Šesnaesto vanredno zasedanje , 13.09.2019.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesnaesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/200-19

4. dan rada

13.09.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 16:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Šesnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 85 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je u sali prisutan 91 narodni poslanik i da imamo uslove za dalji rad.
Nastavljamo rad.
Prelazimo na pretres u pojedinostima o 3. tački dnevnog reda – PREDLOGU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PATENTIMA.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman sa ispravkom, podneo je poslanik Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč?
Na član 1. amandman sa ispravkom podneo je poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč?
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 1. ovoga zakona i iz samog zakona se odmah može da zaključi da je ovo još jedan od zakona koji se donosi po preporuci EU. Doduše, kada je u pitanju EU i kada je u pitanju ova oblast, ne možemo sporiti da su u ovoj oblasti oni iznad nas i da neka njihova rešenja treba da primenjujemo ali ih ne primenjujemo na pravi način.

Nije sporno da se ova intelektualna svojina zaštiti. To je sasvim normalno, jer imali smo situacije da je bilo mnogo zloupotreba u tom pogledu, ali ovaj zakon govori i o patentima, recimo unutar jedne firme, jednog preduzeća, jednog poslodavca. Kaže se tamo da se neki ugovori potpisuju o tome ako je neko od ljudi koji je učestvovao u neposrednom procesu proizvodnje unapredio neke stvari, znači on treba da potpiše ugovor prema kojem će zaštiti tu svoju inovaciju, taj svoj pronalazak.

Međutim, potpisivanje jednog takvog ugovora ne garantuje da će zaista doći do zaštite odnosno do obezbeđenja intelektualne svojine i zato smatram da je trebalo usvojiti ovaj moj amandman, koji sam tražio da se na drugi, precizniji i bolji način definišu neke stvari. Međutim, Vlada nije usvojila ovaj amandman ali smatram da je ipak to trebala da učini. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima Jelena Žarić Kovačević. Izvolite.
Molim vas, sledeći put govorite u mikrofon, nisam vas ništa čula.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala vam, uvažena gospođo Gojković.

Dakle, član 7. Zakona o patentima propisuje koji su pronalasci pantetibilni, kao i šta se smatra pronalaskom.

Dakle, patent je pravo koje se priznaje za pronalazak iz bilo koje oblasti tehnike, koji je nov, ima inventivni nivo i industrijski je primenjiv. Takođe, istim zakonom, propisano je koji predmeti ne mogu biti zaštićeni patentom kao i aktivnosti koje nisu pantetibilne. Prema tome, izvodimo zaključak da patent ne može da bude priznat za predviđene predmete odnosno aktivnosti koji su izuzeti od takve vrste zaštite.

Takođe, ako uzmemo u obzir Konvenciju o evropskom patentu, u članu 52. i 53. upravo se regulišu ova pitanja, dakle šta su patentibitlni pronalasci i koji su to izuzeci od patentibilnosti. Analizom ovih odredbi možemo da vidimo zašto je zapravo Vlada dala mišljenje da se ovaj amandman odbije, sa čime se ja slažem. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podneo Marijan Rističević.
Da li želite reč?
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, član 2. govori o tome kad prestane da postoji onaj koji je patent tražio, recimo to ova Đilasova, Šolakova televizija, N1 i Nova S, šta su oni patentirali kad prestanu da postoje, dugovi će ostati dobavljačima u Srbiji, a profit je davno iznet napolje. To su one lažne prekogranične televizije koje poput tog šor kompanija služe sa ispumpavanje pretplate i novca koji dobiju preko „Cas Medija“ od reklama u Srbiji. To je u regionu oko 500 miliona evra, od toga je preko 60% u Srbiji.

Onda se nemojte čuditi odakle Đilasu 619 miliona evra. Postoje čvrsti dokazi da je Šolakova „Junajted medija“ milione i milione evra prebacivala „Dajrekt mediji“ koja se vezuje za Dragana Đilasa, koji je nedavno povodom hapšenja nekih ljudi iz „Dajrekt medija“ pokazao da i te kako stoji iza te forme i dalje.

Kakav je to patent kada recimo prenos NovaS televizija reemituje u Srbiji a da ga prethodno nije realizovala ni za tržište Luksemburga, ni za gledaoce u Sloveniji, odakle kako tvrde emituju program. Kako je to reemitovanje bez emitovanja baš bih voleo da mi državni organi utvrde i da mi objasne, s obzirom da tako funkcioniše ovaj Šolak, Đilas, SBB, „Dajrekt“, „United medija“, „Adria njuz“, Jugoslav Ćosić, Vojvoda od Luksemburga, biznis? Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima, Aleksandar Marković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajuća.

U sklopu šire rasprave o Predlogu zakona o patentima, nadovezao bih se na ono o čemu je govorio prethodni govornik, uvaženi kolega Rističević koji je predložio ovaj amandman i naveo tom prilikom neke primere u tom smislu, mogao bih da dopunim da je televizija N1 na taj način zapravo patentirala način za izigravanje zakona. Patentirala je način za izvrgavanje zakona ruglu. Patentirala je način za izbegavanje plaćanja poreza Republici Srbiji i zahvaljujući našem kolegi Vladimiru Đukanoviću koji je gostovao pre neki dan na toj famoznoj televiziji N1 imali smo prilike svi da vidimo kako to u praksi izgleda. Pa, se onaj nesrećni voditelj i zbunio tom prilikom, pa nije mogao da objasni da li oni emituju, da li reemituju, kako sve to funkcioniše, što me podsetilo na onaj film i na onu čuvenu repliku – da ja sam muzičar, da, ja nisam muzičar, pa onda opet kaže – da ja sam muzičar.

Iz svih ovih razloga želim da podržim amandman prethodnog govornika i da ga podržim u apelu da se nadležni organi pozabave više tom, da kažem, sramnom izvrgavanja ruglu zakona Republike Srbije, tom televizijom N1 koja se pretvorila zapravo u aparat za političku propagandu ove grupacije oko Saveza za Srbiju i prednjači u svim onim napadima na Vladu Srbije, na SNS i Aleksandra Vučića. Zahvaljujem se.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima Milanka Jevtović Vukojičić.
...
Srpska napredna stranka

Milanka Jevtović Vukojičić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem se.

Poštovana predsednice, uvaženi ministri, amandman naravno ne treba prihvatiti ali ono što želim da kažem, to je da ovaj zakon sem usaglašavanja sa evropskim zakonodavstvom upravo ovaj član zakona se usaglašava sa Zakonom o opštem upravnom postupku i to sa članom 100. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku koji reguliše prekid postupka u tačno određenim situacijama, između ostalog i onda kada dođe do smrti.

Ono što želim da kažem to je da zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima i te kako doprinosi pravnoj sigurnosti onih investitora koji dolaze u Srbiju, investiraju sa modernim mašinama, sa savremenim, sa mašinama koje imaju savremena tehnološka dostignuća.

Želim da naglasim da za razliku od žutog tajkunskog preduzeća, koje je potpuno uništilo industriju u Srbiji, ostavilo 400 hiljada radnika bez ranih mesta. Za razliku od njih Vlada Aleksandra Vučića, i sam Aleksandar Vučić, kao predsednik, rade na reindustrijalizaciji Republike Srbije.

Kao primer toga, moram da navedem opštinu iz koje ja dolazim, a to je opština Priboj, gde je zahvaljujući, pre svega Aleksandru Vučiću, izgrađena industrijska zona u kojoj posluju devet kompanija. Tu su investitori, sa najsavremenijim mašinama, iz Turske, iz Švedske, iz Holandije, ali i domaći investitor sa najsavremenijom tehnologijom.

U januaru mesecu ove godine, došao je domaći investitor, firma „Inmold“ iz Požege, koja treba da zaposli 100 radnika. Inače, to je kompanija sa najsavremenijim, tzv. CNC mašinama i bavi se proizvodnjom robota, kao i alata za brizganje plastike i obojenih metala.

Tako radi odgovorna Vlada, tako radi naš predsednik Aleksandar Vučić, ulaže sve napore za sigurnost investitora, ali i za pravnu sigurnost svih onih koji će se u ti firmama baviti pronalascima i patentima. Zahvaljujem.