Petnaesto vanredno zasedanje , 23.07.2019.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Petnaesto vanredno zasedanje

03 Broj 06-2/190-19

2. dan rada

23.07.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 19:40

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vera Jovanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovana ministarko sa saradnicima, danas raspravljamo o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti.

Još decembra 2017. godine održan je prvi sastanak vladine Komisije za pripremu predloga izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, da bi 4. oktobra 2018. godine bila obrazovana i Komisija za koordinaciju aktivnosti u izgradnji tih stanova. U prvo fazi projekta ovih stanova predviđena je izgradnja 8.022 stana i to u Vranju, Nišu, Kraljevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici i Beogradu.

Projektima je predviđeno da površina ovih stanova bude između 32 i 92 m2. Skupština Srbije usvojila je 25. maja prošle godine leks specijalis kojim omogućava izgradnju stanova za pripadnike policije i službe bezbednosti po subvencionisanim cenama, na većini od njih na 500 evra u proseku po kvadratnom metru. Prvih 186 stanova biće gotovo do kraja godine. Moram da naglasim da je ovo veliki projekat koji je na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića i Vlade pokrenuo se u realizaciju ovog projekta.

Pravo na konkurs za ove stanove imaće samo ona lica koja su prijavljena u tim gradovima. Pored mogućnosti da do stana dođu, zainteresovani će moći da podignu i kredit po povoljnijim uslovima. Na primer, ako je u proseku cena kvadrata 400 evra za stan od 60 m2 oni će mesečno izdvajati 70 evra mesečno.

Opšti cilj željene promene je rešavanje najvećeg broja nerešenih stambenih problema zaposlenih u službi bezbednosti, a značajno će doprineti rastu u BDP u oblasti građevinarstva, upošljavanju domaće građevinske industrije, rastu zaposlenosti, rastu prihoda od PDV po raznim osnovama, porastu prihoda od poreza na imovinu, skraćenju vremena potrebnog za završavanje administrativnih postupaka, umanjenju administrativnih opterećenja.

Mi ne zamišljamo budućnost, mi je gradimo zajedno sa našim građanima. Na kraju, ne mogu a da se ne osvrnem na one kolege kojih danas nema prekoputa. Oni nisu ni zamišljali, ali gradili jesu, svoje dvorove sa bazenima i punili svoje džepove. Ti Đilasi, ti Jeremići, sa tim parama danas vode kampanju protiv Vučića, njegove porodice i svih ministara u Vladi. Ti koji opravdavaju napade na žene, ali zaboravljaju da su žene pripadnice SNS lavice i da će odbraniti ne samo Biljanu Popović Ivković, već i svaku drugu ženu na koju krenu njihovim ne tako bogatim rečnikom.

U danu za glasanje ja pozivam svoje kolege da prihvatimo Predlog zakona.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem koleginice Jovanović.
Reč ima narodni poslanik Dalibor Radičević.
...
Srpska napredna stranka

Dalibor Radičević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovana ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, danas raspravljamo o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti.

Zakon je već u primeni, a ovim izmenama i dopunama se samo otklanjaju uočeni nedostaci. Ovo se pre svega odnosi na lica koja će imati pravo na kupovinu stanova po povoljnijim uslovima, gde se proširuje lista ljudi koji će moći da konkurišu za stanove.

Potrebno je naglasiti i odredbu da će za Beograd moći da konkurišu ona lica koja do trenutka stupanja na snagu zakona imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda. Da Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, zajedno sa Vladom Srbije rade odgovorno, govori nam i činjenica da je ovaj ozbiljan projekat već krenuo sa realizacijom i to na četiri lokacije, Vranje, Niš, Kraljevo i Kragujevac. Na ovim lokacijama krenulo se sa izgradnjom 792 stana, čija je vrednost radova oko tri milijarde dinara.

U narednom periodu biće otpočeta izgradnja stanova u Sremskoj Mitrovici, Novom Sadu, a zatim i u Beogradu. Lokacija, odnosno radovi gde će se krenuti sa izgradnjom stanova nisu birani slučajnu, već na osnovu ankete koja je sprovedena. Na osnovu analiza koje su urađene, došlo se do lokacija koje su interesantne za pripadnike snaga bezbednosti. Ukupan broj stanova koji će biti izgrađen na osnovu ovog zakona, biće 8.022, što znači da će toliko porodica, lica koja se brinu za našu bezbednost, u miru i ratu konačno rešiti svoje stambeno pitanje.

Otkako je SNS preuzela odgovornost za vođenje zemlje, evidentno je da se vodi računa da se ravnomerno razvijaju svi delovi naše zemlje. Podjednako se ulaže i na jugu i na severu zemlje. Grade se putne mreže kao primarni uslov da bi se neki region razvijao. Da bi gradili stanove i da bi gradili putnu mrežu, potrebno je da imamo i stabilne finansije, a sve to nije bio slučaj dok je žuto preduzeće vodilo našu zemlju. Oni su više vodili računa da imaju pune džepove, a ne da odgovorno vode zemlju. Više su voleli da prodaju vojnu tehniku i to kao staro gvožđe, naravno uz dobar procenat za sebe, nego da se brinu o pripadnicima snaga bezbednosti.

Zato, poštovana ministarko, vaše ministarstvo, kao i cela Vlada Republike Srbije, zaslužuje sve pohvale za dosadašnji rad i odgovornu politiku koju vode. Zato je i procenat glasova koje SNS osvaja na izborima takav kakav jeste, jer naš narod zna da prepozna rad i odgovornost. Ali, to je još jedan razlog više da se radi i brže i jače i bolje. Zato moram da vas pozovem da dođete u Aleksinac, da otpočnemo konačno radove na asfaltiranju banjskog druma.

U danu za glasanje, predloženi zakoni će imati i moju podršku. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Radičeviću.
Reč ima narodni poslanik Dragan Savkić.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Savkić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovana ministarko sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, ja ću govoriti o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti.

Politika nacionalne bezbednosti predstavlja deo ukupne državne politike i sprovodi se kroz usklađen program mera i aktivnosti, koje država preduzima radi dostizanja ciljeva političke nacionalne bezbednosti. Njenom realizacijom stvaraju se pretpostavke za politički, ekonomski, socijalni, kulturni i ukupni društveni razvoj Republike Srbije.

Imajući u vidu značaj i odgovornost posla koji pripadnici snaga bezbednosti obavljaju i njihov značaj za bezbednost čitave države, kao i lica koja su u ranijim ratnim dejstvima dala značajan doprinos bezbednosti i odbrani suvereniteta, nezavisnosti i teritorijalne celovitosti države, a polazeći od toga da je najveći broj nerešenih stambenih potreba upravo među pripadnicima snaga bezbednosti koji decenijama nisu uspeli da trajno reše svoje stambeno pitanje, potrebno je da se isto sistematski reši. U cilju rešavanja stambenih potreba, neophodno je donošenje izmena i dopuna važećeg zakona.

Potrebno je izmeniti i dopuniti važeći zakon na način da se pravo na kupovinu stana pod povoljnim uslovima proširi i na borce, porodice palih boraca, ratne vojne invalide i mirnodopske vojne invalide i da se precizira na kom području pripadnici snaga bezbednosti, kao i navedena lica, mogu ostvariti pravo na kupovinu stana pod povoljnim uslovima.

Predsednik Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije prepoznali su značaj rešavanja stambenih potreba pripadnika snaga bezbednosti, te se pristupilo izradi zakona, a sada i dopuni zakona, koji ima za cilj uspešnu i efikasnu realizaciju samog projekta. Stabilne državne finansije, ozbiljni zakoni u oblasti planiranja i izgradnje, definitivno će omogućiti da se projekat realizuje i da izgradnja stanova za početak bude za pripadnike snaga bezbednosti, a kasnije, naravno, i za druge profesije, kao što su mladi naučnici, mladi bračni parovi i dr.

U prvoj fazi biće izgrađeno 8.022 stana i to u gradovima: Vranju, Kraljevu, Nišu, Kragujevcu, Beogradu, Sremskoj Mitrovici i Novom Sadu, što će omogućiti pokretanje građevinske operative tako da će biti aktivirane i druge privredne delatnosti koje su u neposrednoj vezi sa sektorom građevinarstva, te će biti pokrenuta proizvodnja građevinskog materijala i ostalih pratećih materijala koji su potrebni za izgradnju ovih stanova. Jedinice lokalne samouprave na čijim teritorijama se grade stanovi ostvariće prihod od poreza na imovinu kada se stanovi izgrade i njihovi vlasnici upišu u katastar nepokretnosti.

Građevinska operativa utiče na privredni rast i razvoj Republike Srbije i na bruto domaći proizvod. Time se podstiče rad malih i srednjih preduzeća i stimuliše zapošljavanje u privrednom sektoru, što je i cilj Vlade Republike Srbije. Takođe, ostvareni suficit u budžetu Republike Srbije.

Izgradnja stanova za pripadnike snaga bezbednosti početa je u Kraljevu, Nišu, Vranju i Kragujevcu, a uskoro u Sremskoj Mitrovici i Novom Sadu. Ukupno u prvoj fazi 1.530 stanova. Očekuje se i početak izgradnje stanova u Beogradu, tako da je ispunjeno obećanje koje je dao predsednik Aleksandar Vučić da krećemo u veliki projekat izgradnje stanova za službe bezbednosti.

Na ovaj način se zahvaljujemo svim pripadnicima službe bezbednosti u Republici Srbiji, u okviru MUP-a, Vojske Srbije, BIA, borcima, porodicama palih boraca, ratnim vojnim invalidima i drugim. Ovo je najbolji način da im se odužimo za svu žrtvu, ne samo njihovu, već i njihovih porodica. Cena kvadrata koja je predviđena, od 400 evra, 430 do 500 evra u Beogradu, bez PDV-a, a imajući u vidu da će za mnoge pripadnike službe bezbednosti to biti prvi stan, moguće je da se izvrši i povraćaj PDV-a.

Moram istaći da ovde nije reč o bilo kakvim socijalnim stanovima, jer su to stanovi građeni po najvišim standardima struke i profesije, a država i lokalna samouprava su tu da obezbede svu prateću infrastrukturu, a to je pokazalo da je izgradnja ovih stanova prilika da se pokaže kako država stvara sistem, da se brinemo o ljudima od momenta kad postanu pripadnici sistema odbrane, preko školovanja, zaposlenja, lečenja, ali i kako žive oni i njihove porodice. Završetkom ovog projekta nastaviće se izgradnja druge faze i u drugim gradovima Srbije.

Za ovaj projekat moramo se zahvaliti predsedniku Aleksandru Vučiću što je pokrenuo ovu inicijativu, što je insistirao da bude sprovedena i što pokazuje da se vraćaju ona vremena kada je država brinula o ljudima koji brinu o njoj. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Savkiću.
Reč ima narodni poslanik Boban Birmančević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Boban Birmančević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Poštovani predsedavajući, poštovana potpredsednice Vlade, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, svoje današnje izlaganje počeću nečim što nije vezano direktno za današnji dnevni red, ali je svakako za osudu, a to je najnoviji i poslednji napad na Biljanu Popović, odnosno napad na jednu ženu. To je samo kontinuitet politike ljudi koji nemaju mozga, koji nemaju pameti i sva bezidejnost i sva nemoć upravo se ogleda u tome.

Neko ko je u svom pokušaju da ugrozi predsednika države Aleksandra Vučića i u svom pokušaju da se domogne vlasti po bilo koju cenu spreman da vređa i napada žene, i to bez ikakvog osnova, bez ikakvog razloga, je za svaku osudu i kao takav nikada neće imati podršku ni u ovoj poslaničkoj većini, ni u narodu, ni u državi Srbiji, niti bilo gde gde ljudi hoće da žive u normalnoj državi. Ta njihova nemoć najbolje se ogleda u napadima na žene, a napad na bilo koju ženu je u stvari napad na majku, na sestru, na baku, na ono što jesmo mi, a mi smo tu i postojimo upravo zahvaljujući ženama. Znači, najoštrija osuda, sva nemoć prikazana je u tome. Ono što je dobro, oni koji napadaju žene jednostavno nemaju budućnost ni u ovoj Srbiji, a bogami ni u politici kojom se bave.

Vraćam se na današnju izuzetno značajnu tačku dnevnog reda, važan i veliki projekat, 8.022 stana, poštovani građani Srbije, zakonom je predviđeno, zakonom je definisano da će se izgraditi 8.022 stana za pripadnike nacionalne bezbednosti. Ono što je još bitnije, osim pripadnika službenika nacionalne bezbednosti, odnosno MUP-a, Vojske i ostalih službi, jako značajno, ponoviću, verovatno ste čuli, ali građani da čuju još jednom, u pitanju su borci, ratni vojni invalidi, članovi porodica palih boraca. Znači, pričamo o kategoriji ljudi koji su jednostavno do dolaska SNS na vlast, do dolaska Aleksandra Vučića na mesto predsednika Republike jednostavno bili zaboravljeni. Članovi porodica palih boraca imaće mogućnost da kupe stan po najpovoljnijim mogućim uslovima, po uslovima koji nikada do sada nisu postojali na tržištu i neće ni postojati, ovo je svakako leks specijalis i kao takav zakon daje odrešene ruke državi da pomogne onima kojima je pomoć potrebna.

Ono što neki kažu, nije ovo nova ideja, gospodo, nije nova ideja ni izgradnja kliničkih centara, nije nova ideja ni izgradnja auto-puteva, nije nova ideja ni izgradnja mostova, nije nova ideja ni ulaganje u škole, nije nova ideja ni ulaganje u železničku infrastrukturu, ali poenta nije u novoj ideji, nego je poenta u primeni zakona i u rezultatima. Može bilo ko, nažalost neosnovano, ali može da priča. To što priča nije dovoljno da umanji kvalitet i rezultate koje je postiglo i ovo ministarstvo i naravno država Srbija sa predsednikom Aleksandrom Vučićem na čelu.

Vrlo dobro znam kada Ministarstvo saobraćaja, zajedno sa potpredsednicom Vlade dolazi i obilazi neki prostor, odnosno rešava probleme, da te probleme rešava u punom kapacitetu i u punom sastavu. Kao što je prošle nedelje potpredsednica Vlade, zajedno sa svojim timom, odnosno celim Ministarstvom bila na Koridoru i rešavala ključne probleme, na pravom mestu i u pravo vreme.

U istom takvom sastavu potpredsednica Vlade i Ministarstvo se pojavljuje i u Šapcu, Aleksincu, Somboru i u Subotici, ja vrlo dobro znam, podsećam i Šapčane, 2014. godine kada je bila kritična situacija, upravo Ministarstvo i potpredsednica Vlade su se pojavili u Šapcu tu noć. Posle sat vremena stigla je i vojska, ali bukvalno pričamo o načinu razmišljanja, a to je način razmišljanja – idemo u punom kapacitetu i radimo sve ono što je potrebno da se uradi. Najbolji mogući rezultat na najbolji mogući način i u najkraćem mogućem roku.

Ono što posebno karakteriše ovo Ministarstvo, jer upravo sve što radimo kada pričamo o ulaganju u zdravstvom, u prosvetu, u kulturu, kada pričamo o ulaganju u sport, sve se opet u velikom delu svodi na investicije i na izgradnju. Upravo, kada je pre nekoliko godina ministarka obećala da ćemo ubrzati izdavanje dozvola, pa je to ljudima izgledalo kao nemoguća misija, a mi smo za samo dve godine sa 185. mesta, mislim da smo došli na Top 10 ili tako nešto.

Tako da, sve ono što je izgledalo kao nemoguća misija, to čak nisu smeli da obećaju ni kao predizborno obećanje, e, upravo ova Vlada uspeva da uradi i uspeva da pretvori u stvarnost.

Autoput Ruma – Šabac nije nikakva posebna ideja, ali autoput Ruma – Šabac obećavali su svi, od druga Tita i Saveza komunista, pa do današnjeg dana. Kada je ovo Ministarstvo i kada je predsednik Republike, Aleksandar Vučić, rekao – da, ljudi, uradićemo autoput Ruma – Šabac, radićemo novi most preko reke Save, uradićemo brzu saobraćajnicu od Šapca do Loznice, više niko iz opozicije ne kaže – možda neće biti urađeno. Da, biće sigurno urađeno, a garancija za to je upravo i predsednik, Aleksandar Vučić, Vlada Republike Srbije i upravo ovo Ministarstvo i ceo tim.

Znači, kada nešto od zakona bude predloženo od strane Vlade, prođe kroz Skupštinu i bude usvojeno od strane skupštinske većine, taj zakon je ključan. Zašto je ključan? Zato što donosi rezultate.

Mi usvajamo zakone da bi mogli da uradimo ono što je potrebno za državu. Kada neko priča o motivima, pa koji su motivi Ministarstva, koji su motivi Vlade da predloži ovakav zakon? Motivi su upravo da uradi sve najbolje u interesu građana, u interesu onih koji su zaslužili i zadužili, a pričamo o ovom zakonu. To je zakon koji je svakako zakon budućnosti ali je zakon koji se okreće i gleda i na prošlost i na sadašnjost i kao takav mora biti podržan od bilo koga ko bude u sali kada bude Dan za glasanje.

Baš me zanima koji narodni poslanik neće imati i neće hteti da podrži ovakav zakon. Ko neće podržati ovakav zakon taj nije sigurno za državu Srbiju i nije za interes građana, ni Srbije, niti države, niti pojedinca, niti bilo koga u toj državi. Hvala vam.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Birmančeviću.
Pre nego što dam reč sledećem govorniku, preostalo vreme poslaničke grupe SNS po ovoj tački je 11 minuta i 40 sekundi.
Reč ima narodni poslanik Zoran Bojanić.
Izvolite, kolega Bojaniću.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Bojanić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Gospođo ministarko, koleginice i kolege, poznat sam po tome da sam kratak, brz i ekspeditivan. Imam osećaj, za razliku od onih koji imaju fobiju kad vas vide, ali mislim da tu fobiju imaju zato što cene vas i vaš rad, a ne smeju da vam kažu, jer iza vas stoje rezultate.

Imam zadovoljstvo kad vidim i vas i vaše saradnike, jer znam da ćemo nešto raditi, da ćemo nešto stvarati. To govorim kao, pre svega, poslanik iz Kraljeva, iz grada koji je bio mrtav i klinički, kako god hoćete. Zadovoljstvo mi je da vas vidim na otvaranju aerodroma „Lađevci“, da vas vidim na Voćarevim livadama, gde se upravo grade ovi stanovi, zadovoljstvo mi je da vas vidim u Dositejevoj ulici, gde se radi vodovodna regeneracija, a znate kad je bio zemljotres u Kraljevu, znaju svi dobro, 2010.godine, zadovoljstvo mi je da odem u Gradsku upravu i da vidim da je pre tri dana stavljen projekat Moravskog koridora, odnosno prostorni plan na javni uvid, zadovoljstvo mi je da odem tamo gde smo stajali nekad i gledali gde će početi radovi na bazenu, kasno, ali će početi, zadovoljstvo mi je da se gradi i atletski stadion koji svi napadu, on se gradi i radi i biće vrhunski i jedini atletski, namenski atletski stadion u Srbiji.

Završiću. Kasnimo, bilo je i nepredviđenih radova, bilo je svega i svačega.

Zadovoljstvo mi je da se gradi i fudbalski stadion u Kraljevu. Nažalost, nemamo prvoligaša, ali imaćemo ga kad imamo uslove. Zar to ne govori o rezultatima ovog Ministarstva, zar to ne govori o onome šta je bila vizija Aleksandra Vučića 2012. godine? Zar ne govori o radu ove naše poslaničke većine, o radu Vlade? Znači, gledamo u budućnost, imamo viziju.

Kolega Bane Jovanović je mnogo više rekao o Predlogu zakona za rešavanje stambenog pitanja snaga bezbednosti, kao Kraljevčanin. Sve je rekao i o lokaciji, čak je odao i neke vojne tajne, koliko sam gledao, sve jedinice. Ja ću samo reći da je to fenomenalna lokacija, da je to lokacija za budućnost, da će tu biti jedan veliki „autlet“ i „ritejl park“, da su u blizini i škole, da su u blizini i naši manastiri. Žiča je tu na nekih dva do tri kilometra. Znači, izuzetno mesto koje je na pet minuta od centra grada.

Šta reći, pošto ima mnogo govornika, a malo vremena, o drugom Predlogu zakona? Reći ću samo da je to fenomenalna stvar i drago mi je da je postignut sporazum sa Svetskom banku o 40 miliona dolara, čini mi se dolara, za rešavanje problema na svim našim graničnim prelazima. Ako Bog da da svuda imamo takvo rešenje kakvo će biti prema Makedoniji. Hvala vam.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Bojaniću.
Reč ima narodni poslanik Branimir Rančić.
Izvolite, kolega Rančiću.