zakonom i organizator i nosilac nacionalnih izdavačkih poduhvata iz oblasti književnosti, istorije i umetnosti.

Dakle, bez obzira na ovu činjenicu da je to samostalna organizacija, da je ona osnovana privatno 1892. godine. Ništa to nije sporno, ali mislimo, s obzirom da se bavi zaista ozbiljnim i naučnim i istraživačkim i poslovima iz oblasti književnosti, istorije umetnosti itd, da bi joj trebalo dati i ovaj značaj. Ponavljam dobro je što je donet poseban zakon i što će biti finansirana iz budžeta, ali jednostavno mislimo da nam treba tako nešto u toj našoj naučno-istraživačkoj delatnosti, nešto ne samo zvučno, nego i nešto što zaista radi poslove, pre svega od nacionalnog interesa. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Reč ima ministar, gospodin Šarčević.

Mladen Šarčević

Svakako da je Srpska književna zadruga svojevrsna institucija kod Srba, i ja sve ovo što ste rekli podržavam.
Međutim, nedostajalo je kada se ovaj zakon skoro usvajao u Skupštini da mu se doda i komponenta i naučno. Tu sada imamo malo problema, jer onda nema istraživača. Kod SANU i kod Matice srpske mi im finansiramo samo projekte. Oni ovde u svom članu 4. neki stav 5a imaju tu mogućnost i oni mogu da apliciraju i kod Ministarstva prosvete i nauke za određena sredstva, ali matično ministarstvo im ostaje Ministarstvo kulture.
Ono što smo sada nedavno izmenili, a to je u Tršiću. Istraživačka stanica je u stvari prvo zamišljena kao centar za kulturu, proširenu uz Vukov sabor, pa smo onda dodali komponentu obrazovno-kulturni, pa smo stavili da matično ministarstvo bude naše, ali da participira i Ministarstvo kulture. Kako smo proširili aktivnosti, znači Naučni savet je proširio aktivnosti na sve društvene nauke, sem lingvistike, onda smo, evo sada, u menjaju upravo toga da se i ta istraživačka stanica zove i naučno-obrazovna i kulturna. Tako da nije problem izmeni u doglednom periodu ovde par stavova i da se dobije ta komponenta. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Pravo na repliku narodni poslanik Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dobro je ministre što bar ovako deklarativno prihvatate neke stvari koje mi iz SRS predlažemo, koji su zaista, pre svega od nacionalnog interesa i patriotski, kao što ste vi za sebe rekli da ste patriota, i ne daj bože da niste, a da obavljate taj posao.

Stvarno, bi bilo dobro da osim što to ovako se lepo ispričamo, da stvarno u nekim budućim izmenama zakona ne mora to biti razlog za izmenu zakona, ali da i vaši saradnici, da u nekim izmenama zakona se zaista povede računa i ovome što se mi ovde, faktički dogovorima, jer ako vi prihvatite nešto što mi kažemo, pa čak i ako formalno niste prihvatili kroz amandman, mi računamo da ćete kao čovek od reči ovo i realizovati u nekom budućem projektu, gde to bude moguće.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Reč ima ministar gospodin Šarčević.