Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 08.10.2019.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Žarko Bogatinović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Žarko Bogatinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, grad Leskovac uživa veliko poverenje Vlade Republike Srbije. Dokaz za to su mnogobrojna ulaganja ministarstava, bez kojih bi mnoge značajne investicije ostale nerealizovane. Leskovac su u prethodnih godina više puta posetili predsednik Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić, kao i skoro svi ministri Vlade Republike Srbije. U vrhu smo izdvajanju Vlade, usmerenim ka Leskovcu.

Tome svedoči i 450 miliona dinara, koji su krajem godine uplaćeni u budžet Leskovca, kao i 504 miliona dinara za drugu fazu radova na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda u Leskovcu. Reč je o drugoj fazi tzv. liniji mulja. I, uplata od 600 miliona dinara za izgradnju gradskog kolektora koji će napajati sirovina centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov iznad člana 20. i član 20. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 22. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 23. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 24. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč?
Koleginice Radeta, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ovim amandmanom smo skrenuli pažnju na jedan ozbiljan problem u državi koji ste vi na vlasti već sedam godina, obećali da ćete rešiti. Radi se o plati koju ste predvideli za ovog predsednika te komisije, protiv koje smo mi, zato što, čuli ste stav SRS i pre neki dan i danas, ove poslove koji jesu i ozbiljni, potrebni i složeni, treba da rade oni ljudi koji su radili do sada u okviru ministarstva.

Nema potrebe da vi sami ministre dovodite u sumnju rad ministarstava i rad Vlade. Vi kažete da bi to bilo sigurno još bolje i da ne bi bilo podložno nikakvim uticajima, to treba da se prenese u nadležnost Narodne skupštine. To boga mi, govori o Vladi Republike Srbije.

Naravno, vi ćete da formirate tu komisiju. Već u ministarstvu postoje ljudi koji su to radili, postoji oprema, arhiva, podaci, sve to piše u ovom zakonu i da će onda ta komisija sve to da preuzme, ali predsedniku komisije ste odredili preveliku platu.

Mi vam skrećemo pažnju i amandmanom smo rekli da plata predsednika komisije ne može biti veća od plate ministra, ali smo vam kroz obrazloženje u samoj jednoj jedinoj rečenici skrenuli pažnju na taj problem.

Amandmanom se ukazuje, napisali smo, na potrebu uređivanja zarada u javnom sektoru. To su ti platni razredi.

O platnim razredima ste pričali vi koji ste sada vlast dok ste bili opozicije, pa kada ste, zapravo oni koji su bili članovi SRS zajedno smo se borili i tvrdili da moraju da se uvedu platni razredi da bi te zarade bile zaista onako kako, da ne bilo privilegija, da ne bi bilo nekih nelogičnosti i onda kada ste postali opoziciona stranka, tvrdili ste da je to takođe potrebno.

Gospodine Arsiću šta se mrštite? Vi ste bili radikal, a i naprednjak i stalno ste bili za to da treba uvesti platne razrede. Ali, kad ste došli na vlast onda ste na platne razrede zaboravili. Svi ministri koji su vam prošli za ovih sedam godina, te Kori Udovički, te Ana Brnabić, te sada Branko Ružić, prvo što obećate jesu platni razredi, a platnih razreda očigledno nema ni na vidiku.

Zašto smo mi sigurni da je to tako? Pa, zato što vi niste prihvatili ovaj amandman, kažete zbog čega - iz razloga što su navedena zakonska rešenja vezivanje plate za sudije u odgovarajućoj sudskoj instanci u skladu sa postojećim pravnim tekovinama Republike Srbije. Evo, smatram sebe dobrim pravnikom, ovo mi nije baš najjasnije – te isto ne odstupa od pomenutih na primeru slučaju plata predsednika i članova Komisije za zaštitu konkurencije, zaštitu prava i postupcima javnih nabavki, za borbu protiv korupcije itd. Ne možete vi iz jednog ne prava da uvodite novo pravo, nakaradno ste postavili sve ove plate ovih šefova, ovde što ste nabrojali tih regulatornih tela.

Osnovni problem je da u državi Srbiji ima, ja ne znam sad, ali govorim pre svega o javnom sektoru, niko sad ne zna u ovom momentu koliko u Srbiji ima više stotina plata koje su veće od plate predsednika Republike. Da li je to normalno? Nije. Da li je normalno, ministre Mali, da vaši pomoćnici ili državni sekretari imaju veće plate od vas? Nije normalno. Mora se uspostaviti red. Da li je normalno da isti posao u agenciji, recimo, nekoj i u nekom ministarstvu rade ljudi sa istom stručnom spremom, govorim, recimo, o srednjoj stručnoj spremi, da se u tim agencijama zovu nekakvim savetnicima, saradnicima, ne znam ni ja kako, u ministarstvu se zovu nameštenicima, u ministarstvu rade za minimalac, a tamo dobijaju možda 50.000 dinara.

Dakle, potpuno je neuređen sistem plata u javnom sektoru. To naravno utiče na ukupnu količinu novca i na način obavljanja poslova. Mnogi ljudi u javnom sektoru, to se morate složiti, ne rade dobro svoj posao.

Ali, takođe, ima onih koji taj posao znaju i koji ga rade dobro. Ovi koji ne rade dobro, to su oni koji se primaju u toku izbornih kampanja na određeno vreme, pa ako dobro budu proveli kampanju, ako donesu dovoljno slika, glasačkog listića onda će ostati za stalno, bez želje i namere da išta nauče. To pitajte vaše saradnike, videćete koliko muka ima sa takvima. E, između ostalog i zbog toga, dakle, ponavljamo, platni razredi su nešto što vam je obaveza, jer ste obećali narodu ili će i to ostati jedno u nizu neispunjenih obećanja, evo sedam godina vam je to neispunjeno obećanje, a predstavlja veliki problem, a koliki je problem govori upravo činjenica koliko ste se u izbornim kampanjama zaklinjali da ćete taj problem rešiti.

Dakle, iz toga razloga smo mi podneli ovaj amandman, uvereni da ga nećete prihvatiti. Znamo da postoje ovi sa velikim platama koje ste vi ovde naveli kao obrazloženje. Dakle, mi smo želeli samo da iniciramo, pre svega da javnosti skrenemo pažnju na nešto što je nenormalno, nakaradno, ne znam koji izraz da upotrebimo. Dokle god ne budete uveli platne razrede, nećete imati ni dobre službenike, neće se dobro obavljati poslovi ni u državnoj upravi, ni u lokalnoj samoupravi, niti bilo gde u javnom sektoru.

Dakle, ponavljam još jedanput, da li neko normalan misli da je normalno da može neki službenik na bilo kom mestu u javnoj upravi imati veću platu od predsednika države. Sada je potpuno nevažno ko je predsednik države, govorimo o nečemu što je princip. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar, gospodin Siniša Mali.
Izvolite.

Siniša Mali

Hvala.
Dakle, da odgovorim na dva komentara koja ste imali priliku da čujete. Naime, platni razredi su veoma važni, tu se potpuno slažemo. Za vašu informaciju, mi smo jutros, pre mog dolaska ovde, imao sam sastanak sa predstavnicima MMF. Taj sistem platnih razreda i razrada cele metodologije ide dosta dobro. Ja sam vam to rekao i prošli put, do kraja godine mi ćemo taj posao završiti i mi ćemo tokom naredne godine i taj sistem da primenimo.
Setite se vašeg i mog razgovora i oko izveštaja o završnim računima za prethodnih, ne znam, 10, 15, 12 godina, koliko već, i to ćemo da raspravljamo kada budemo raspravljali o budžetu za 2020. godinu. Dakle, stvari koje su na neki način, možda neko nije obratio pažnju na njih ili kako već, mi ćemo to sve rešiti.
Slažem se sa vama da je sistem platnih razreda veoma važan, da je taj odnos fer i jednakosti između poslova koji nose istu odgovornost ili traže istu stručnost veoma važan i kažem, mi ćemo to naredne godine i sprovesti.
Po pitanju komentara na član 24. Dakle, neka tekovina ili praksa, kako god, je da se plate osoba koje vode nezavisne institucije izjednače sa platama sudija. Tako je u Komisiji za zaštitu konkurencije, tako je u Agenciji za borbu protiv korupcije, tako je u Komisiji za zaštitu prava ponuđača, takav je i naš predlog da bude u Komisiji za kontrolu državne pomoći. Hvala puno.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, narodni poslanik Vjerica Radeta.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dobro je da vi, ministre Mali, razumete problem, ali verujte taj problem su razumeli svi ministri unazad sedam godina, pa i više, i oni što su bili u onom drugom režimu.

Problem je što se svake godine čuje – do kraja ove godine biće završeni platni razredi. Ja priznajem, istina je da ste vi ispunili obećanje vezano za završne račune budžeta za onaj neki prethodni period, to jeste ispunili obećanje. Ali, dobronameran vam savet, nemojte da obećavate ministre, lepše je da nešto uradite, pa onda obradujete naciju kažete – evo mi smo uradili platne razrede, sada će isto da zarađuje zaposleni u javnoj upravi u Ražnju, kao i ovaj na Savskom vencu i onaj u Crnoj Travi, i onaj u Srpskoj Crnji, i onaj u Zaječaru, itd. To će vam biti jedan od razloga da ljudi ne beže iz tih mesta.

Znate kako se sada to plaća? Kaže – jeftiniji je život u Vranju, pa tamo mogu da imaju manje plate nego ovi zato što je u Beogradu skuplji život. To jeste, ali je li želimo da vratimo nekoga, odnosno da se neko vrati u svoje mesto, odnosno da ne ide iz tog mesta, pa između ostalog treba da ima i platu koja je, u ovom slučaju, tačno onolika koliko je i plata isti posao u centru velikom gde bi on želeo da ode.

Dakle, dobro je da razumete, ali kažem vam, nemojte da obećavate dok ne bude gotovo. Znate, sa koliko žara je Kori Udovički o tome pričala, kako to – evo, evo, samo, eno na kucanju. Sa koliko žara je Ana Brnabić o tome pričala, delovalo je – eno samo da se odštampa. Dakle, nije tako i daj Bože da sada bude.

Mi ćemo sve ono što je, mi na ovome insistiramo zato što je to dobro generalno za državu, za budžet, za javnu upravu, a samim tim i za sve građane koji u Srbiji žive. Nama je uvek u interesu, zato i pišemo amandmane, zato vam i skrećemo pažnju, nama je u interesu da sve što Vlada radi bude u najboljem interesu države i svih građana koji u ovoj državi žive. Nikada vam nećemo reći nešto loše kada uradite ono na čemu mi insistiramo. Ali, evo, kada budete uradili te platne razrede, kada budemo o tome ovde raspravljali, reći ćemo – Siniša Mali je jedini ispunio obećanje. Za sad, i vi ste na obećanju. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, ministar, gospodin Siniša Mali.
Izvolite.

Siniša Mali

Hvala puno.
Dakle, svestan sam apsolutno da to nije ni jednostavna tema, ni jednostavna metodologija, ni jednostavan sistem. Radi se o velikoj promeni. Upravo zbog toga sam proteklih godinu i nešto dana dok obavljam ovu funkciju bio oprezan prilikom davanja informacija i/ili najava oko primene tog sistema.
Veoma važan sistem. Evo već godinu dana, uvažena gospođo Radeta, mi se bavimo tim sistemom. Ja sam siguran u ono što sam malopre i rekao, da ćemo do kraja godine imati celu metodologiju završenu. Nakon toga čekaju nas razgovori sa sindikatima, čekaju nas razgovori sa zaposlenima u javnoj upravi, ali ćemo bar imati o čemu da razgovaramo, jer ipak, moram da priznam, nismo imali baš u potpunosti precizne podatke oko strukture prevashodno zaposlenih u javnoj upravi. Mislim da smo sada veoma blizu tome i nakon toga smo apsolutno spremni da sagledamo i pluseve i minuseve i prednosti i nedostatke bilo kog sistema ili metodologije koju ćemo na kraju i primeniti, ali da je to neophodno, apsolutno se slažem da je to neophodno i ako pogledate proteklih par godina šta je sve urađeno i u saradnji sa MMF i bez njih, na kraju i po pitanju reformi i Poreske uprave, reformi bankarskog sistema, reformi drugih institucija koje se prevashodno odnose na kontrolu poslovanja javnih preduzeća, uspostavljanje tzv. jedinice za kontrolu fiskalnih rizika u okviru Ministarstva finansija itd, mislim da ćemo ovaj deo koji se odnosi na platne razrede na neki način će biti i zaokruživanje reformskog paketa koji je dogovoren sa MMF pre samo par godina.
Kao što znate, nama taj sporazum ističe u januaru 2021. godine. Do tada ćemo sigurno imati i taj sistem sproveden. Kažem, čekaju nas par teških meseci razgovora i pregovora sa svim zainteresovanim stranama tokom naredne godine, ali ne sumnjam da ćemo i tu napraviti dogovor i taj sistem na kraju uspešno i sprovesti. Hvala.