Petnaesto vanredno zasedanje , 23.07.2019.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Petnaesto vanredno zasedanje

03 Broj 06-2/190-19

2. dan rada

23.07.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 19:40

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Vukadinović.
Nije tu.
Reč ima narodni poslanik Srbislav Filipović.
Izvolite kolega Filipoviću.
...
Srpska napredna stranka

Srbislav Filipović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući, uvažena ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, kao što ste vi gospođo Mihajlović lepo rekli o politici jedne Vlade i ministarstva, najbolje govore rezultati ostvareni u toku mandata ove Vlade i vas kao ministra.

Toliko toga je urađeno iz vašeg resora, vrlo konkretnih stvari, svega onoga što se u decenijama iza nas baziralo samo na idejama i golim pričama, samo na predizbornim obećanjima, pa se kad prođu izbori to rasprsne kao mehur od sapunice, i zaboravi se. Obećavalo se, evo ja bar pamtim nekih dvadesetak godina unazad, sam samo slušao priču o Koridoru 10, pa biće, pa završavamo ga sledeće godine, pa sledeće godine, pa stiže velika investicija, pa nikako ni da se završi Koridor 10, nikako ni da stignu te čarobne, magične investicije koje su nam obećavane.

Godine 2012, dolazi na vlast SNS i počinje se sa realizacijom svega onoga što je neko nazivao idejama. Počinje izgradnja puteva, počinje intenzivno da se razmišlja o tome kako da zbrinemo stambeno one ljude koji to nisu iz objektivnih razloga bili u mogućnosti sebi i svojim porodicama da omoguće, u ovom slučaju pripadnici naših bezbednosnih snaga, oni koji su lepo rečeno žrtvovali mnogi i svoje zdravlje, svoje živote, dali sve ono najvrednije što čovek može da da za ovu zemlju, a neki su samo govorili i dičili se time kroz razne patriotske pesme, kroz guslanja, kroz priče o patriotizmu i mislili da su najveće moguće patriote time što otpevaju neku patriotsku pesmu.

U ovom slučaju mi smo otpevali tu pesmu ali na onaj način tako što tim ljudima omogućavamo da reše svoje stambeno pitanje. Da reše ono što im je možda najteže bilo u životu da urade, jer nisu bili u mogućnosti da finansijski, kako je rečeno minimalna cena kvadrata u Beogradu 1.000 evra ili 1.200, 1.300, da omoguće sebi po tim cenama da skuće svoju porodicu.

Na taj način, kao država pokazujemo zahvalnost tim ljudima, bar tako, ali pokazujemo i odgovornost da oni ljudi koji se reše na to da brane svoju zemlju, da se žrtvuju za nju, da znaju da ta žrtva nije uzaludna, da znaju da se ne žrtvuju za neku zemlju, za neki narod koji će ih zaboraviti sutra, koji će samo da priča o tome i o njihovim podvizima, pobedama, da veliča kroz priče i tekstove, kroz pesme, šta su sve oni uradili za zemlju, a da zemlja njima ni na kakav način pozitivno ne uzvrati. I ovo je dobro. To je dobro rešenje i to je rekao bih dobra stvar za našu zemlju, ne samo sada i ne samo za one ljudi koji će rešiti danas svoje stambeno pitanje, već i oni koji će sutra to učiniti.

Ja vas pozivam kao narodni poslanik da razmotrimo i tu mogućnost da sutra pomognemo i mladim bračnim parovima. Mi govorimo mnogo o natalitetu, govorimo o beloj kugi, o tome da kao narod nestajemo, da nas je sve manje, da mladim bračnim parovima koji možda već imaju dvoje ili troje dece podstaknemo, a nemaju mogućnost da reše stambeno pitanje, da na ovaj način i njima nađemo mogućnost da pomognemo, kako bi rešili taj svoj egzistencijalni problem, i da i oni reše stambeno pitanje. Naravno i onim mladim bračnim parovima koji nemaju dece iz razloga što možda nemaju stan.

Kada su u pitanju integrisani granični prelazi, to je takođe dobra stvar, još jedna stvar koja je nekada bila samo ideja sada se realizuje na predlog predsednika SNS, predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića i naravno uz podršku koju imamo, finansijski, za taj projekat, nekih 40 miliona evra, a ukupno u ovom regionu oko 90 miliona. Trebali bismo takve integrisane prelaze, naravno trebali bi i uveren sam da ćemo ih imati u budućnosti sa svim zemljama sa kojima se graničimo, zato što time smanjujemo i troškove, smanjujemo i vreme čekanja na granicama i olakšavamo protok ljudi, protok kapitala, protok roba. To je dobro za Srbiju, to je dobro za ceo region.

Na taj način pokazujemo ponovo odgovornost, odgovornost u vođenju politike i tu se vraćam na početak svoj izlaganja, gde sam rekao da jednu politiku karakterišu rezultati, a ne ideje. Sa idejama i predlozima izlazite na izbore, sa rezultatima izlazite pred građane, pred kraj svog mandata i kažete, uradili smo za prethodne četiri godine preko 300 kilometara autoputeva, to je dobro, neki ljudi tu rade, tu radi stotine kompanije iz Srbije, tu rade na hiljade radnika iz ove zemlje, tu hiljade porodica prima zarade od toga, živi od toga, omogućavaju se dalja napredovanja naše zemlje, tu se povećava protok vozila kroz našu zemlju sa nekih tridesetak i nešto hiljada na preko 50 miliona vozila koja su u toku 2018. godine prolazila kroz našu zemlju. Time rešavamo sada te infrastrukturne probleme i dolazimo do toga da su sad proceduralni ili granični problemi oni koje ćemo rešavati u budućnosti.

Dakle, više nismo samo na idejama, sada smo na konkretnim rezultatima koje samo oni koji nisu dobronamerni mogu da kažu da to nisu rezultati, mogu da kritikuju to što vi ili što drugi ministri u Vladi Republike Srbije, predsednik Aleksandar Vučić, obilazite, aktivno i gradilišta i radove. Nego, šta treba da obilazite? Pa, ne treba da sedite u kafićima, kao što sedi opozicija, jedan deo opozicije ili samo da se slikate po medijima ili po novinama, već da budete sa tim radnicima, da čujete koji su njihovi problemi i to aktivno činite i to je dobro, da direktno na terenu pokažete ljudima da ste zainteresovani i za uslove rada kakve imaju ti radnici i za to kakvim tempom se realizuju projekti koji su započeti.

Sve pohvale za vaš rad, rad ministarstva koje vodite i uveren sam da ćemo u budućnosti moći da se pohvalimo sa još boljim i još većim rezultatima. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Ružica Nikolić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem, gospodine Arsiću.

Dame i gospodo narodni poslanici, kada je usvajan Zakon o posebnim uslovima za realizaciju Projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, mi smo vam više puta naglasili da nemamo ništa protiv te ideje i da je pripadnicima snaga bezbednosti neophodno rešiti stambeno pitanje, ali smo vam ukazivali i na mnoge probleme na koje ćete nailaziti tokom primene ovog zakona, kao i na određene nedostatke.

Izmene koje su predložene a tiču se proširenja kruga ljudi kojima se daje pravo na kupovinu stana pod povoljnim uslovima, a koji nisu bili obuhvaćeni, odnosno borci, članovi domaćinstava palih boraca i vojni invalidi, su dobre i to je ono na šta smo vam mi, srpski radikali, ukazivali kada je zakon usvajan. Dobro je da ste to i sa zakašnjenjem na kraju prihvatili.

Naime, mi smo isticali da borci, deca palih boraca u poslednjih otadžbinskim ratovima, zatim vojni invalidi i svi oni koji su se borili za državu i branili srpske nacionalne interese, treba da imaju mogućnost da reše stambeno pitanje na način koji je predviđen ovim zakonom.

Takođe, problem je i, mi smo to kroz amandmane koje smo podneli na to ukazali i pokušavamo da rešimo, što se ovaj zakon odnosi samo na jednu grupu ljudi, znači, samo na pripadnike snaga bezbednosti, kojima treba rešiti stambeno pitanje, odnosno da treba da se obuhvate i druge kategorije stanovništva kao što su samohrani roditelji, zdravstveni radnici, mladi lekari, naučnici, mladi bračni parovi itd. Njima takođe treba omogućiti kupovinu stanova pod povoljnim uslovima i država mora da bude jednaka prema svakom građaninu.

Kažete da oblast izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti se prati kroz efekte iskazane u okviru jačanja sistema nacionalne bezbednosti, ali ne zaboravite da mladi naučnici, lekari, profesori, da oni doprinose napretku društva i da oni, takođe po tržišnim uslovima, treba da dođu do stana, odnosno treba da im se omogući da na isti način kao i pripadnici snaga bezbednosti reše svoje egzistencijalno pitanje.

Kada je u pitanju prodajna cena za stanove, ona je poslednjih godina varirala, pa imamo obećanje iz 2014. godine da će se graditi stanovi za mlade bračne parove po ceni od 380 evra po kvadratnom metru i evo, sada, ovim zakonom, posle pet godina, kaže se da će cena biti najviše do 500 evra po kvadratnom metru, u zavisnosti od grada u kom se stanovi zidaju.

Ova cena jeste prihvatljiva pod uslovom da se ponovo ne menja. Cena metra kvadratnog jeste značajna i ona svakako mora da bude srazmerna visini kupovne moći stanovništva. Međutim, problem na koji će pripadnici snaga bezbednosti naići, kao i sve ove kategorije ljudi koje sam prethodno nabrojala, ukoliko prihvatite naše amandmane odnosiće se i na njih, znači, zainteresovani pripadnici snaga bezbednosti, a to je nekih 19 hiljada ljudi koji su se izjasnili da žele pod ovim uslovima da reše svoje stambeno pitanje, oni će moći da apliciraju kod poslovnih banaka. Prvo i osnovno pitanje jeste - da li će oni biti u stanju da apliciraju u odnosu na svoja primanja i da li će moći da podnesu zahteve da kupe stan pod ovim uslovima?

Takođe, veliki problem jeste što ne postoji ni jedna državna banka koja će im omogućiti podizanje kredita po povoljnim uslovima, što znači da svi zainteresovani mogu da konkurišu za kupovinu stana i da ispune sve uslove konkursa, ali veliko je pitanje da li će biti i same realizacije, upravo zbog niskih primanja i nepostojanja državne banke koja će omogućiti podizanje kredita po povoljnim uslovima, niskim kamatnim stopama, bez učešća, itd.

U okviru analize efekata propisa postavlja se pitanje u Prilogu broj 5, to je ključna pitanja za analizu finansijskih efekata i pitanje pod brojem dva kaže - da li je finansijske resurse za sprovođenje izabrane opcije potrebno obezbediti u budžetu ili iz drugih izvora finansiranja i kojih, gde imamo odgovor da će se realizacija ovog projekta finansirati iz kreditiranja banaka, dok pitanje pod brojem 3, kako će sprovođenje izabrane opcije uticati na međunarodne finansijske obaveze, pa zatim 4, 5. i 6, da ih ne čitam više, nema nikakvih odgovora.

Ono što bi vas pitali jeste - koja je banka u pitanju i zašto mi ne znamo, a trebalo bi da znamo tačno koja je banka, pošto će krediti biti sa manjim kamatnim stopama, kolike su te kamatne stope i da li je postojala ikakva mogućnost da te kamatne stope budu još niže i da uslovi kreditiranja budu još bolji? Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Violeta Lutovac Đurđević. Izvolite.

Violeta Lutovac

Hvala, predsedavajući.

Uvažena ministarko sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, danas raspravljamo o veoma važnom predlogu zakona, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju Projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti.

Obzirom da polazimo od podataka da je najveći broj nerešenih stambenih pitanja upravo među pripadnicima snaga bezbednosti, odavde se zapravo zaključuje da postoji izuzetna nužnost za donošenjem izmena i dopuna ovakvog predloga zakona, iz više razloga, a pre svega zbog ubrzanja realizacije samog projekta koji će ujedno dovesti i do rešenja stambenog pitanja odnosno stambene potrebe, a ja bih rekla i rešenja životnog pitanja, ne samo za lica koja su pripadnici snaga bezbednosti, već i za njihove porodice.

Realizacijom ovog projekta mi direktno utičemo na politiku nacionalne bezbednosti, a znamo da je politika nacionalne bezbednosti deo ukupne državne politike. Razvojem politike nacionalne bezbednosti direktno utičemo kako na politički, tako i na ekonomski, kulturni, socijalni i sveobuhvatni društveni razvoj same naše Republike Srbije.

Radi svrsishodnije realizacije samog projekta potrebno je odraditi izmene i dopune važećeg zakona kako bismo precizirali koja su područja na kojima se može ostvariti kupovina stana pod povoljnijim uslovima, kako za lica pripadnike službe bezbednosti, a tako i za proširene kategorije lica, za borce, porodice palih boraca, za ratne vojne invalide, mirnodopske vojne invalide.

Cilj izmena je apsolutno jasan. To je svrsishodnija, efikasnija i uspešnija realizacija projekta koja je od velikog značaja za nacionalnu bezbednost naše zemlje, a ujedno se izmenama i dopunama nije odstupilo od osnovnog ustavnog načela o zaštiti imovine, koja je propisana članom 58. Ustava Republike Srbije.

Realizacija projekta će dovesti i do povećanja bruto domaćeg proizvoda u samom građevinarstvu, jer će 80% građevinskog materijala biti domaće prirode, upošljavanja domaće građevinske industrije, a i porasta broja zaposlenih, što je jako pozitivno i pohvalno, na osnovu povećanja broja ljudi koji će biti angažovani na samim poslovima prilikom realizacije ovog projekta.

Izmenom i dopunama ovog važećeg zakona mi jasno određujemo i način i uslove i kriterijume, kao i sam postupak realizacije projekta izgradnje stanova za pripadnike Ministarstva odbrane, pripadnike službe BIA, policije, Vojske Srbije, borce, porodice palih boraca. Članom 3. takođe definišemo i prioritet, da prioritet za kupovinu stana pod povoljnijim uslovima imaju ova nabrojana lica koja nemaju rešeno stambeno pitanje, takođe da ukoliko lice koje ima rešeno stambeno pitanje, a nije odgovarajuće, odnosno nezadovoljan je tim stanom, može da izvrši kupovinu novog stana jedino ukoliko lice koje nema rešeno stambeno pitanje za isti nije zainteresovano.

Realizacijom ovog projekta za izgradnju stanova pripadnicima snaga bezbednosti mi direktno utičemo na porast broja ljudi koji će rešiti svoje stambeno pitanje, svoje životno pitanje, takođe utičemo na povećanje intenziteta stanogradnje, odnosno na sam porast privredne delatnosti koje su već u vezi sa sektorom građevinarstva, odnosno razvojem same građevinarske industrije, a takođe imamo i pozitivan efekat na lokalnu samoupravu, jer ćemo rešiti pitanje lica koja žive na teritoriji lokalne samouprave na kojoj se vrši izgradnja stanova, sa jedne strane, a takođe će i lokalne samouprave imati prihod od naplate poreza na imovinu nakon izgradnje stana.

Da sve ovo nije marketinški trik, kako su ga neki nazivali, i da se mi hvatamo u koštac i sa najtežim problemima pokazali smo već prvom fazom izgradnje stanova u Nišu, Vranju, Kraljevu, Kragujevcu, ukupno 792 stana. U planu je izgradnja stanova i u Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici i Beogradu. Ova 792 stana, vrednost ove investicije je tri milijardi dinara, a u prvoj fazi je u planu izgradnja 8.022 stana u ukupno sedam pobrojanih gradova.

U drugoj fazi će biti i u drugim gradovima omogućena realizacija ovog projekta, među kojima je i Kruševac. Izrazila bih nadu da će ovaj projekat zaživeti i dalje, kako je naš predsednik Republike, gospodin Aleksandar Vučić, najavio pre nekoliko meseci i da će ovakav projekat biti realizovan i za zdravstvene radnike, za mlade bračne parove, za naučnike, što je još jedan dokaz da vodimo politiku u pravom smeru i da mislimo na budućnost građana Republike Srbije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Da podsetimo, radi javnosti, da danas govorimo o izmena i dopunama Zakona kojim se obezbeđuju posebni uslovi za rešavanje stambenih pitanja snaga bezbednosti. Taj zakon smo doneli prošle godine, odnosno vi ste doneli prošle godine, beše u maju, čini mi se. Sva pitanja koja smo postavili tada, mogli bismo postavili i sada. Tada nismo imali odgovore na ta pitanja, nemamo ni sada. Evo, Ružica Nikolić je postavila neka od ključnih pitanja. Naravno, nemamo odgovore na ta pitanja.

Jedino što zaista jeste dobro u ovom Predlogu zakona jeste to da će pod posebnim uslovima stambena pitanja moći da rešavaju borci, porodice palih boraca, ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi. Ali, to je nešto o čemu smo mi govorili i prošle godine i insistirali da to odmah uđe u osnovni zakon, čije izmene i dopune sada raspravljamo.

Mi smo vam sada predložili da se ovaj krug lica proširi, da se pod istim povoljnim uslovima stanovi obezbede, omogući obezbeđivanje stanova mladim bračnim parovima sa više dece, samohranim roditeljima, mladim lekarima, medicinskim sestrama, prosvetnim radnicima, naučnicima, istraživačima, porodicama sa decom sa posebnim potrebama. Verovatno da ima još kategorija, ali nama se čini da su ovo prioritetne i da, ako želimo zaista da se nešto dobro uradi u državi Srbiji, da sve ove kategorije moraju imati mogućnost da pod povoljnim uslovima reše svoja stambena pitanja.

Mi stalno čujemo da se kuka kako odlaze lekari, odlaze medicinske sestre, odlaze naučnici, istraživači, napuštaju Srbiju obrazovani ljudi, između ostalog zato što ne mogu rešiti stambeno pitanje. Mnogi kažu – ne mogu formirati porodicu. Iz tog razloga ne mogu da dobiju posao, ako eventualno dobiju, rade za male plate. Jednostavno, nema uslova za jedan normalan život.

Ne pričaju ovo samo ovi Zoranini „drugosrbijanci“, nego je to činjenica i o tome se govori na svakom koraku. Mi zaista želimo da pomognemo državi da prihvatajući naše amandmane da pomognemo svim tim ljudima i da konačno se stane sa iseljavanjem svega onoga što vredi i iz Srbije je.

Zbog čega smo još predložili ove amandmane? Da vam pomognemo da ne morate ponovo za neki mesec, ako je verovati onome što je izgovarao Aleksandar Vučić, da morate ponovo da menjate zakon. Sada ću ja da podsetim, pre svega javnost. Zorana Mihajlović je malo pre rekla da će ovi stanovi da se grade po ceni od 400, 430, 450 i 500 evra, zavisi od lokacije, zavisi od mesta gde se grade, ali nisam sve to beležila, nije ni važno. Važno je ovo drugo. Aleksandar Vučić izjavljuje, 15. oktobra 2018. godine – za vojsku i policiju stanovi će se graditi po otkupnoj ceni od 300 do 350 evra po metru kvadratnom. Dakle, 15. oktobra prošle godine, kad smo već doneli ovaj zakon.

Zbog ovoga sad što ću reći smo podneli amandmane, 4. juna 2018. godine, Vučić najavljuje 50.000 jeftinih stanova za mlade bračne parove. Istog tog 4. juna na istom mestu Ana Brnabić kaže da ona očekuje da će do kraja 2020. godine biti izgrađeno 5.203 stanova za mlade bračne parove, ovi koje je obećao Vučić. Vučić kaže 5. decembra 2017. godine – za mlade naučnike i parove po 450 evra kvadratni metar za stanove koji će im biti obezbeđeni. Prve rezultate očekuje za tri godine. Znači, to je rekao 5. decembra 2017. godine.

Vidite kako mi vama hoćemo da pomognemo da ne demantujete Vučića, nego da unesete kad ovo budete realizovali, da imate u zakonu. Vučić kaže 4. juna 2018. godine – biće jeftini stanovi za medicinske sestre, lekare, mlade bračne parove. Valjda ćete usvojiti naš amandman da se ne zamerite njemu.

Istog dana Ana Brnabić kaže – očekujem, znači 4. jun 2018. godine, očekujem da će stanovi u Nišu i Vranju biti završeni do kraja 2019. godine i misli na stanove za mlade lekare, medicinske sestre, mlade bračne parove. E, sad možda mi nešto ne znamo, bilo bi dobro da nam kažete, da li su započeti u kojoj su fazi? Brzo će kraj 2019. godine, pa da vidimo koliko je toga urađeno.

Juče se pojavila vest, vezano za ove stanove koji su obuhvaćeni ovim zakonom koji sada menjamo, koji se odnose na pripadnike službi bezbednosti, da za neke od tih zgrada nedostaju neke dozvole. Da li je to tačno, vas pitam i volela bih da to znam? S obzirom na ove izmene zakona kako planirate to uopšte nije nemoguće. Onda biser nad biserima, pre neki dan, Aleksandar Vučić dođe da obiđe u Zemunu, Zemunske kapije. To je jedno zaista lepo, nije novo naselje, nego u okviru baš novog naselja, tako se zove taj deo Zemuna, grade se lepe zgrade, na lepoj lokaciji. Kažu ljudi koji su ulazili unutra, vrlo kvalitetno se gradi i cena kvadratnog metra tih stanova u tim zgradama je kažu 1300 evra. Nisam proveravala, ali otprilike je ovako i ništa to nije sporno.

Šta je ovde interesantno? Gledajući i hvaleći te stanove u Zemunskim kapijama, Vučić kaže, pozivam pripadnike službi, dakle, sve ga citiram, ništa ne izmišljam, sve možete da proverite ako ga tada niste pratili. Kaže, pozivam pripadnike službi bezbednosti da dođu u Zemunske kapije i da vide kakvi su ti stanovi takvi će biti i njihovi, samo se još ne zna gde i kada. Da li je to moguće ljudi, kao mala deca, dođite i vidite onu igračku pa ako budete dobri kupićemo vam.

Zašto ovo naglašavamo? Zato što, i rekao je neko ovde, mislim da je rekao čak neko od poslanika iz vlasti, da se ovi stanovi grade na periferijama, a to je činjenica… na periferijama mesta gde se gradi, što je apsolutno nedopustivo. Ne pravimo mi, odnosno vi, valjda geta za pripadnike službe bezbednosti, i sad još, boraca, invalida, porodica palih boraca itd. Zašto te „Zemunske kapije“… prave se tamo tri, četiri zgrade, zašto nije jedna odvojena npr. za ovu kategoriju? Ako se prodaje po 1300 evra, država valjda ima obavezu da razliku nadoknadi i da se omogući bar po tih 500 evra, ako nećete ovih, kako je Vučić rekao 300 do 350 evra, po kvadratnom metru. Ne, nego vi tražite neke lokacije koje su same po sebi najjeftinije i na tim lokacijama pravite te stanove.

Znate, na tim lokacijama su jeftinije parcele, pa i sama gradnja nije realno veća od ove koju vi nudite, i da kupuju ljudi tamo placeve, na tim lokacijama gde im vi gradite stanove isto bi im cena došla. Dakle, ništa vi tu baš posebno ne činite.

Opet kažem, ponavljamo, podržavamo mi to što pokušavate nešto, nadamo se da će bar nešto od toga i biti realizovano, ali, samo se vi smeškajte, gospođo Mihajlović, ja sam vam sad pročitala sve šta vam je predsednik vaše stanke rekao, pa vi vidite šta ćete od ovoga i kako ćete uspeti danas da završite stanove do 2019. godine, a još nisu ni započeti.

Sada, dve, tri stvari, odnosno tri stvari konkretno vezano za same odredbe ovog Predloga zakona. U član 2. to je postojeći član 3. menjali ste tačku 12. i ona sad glasi ovako – zemljište za redovnu upotrebu objekta jeste građevinsko zemljište ispod objekta i zemljište širine jedan metar oko objekta, odnosno zemljište ispod objekta sa najviše pet metara oko objekta, u slučaju da nema tehničkih uslova za formiranje parcele sa jednim metrom oko objekta. E, ovako mali Perica zamišlja urbanizam. Ovo je zaista neverovatno. Može metar, ako ne može metar, može pet, može li dva, može li tri… vi uopšte niste planirali da najpre formirate u skladu sa urbanističkim uslovima da formirate parcelu, pa da onda gradite, a to ću vam objasniti u narednom članu koji želim da komentarišem, nego šta vi napravite. Zna se šta je površina potrebna za redovno održavanje zgrade, taj termin se koristi za redovno održavanje zgrade, taj termin se koristi, jeste, Boga mi.

Dalje, kažete – organ nadležan za izdavanje rešenja o građevinskoj dozvoli, pre formiranja katastarske parcele za redovnu upotrebu objekta može izdati građevinsku dozvolu na građevinsku parcelu koju predstavlja zemljište za redovnu upotrebu objekta u smislu člana 3, što sam malopre komentarisala, sa obavezom formiranja katastarske parcele do izdavanja rešenja o upotrebnoj dozvoli.

Svašta sam videla, ali ovo nisam. Vi, znači, izdajete građevinsku dozvolu, a nemate građevinsku parcelu. Pa, na šta izdajete građevinsku dozvolu? Na, deo parcele, levo, desno, na sredini, na ćošku, na..? Ovo se nije radilo ni pre 100 godina, a ovamo se hvalite nekom digitalizacijom, nekim čudima, pa valjda mora najpre da se formira građevinska parcela, pa da se onda na toj građevinskoj parceli gradi.

Još jedan član koji želim da prokomentarišem organ nadležan za izdavanje građevinske…a, ne to je taj koji sam već komentarisala. Izvinjavam se. Koji se odnosi na formiranje građevinske parcele, odnosno, posle dobijanja građevinske dozvole, što po nama apsolutno ne može biti prihvatljivo.

Dakle, vi morate da uredite urbanistički svaku parcelu, mora parcela da bude formirana pre nego što se izdaje građevinska dozvola. Zaista ne znam kako je moguće izdati građevinsku dozvolu na parcelu koja će biti formirana. Šta ako se prilikom formiranja parcele ustanovi da granica parcele ide kroz hodnik tamo nekog stana u zgradi koji ste vi napravili, šta ćete onda da radite? Hoćete li da rušite zgradu ili praviti novu parcelu?

Dakle, ove izmene vam nisu dobre, dobro je jedino što hoćete da i borcima, palim borcima, njihovim porodicama i ratnim, vojnim invalidima i mirnodopskim invalidima gradite stanove pod ovim uslovima, ali je potrebno da konačno uradite i ono što vam predsednik obećava.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Nekoliko stvari ima problematičnih, ali ja bih želeo zbog građana Srbije da istaknem onako kako je zaista bilo kada je reč o predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, kada je reč o obilasku zemunskog naselja, Zemunske kapije.

Dakle, u pitanju je naslov iz dnevnog lista jednog, Vučić je pogledao ogledni stan za bezbednjake i poručio – ovako bi mogli i medicinari i mladi bračni parovi. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić, obišli su danas ogledni stan iz državnog projekta stanogradnje za pripadnike snaga bezbednosti u naselju Zemunske kapije. Vučić je pozvao pripadnike snaga bezbednosti koji su zainteresovani da kupe stan uz pomoć Vlade Srbije, da pogledaju ogledni stan u tom naselju i da se uvere šta će moći da kupe. Takođe, poručio je Vladi Srbije da ispita mogućnosti da se na sličan način i pod sličnim uslovima obezbedi da stanove mogu da kupuju medicinske sestre, lekari, mladi bračni parovi i tako dalje.

Dakle, istina je samo u onom delu da je Vučić bio u zemunskom naselju, Zemunske kapije, sve ostalo prestavlja dezavuisanje javnosti.

Kada je reč o zdravstvenim radnicima, obrazovanim radnicima, odnosno zaposlenima u obrazovanju, u prosveti, mladim bračnim parovima, porodicama sa više dece, naučnim istražiteljima, itd. to su sve kategorije kojima je zaista potrebna pomoć, ali to su kategorije o kojima SNS brine i misli. Konkretnim delima smo do sada u više navrata pokazali da brinemo i da smo jedini u stanju da nešto i uradimo od silnih obećanja koji su prethodnici iznosili. Ko je povećao plate svim tim ljudima? Pa, SNS, odnosno Vlada koju predvodi SNS i Aleksandar Vučić, i povećanja plata, dakle, i naučni istražitelji koji ste pominjali, ja ću podsetiti da je 12.000 ili 12.500, čak ljudi koji pripadaju kategoriji naučnim istražiteljima, danas pomognuto od strane projekata koju sprovodi Vlada Srbije.

(Predsedavajući: Privodite kraju.)

Samo još jednu rečenicu i završavam.

Kada je reč o zgradama koje će biti građene, navodno, samo po periferijama, dakle, nije tačno. Evo, konkretno za Niš i to mogu da kažu naši poslanici koji su iz Niša. Dakle, u Nišu se stanovi grade na tri kilometara od centra. Dakle, to pripada širem centru. To nije periferija i nije istina, prosto, da se grade stanovi samo po nekim perifernim delovima grada. Zahvaljujem.