Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 22.10.2019.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/257-19

1. dan rada

22.10.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:20 do 19:10

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Markoviću.

Obaveštavam vas da je sprečen da sednici prisustvuje narodni poslanik magistar Dejan Radenković.

U sazivu ove sednice,, koji vam je dostavljen, sadržan predlog dnevnog reda sednice.

Pre utvrđivanje dnevnog reda sednice, saglasno članu 92. i članu 93. Poslovnika Narodne skupštine, potrebno je da Narodna Skupština odluči o predlozima za dopunu dnevnog reda i predlogu za spajanje rasprave.

Narodni poslanik Nemanja Šarović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanje činjenica u vezi sa ubistvom i političkom pozadinom ubistva Zorana Đinđića, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. decembra 2016. godine.

Izvolite gospodine Šaroviću.

...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, već tri pune godine u ime poslaničke grupe SRS predlažem da se dopuni dnevni red odlukom o formiranju anketnog odbora koji bi jednom za svagda utvrdio činjenice u vezi sa ubistvom Zorana Đinđića.

Vi znate da je potpuno jasno da postoji određena politička pozadina tog ubistva i potpuno je jasno da iza tog ubistva, bez obzira na to ko su bili neposredni izvršioci, što do kraja takođe nije razrešeno, kao što nije razrešeno ni da li je bilo dva metka ili je bilo tri metka, potpuno je jasno da je u sve to upleten strani faktor i da bez saglasnosti stranih vlada, koje i danas na svaki mogući način pokušavaju da utiču na situaciju u Srbiji, nikada ne bi došlo do ubistva Zorana Đinđića.

Takođe veoma dobro znate da su od njegove smrti najviše politički profitirali oni koji se i danas predstavljaju za njegove prijatelje, a koji su tada napredovali, preuzeli određene funkcije, neko funkciju potpredsednika Vlade, neki su svoje prethodne funkcije zamenili bolji i oni danas Zorana Đinđića koriste kao određenu poštapalicu, ali apsolutno, kao i vaša vladajuća većina, odbijaju da utvrde činjenice kako se to dogodilo.

Moj stav je da svaka afera, a pogotovo te teške kriminalne afere u Srbiji, treba da vide svoj kraj, odnosno građani treba da im vide kraj i nekada konačno treba da se utvrdi šta je istina.

Najveći problem srpskog društva je upravo to što nam sudovi ne služe za ono čemu treba da služe i što nikada vi sa sigurnošću ne znate šta je istina u vezi sa nekim događajem.

Kada vam je to potrebno politički pozivate se na Zorana Đinđića. Kada je potrebno idete i polažete vence na mestu gde je on ubijeni i ronite krokodilske suze, navodno vam je sada teško, iako ste upravo vi iz vladajuće većine najgore moguće stvari govorili o njemu, govorili da je mafijaški premijer, govorili da je on najodgovorniji za brojne pljačkaške privatizacije u Srbiji, a sada pričate neku potpuno drugu pesmu.

Još jedanput pozivam da se ovo pitanje reši u okviru institucija Republike Srbije, jer je to jedini način da konačno ova država počne da funkcioniše u skladu sa Ustavom Republike Srbije i njenim zakonima.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala gospodine Šaroviću.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 16, protiv – jedan, uzdržanih – nema, od 151 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Žika Gojković, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koji je podneo Narodnoj skupštini 17. septembra 2019. godine.
Izvolite gospodine Gojkoviću.
...
Pokret obnove Kraljevine Srbije

Žika Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, dame i gospodo, kolege poslanici, pozivam vas da u današnji dnevni red uvrstimo izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju, u narodu kako je kršten zakon, o izvršiteljima.

Kvalitet i primenjivost zakona koje donosimo u ovom parlamentu mogu da se ocene tek kada neki zakon počne da se primenjuje i ako ima nedostataka normalno je da se zakon izmeni jer to je živa stvar koja se prilagođava vremenu, ali i nekim drugim okolnostima u kojima živimo.

Zakon o izvršiteljima i pored toga što je uspeo da reši pitanje naplate pojedinaca koji su zloupotrebljavali državne institucije pokazalo se da ima čitav niz manjkavosti zbog kojih treba da bude promenjen.

Malo je vremena da bih mogao da govorim o svemu, pa ću izvaditi samo ključne izmene koje je Pokret obnove Kraljevine Srbije predložio, a imajući u vidu da smo skupili preko 50 hiljada potpisa za ovu podršku, a krenulo je sve iz Barajeva kada je sveštenik Vid Milić sa šestoro dece trebao da ostane na ulici.

Znači, predlažemo sledeće – zabrana oduzimanja imovine onim licima kojima je to jedina stambena jedinica i da izvršitelji ne mogu da na taj način im oduzimaju imovinu i da ljude ostavljaju na ulici. Pod dva, zabrana naplaćivanja preko stambenih jedinica onim porodicama koje imaju pojedinačno 50 hiljada, a zajedno 100 hiljada dinara, pogotovo ako imaju više dece. Pod tri, da socijalnim slučajevima koji duguju za komunalije ne može da se naplaćuje preko izvršitelja. Pod četiri, da licitacije koje vrlo često budu sumnjive moraju da se proverava ko učestvuje u njima jer imamo razne dokaze da učestvuju oni koji su povezani sa izvršiteljima.

Niko ne sme ostati na ulici ni zbog kojeg zakona, a pogotovo ako se naplaćuju dugovi onim ljudima koji ne mogu to da vrate finansijski.

Molim vas da razmotrite. Ovo je jako dobro jer ovo je izvan politike i zakoni se naravno moraju poštovati, ali humanosti i ljudskost moraju biti iznad svakog zakona. Hvala vam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Gojkoviću.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno 150 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.

Narodni poslanik Nemanja Šarović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora, radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa pritiscima na državne organe i kršenje zakona tokom izbora za narodne poslanike u Narodnoj skupštini, održanih 2016. godine, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. oktobra 2018. godine.

Izvolite, kolega Šaroviću.

...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ovo je još jedan predlog koji podnosim ko zna po koji put, na svakoj novoj sednici. Ja ga ponovo podnosim nadajući se da će konačno vladajuća većina imati mudrosti i hrabrosti da ovaj predlog prihvati.

Vi sami znate da postoje određeni problemi u izbornom procesu u Srbiji, da ti izbori nikada nisu sprovođeni baš onako kako je to trebalo da bude, u skladu sa zakonom. Znate, da nikada nije bilo ravnopravnosti u medijima, a znate i to da je vladajuća većina, na čelu sa SNS, po nalogu američkog ambasadora Skota, uvela u Narodnu skupštinu dve izborne liste koje nisu u skladu sa Ustavom Republike Srbije prešle cenzus od 5% koji je propisan da bi neko sedeo u Narodnoj skupštini i predstavljao građane Srbije.

Ja sam vas upozoravao da je bolje da se taj problem reši kroz institucije sistema. Vi to niste prihvatili, rekli ste da to nije tema o kojoj treba da se razgovara. Rekli ste da najviši predstavnički dom, što jeste Narodna skupština, ne treba o tome da razgovara.

Međutim, vi očigledno pod pritiscima sa zapada veoma brzo menjate svoje stavove. Mi smo pre nekih sedam ili 10 dana doživeli neviđenu sramotu. Vi ste ponizili Narodnu skupštinu Republike Srbije, sve njene građane, vratili nas decenijama unazad i prihvatili da pregovarate sa delom prozapadne opozicije o izbornim uslovima, potpuno mimo Ustava, potpuno mimo zakona, i što je najgore uz posredovanje predstavnika EU, odnosno nekih bivših parlamentaraca EU.

Vi ste time pokazali da ste nesposobni da vršite vlast u Srbiji, da ste nesposobni da organizujete izbore u skladu sa Ustavom i zakonom i da ste podložni svakoj vrsti pritiska. Da li smo mi, kao narodni poslanici i kao građani Srbije nesposobni, da li smo maloumni, da li smo potpuno nestručni? Vi očigledno jeste čim prihvatate tu vrstu dijaloga, pa vam je neophodno da neko iz EU dođe da vas postroji, da kaže – vi sedite tamo, a ovi drugi poleni neka sednu tamo, pa ćete sada razgovarati onako kako vam vaš vaspitač iz EU kaže. To je sramota za Srbiju, taj proces mora da se vrati pod okrilje Ustava, zakona i institucija Republike Srbije i jedini način da se to radi je da prihvatite ovakve inicijative kakva je ovu koju ja podnosim danas.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Šaroviću.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – nema, uzdržanih – nema, od ukupno 151 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Božidar Delić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o pravima boraca i porodica poginulih i nestalih boraca, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. novembra 2017. godine.
Izvolite, generale Deliću.
...
Srpska radikalna stranka

Božidar Delić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, ovo je već 19 ili 20 put da govorim o ovom zakonu.

Da je Narodna skupština imala razumevanja za probleme boraca, mogla je, evo već tri godine da usvoji ovaj zakon. Mogla je Vlada da ga uzme kao svoj predlog i mogla je da ga ugradi u nacrt koji je inače Vlada pripremila i koji je trebao u novembru mesecu da dođe u Skupštinu. Znate da je ovde u Skupštini za ovaj predlog glasalo uvek od 20 do 30 narodnih poslanika.

Evo, sada imamo situaciju da preko puta Skupštine u parku imamo borce koji već 18 dana u šatorima spavaju, pokušavajući da probude savest u ova dva objekta. U ovom ovde, gde ste vi kao narodni poslanici i predstavnici naroda prisutni i u onoj zgradi koja se nalazi sa druge strane.

Ostvareni su i određeni kontakti i kao prvi rezultat ovaj nacrt zakona, koji je najgori mogući koji je mogao da bude stavljen pred Skupštinu, a predviđen je za novembar mesec, neće ući u Skupštinsku proceduru. Verovatno naš Saziv više i neće raspravljati o nacrtu zakona o borcima. To će verovatno uraditi neki drugi saziv.

Ali, jedna druga činjenica. Prolazim i svaki dan svratim, koliko mogu u taj park. Pre mene su bili određeni poslanici iz Narodne skupštine koji su prolazili slučajno i svratili da vide kakvi su to zahtevi boraca. Bilo ih je iz vladajuće koalicije, nezavisnih poslanika. Poslanici SRS su posle sednice u subotu svi bili da obiđu borce. Ono što me borci pitaju – kako to da pojedini narodni poslanici, koji su od strane boraca prepoznati gospodo, jer vi ste svi javne ličnosti, kako okreću glavu kada prolaze pored tog parka, a pojedinci koji su krenuli da prođu i treba da prođu upravo kroz taj logor, skreću i idu drugim pravcem.

U najmanju ruku to je ružno, jer se vama tamo gospodo ništa ne bi dogodilo. Možete da svratite, da vidite koji su to njihovi zahtevi, možete čak sa njima da popijete kafu, vodu, sok i oni će to svakako znati da poštuju. Njihova radna grupa, sa drugom radnom grupom koju je oformio Kabinet predsednika i Ministarstvo za rad i socijalna pitanja, radi na novom nacrtu zakona, ali je važno, ne kao predstavnici neke partije, kao političari, već kao ljudi, da dođete i da obiđete borce, invalide i veterane.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala gospodine Deliću.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 24, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Vjerica Radeta, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Porodičnog zakona, koji je podnela Narodnoj skupštini 15. oktobra 2018. godine.
Izvolite gospođo Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Petnaestog oktobra je bilo tačno godinu dana od kada smo prvi put podneli Predlog za izmenu i dopunu Porodičnog zakona sa akcentom na izmenu člana koji dozvoljava da se deca iz Srbije usvajaju od strane nekih ljudi iz inostranstva. Naravno, dali smo tu svoje obrazloženje i u samom pisanom predlogu a i, evo, svaki put kada govorimo o tome to naglašavamo.

Danas bih sa druge strane da govorim o ovom predlogu kao i o svim predlozima. Vi iz skupštinske većine, zapravo generalno iz vlasti, niste raspoloženi da radite neke opšte bitne stvari za, da kažem, najveći broj ljudi koji živi u Srbiji. Vi se bavite nečim što vam dostavi Vlada i to je jedino tema o kojoj želite da razgovarate i tada zapravo mali broj vas razgovara, ostali samo tamo nešto pročitaju i, nažalost, građani treba da znaju da se poslanici vlasti ne trude i ne pokušavaju da uđu u suštinu problema koji narod u Srbiji ima.

Priča i problemi koji postoje već decenijama, dakle niste ih vi proizveli, ali ste vi ti koji ste pre sedam godina rekli da ćete vi sve u Srbiji promeniti nabolje i da ćete podneti ostavku na sve funkcije ako svako u Srbiji u roku od šest meseci ne bude bar za nijansu živeo bolje. Znate, nismo mi to zaboravili, podsetićemo mi to javnost kada to bude još aktuelnije.

Problem o kojem se govori decenijama, a koji se odnosi na čudne, u najmanju ruku, najblaže rečeno, nestanak dece pod čudnim okolnostima, gde se dešava da se ispostavi da se radi o prodaji dece, o belom roblju, da se još uvek nisu rasvetlili mnogi slučajevi nestanka dece iz porodilišta, koji se možda nikada neće ni razrešiti i ne tvrdimo mi da je svaki takav zahtev ono što treba da rezultira pozitivnim rezultatom, ali se ništa ne preduzima da se te tako bitne stvari u ovom društvu i ovoj državi razreše.

Vi pričate o natalitetu, vi pričate o broju dece, i to pričate, naravno, samo u medijima, nadležni ministar itd. kada treba da se slika na televiziji, a kad treba da se ovde raspravlja o tim bitnim stvarima, onda vas drage kolege dame i gospodo ne interesuje ono što jeste problem u državi Srbiji, a problem su deca koja, nažalost, 300.000 dece u Srbiji nema treći obrok, mnoge porodice sa više dece žive u kartonskim kutijama bez ikakvih uslova, mnoga deca pešače do škole ne znam koliko kilometara.

Ne želite da se upustite da, završavamo ovom rečenicom, da ovde raspravimo i da zajedno pokušamo da nađemo rešenje problema, a ne da iz novina saznajemo kad neki problem negde eskalira. Hvala.