Dvanaesto vanredno zasedanje , 03.07.2019.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Kada neko hoće da brani neki predlog, onda svakako pronalazi načine da ubedi da je ovo što je predloženo dobro, a dobro nije. Ovaj zakon, kako reče kolega, je koncipiran na dobar način, nije nego suprotno od toga i baš na primeru o kojem je govorio pokazuje kako tu nema nikakve uloge komunalne policije.

Kako će komunalna milicija, utvrditi i količinu buke i količinu zagađenja, količinu emisija? Da li su mogli, da smo imali komunalnu miliciju, oni utvrditi od kakvog materijala su pravljene one smrdljive zgrade na Novom Beogradu? Da

li bi komunalna milicija rekla - ovo mora da se ruši, ili je to posao stručnjaka, građevinske struke? Kada je u pitanju zagađivanje životne sredine, onda su to takođe stručnjaci, ekolozi.

Naravno, da bi se svi ti poslovi obavljali dovoljna je komunalna inspekcija, komunalni redari. To već sve postoji u sistemu. Sada se postavlja pitanje – da li su ti ljudi, te službe, inspekcije razne koje postoje u lokalnim samoupravama na republičkom nivou išta radile u ovom nekom međuvremenu? Sad, dok ne dođe komunalna milicija, šta, ništa se nije radilo.

Sve se radilo što je trebalo da se radi na način na koji je određena lokalna samouprava htela da se radi. Tamo gde su ljudi imali razumevanja dozvoljavali su da ova sirotinja koja prodaje nešto tamo na kartonima, bukvalno da se prehrani, nisu tražili od komunalnih inspektora i komunalnih redara da ih sklanjaju, upozore, skrenu pažnju da se malo pomere, da naprave neki red da može da se prilazi pijacama itd. Tamo gde su lokalne samouprave htele da budu te lokalne kabadahije, da pokažu koliki su oni bosovi, slali su komunalne inspektore da tamo šutiraju te kartone, da oduzimaju tu robu, da se iživljavaju i onda se pojavila komunalna policija i oni su išli dotle da su zavodili red u autobusima. Koliko je bilo tuča u gradskom saobraćajnom prevozu u Beogradu, a koje je izazvala komunalna policija? Pre komunalne policije to nije bilo. Dođe onaj čovek što kontroliše kartu, ako hoćete date kartu, ako nećete, on kaže vozaču – stanite na prvoj stanici, pozove regularnu policiju, policajac uđe i završi posao. Ne, nego komunalni policajac ulazi, on je bahat, njemu je neko rekao da on može da legitimiše, da može da bije, pa dođe tamo na pijacu, da veže, da izmaltretira onog čoveka koji umre prodajući lubenice.

Dakle, praksa je pokazala da nam komunalna policija ne treba, pogotovo nam ne treba komunalna milicija, pogotovo ne mogu imati ovakva ovlašćenja. Ponavljamo, više puta smo rekli, bilo je moguće i moguće je i dalje da se u okviru policije formira neka grupa. Mi stalno govorimo, recimo, kao žandarmerija, a ovo bi se zvala nekako drugačije i bavila bi se ovom vrstom posla u smislu da ti policajci budu na usluzi i komunalnim redarima i komunalnim inspektorima i tržišnim inspektorima i ovim kontrolorima u gradskom saobraćajnom itd. To bi bila normalna uloga. Znate šta je ovo? Ovo je neki parapolicijski organ. Znate, oni imaju sve, osim pištolja, mogu da rade sve kao i ova regularna policija. To jednostavno ne sme da se dozvoli.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Radeta.
Reč ima ministar Branko Ružić. Izvolite, gospodine ministre.
...
Socijalistička partija Srbije

Branko Ružić

| Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Zahvaljujem, predsedavajući.
Prosto imam potrebu da odgovorim na ono što je ovde izgovoreno do sada u raspravi u pojedinostima. Mislim da je suštinski važno da građani shvate da ovaj Zakon o komunalnoj miliciji ne daje i nije pisan ekskluzivno za grad Beograd, čak naprotiv otvara se mogućnost da se služba komunalne milicije osnuje u bilo kojoj od 174 opštine širom Srbije.
Takođe, teza da postoji uzurpiranje funkcija državnih organa od strane jedinica lokalne samouprave, ukoliko dve ili više jedinica lokalne samouprave formiraju zajedničku službu komunalne milicije, prosto ne stoji, jer to jeste isključiva izvorna nadležnost uprave jedinice lokalne samouprave.
Što se tiče pominjanja primera u Preševu, a vezano za državne simbole. Podsetiću vas da je i tada nadležno bilo Ministarstvo unutrašnjih poslova kada je uklonjen jedan spomenik u Preševu, da je bila angažovana i upravna inspekcija Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, da je podizanje spomenika i spomen obeležja nadležnost jedinice lokalne samouprave po propisima Ministarstva kulture i da će ono što je predviđeno da komunalna milicija radi u tom domenu, a proističe iz ovog predloga zakona, komunalna milicija i činiti.
Dakle, nije tačno da nema ko da se bavi onim drugim nivoom korišćenja simbola. Smisao svakako nije preuzimanje ingerencija od strane MUP-a, smisao jeste da služba komunalne milicije rastereti MUP. I to i jeste poenta donošenja ovog zakona, a znate kada je zakon donet, dakle, već deseta godina kako zakon funkcioniše.
Takođe, ono što je ovde izgovoreno o represiji komunalne milicije, mislim da su i neki od narodnih poslanika govorili o tome, da u skladu sa onom narodnom, u svakom žitu ima kukolja, se dogodi ponekada da dođe do nepravilnosti, ali podaci su vrlo egzaktni, u ovom slučaju iz Beograda za 2018. godinu, neko je ovde govorio da nema preventive, nego samo represije.
Bilo je 14 hiljada upozorenja, 123 hiljade postupanja. Od te 123 hiljade postupanja u 2018. godini imali smo samo u 16 slučajeva upotrebu sredstava prinude. Osam puta fizičke snage, sedam puta lisice i jednom palice. I sada pogledajte kolika je to diskrepancija između onoga što se ovde govori i onoga što je realno stanje. To je isto kao na primeru pripadnika i delovanja pripadnika MUP. Dakle, svi oni imaju pištolje, ali koliko puta ih upotrebe, ne daj bože, naravno. Dakle, prosto takve teze jednostavno ne stoje.
Kada govorimo o tome da, odnosno kada govorite o tome da faktički, koliko shvatam, komunalna milicija ne treba uopšte ni da postoji, jer iz Predloga amandmana vidim da su uglavnom amandmani teksta da se ti članovi zakona brišu, ja ću vas samo podsetiti na zakone kojima se poveravaju određeni poslovi komunalnoj policiji, sada miliciji, kada ovaj zakon bude usvojen, nadam se, dakle, pre svega Zakon o javnom redu i miru koji jasno definiše u svojim članovima 2. i 3. da te poslove obavljaju kako MUP, kako inspekcije tako i komunalna policija. Takođe Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu, Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, takođe Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini.
Tu se jednim delom poveravaju poslovi komunalnoj policiji. U svakom slučaju da ne pominjemo sada ove teze, da li je naziv trebao da bude drugačiji, ja sam i u načelnoj raspravi u uvodu govorio o tome da su imali alternativu, ali da je ovo sa aspekta termina jedan mnogo bolji naziv, prihvatljiviji sa aspekta tradicionalnog korišćenja tog naziva nekom ranijem periodu i da bi redarska služba ili ne daj bože, redarstvenici, da bi bilo onako, imalo bi prizvuk nečega što svakako nije u skladu sa našom tradicijom.
Mislim da je komunalni red i sprečavanje bahatosti i nereda pre svega suština donošenja ovog zakona, suština organizovanja službe komunalne milicije. Ponavljam, ovo nije imperativ, ovo nije obaveza bilo koje jedinice lokalne samouprave, to je mogućnost koju jedinice lokalne samouprave pojedinačno ili zajedničkim snagama mogu da iskoriste kako bi uradile nešto što je u interesu onih koji su nosioci suvereniteta tih lokalnih zajednica. To su svakako građanke i građani koji žive na njihovim teritorijama. Hvala vam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, ministre Ružiću.
Pravo na repliku ima Vjerica Radeta. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Mene rasprava o ovom predlogu zakona mnogo podseća

na rasprave kada su razne novotarije uvođene. Slično smo razgovarali sa tadašnjim ministrima i kada je uvođena komunalna policija, pa kada su uvođeni notari, pa kada su uvođeni izvršitelji. I tada su takođe ministri imali neku svoju priču kao i sada gospodin Ružić, uvereni ili bar izgleda da su uvereni u ono što pokušavaju da nam predstave.

Mi smo i tada tvrdili, kao što i sada tvrdimo šta će se desiti kada ovo zaista bude postojalo u realnom životu. Tada su nam ministri govorili da mi eto tako pričamo tek da bismo se nekom dodvorili da bi dobili neke političke poene itd. i kako je sada stanje stvari. Pitajte sada narod u Srbiji šta misle o notarima, šta misle o komunalnoj policiji, šta misle o izvršiteljima, evo mi pitamo šta misle o izvršiteljima, vodimo kampanju i akciju, prikupljamo potpise uz peticiju za ukidanje javnih izvršitelja i verujte, kada budemo dostavili ovde na jesen Skupštini bićete iznenađeni koliko je ljudi potpisalo tu peticiju.

Dakle, mi govorimo ono što jeste realnost i mi govorimo ono što zaista znamo da se dešava u životu, u narodu itd. Sama činjenica ministre da ste rekli da postoji mogućnost da svaka lokalna samouprava može da formira komunalnu miliciju govori da ta komunalna milicija ne treba. Jer, ako nešto treba, onda mora da postoji u svakoj lokalnoj samoupravi, a ne da biramo, onaj hoće, onaj neće. Ili treba ili ne treba. Osnovna škola treba u svakom mestu i ne pita se predsednik opštine i lokalno rukovodstvo da li će imati osnovnu školu.

Dakle, i to što ste rekli je pokazatelje da smo mi u pravu da komunalna milicija ne treba da se uvodi.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala koleginice Radeta.
Reč ima Neđo Jovanović, po amandmanu.
Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem predsedavajući.

Mi u poslaničkoj grupi SPS nemamo ambiciju da dokazujemo predlagaču amandmana da li je u pravu ili nije u pravu, da li je amandman potpun, nepotpun, dovoljan, nedovoljan, celishodan, necelishodan, suvišan ili potreban, ali imamo i te kakvu obavezu prema građanima da ukažemo na nešto što je jako važno, a to je da je Zakon o komunalnoj miliciji u interesu građana Republike Srbije. Onda ću morati da skrenem pažnju na nešto što je provejavalo do sada, a krajnje neutemeljeno.

Tri načela postoje kada je u pitanju angažovanje komunalne milicije. Načelo hitnosti, načelo nužnosti i načelo profesionalnog postupanja. Hitnost podrazumeva da on mora da reaguje u momentu koji podrazumeva momenat sprovođenja protivpravne radnje, protivpravnog delovanja, jer se u tom momentu ta radnja identifikuje, a samim tim i identifikuje onaj koji je tu protivpravnu radnju učinio.

Nužnost, ona postoji onog trenutka kada građanin koji je ugrožen poziva komunalnog milicionera da reaguje. On procenjuje taj stepen rizika i kaže - da, nužno je, moram da reagujem, da zaštitim. Ne meri on bučnost. Nije on nadležan da meri bučnost, ali ukoliko je buka takve prirode da nema potreba čak, apsolutno bez ikakvog razloga za merenje, to bi bilo besmisleno, da ne upotrebim neku grublju reč, da se zaštiti okolina, pa nema ko drugi da reaguje osim komunalnog milicajca ili milicionera, kako god, da ne budem terminološki neprecizan.

Na kraju, ovde postoje jasna razgraničenja, ako hoćemo da idemo u krajnost, pa mere represije mogu da sprovode i agencije za obezbeđenje lica. Mere represije mogu da sprovode i agencije za obezbeđenje imovine ljudi, da ne govorim da je pleonazam, malopre sam rekao lica.

Znači, u principu, mi ovde imamo samo jasno definisana ovlašćenja komunalne milicije u okviru kojih se ovlašćena službena lica kreću i koja imaju ograničenu meru represije i koja je kao takva neophodno potrebna, da bi se ta ovlašćenja mogla izvršiti.

Zato građani mogu biti sigurni da će njihove potrebe, kada je u pitanju komunalna milicija biti servisirane na način kako to građani traže. Zahvaljujem se.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Pravo na repliku ima Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Uverena sam da će svaki građanin koji bude u nekoj neprilici, gde mu je potrebna pomoć nekog organa, pozvati regularnu policiju. Sigurno mu neće pasti napamet ako je u nekoj takvoj situaciji gde mu ta vrsta pomoći treba, neće mu pasti napamet da zove komunalnog policajca, odnosno komunalnog milicionera, jer ne znam šta će sa njim da radi osim da se bije s njim zajedno sa tim nekim koga je eventualno ugrozio. Toliko o toj hitnosti.

Kada je u pitanju merenje buke, kaže kolega neće taj milicioner komunalni meriti buku. Šta će on da radi? On će da dođe i da proceni je li nešto bučno ili nije bučno. Pa, šta ako je nagluv, šta ako nije stavio aparat slušni? Kako on može da dođe i kaže neće meriti buku, a on će procenjivati da li će nekoga uputiti sudiji za prekršaje da plati kaznu zato što je konstatovao da je prekomerna buka. Evo, sve ono što pokušavate da iznesete kao argument za, zapravo je argument za ono što mi tvrdimo, a to je da komunalna milicija ne treba da se uvodi.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Radeta.
Na član 10. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Petar Jojić sa ispravkom i narodni poslanik Tomislav Ljubenović.
Da li neko želi reč?
Na član 10. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Despotović i zajedno narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović i Nemanja Radojević.
Reč ima Zoran Despotović.
Izvolite, gospodine Despotoviću.