Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 22.10.2019.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/257-19

1. dan rada

22.10.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:20 do 19:10

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nije bilo, nije glasalo 138, ukupno - 145 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Prelazimo na Predlog za spajanje rasprave.
Narodni poslanik Maja Gojković, na osnovu člana 92. stav 2. i člana 192. stav 3, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se obavi zajednički jedinstven pretres o: Predlogu odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva; Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva; Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Da li narodni poslanik Maja Gojković želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 127, protiv – niko, uzdržanih – nije bilo, nije glasalo - 17 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Pošto smo se izjasnili o predlozima za dopunu predloženog dnevnog reda i o predlogu za spajanje rasprave, na osnovu člana 93. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 126, protiv – jedan, uzdržanih – nije bilo, nije glasalo - 16 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština utvrdila dnevni red Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini, u celini.
D n e v n i r e d
1. Predlog odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva;
2. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva;
3. Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Obaveštenje o pozvanima na sednicu saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju Branislava Goravica, Ivan Jovičić, izborni članovi Visokog saveta sudstva iz reda sudija i zamenici predsednika Visokog saveta sudstva, Aleksandar Pantić, izborni član Visokog saveta sudstva iz reda sudija i Nataša Đelić, šef Odseka za statusna pitanja sudija Visokog saveta sudstva.
Molim poslaničke grupe ukoliko to već nisu učinile da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika član 96. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine.
Saglasno članovima 192. stav 3. 201. i 202, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički jedinstven pretres o Predlogu odluke o izboru predsednika sudova, Predlog odluke o izboru sudije koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju i Predlogu odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.
Da li predstavnici predlagača žele reč? (Da.)
Reč ima Branislava Goravica.
Izvolite.

Branislava Goravica

Dobar dan poštovano Predsedništvo, poštovani narodni poslanici, kao predstavnik Visokog saveta sudstva želim da pred vas iznesem predlog kandidata za izbor predsednika sudova: za predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu predlažemo Darka Tadića, sudiju Apelacionog suda u Novom Sadu; za predsednika Višeg suda u Valjevu predlažemo Biljanu Savić, sudiju Višeg suda u Valjevu; za predsednika Višeg suda u Zaječaru predlažemo Irenu Krstić Milosavljević, sudiju Višeg suda u Zaječaru; za predsednika Višeg suda u Zrenjaninu predlažemo Biljanu Martinović, sudiju Višeg suda u Zrenjaninu; za predsednika Višeg suda u Jagodini predlažemo Dragana Janićijevića, sudiju Apelacionog suda u Kragujevcu; za predsednika Višeg suda u Kragujevcu predlažemo Vesnu Milovanović, sudiju Višeg suda u Kragujevcu; za predsednika Višeg suda u Kraljevu predlažemo Biljanu Nikolić, sudiju Apelacionog suda u Kragujevcu; za predsednika Višeg suda u Kruševcu predlažemo Katarinu Bošković, sudiju Apelacionog suda u Kragujevcu; za predsednika Višeg suda u Leskovcu predlažemo Nebojšu Stojičića, sudiju Višeg suda u Leskovcu; za predsednika Višeg suda u Negotinu predlažemo Dragicu Singurilović, sudiju Višeg suda u Negotinu; za predsednika Višeg suda u Nišu predlažemo Draganu Živanović, sudiju Apelacionog suda u Nišu; za predsednika Višeg suda u Novom Pazaru predlažemo Slađanu Čolović, sudiju Višeg suda u Novom Pazaru; za predsednika Višeg suda u Novom Sadu predlažemo Miroslava Alimpića, sudiju Apelacionog suda u Novom Sadu; za predsednika Višeg suda u Požarevcu predlažemo Dragana Vučićevića, sudiju Višeg suda u Požarevcu; za predsednika Višeg suda u Smederevu predlažemo Slađanu Bojković, sudiju Višeg suda u Smederevu; za predsednika Somboru predlažemo Branislava Petkovića, sudiju Višeg suda u Somboru; za predsednika Višeg suda u Subotici predlažemo Ferenc Molnara, sudiju Višeg suda u Subotici; za predsednika Višeg suda u Užicu predlažemo Zečević Radenka, sudiju Višeg suda u Užicu; za predsednika Višeg suda u Čačku predlažemo Petra Markovića, sudiju Višeg suda u Čačku; za predsednika Višeg suda u Šapcu predlažemo Sašu Kneževića, sudiju Višeg suda u Šapcu; za predsednika Osnovnog suda u Kragujevcu predlažemo Zorana Ilića, sudiju Osnovnog suda u Kragujevcu; za predsednika Osnovnog suda u Nišu predlažemo Sašu Dujakovića, sudiju Višeg suda u Nišu; za predsednika Privrednog suda u Valjevu predlažemo Jasminu Igić Matić, sudiju Privrednog suda u Valjevu; za predsednika Privrednog suda u Zaječaru predlažemo Milenu Stevanović, sudiju Privrednog suda u Zaječaru; za predsednika Privrednog suda u Kragujevcu predlažemo Branislava Jovovića, sudiju Privrednog suda u Kragujevcu; za predsednika Privrednog suda u Kraljevu predlažemo Dušku Ilić, sudiju Privrednog Apelacionog suda; za predsednika Privrednog suda u Nišu predlažemo Božidara Stankovića, sudiju Privrednog suda u Nišu.
Za predsednika Privrednog suda u Novom Sadu predlažemo Gordanu Ristić, sudiju Privrednog suda u Novom Sadu.
Za predsednika Privrednog suda u Požarevcu predlažemo Sinišu Nedeljkovića, sudiju Privrednog suda u Požarevcu.
Za predsednika Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici predlažemo Ljiljanu Komšić, sudiju Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici.
Za predsednika Privrednog suda u Subotici predlažemo Veru Mijanović, sudiju Privrednog suda u Subotici.
Za predsednika Privrednog suda u Užicu predlažemo Mićović Miljka, sudiju Privrednog suda u Užicu.
Za predsednika Prekršajnog suda u Beogradu predlažemo Oliveru Ristanović, sudiju Prekršajnog suda u Beogradu.
Za predsednika Prekršajnog suda u Kragujevcu predlažemo Vladimira Tomovića, sudiju Prekršajnog suda u Kragujevcu.
Za predsednika Prekršajnog suda u Novom Sadu predlažemo Kozarski Kamenka, sudiju Prekršajnog suda u Novom Sadu.
Vi ste u materijalima, poštovani poslanici, dobili sve podatke o kandidatima koji uključuju njihovu ličnu i profesionalnu biografiju. Ono što mogu da dodam da Visoki savet sudstva, pre nego što je definisao ove predloge, preko ovlašćenih komisija sproveo proceduru predviđenu Pravilnikom tako što je izvršeno ocenjivanje pisanih programa rada kandidata, a potom je obavljen i razgovor sa kandidatima, koji je takođe ocenjen.
Potom su formirane prethodne liste kandidata. Rezultati njihovog rada su vrednovani i od strane Komisije neposredno viših sudova i svi ovi rezultati su javno objavljeni na sajtu Visokog saveta sudstva i dostavljeni Visokom savetu sudstva, kako bi doneo odluku o tome kog će kandidata predložiti uvaženoj Narodnoj skupštini da izabere za predsednika suda.
Ako bude potrebe još neki dodatni podatak da dam biću tu prisutna, a imamo i predloge za sudije koje se prvi put biraju. Kolega će izneti taj predlog. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima Aleksandar Pantić, izborni član Visokog saveta sudstva iz reda sudija.
Izvolite.

Aleksadar Pantić

Uvaženi predsedavajući, poštovani narodni poslanici, dame i gospodo, izneću vam predlog za izbor sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju za osnovne sudove i za Prekršajni sud.
Na osnovu člana 13. alineja 3. Zakona o Visokom savetu sudstva, u vezi člana 51. stav 1. Zakona o sudijama, Visoki savet sudstva je na sednici održanoj 10. septembra 2019. godine utvrdio predlog odluke za izbor sudija i predložio Narodnoj skupštini Republike Srbije izbor 22 kandidata, tako što se Biljana Milutinović, sudijski pomoćnik u osnovnom sudu u Despotovcu predlaže za izbor sudija za Osnovni sud u Despotovcu.
Mirjana Veljković, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Trsteniku, predlaže za izbor sudije za Osnovni sud u Trsteniku.
Petar Damjanović, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Kruševcu, predlaže za izbor sudija za Osnovni sud u Trsteniku.
Dragana Aleksić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Loznici, predlaže za izbor sudija za Osnovni sud u Loznici.
Miodrag Atanacković, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Loznici, predlaže za izbor sudija za Osnovni sud u Loznici.
Ivana Dobanovački, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji, predlaže za izbor sudija za osnovni sud u Loznici.
Nenad Lazarević, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Loznici, predlaže za izbor sudije za Osnovi sud u Loznici.
Ljiljana Đorđević, sudijski pomoćnih u Osnovnom sudu u Petrovcu na Mlavi, predlaže za izbor sudija za Osnovni sud u Petrovcu na Mlavi.
Slobodanka Trajković, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Petrovcu na Mlavi, predlaže za izbor sudija za Osnovni sud u Petrovcu na Mlavi.
Marko Ralović, sudijski pomoćnih u Apelacionom sudu u Kragujevcu, predlaže za izbor sudije za Osnovni sud u Gornjem Milanovcu.
Olivera Bila, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji, predlaže za izbor sudije za Osnovni sud u Novom Sadu.
Ana Burić, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji, predlaže za izbor sudije za Osnovni sud u Novom Sadu.
Ivana Karapandžić, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Novom Sadu, predlaže se za izbor sudije u Osnovni sud u Novom Sadu.
Dragana Mitrić Savić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Novom Sadu, predlaže se za izbor sudije u Osnovnom sudu u Novom Sadu.
Tamara Mojsejev, zamenik gradskog pravobranioca grada Novog Sada, predlaže za izbor sudije za Osnovni sud u Novom Sadu.
Mirna Popov Ružičić, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Novom Sadu, predlaže za izbor sudije za Osnovni sud u Novom Sadu.
Jelena Toroman, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Novom Sadu, predlaže za izbor sudije za Osnovni sud u Novom Sadu.
Fuad Zukorlić, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji, predlaže za izbor sudije za Osnovni sud u Novom Pazaru.
Aladin Lekpek, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji, predlaže za izbor sudije za Osnovni sud u Novom Pazaru.
Bojan Nikolić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Novom Pazaru, predlaže za izbor sudije za Osnovni sud u Novom Pazaru.
Zuhra Ramović, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Novom Pazaru, predlaže za izbor sudije za Osnovni sud u Novom Pazaru.
Andrija Bošković, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Aranđelovcu, predlaže se za izbor sudije u Prekršajni sud u Aranđelovcu.
Pre nego što je VSS utvrdio predlog kandidata za izbor sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, sproveo je ispit na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za obavljanje sudijske funkcije. Ispit se sastoji od pisanog testa i pisanog zadataka.
Ocene sa ispita, uzimani su obzir samo oni kandidati koji su dobili najviše ocene na ispitu i na pisanom zadatku i na pisanom testu. Na osnovu toga, kao i na osnovu razgovora sa kandidatima sačinjena je lista kandidata, prethodna lista kandidata, koja je dostavljena VSS.
Pored pisanog ispita, uzeto je u obzir i kao dopunski kriterijumi, to je izveštaj o radu kandidata koji dolaze iz reda sudijskih pomoćnika, a mišljenje radne organizacije iz koje dolaze ostali kandidati, koji nisu sudijski pomoćnici.
Takođe je pribavljeno mišljenje za sudijske pomoćnike od suda u kome rade i neposredno od Višeg suda. Znači, prilikom predlaganja kandidata, VSS je imao u vidu sve ove objektivne kriterijume za utvrđivanje predloga kandidata za sudijsku funkciju, odnosno za izbor sudije na sudijsku funkciju kandidata koji se prvi put biraju na tu funkciju.
Vi svi imate materijale o svim ovim kandidatima. Znači, dostavljena vam je biografija tih kandidata i njihove ocene sa ispita. Ukoliko je potrebno neko dodatno objašnjenje ili pojašnjenje, mi smo vam na raspolaganju. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Kolega Petroviću, vi želite reč kao predstavnik predlagača ili izvestilac odbora?
(Petar Petrović: Kao predstavnik predlagača.)
Izvolite.
...
Jedinstvena Srbija

Petar Petrović

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija
Poštovani predsedavajući, poštovani predstavnici VSS, dame i gospodo narodni poslanici, u ime Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu mogu da kažem da je ovaj odbor na svojoj sednici, održanoj pre desetak dana, u potpunosti prihvatio predloge za funkcije predsednika viših sudova, privrednih sudova, prekršajnih sudova i sudija koje se prvi put biraju na sudijsku funkciju. Predlažem Narodnoj skupštini jednoglasno je prihvaćen ovaj predlog VSS i predlaže Narodnoj skupštini da prihvati sve predloge koje je VSS uputio Narodnoj skupštini i da izabere kandidate koje je predložio VSS i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i izabere ih na funkcije predsednika navedenih viših sudova, privrednih sudova, prekršajnih sudova, kao i da izabere kandidate koji su predloženi za prvi izbor za sudije osnovnih i Prekršajnog suda u Aranđelovcu.

Mogu da kažem da je u potpunosti ispoštovana procedura koja je predviđena za predlaganje posle raspisanog konkursa za predlaganje kandidata za izbor na mesta predsednika viših, privrednih, osnovnih, prekršajnih sudova i da je VSS cenio dosadašnji rad svih predloženih kandidata, ne samo njihov rad, nego je cenio njihovu moralnost, stručnost, uspešnost u dosadašnjem radu. Dosta ovde predloženih kandidata su već ranije po jednom bili na funkcijama predsednika viših, odnosno osnovnih sudova, ima tu i dosta novih kandidata koji su se svojim dosadašnjim radom u sudijskom pozivu dokazali i pokazali da mogu da nose u potpunosti ono što za sobom nosi funkcija predsednika, kako višeg privrednog, prekršajnog, osnovnog suda.

Kada se radi o kandidatima koji su predloženi za sudije koje se prvi put biraju, vidite iz materijala da se radi o kandidatima i kandidatkinjama koje su dugo godina sudijski saradnici. Ima tu dosta kandidata i kandidatkinja koji su sa Pravosudne akademije, tako da u potpunosti je ispoštovano sve da se predlože pravi kandidati za izbor na sudijsku funkciju, odnosno na prvi tzv. izbor, odnosno tzv. trogodišnjaci.

Poslednja tačka, to je zakonska obaveza da danas, odnosno u danu za glasanje, donesemo odluku o prestanku funkcije Višeg javnog tužioca u Kraljevu, kome funkcija prestaje zato što je ispunio zakonski uslov, odnosno napunio 65 godina života i po sili zakona mora da mu prestane funkcija, da mu se zahvalimo na dosadašnjem radu, gospodinu Antonijeviću, i da mu poželimo dobre penzionerske dane.

Kad sam se već javio kao predsednik Odbora, da ne bih ponovo uzimao reč, da kažem da će poslanička grupa Jedinstvene Srbije u danu za glasanje podržati sve predložene kandidate, kako za predsednike viših, privrednih, prekršajnih, osnovnih sudova, kao i kandidate koji su predloženi za prvi izbor na sudijsku funkciju. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč?
Reč ima zamenik predsednika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka, narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospođo Goravica, gospodine Pantiću, hvala vam što ste narodnim poslanicima pročitali spisak kandidata, koji smo inače dobili u materijalu.

Očekivali smo od vas neko obrazloženje, očekivali smo neku reč o stanju u pravosuđu. Nismo uvereni da nema nikakvih problema i da nemate potrebu da sa Narodnom skupštinom porazgovarate o tome, ali vi ste, očigledno, na vreme počeli da se distancirate od Narodne skupštine, a to nije dobro ni po pravosuđe, ni po ovaj posao koji se ovde radi.

Niste nam rekli kako je ovih pet meseci funkcionisalo pravosuđe i svi ovi sudovi i još neki kojih nema ovde u predlogu bez predsednika sudova.

Da li vi kao sudije mislite da su odluke koje su u međuvremenu donošene validne, zakonite? Da li vi mislite da sud može da funkcioniše bez predsednika? Ako može, što ste nam onda danas predlagali da biramo predsednike? Ako ne može, onda ste morali istog tog, čini mi se, 24. maja ove godine, kad su razrešavani predsednici, morali da nam date predlog da istog dana biramo nove. Ovako ne može. Ovako ne može u pravosuđu, ovako ne može u sudovima.

Šta će ljudi koji prate rad ove Narodne skupštine, šta će da kažu, gde je njihovo poverenje u pravnu državu u sudove, kad mi imamo takav, slobodno ću reći, javašluk, da ste dozvolili da mi, da sudovi, većina sudova da funkcioniše bez predsednika suda pet meseci?

Kad se to nešto slično dešavalo neke, da li beše 2010. godine, onda su i poslanici koji su sada deo vlasti delili stavove koje mi zastupamo uvek isto, mi se ne menjamo i ne menjamo svoje političke stavove i principe, kada su mislili da se v.d. stanja predsednika sudova, a sada nije bilo ni v.d. stanje, nego neko stanje na ledu, kako bih rekla, da se to koristilo u pravosuđu i da se to koristi da bi se završavali neki poslovi, da bi se sudije, odnosno ti predsednici sudova držali onako pod šapom, da bi mogli da se završe neki sporni, čudni, itd, sudski procesi, sudski predmeti, o kojima se u medijima piše. Vi o tome niste rekli nijednu jedinu reč.

To kako se zovu kandidati ništa nam ne znači, ne znači nam ništa ni to kad su rođeni, što su rođeni itd.

Kada govorimo o sudijama koji se prvi put biraju, mi smo vam, ovo je, ja mislim, već četvrti put da vam stavljamo primedbu da morate u biografiji da napišete prosek ocena pri završetku studija. Ovo vam je poruka sudija. Ovo vam je poruka sudija koji su nas obavestili da na taj način provlačite za sudije neke ljude koji su završavali pravni fakultet sa prosekom šest, 6,5 itd. Sudije ne mogu biti ljudi ako nisu bili i dobri studenti i ako nisu na vreme završavali fakultet. Morate dozvoliti da je zaista sudijska funkcija nešto što je od izuzetnog značaja za svaku državu, pa i za državu Srbiju.

Ja ću pre nego što nastavim dalje da vam citiram samo dve rečenice iz programa SRS, gde se u tački 22. govori o pravosuđu. Neću danas govoriti o tome kako mi vidimo organizaciju sudstva, ali pročitaću ove dve rečenice. Prvo, jedino države u kojima je potpuno autonomno ustoličen pravosudni sistem mogu u potpunosti zaštititi sva građanska prava i ljudske slobode i obezbediti demokratski proces i odnose, odnosno politički sistem i državni poredak u celini.

Da li je to danas u Srbiji tako? Nije. Verujem da i vi to znate, verujem da ste i lično bili pod pritiscima. Kad kažem pod pritiscima, ne mislim da je to bilo ne znam kakvo brutalno pritiskanje, ali ono da se pozove telefon, da se nešto skloni, da se nešto ne uradi itd. Nažalost, to je i dalje prisutno.

Sledeća rečenica koju ću vam pročitati da bismo mogli dalje da učestvujemo u raspravi. Dakle, program SRS, tačka 22. govori o pravosuđu, pa između ostalog, organizacija sudstva, pravobranilaštva, javnog tužilaštva i advokature zbog primenjenog modela negativne selekcije, uticaja i mešanja režima u ustavnu i zakonsku nadležnost, a najviše usled zloupotrebe svih instituta pravosuđa i uzurpacije dela ovlašćenja od strane nosilaca pojedinih funkcija vlasti svodi sudiju na pukog izvršioca naloga režima i funkcionera vladajuće partije.

E, mi ćemo to promeniti i mi želimo i sada vama da pomognemo da to promenite.

Bilo je ovde, možda ste slušali i kolege poslanici iz vlasti su govorili konkretno o nekim sudijama koji su se pojavljivali i u političkim emisijama i držali političke govore, idu na političke tribine itd. Od vas ni a. Visoki savet sudstva kao da ne živi u Srbiji, kao da ne znate šta se dešava. To tako ne može.

Niste vi, gospodo draga, tu samo da formalno pročitate to nešto što ste vi već unapred završili, što ste vi već unapred dogovorili sa jednim, dvoje ili troje ljudi ovde ili negde van ovoga, pa je ovde preneto, a mi i javnost nemamo ništa konkretno, nijednu konkretnu rečenicu ni o ovim ljudima koje vi predlažete, a pogotovo ne o problemima koji se pojavljuju u pravosuđu.

Da li je moguće, vi niste članovi Državnog veća tužilaca, ali svejedno, da li je moguće da vi niste sa vašim kolegama razgovarali, recimo, o ovom tužiocu Stanislavu Dukiću? Pričaćemo mi o njemu kad budu tužioci na dnevnom redu.

Ali, da li je moguće da je vama ovo nešto tako normalno da on slavi rođendan, naravno, svako može da slavi rođendan ako mu je do toga, ali da slavi rođendan sa nekim sumnjivim ljudima, da ne kažem kriminalcima, da tu sedi i disciplinski tužilac Državnog veća tužilaštva i zamenik Republičkog javnog tužilaštva, koji je takođe u medijima sve češće prisutan kao političar itd?

Veliki su problemi. Mi smo vam u ranijim raspravama ukazivali na probleme u samoj organizaciji, da kažem u tehničkom smislu, zato što niste vratili sudske jedinice ili sudove u sve lokalne samouprave, a i dalje tvrdimo da to mora, da ne može postojati nijedna opština koja nema sudsku jedinicu. Vi na taj način dozvoljavate da se krši zakon.

Ovde je donet, recimo, Zakon o javnim beležnicima. Po tom zakonu sve overe moraju da se završavaju kod javnog beležnika. Mi imamo male opštine koje nemaju javnog beležnika, ali još gore, nemaju sudsku jedinicu i onda oni moraju da krše zakon, da u lokalnoj samoupravi, opštini overavaju neke potpise i onda zakon krše, ne samo taj koji je to uradio, nego zakon krši i onaj koji takav potpis prihvati kao validan, jer u zakonu se kaže da takvi potpisi više ne mogu da budu validni. Sve su to naše zajedničke teme, trebalo bi da to budu naše zajedničke teme.

Ovo što nam danas predlažete i ovi problemi o kojima mi govorimo i o kojima ćemo govoriti najbolji je dokaz koliko je loše ovo što vi planirate sa promenom Ustava, nadamo se da do toga neće doći, i do toga da izmestite Narodnu skupštinu kod izbora sudija. Ovo sada što je urađeno nije dobro, a više od toga bilo bi katastrofalno. Ne može vas 10, 15, 20 imati, što se tiče SRS, taj kredibilitet da vi možete da odlučujete ko će biti sudija, ko će biti predsednik suda itd.

Ovo nisu lične uvrede ni jednom, ni drugom od vas, ali prosto principijelno. Nismo mi društvo, nismo mi država u kojoj institucije sistema tako funkcionišu da se stvarno može reći da su tamo 20 sudija članovi Visokog saveta sudstva i njima možemo verovati. Ne možemo, a reći ću vam šta kaže izvor iz Visokog saveta sudstva, neko ko veruje SRS, ko sedi sa vama, ali mu je preko glave onoga kako se radi. Naravno, ime nećemo reći, jer to nikada ne radimo.

Podseća nas na ono što bismo mi inače sami primetili. Vi ste danas tu i opet nema gospodina Milojevića. Ovo je već treći put da on ne dolazi ovde da govori o predlozima, jer se plaši da ćemo pomenuti baš njega. Gospodin Milojević je bio pet godina predsednik Vrhovnog kasacionog suda i sada je njemu u dva navrata mandat produžen na po šest meseci. Gospodo sudije, da li vi znate šta piše u drugom stavu člana 144. Ustava Republike Srbije? Piše da se predsednik Vrhovnog kasacionog suda bira na period od pet godina i ne može biti ponovo biran. Znači da ne može ni još šest meseci i možete tako još 17 puta po šest meseci. Znači, ne može. Znači, mi nemamo legalno izabranog predsednika Vrhovnog kasacionog suda. Da li vi mislite da je to normalna situacija? Nije. Ne da nije normalna, nego je opasna.

Kako funkcioniše Visoki savet pravosuđa? Vi to znate, a možda ste neobavešteni, ali treba pre svega da to zna javnost Srbije. Prvo, da se vratim u jednoj rečenici na izbor tog predsednika Vrhovnog kasacionog suda, predsednik Vrhovnog kasacionog suda je i predsednik Visokog saveta sudstva i on je taj koji zajedno sa vama sebi produžava mandat, jer u Narodnoj skupštini se o tome nije govorilo. To nije dobro. To ne može tako. To je protivustavno, u krajnjem slučaju, i to je takođe jedan od dokaza da smo mi u pravu da ne možete vi u Visokom savetu sudstva da budete ti koji ćete da žarite i palite, koji ćete da određujete ko u Srbiji može biti sudija, a ko ne može.

Imali smo mi te 2010. godine, kada je bio reizbor, kada su ovde birane sudije, a predlozi su dolazili, 90% predloga je došlo iz kancelarije, kabineta Dušana Petrovića, tadašnjeg funkcionera DS i ministra pravde, i svi smo to znali, govorili smo o tome, pominjali imena, ali se ništa nije promenilo. Jedan broj tih sudija je ostao, kako smo im mi nadenuli ime, žuti i dalje ti žuti podmeću noge ovima koji su sada na vlasti, i to pokazuju kroz određene predmete. Jedan broj se priklonio naprednjacima, pa onda rade kako im oni kažu, ali tako ne može pravosuđe da radi.

To nema veze sa vama, već je to posledica političkog licemerja koje je već dvadesetak godina prisutno u Srbiji, kada je rečeno da sudija ne sme biti član ni jedne političke partije. To je potpuno pogrešno sa aspekta SRS. Vi niste ljudi drugog reda. Ako je tako, vama treba zabraniti da izlazite na izbore. Zašto vi ne biste imali političko opredeljenje? Ne smete ga koristiti na poslu, ne smete biti funkcioneri, pa govoriti na javnim mitinzima, na televizijama itd. u ime neke stranke, političke partije, ali da imate političko opredeljenje, zašto da ne. Da imamo tako čist odnos, onda ne bismo imali žute sudije i ove sudije sadašnje itd. To je sistemski problem. To nije vama na dušu, ali razmislite kada budete predlagali zajedno sa ostalim kolegama izmene Ustava, izmene zakona.

Šta nam kažu unutar Visokog saveta sudstva? Imamo kažu feude. U kom smislu? Jedan član Visokog saveta sudstva je npr. iz Kragujevca. Šta će se dešavati u Šumadijskom okrugu, ko će biti predsednik suda, ko će biti izabran prvi put itd? Niko se ne meša. Taj jedan vedri i oblači. On određuje da li će tu biti njegov šurak, njegov tast, njegov partijski prijatelj, ne znam ni ja, direktor njegove ćerke, sina itd, a vi ostali samo glasate i na to ste sveli Visoki savet sudstva. U Narodnoj skupštini to tako ne može, bar se čuje u javnosti, glasaće i danas skupštinska većina. Znate, 126 glasova, 126 ovih zelenih dugmića može izglasati da je Zemlja ravna ploča. Jedino što se ne može desiti da postane ravna ploča.

Mi nemamo iluziju da ćemo ovim što vama govorimo promeniti nešto u konačnom glasanju. Skupštinska većina glasa onako kako su se dogovorili, ali bar ovde može da se čuje, može javnost da čuje, mogu vaše kolege da čuju, mogu da čuju … Vi nama ni jedno ni drugo niste rekli, koji su se kandidati pojavljivali za ove funkcije za koje mi danas ove ljude biramo. Zašto je, od četiri kandidata koji su konkurisali za Novi Sad, čini mi se, za osnovni sud, baš ovaj, koga ste nam predložili, izabran? U koliko je on to bolji od ovih drugih? Zašto nemamo kandidata za predsednika Privrednog suda u Zrenjaninu? Dvoje sudija, oboje zaposlenih tamo, oboje su konkurisali. Na tim vašim nekim testovima jedan je dobio četvorku, drugi peticu. Zašto ih nema ovde? Zato što planirate ono što smo vam prošli put govorili da nije dobro da bude sudija, vi je planirate sada za predsednika suda, pa čekate da prođe još malo vremena, pa da ne bude tek je izabrana, pa odmah predsednik. Mi kada nešto kažemo ne pričamo reda radi. Mi pričamo zato što imamo pouzdane informacije i podatke da govorimo istinu.

Takođe, kažu, pouzdan izvor, da ovo što vi nama dostavljate i kažete da je neki kandidat na toj vašoj nekoj komisiji, mada, verujte, to je toliko uopšteno, ti vaši kriterijumi ne znače ništa, vi procenjujete da li je neko dostojan. Vi kažete za onog tamo da je dostojan, a ja kažem nije. Vi pitate što, a ja kažem – prvo vi recite što jeste. Nemate vi neki konkretan razlog što jeste, a što nije uvek može da se nađe. Kažu, zapravo kad kažem kažu, da javnost ne bi shvatila i vi sami da pričamo nešto onako, pričaju žene na pijaci, ne, kad kažem kažu, govorim o izvoru iz Visokog saveta sudstva koji je podatke dostavio SRS.

Vi menjate ocene. Kada na osnovu tih nekih uopštenih kriterijuma tamo kandidat dobije četvorku, na osnovu svega onoga što vi procenjujete, jer to tamo neko bude realan, valjda, ta komisija, pa kaže - četvorka, a onda vi kažete - e, ide pred Skupštinu, mora petica. Jer, kao, šta će reći oni u Narodnoj skupštini i onda vi to promenite i stigne petica. To, jednostavno, tako nije moguće.

Mi smo čitali, recimo, vezano za predsednika Privrednog suda u Nišu, znate da su mediji o tome pričali da je on učestvovao u nekom falsifikovanju, nekom krivičnom delu, da je menjao tablice na automobilu, prilično ozbiljan falsifikat, a vi njega opet nama predlažete za predsednika Privrednog suda. Kako će on biti na čelu Privrednog suda koji se bavi takvim stvarima? Kako? Kome on tamo može nešto da kaže, kojem sudiji, kojem građaninu, kojem predstavniku privrednog društva koji dođe tamo? Šta će on da kaže - ja delim pravdu, i to kao predsednik suda. Pa, ne može tako. Zaista ne može tako.

Predložili ste za predsednika Višeg suda u Smederevu dosadašnju ženu, koja je i do sada bila predsednik suda. A znate li po čemu je ona poznata? Nemoguće da ne znate, zna cela Srbija. Ta žena sudija je sudila u aferi "Indeks". Ta žena sudija je krila predmete i držala predmete u fijoci, dok ne nastupi zastarelost. I takav neko je za vas kredibilan i takav neko vi kažete da će biti predsednik suda i da će to skupštinska većina prihvatiti.

Gospodo, ovo, a sada se pre svega obraćam i kolegama poslanicima koje, evo vidite i sami, kao lanjski sneg interesuje problem pravosuđa. Niti ih ima tu, a onih kojih ima ili su pri telefonima ili ćaskaju. Skupštinske većine nema u sali kad se biraju predsednici sudova. E, to je taj problem, gospodo, koji dovodi do situacije da su nam mediji i naslovne stranice ispunjeni aferama iz sudova i tužilaštava. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Radeta.
Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese odluke iz dnevnog reda ove sednice.
Reč ima ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe Socijaldemokratska partija Srbije, narodni poslanik Branimir Jovanović. Izvolite.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Branimir Jovanović

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Hvala, predsedavajući.

Poštovani predsedavajući, poštovani članovi Visokog saveta sudstva, rasprava o izboru sudija i izboru predsednika sudova uvek je povezana sa organizacijom treće, sudske grane vlasti, povezana je sa efikasnošću sudova, sa stepenom nezavisnosti i stručnosti zaposlenih u pravosudnim organima. Očigledno je da postoji volja i posvećenost da usaglašavanjem propisa obezbedimo stabilizaciju sistema, da radimo na jačanju nezavisnosti sudija i da obezbedimo uslove za njihovo kontinuirano usavršavanje.

Sa druge strane, naš zahtev treba da bude da sudije postupaju sa integritetom i savesno, u skladu sa pravnim poretkom Srbije. Ne moram ni da ističem koliki je značaj u procesu pristupanja EU poglavlja 23 i 24, a nezavisnost sudstva je jedna od ključnih oblasti u ovom procesu. Nezavisnost podrazumeva garanciju da tok sudskih postupaka neće pod bilo čijim uticajem skretati sa stručnog i profesionalnog puta.

Dakle, nezavisnost pravosuđa nije sama po sebi cilj, niti je njena svrha stvaranje zaštićenog sloja nosilaca pravosudnih funkcija.

Naš Ustav sadrži garanciju sudske nezavisnosti i predviđa da je sudska vlast jedinstvena na teritoriji Republike Srbije, a da su sudovi samostalni i nezavisni u svom radu.

U Povelji UN navodi se da su sve članice izjasnile da treba stvoriti neophodne uslove za održavanje pravde i ostvarivanje međunarodne saradnje u toj oblasti.

Takođe, preporuka Saveta Evrope naglašava da nezavisnost sudstva obezbeđuje svakom licu pravo na pravično suđenje i zato ona nije privilegija sudija, već garant poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda koje svakoj osobi omogućava da ima poverenje u pravosudni sistem.

I jedno i drugo načelo usmerava države članice da obezbede i unapređuju nezavisnost sudstva, a samim tim moraju sve to da prihvate i sudije i advokati i javno mnjenje, ali i predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti.

Dužnost svih ustanova jeste da poštuje nezavisnost sudstva. Sa druge strane se očekuje da sudstvo rešava slučajeve nepristrasno, na osnovu činjenica i u okviru zakona, bez ikakvih ograničenja, podsticaja ili pritisaka.

Često se iznose zahtevi pred sudijama da se u što kraćem roku okončaju postupci. Ovakvi zahtevi ne smeju da utiču da se stvori slika u javnosti da je najvažniji kriterijum brzina donošenja presude. Zato treba uspostaviti balans između prava građana na suđenje u razumnom roku i prava na obrazloženu sudsku odluku.

Činjenica je i da se poslednjih godina više vodi računa o tome da se stari predmeti reše što pre i da su rokovi za donošenje odluka dovedeni u poželjne okvire. U svakom slučaju, cilj treba da bude kvalitetno suđenje i kvalitetne sudske odluke, uz razumnu efikasnost u postupanju.

Veoma je važno da svi radimo na poboljšanju uslova za rad. Između ostalog, i unapređenju tehničkih uslova za funkcionisanje sudova, sudija, njihovih pomoćnika i savetnika. Takođe, neophodno je da se obezbedi obuka i usavršavanje sudija za sve oblasti prava i za sve oblasti od značaja za primenu prava.

Sudija mora da bude stručan i da unapređuje svoje znanje i sposobnosti. Bitno je da sudija dobije detaljnu, temeljnu, raznorodnu obuku, prvenstveno u pogledu neophodnih veština za obavljanje sudijske dužnosti. Upravo je ovakva vrsta obuke važna za nezavisno i efikasno obavljanje posla.

Navedene karakteristike rada sudija prepoznate su kao takve u svim međunarodnim dokumentima koji sadrže standarde u oblasti organizacije pravosuđa i predstavljaju kamen temeljac kvalitetnog pravosuđa.

Siguran sam da ćemo dobrim odlukama konstantno unapređivati ambijent u ovoj oblasti i da će efikasnost pravosuđa biti posledica kvalitetnog sistema, stručnosti sudija i njihovog odgovornog odnosa prema poslu.

Mi ćemo pretpostavljam ovih dana izabrati kandidate za predsednike sudova i sudije u gradovima i opštinama u Srbiji. Oni, pre svega, treba da veruju u sebe, da usavršavaju svoje znanje i da ne izgube osećaj za druge i da neguju osećaj za pravičnost. Hvala.