Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 22.10.2019.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/257-19

1. dan rada

22.10.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:20 do 19:10

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.

Pravo na repliku i komentar ima gospodin Aleksandar Šešelj. Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Aleksandar Šešelj

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Pre svega, vi biste prvo trebali da pogledate izjave predsednika VSS koji je govorio o pritiscima na pravosuđe. Dakle, on je rekao kako je to glavni razlog za ustavne amandmane jeste pritisak koji dolazi zato što Narodna skupština bira sudije. A to da su sudije samostalne i nezavisne, to možda postoji u nekoj priči, u nekom papiru, u nekom predlogu itd, ali u realnosti zaista to nije tako. To nije ništa novo i u to zaista ni vi, uvažena gospođo, ne biste mogli nikog da ubedite u Srbiji. To već postoji od 2000. godine, a videli smo i, naravno, sa velikim procesima kako završavaju kada su pre svega u pitanju neki bivši pripadnici na primer režima DS. Mi smo ovde slušali svašta o kriminalu njihovom i o „Heterlendu“, i o pljačci, i o Pajtiću i o raznima, pa vidimo da neko dobije nanogicu šest meseci ili godinu dana.

Zamislite proces zbog ubistva Zorana Đinđića. Neko će da kaže da je tu sudija Nata Mesarović donela samostalno svoju odluku bez pritiska izvršne vlasti. Eto, to je jedan glavni primer koji vam sve to posle potvrđuje. To je situacija, nažalost, u pravosuđu u Srbiji i ništa novo.

Mi možemo da pričamo kako je to super što mi prihvatamo primedbe Venecijanske komisije, ali to neće apsolutno poboljšati naš pravosudni sistem, ostaćemo tu gde jesmo, biće možda još i gore, a sve što ćemo dobiti neko tapšanje po ramenu, bravo, zbog toga će Srbija da bude ugledna evropska zemlja. To je trenutno, nažalost, realnost u Srbiji.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Šešelj.

Sada reč ima Biljana Pantić Pilja.

...
Srpska napredna stranka

Biljana Pantić Pilja

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala vam.

Poštovani članovi VSS, poštovane kolege, svašta bih sad imala ja ovde da kažem pošto sam poslušala moje uvažene kolege koje su diskutovale čitav dan, pa ću probati da sublimiram iz nekog svog iskustva, kao i poslanik i kao advokat koji ima velike veze sa sudom, odnosno svakodnevno ide na suđenja i prisustvuje suđenjima.

Za početak, nisam ja neki veliki fan Visokog saveta sudstva, kao neke moje kolege što su vas nahvalile. Prvo, smatram da je predsednik Visokog saveta sudstva trebao danas da dođe ovde pred nama, da nam obrazlaže svoju odluku. Moj stav je da je trebao da dođe ovde. Verujem da on ima posla, ali ovo je jedan od njegovih poslova da dođe pred narodne poslanike, a ne da pošalje vas, uz dužno poštovanje prema vama.

Drugo, od svih kolega koje su danas diskutovale, gospođa Vjerica Radeta mi je najbolja, oko 80% se mogu složiti sa njom, ne mogu da se slažem 100% jer sedela bi tamo verovatno, ali 80% onoga što je rekla koleginica Vjerica Radeta mislim da je u pravu.

(Narodni poslanici SRS, dobacuju.)

Ako može malo tiše kolege, znam da ste oduševljeni, ali samo malo tiše da obrazložim ovo što sam htela.

Prvo, odluku ste nam pročitali. Uz dužno poštovanje, vi niste ovde spikeri, mi smo dobili tu odluku i mi smo to vrlo pažljivo pročitali.

Drugo, smatram da su biografije koje nam dostavljate svaki put sve oskudnije i oskudnije. Znam da prosek studiranja i prosek godina studiranja nije uslov, ali do nedavno ste nam dostavljali takve podatke. Ja sad, čitajući, zaključim da neki kandidati koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, su studirali do 27, do 29 godine što je deset godina studiranja. Ne znam iz kog razloga se kriju te informacije.

Ja sam ujedno, kao član stalne delegacije parlamentarne Skupštine Saveta Evrope, član Komiteta za izbor sudija Evropskog suda za ljudska prava. U tom Komitetu dobijamo vrlo opširne biografije kandidata, sa kojima vodimo razgovor i biramo ih, čak i ispitujemo.

Do skoro sam čak bila i pristalica da izbor sudija ne treba više da se vrši u Skupštini. Promenila sam to svoje mišljenje baš imajući u vidu rad Visokog saveta sudstva. Zato što ne znam šta je za pojedince iz Visokog saveta sudstva dostojnost, šta su ti moralni kriterijumi navedeni u članu 45. Zakona o sudijama, šta je sa nepotizmom, jer svaki put se tu negde pronađe neki kandidat koji ima neke veze sa nekim, šta je sa pravljenjem sudijske kaste. Pošto od 22 kandidata koje prvi put biramo na sudijsku funkciju, samo jedan kandidat nije iz pravosuđa, nema ni jednog kandidata iz advokature, nema ni jednog kandidata iz privrede. Nikoga, samo sudijski pomoćnici i korisnici početničke obuke.

Takođe, u biografijama vidim da su neki kandidati završili početničku obuku 2015. godine. Šta su radili posle? Kakve su to biografije? Kako ja sada da zaključim da je neki kandidat dostojan.

Takođe imam pitanje za vas, da li kandidat koji je zaposlen u nevladinoj organizaciji je dostojan kandidat? Da li ispunjava moralne uslove? To je pitanje za Visoki savet sudstva. To nam niste navili u biografijama, morala sam da guglam kandidate zato što nam ne dostavljate potpune biografije, a onda pričamo o politizaciji sudija. Ne, sud je zatvorena kasta u koju ne može niko da uđe. Na stranu ovih 22 kandidata, ja ne znam kakvi su oni, ne znam nikoga lično, nadam se da će biti dobre sudije, izražavam veliku sumnju.

Na primer, sudije koje birate po konkursu, evo skoro je izabrana sudija u Novom Sadu, u Viši sud. Znate šta je prvo uradila u junu mesecu kada je dobila svoje predmete? Odložila je suđenje zakazano za novembar i zakazala ga za februar. Šta je sa efikasnošću srpskog pravosuđa? Znam da je mračni srednji vek sinonim za mračno pravosuđe 2009. i 2010. godine, ja sam tada bila u sudu pripravnik volonter i znam kako je rađena reforma pravosuđa, znam šta je urađeno sa sudijama. Znamo i kako su sudije tada birane, po kafanama i po političkoj pripadnosti, pa smo dobili 700 tužbi za naknadu štete. Ali, šta je sada sa ovim daljim izborima, šta radite?

(Milorad Mirčić, dobacuje bez mikrofona.)

Molim vas kolega Mirčiću, bez dobacivanja, da završim.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Samo nastavite, slobodno.

...
Srpska napredna stranka

Biljana Pantić Pilja

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Šta je sa, priča se da Visoki savet sudstva ima stav da na primer sudija Privrednog suda ne može da bude izabran za sudiju Apelacionog suda, nego samo za sudiju privrednog apelacionog. Gde to piše? A tako vas bije glas, da neke sudije uporno konkurišu i ne mogu da budu izabrane, jer im se tako nešto kaže.

Šta je sa kandidatima za prvi izbor za sudiju? Znam kandidate koji konkurišu, koji su završili fakultete za tri i po godine. Imaju proseke preko 9, ali rade kao saradnici devet godina. Njih nikako da izaberete. Da li nisu nečija rodbina, da li vlada nepotizam? Kako Visoki savet sudstva utvrđuje ko je dostojan? To je moje pitanje. Kako utvrđujete ko je dostojan? Na osnovu kojih moralnih kriterijuma? Zašto nemamo sve podatke, ako već treba da ustanemo i da ovde glasamo. Još uvek imamo ta ovlašćenja da glasamo za sudije, još uvek. Na stranu to što vi birate one po konkursima. Ima svega i svačega. Ima sudija koje izaberete u viši sud, a budu tu dva tri meseca pa brzo odu u apelaciju. Neki nikako da dođu do te apelacije. Po kojim kriterijumima birate sudije?

Što se tiče suđenja sudija. Znam da je sudijsko uverenje nešto na čemu se zasnivaju presude, ali šta je sa pravnom sigurnošću? Šta je sa efikasnošću, ekonomičnošću? Znate da imamo masovne tužbe, neću da govorim šta je predmet spora, ali postoje. U jednom sudu spisak sudija koji usvaja tužbeni zahtev, drugi spisak u istom sudu sudija koji odbijaju tužbeni zahtev. Kakvu garantujemo pravnu sigurnost građanima Srbije kad podnose tužbu? Da podnesu, vide ko je sudija, pa povuku tužbu, pa ponovo podnesku na pisarnicu dok ne dobiju sudiju sa svog spiska. To je pravna sigurnost koju nam garantujete.

Nema zauzimanja pravnih stavova decidnih, nego izokola, a birate, kao što rekoh sudije, opet vam ponavljam sudija koju izaberete u viši sud u junu mesecu otkaže ročište u novembru i zakaže za februar. Treba valjda vreme da se pripremi. Pravosuđe jeste u boljem stanju nego kakvo je bilo. To jeste fakat. Ima manje starih predmeta, ali i dalje se sudije ponašaju tako kako se ponašaju, zato što vi birate takve sudije i zato što, daću sebi za pravo, Narodna skupština ne dobija biografije da bi mogla da vidi ko je tu u stvari dostojan, ko nije. Kako ste došli do ovih kandidata? Kako ja da znam da nije bio neki bolji kandidat?

Ne mogu da ne pomenem, pošto je indirektno povezano sa pravosuđem Srbije, ne mogu da ne pomenem da je sinoć u jednom opozicionom glasilu izašla izjava potrčka Vuka Jeremića, Bore Solunca nekadašnje perjanice DS, gde je najgnusnije uvredio Miloša Vučevića, gradonačelnika Novog Sada.

Još jednom se pokazalo da je bitno ko priča a ne šta priča. Miloš Vučević je dva puta izabran za gradonačelnika Novog Sada, što se nije desilo u istoriji grada. Bora Solunac nije dobio izbore ni u svom selu odakle je. Bora Solunac je glasao iz Soluna 2001. godine, Zakon o radu, Bori Soluncu je zastareo postupak u prekršaju, toliko o tome, pošto imamo digresije, imamo klijente kojima nikako da zastare slučajevi, ali Bori Soluncu zastari prekršaj. Čovek je osuđivan i vodi se pred Specijalnim sudom krivični postupak protiv njega, pa se nadam da će ovaj put sudije da sude po zakonu, a ne po carstvu, što bi rekao Dušanov zakonik. Hvala vam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala gospođo Pilja.
Pravo na repliku ima Vjerica Radeta.
Izvolite gospođo Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Rasprava koleginice Pilja zaista ohrabruje. Nisam se ja javila zato što je ona rekla da je saglasna, uglavnom sa svim onim što sam ja rekla, jer je činjenica da sam ja iznosila argumente, kao što ih je i ona malopre iznela, ali ohrabruje da ovakva diskusija dolazi od strane poslanika vlasti.

Zaista je krajnje vreme da se na ovaj način i poslanici vlasti ophode i prema Visokom savetu sudstva, kada je to potrebno i prema Vladi Republike Srbije kada je to potrebno. Moramo da se naviknemo da vi koji sedite tu, ovo se sada ne odnosi na vas kolege poslanike, da vi tu niste bogom dani, da vi tu niste lutke od porcelane, koje mi ne smemo da pipnemo. Mi smo ovde da raspravljamo, da iznosimo određene stavove. Koleginica Pilja je očigledno mnogo toga iznelo kao advokat iz svoje sudske prakse. Vi nemate argumente.

Vi ste malopre rekli da morate, ne znam koji ste izraz, neki malo teži upotrebili da se ne suprotstavite ili tako nešto, Aleksandru Šešelju, za ono što je on rekao kada su sudije u pitanju. Vi treba da odgovarate, ako mislite da imate argument, ali nije argument, ja moram da se suprotstavim jer to nije tačno. Znate, mi govorimo šta je tačno i mi govorimo za šta mi imamo dokaze i šta nije dobro, i kažemo zbog čega, a odgovor samo da to nije tačno, dozvolićete, nije odgovor.

Zamislite vi sudije u obrazloženju da tako napišete. Vi bar znate da bez argumenata ne može i ne sme da se govori. Zato kažem da je dobro, ponavljam to sa početka, da je dobro da koleginica Pilja, i nadam se da i ostali advokati imaju to iskustvo, mogu slobodno da iznesu svoje utiske i ono što im jeste pokazala praksa.

Koleginica Pilja može da se pojavi svojim klijentima i da dobija nove klijente, i tako dalje, ali advokat koji ovde brani vas i brani pravosuđe, brani sudove, pa kako će njemu doći neko u advokatsku kancelariju i da kaže - koga ti braniš, moj spor traje 17 godina, a ti tamo braniš neke sudije. Moramo uneti malo realnosti i moramo da se ponašamo u skladu sa onim što nam se dešava u životu. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Radeta.
Reč ima gospodin Aleksandar Pantić.
Izvolite, gospodine Pantiću.

Aleksandar Pantić

Odgovorio bih na primedbe koleginice koje je iznela na račun rada Visokog saveta sudstva. Prvo, u pogledu dostojnosti. Znači o dostojnosti kandidata izjašnjava se organ, organizacija, odnosno sud u kome taj kandidat radi. Ako je u pitanju stručni saradnik o njegovoj dostojnosti se izjašnjava sud u kome on obavlja posao stručnog savetnika, jer to su ljudi koji njega najbolje poznaju, on radi u toj sredini i oni se izjašnjavaju o dostojnosti tog kandidata. Ako je u pitanju advokat, Advokatska komora se izjašnjava o dostojnosti. Znači, o dostojnosti se izjašnjava ona organizacija u kojoj taj kandidat radi.
Što se tiče podataka koje dostavljamo u materijalu poslanicima Narodne skupštine, mi dostavljamo one podatke koje su zakonom propisane kao merilo i kriterijum za izbor kandidata koji se prvi put biraju za sudijsku funkciju, a za predsednike sudova isto tako one podatke koji su propisani kao merilo i kriterijumi za izbor predsednika sudova.
Što se tiče primedbi da iz Privrednog suda ne biramo za Apelacioni sud sudije, ja mogu da kažem da je u Apelacionom sudu u Nišu izabrano troje sudija Privrednog suda u Nišu, to koleginice možete da proverite. Tako da, Apelacioni sudovi su dostupni i sudijama privrednih sudova.
Što se tiče primedbi da navodno biramo samo sudijske saradnike, mislim da ni ta primedba ne stoji, jer imamo slučajeve da smo izabrali i advokate za prvi izbor sudija, evo sada imamo ovde iz Gradskog pravobranilaštva, u Nišu smo izabrali iz Vojnog pravobranilaštva kandidata za sudiju, tako da apsolutno biramo iz drugih oblasti, iz drugih kategorija lica za sudije. Ali, činjenica je jedno, da sudijski saradnici prvo oni rade, oni su dugogodišnji sudijski saradnici, oni se na neki način školuju od početka za sudiju. Kada procenimo da je saradnik bolji kandidat od nekoga ko nije saradnik, normalno je da izaberemo saradnika.
Što se tiče ovog osnovnog kruga lica, treba da imate u vidu da će nakon ustavnih promena, da će jedino Pravosudna akademija biti u ulazu sudstva, tako da ćemo morati samo da biramo sudije iz kruga lica koji su završili Pravosudnu akademiju ako se usvoji.
A prema sadašnjem stanju stvari, Pravosudnu akademiju može da upiše svako. Znači, bukvalno, i onaj koji radi kod privatnika, u radnoj organizaciji, u državnoj upravi, kao advokatski pripravnik, saradnik, znači, svako ko ispunjava uslove može da upiše Pravosudnu akademiju, odnosno ko položi prijemni za Pravosudnu akademiju. Tako da je svim tim licima, i advokatskim pripravnicima koji imaju položen pravosudni ispit i zaposlenima u drugim radnim organizacijama, i u državnim službama, znači, svima je dostupna ta Pravosudna akademija pod jednakim uslovima. Prema tome, ako neko zaista ima baš jaku volju da postane sudija, on može i taj put da izabere, da upiše Pravosudnu akademiju, da bude polaznik početne obuke, da završi tu početnu obuku na Pravosudnoj akademiji i to mu je siguran put u pravosuđe.
Mimo toga, mimo Pravosudne akademije i mimo stručnih saradnika, mi biramo i direktno za sudije koje se prvi put biraju na sudijsku funkciju iz kategorije lica koji ne spadaju ni u sudijske pomoćnike, ni u polaznike početne obuke, odnosno svršene polaznike početne obuke na Pravosudnoj akademiji.
Ja mislim da bi to bilo to. Hvala.