Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 27.11.2019.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/286-19

6. dan rada

27.11.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 16:35

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Uzmite stenobeleške, evo videćete, ja sam pročitao vaše ime i prezime, sve regularno i po proceduri, a vi se niste javili i tu je sekretar pored mene i može to da potvrdi.
Prijavite se, molim vas. Profesore, ne mogu sada da vam dam reč, moram prvo da dam reč gospođi Mihajlović, i vi ste sada na istovetnom amandmanu na član 18. i daću vam odmah posle nje reč.

Miladin Ševarlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Ne na član 18, ja tražim reč za član 17.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Ne mogu. Prošli smo taj amandman, niste se javili, jednostavno se niste javili.

Miladin Ševarlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Kako da se javim, kada ste vi rekli da imamo isti tekst amandmana, nas dvoje?
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Ali, niste se javili uopšte. Gospodin Jojić se javio, vi se niste javili. Stvarno nema razloga da vam ne dam reč, a sada smo prešli na drugi amandman.

Gospođo Mihajlović, izvolite. Izvinite, molim vas.

...
Srpska radikalna stranka

Ljiljana Mihajlović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, ovim amandmanom predlaže se brisanje člana 18. zato što je ono što reguliše ovaj član već sadržano u nekim drugim zakonima.

U Predlogu budžeta suštinski su bitni samo tabelarni prikazi prihoda i rashoda. Zakonom o budžetu ne mogu se menjati drugi materijalni propisi.

Naime, predlagač u ovom članu navodi da se naknade za rad predsednika i članovima komisija, kao i drugih stalnih i privremenih radnih tela u javnom sektoru ne mogu povećavati u idućoj godini.

Naročito je zanimljiv stav 2. u kojem se, kako to navodi predlagač, zadužuju nadležni organi i korisnici javnih sredstava da preispitaju potrebu postojanja ovih komisija, kao i visinu sadašnjih naknada, sve u cilju smanjenja izdataka po ovom osnovu. Naravno da se slažemo sa ovim jer se stotine miliona dinara poreskih obveznika troši na plaćanje komisija bez jasnih kriterijuma i bez kontrole rada.

Dakle, sve od provere, pa do ukidanja naknada, odnosno ukidanja komisija nalazi se u izveštaju i preporuci DRI Vladi Srbije, još iz jula 2016. godine. Danas ta ista Vlada u svom predlogu zadužuje nadležne organe da sve to sprovedu, iako je ona upravo ta koja je obavezna da sve to sprovede u delo. Sigurno je da bi uvođenje reda u ovoj oblasti svakako olakšalo budžet.

Istini za volju, ovo je nasleđeno stanje iz prakse prethodnih režima, ali vreme je da se Vlada Srbije konačno obračuna sa ovim komisijama, naravno, ako zaista želi da unese promene u srpsko društvo.

Iz svega navedenog proizilazi da je neophodno u celosti brisati član 18. Predloga budžeta za 2020. godinu. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Miladin Ševarlić.
Izvolite.

Miladin Ševarlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Hvala.

Budući da je prema sredstvima informisanja, kako sam pročitao, Aleksandar Vučić izjavio da će Srbija obezbediti 10.000 vaučera po 500 evra za letovanje u Albaniji. Ako je to tačno, pitam ministra finansija sa koje pozicije će to biti isplaćeno i da li Srbija treba da isplaćuje, ne samo Albaniji, nego bilo kojoj drugoj državi podsticaje za odlazak naših građana na letovanje u te države?

Sa tim sredstvima moglo bi se u 500 sela podstaći razvoj seoskog turizma sa po 10.000 evra ili u 250 sela sa 20.000 evra bespovratnih sredstava za mlade bračne parove, a oni bi oko sebe okupili, barem po još pet poljoprivrednih gazdinstava da proizvode sve ono što je potrebno za usluživanje gostiju u tim seoskim, turističkim domaćinstvima.

Takođe, ta sredstva bi se daleko racionalnije mogla iskoristiti da se, recimo, u Vranjskoj banji, sa tim sredstvima podstakne završetak hotelskog kompleksa koji stoji kao ruina, skelet betonski, a voda sa 90 i kusur stepeni na izvorištu otiče bez ikakve koristi. Razvili bi taj kraj itd, a mogli bi plastenici da se organizuju tamo za cvećarstvo i povrtarstvo.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 19. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Ružica Nikolić i narodni poslanik Miladin Ševarlić.
Da li neko želi reč? (Da)
Koleginice Nikolić, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem, gospodine Arsiću.

Dame i gospodo narodni poslanici, u ime SRS, podnela sam amandman na član 19. i tražili smo, odnosno predložili smo njegovo brisanje zato što, kao što je rekla i koleginica Mihajlović, ono što je regulisano ovim članom Predloga zakona, već je sadržano u nekim drugim zakonima. U Zakonu o budžetu suštinski su bitni samo tabelarni prikazi rashoda i prihoda i on predstavlja tehničko sredstvo numeričkog iskazivanja onoga što predstavljaju prava, obaveze i odgovornost.

Ovde, u ovom članu se govori o troškovima koji se ne mogu izvršiti na odnosu razdvojenih računa, što ste i sami naveli u Predlogu zakona i mi smatramo da ova materija treba da se reguliše na drugi način, jer Zakonom o budžetu se ne mogu menjati drugi materijalni propisi.

Takođe smo vam i u prethodnim diskusijama kroz prethodne amandmane ukazivali i na ravnomerniju i bolju raspodelu sredstava, i mi smatramo da sredstva koja su namenjena nevladinim organizacijama i različitim vladinim agencijama, da ta sredstva treba preusmeriti na poljoprivredu, zatim na penzije, odnosno na isplatu onih novčanih sredstava koji ste penzionerima na protivustavan način oteli, zatim na tradicionalne verske zajednice itd. Zahvaljujem.