Petnaesto vanredno zasedanje , 23.07.2019.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Petnaesto vanredno zasedanje

03 Broj 06-2/190-19

2. dan rada

23.07.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 19:40

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Bilo je života na planeti Zemlji pre Vučića, ljudi.

U ovoj sali, ja mislim da, bar 80% ljudi živi u stanovima koje su dobijali besplatno njihovi roditelji, koji su u međuvremenu nekim zakonom bilo dozvoljeno otkupljivani, tako da pustite te priče.

Naravno, ne govorimo mi, ne upoređujemo vremena, nego samo skrećemo pažnju da je bilo sveta na planeti i pre vas, ali nismo dobili odgovor na pitanje - da li će ovi stanovi povoljni da se prodaju po ceni od 400 do 500 evra, u zavisnosti od lokacije, kako je rekla Zorana Mihajlović, danas ili po ceni od 300 do 350 evra kako je rekao Aleksandar Vučić 15. oktobra 2018. godine?

Dakle, apsolutna je istina da je ovo rekao.

Dalje, nismo dobili odgovor na pitanje kada će biti započeti stanovi, 50 hiljada jeftinih stanova za mlade bračne parove. Vučić rekao 4. juna 2018. godine. Tog istog 4. juna 2018. godine Ana Brnabić je rekla da očekuje da će biti završeni do kraja 2019. godine.

Dakle, ako već odgovarate na ono što smo mi ovde pominjali, hajde onda odgovorite na ona pitanja koja bi zaista bila interesantna javnosti, pre svega. Da li imate odgovor na pitanje 5. decembra 2017. godine, takođe Aleksandar Vučić kaže za mlade naučnike i parove stanovi po 450 evra po metru kvadratnom, prvi rezultati za tri godine. Ulazimo u treću godinu, jesmo li blizu tim rezultatima?

Dakle, na ta pitanja, ako već hoćete da se branite, dajte odgovor.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Radeta.
Sada reč ima profesor doktor Zorana Mihajlović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

Dobro, evo, radi javnosti da ponovimo još jednom, da ne bi bilo zabune, zakon koji smo usvojili u ovom visokom Domu, parlamentu Republike Srbije, pre izvesnog vremena, vrlo jasno kaže da su cene prodajne do 500 evra. Dakle, mogu biti ispod tog iznosa.
Trenutno se grade u sledećim gradovima - Vranje gde je cena prodajna 400 evra plus PDV, Niš 450, Kraljevo 400, Kragujevac 430, Novi Sad 500, Sremska Mitrovica 430, Beograd 500. To su cene, prodajne cene koje su usvojene i na komisiji Vlade, za koji su doneti zaključci, raspisani javni pozivi, izabrani izvođači. Stanovi se grade.
Dakle, gde se izvode već radovi su Vranje, Niš, Kraljevo, Kragujevac, gde su izabrani izvođači, gde radovi treba da počnu, dakle to su Novi Sad i Sremska Mitrovica. Beograd, očekujemo raspisivanje javnog poziva u oktobru i izbor izvođača. U gradovima Zaječar, Zrenjanin, Kruševac, Leskovac, Smederevo, Sombor i Čačak očekujemo da radovi počnu, nadamo se, sledeće godine.
Tako da, to je, recimo, odgovor na vaše prvo pitanje vezano za cene.
Takođe, na pitanje o mladim bračnim parovima, ne samo o mladim bračnim parovima, nego sami ste pomenuli, i tu se svi slažemo, i lekari, medicinske sestre i profesori i naučnici i istraživači, to je ono o čemu Vlada Republike Srbije razmišlja.
Zašto još uvek nismo doneli odluku? Hoćemo da vidimo da ceo ovaj projekat, jer ovo je za nas jedinstven projekat. Dakle, ponavljam još jedanput, jedno su bile ideje nekada, a sada mi taj projekat realizujemo. Veliki je projekat na teritoriji Republike Srbije, izdvojili smo, garantovaćemo novac, hoćemo da vidimo da se zaokruži bar jedna celina ili jedna faza, ili deo te faze, da vidimo kako to izgleda, da vidimo postoje li neke stvari koje treba da popravimo, a onda ćemo donositi odluku i za druge korisnike, sve ove koje ste vi, između ostalog, ponovili, a o tome je upravo pričao predsednik pre nekoliko godina. Tako da, mislim da je tu stvar jasna. Pitanje je samo kada ćemo doneti tu odluku da se radi i za druge korisnike.
Sledeće pitanje je bilo vezano za dozvole. Rekli ste u onom prvom vašem izlaganju da navodno nema građevinskih dozvola. Sve građevinske dozvole za projekte koji su počeli su izdate. Ne postoji nigde da se nešto radi bez građevinske dozvole. Dakle, sve od dozvola postoji, odnosi se od Vranja, pa do Sremske Mitrovice. I, uopšte sve što radimo, zaista se trudimo da radimo u skladu sa svim zakonima, koje je upravo ovaj parlament Republike Srbije usvojio.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Mihajlović.
Pravo na repliku ima dr Vladimir Orlić, pa onda Vjerica Radeta.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Kažu - ako hoćemo da se branimo, a ne da nećemo da se branimo, nego hoćemo da sa ponosom pokazujemo šta smo uradili.

Postavljeno je pitanje - kada će se početi sa izgradnjom stanova, jel tako? To smo pitanje čuli malopre - kada će se početi? I, evo, ja sada gledam fotografije, koje idu uz prateći tekst, a tekst kaže da je u Vranju izgradnja počela još februara i u međuvremenu da su završeni grubi građevinski radovi na sve četiri zgrade koje su započete. I, meni deluje po ovoj fotografiji da je to zaista tačno. Ja ovde vidim zgrade, kompletna struktura je tu. I kada neko kaže - sada je reč o onoj vrsti radova koje više ne zavisi od vremenskih prilika, dakle, izvesno je da će ovi stanovi, sada ću da vam pročitam, samo da to pronađem o kom broju stanova je reč – 186, dakle, da se realizuju u razumnom roku, u onome što odgovara projektovanom, ja verujem da je to u potpunosti na mestu.

Dakle, nije reč o nečemu što je u planu, o čemu mi raspravljamo sada nešto teoretski, nego o nečemu što fizički postoji. Evo, na slikama se vidi, to je Vranje. Jeste li pogledali kako to izgleda, recimo, u Kraljevu ili Kragujevcu? Ovo nisu livade prekrivene travom, ovo je gradilište i na jednom i na drugom mestu.

Takođe, još jednom napominjem, u ovom pratećem materijalu sve lepo piše, i u kom gradu i kada počinje i koji su projektovani rokovi i koje su lokacije, i te su lokacije sve samo ne, kako je ovde rečeno, neka bestragija u periferiji na kojoj niko neće želeti da živi. Ne, još jednom, reč je o odličnim stanovima, kvalitetnim stanovima, i svakome bi trebalo da bude drago što se u njegovoj zemlji ovako nešto radi i svakome bi trebalo da bude drago što se na ovaj način vodi računa o ljudima koji sam zakon tako kaže, evo vam naslova, ako je nekome promakao, za pripadnike snaga bezbednosti. Dakle, na to se odnosi ovaj zakon.

A, na šta se odnose druge mere o kojima smo mi raspravljali ovde? Evo, da se podsetimo. Imali smo pre samo neku sednicu raspravu o naučnoistraživačkoj delatnosti, i to je kolega Marković pomenuo danas sa dobrim razlogom, vest od 27.3.2019. godine - uručeni ključevi stanova mladim naučnicima u Kragujevcu, uručeni ključevi.

Dakle, mi ne pričamo o stvarima koje su samo na nivou ideje. Mi pričamo o realizaciji…

(Predsedavajući: Hvala.)

Završavam, gospodine predsedavajući.

…u skladu sa onim što Srbija može da iznese, a danas Srbija, zahvaljujući Aleksandru Vučiću i SNS, koliko god to nekome smetalo da čuje, može mnogo više nego u bilo koje vreme pre Aleksandra Vučića, pogotovo u vreme onih koji su devastirali ovu zemlju, ostavili nama da je spašavamo sa ivice bankrota, da punimo kasu koju su popljačkali doslovno i nikada im na pamet nije palo da vode računa ni o naučnicima, ni o pripadnicima snaga bezbednosti, ni starima, ni mladima, ni o kome na ovome svetu.

Dakle, sve to što uspevamo da napravimo danas direktno je u službi interesa ovog naroda i svakome bi trebalo, ako je narodni poslanik i ozbiljno shvata taj posao, da mu bude drago što u ovakvim poslovima i u ovakvim rezultatima za svoju zemlju učestvuje. Ako hoćemo da raspravljamo, možemo i to, ali to nije suština boravka na ovom mestu.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Pravo na repliku, Vjerica Radeta, tri minuta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Sada bi ja trebalo da kažem – danas je utorak, iako me niko nije pitao koji je dan.

Niko nije pitao šta je sa stanovima u Vranju, u Nišu, ovi za koje znamo svi da su počeli da se grade. Ministar je rekla da će biti do kraja godine već uručeni neki ključevi itd. O tome nismo pričali. Pitali smo – šta je sa stanovima za mlade bračne parove? Kada će se početi graditi stanovi koje je Vučić obećao 4. juna 2018. godine? Kada će se početi graditi stanovi za mlade naučnike i mlade parove, koje je Vučić obećao 5.12.2017. godine?

Vi, gospođo Mihajlović, niste odgovorili ni na jedno pitanje koje smo mi prepodne postavili. Prvo, vi ste rekli da će cena biti između 400 i 500 evra, a mi smo pitali šta je sa cenom od 300 do 350 evra po kvadratu koje je Vučić obećao 15. oktobra 2018. godine, znači pre manje od godinu dana?

Sad ste nabrajali opet, pa ste rekli Vranje 400 itd. Vi ste kad smo usvajali ovaj zakon rekli Vranje 320 evra. Pamtimo mi nešto, a ostalo je i zapisano. Pustite vi to.

Što se tiče dozvola, rekli ste – sve se gradi sa dozvolama. Moje pitanje je bilo konkretno. Juče se pojavila vest, ako ste odgovorili da to nije tačno, u redu je. Vest se pojavila juče da za neke zgrade u Nišu, koje se grade u okviru ovog projekta, fale neke dozvole. Ako ne fale, u redu. Ja sam samo tražila odgovor.

Pošto ste rekli da kreće gradnja i u Beogradu, pitanje je – na kojoj precizno lokaciji u Beogradu će biti građeni ti stanovi koje očekuju ovi ljudi koji su obuhvaćeni ovim zakonom?
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Pravo na repliku ima dr Orlić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Eto, ja pročitam nešto i 10 sekundi kasnije čujem – i nema stanova, kad će stanovi za mlade naučnike.

Naslov glasi – uručeni ključevi stanova mladim naučnicima u Kragujevcu. Ako ne veruje meni gospođa Radeta, evo, ima odmah pored sebe ljude koji žive u tom gradu. Neka kažu da li se to desilo ili se nije desilo. Ja evo, sudeći po fotografijama, na kojima vidim, evo, ovde uz predsednicu Vlade, jedan mladi bračni par, vidim gospodina, gospođu, i ona drži dete. Dakle, mladi bračni par je u pitanju, reč je, takođe, o naučnim radnicima. Nekako mi je čudno da sad neko hoće da proglasi mlade bračne parove za ne znam šta, neku vrstu profesije, pa onda ne sme da ima veze sa radom u okviru snaga bezbednosti ove države, niti ima ikakve veze sa radom u naučnoj delatnosti. Ne razumem to.

Ovo razumem. Kada vidim fotografiju, meni je ovo jasno i ovo se, kao što rekoh, dogodilo u martu mesecu ove godine. A vi proverite u svojim redovima da li se to desilo u ovoj zemlji. Ja mislim da je Kragujevac u Srbiji.

Kaže ovako – uručeni ključevi 84 stana, naravno, finansirala je Vlada Srbije, od toga izvestan broj ključeva je dodelila predsednica Vlade, pa piše koliko trosobnih, koliko jednoiposobnih, koliko jednosobnih stanova itd.

O ovim stvarima smo mi pričali i pre, da li ima tri nedelje, kad smo rekli – usvajamo zakon kojim omogućavamo da ovu vrstu projekata radimo još uspešnije i još intenzivnije, jer imamo za to zakonski okvir, da pomažemo i ovim ljudima, kao što to radimo već sada izgradnjom u Nišu za pripadnike snaga bezbednosti, u Vranju za pripadnike snaga bezbednosti, u Kraljevu, u Kragujevcu, čuli ste u kom roku će početi i u Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici.

Što se grada Beograda tiče, jesmo i danas pominjali, ne znam da li smo danas, ali jesmo u ovoj sali sigurno jedno pet ili šest puta, da je predviđena lokacija kod tzv. lakat krivine i piše koji broj stanova i piše u kojoj fazi.

Kada pričamo o tome šta je započeto ili nije započeto, još jednom, 1500 stanova je u onoj fazi koja je započeta, koja se radi i koja dospeva. Još 6500 je u nastavku te faze. I to su stvari o kojima mi pričamo kao o potpunoj realnosti vezano za zakon o kom raspravljamo danas, vezano za druge zakone. Mi imamo još takvih projekata koji su, kao što vidite, doveli do toga da neki ljudi dobiju ključ u ruke, da mogu to da koriste, naravno, sa svojim porodicama, bračni parovi, mladi ili ne tako mladi, mislim da je to manje važno od činjenice da danas Srbija ovo ima, danas Srbija ovo može, danas je ovo u Srbiji realnost zahvaljujući opet, koliko god se to nekome sviđalo ili ne sviđalo da čuje, Aleksandru Vučiću, SNS, sigurno ne onima koji se prave da ništa nisu čuli ili da zaboravljaju nakon deset sekundi.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima Vjerica Radeta, pravo na repliku.