Šesnaesto vanredno zasedanje , 13.09.2019.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesnaesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/200-19

4. dan rada

13.09.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 16:30

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Tri ključna problema koja su okupirala i aktivnosti i razmišljanja Vlade Republike Srbije, predsednika države i svakog građanina pojedinačno u Srbiji su svakako pokušaj rešavanja problema KiM, popravljanje životnog standarda, samim tim i razvoja ekonomskih odnosa u Srbiji i pristupanja EU.

Kad kažem tri ključna problema, naravno, ovaj treći za pripadnike SRS, a bogami i za veći broj građana ne predstavlja nikakav problem. Ova dva jesu suštinski problemi i njima treba posvetiti vrlo ozbiljnu pažnju da bi se oni rešili ili rešavali.

Pitanje pristupanja naše države EU za nas je, moram da vam kažem, besmisleno. Bezbroj puta, samo što vi to nećete da priznate, ste se i vi, gospodine ministre, uverili da je to tako i sada mi nismo naivni da ne znamo da nauka, tehnologija, autorska prava, topografija nije nešto što može da se zatvori u granice jedne države. Ono je šire, ono nadilazi granice jedne države i svakako jesmo za to da se to rešava na način od kojeg će građani Srbije imati najviše koristi.

Vi se niste opredelili za to, nego pokušavate da igrate neku dvostruku utakmicu, a znate, ako se čovek ne skoncentriše samo na jedan problem, onda oni oko njega mogu da mu prođu, da ih je mogao rešiti, ali nije bilo koncentracije ili nije bilo želje da se to uradi i reši.

U ovom članu 16. ste rekli kada će se pojedine odredbe ovog zakona primenjivati, odnosno rekli ste da će to biti kada Srbija postane članica EU. Zašto dozvoljavate, zašto ste prihvatili jednu pogubnu politiku koju je dosovski režim pre vas, od 2000. godine pa nadalje, vodio? Videli ste da to nije dalo ni jedan rezultat. Videli ste da su oni obmanjivali taj režim. Mislim da i sada to radi.

Nešto sredstava što se dobije iz IPA fondova ili na drugi način, što podržavaju evropske organizacije, skoro sam siguran da će to nas skupo koštati. Skupo će nas koštati, jer znamo kako je pokojni kolega Zoran Krasić govorio – besplatan je samo sir na mišolovci, sve ostalo ima cenu. Građani Srbije nisu spremni da plate cenu kojom ste vi krenuli, a to je put ka EU, ne zato što je ne voli, nego zato što smo se bezbroj puta do sada uverili da mi od njih nemamo nikakvog dobra, niti ga možemo očekivati. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem utorak, 17. septembar 2019. godine, sa početkom u 09.45 časova, kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Šesnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.