Dvadeseto vanredno zasedanje , 27.01.2020.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeseto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/17-20

1. dan rada

27.01.2020

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:30 do 18:40

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

| Ministarka rudarstva i energetike
U pravu ste. Naravno da je značaj ovog puta veoma veliki. Podsetiću samo i vas, a i sve one koji ovo gledaju, to je da je sporazum između Republike Srbije i Turske napravljen 2009. godine.
Dakle, od 2009. godine niko se baš nije bavio ovim putem, osim što je to stajalo u sporazumu do 2015. godine, kada smo obnovili mnogo toga što smo dogovarali, pre svega naš predsednik sa predsednikom Turske i pripremljena je dokumentacija. Radovi jesu počeli sa tim što ste vi sada prethodno izjavili, ali su se čekale dve jedinice lokalne samouprave da usvoje svoje PDR-ove. Novi Pazar je usvojio PDR, ali Tutin nije i mi očekujemo da to bude do kraja januara.
Kako god to bilo, svakako da sada ne mogu radovi da se izvode zato što nije građevinska sezona i mi očekujemo, dakle, da se s početka građevinske sezone radovi nastave na ovom putu i mi ćemo to svakako vrlo brzo i završiti. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, potpredsednici Vlade Republike Srbije.
Reč ima narodni poslanik Miladin Ševarlić. Izvolite.

Miladin Ševarlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Blagodarim, gospodine potpredsedniče.

Na početku bih želeo da čestitam Savindan svima koji slave tu slavu, a i školsku slavu Sveti Sava svima u obrazovnim institucijama, gde se obeležava.

Zakon o planiranju i izgradnji, do izmena iz 2019. godine, podzemne linije infrastrukturne objekte je video kao javnu svojinu, javno dobro koje je iznad privatne svojine, i to je ispravno kada se radi o javnoj svojini, odnosno dobrima o opštoj upotrebi, kao što su vodovod, kanalizacija, električna energija itd. Međutim, stavljanjem privatnih cevovoda za mini hidrocentrale u kategoriju podzemnih linija infrastrukturnih objekata, kao javnog dobra od opšteg značaja, jednu privatnu svojinu, u ovom slučaju investitora mini hidroelektrana, izmene i dopune ovog zakona bez javne rasprave, stavljaju u povlašćeni položaj u odnosu na drugu privatnu svojinu vlasnika zemljišta, što mislim da je suprotno Ustavu.

Iskoristio bih priliku da potpredsednici Vlade i resorno nadležnoj ministarki postavim još jedno pitanje, a to je – kako se moglo desiti da je prodat PKB od blizu 17 hiljada hektara najuređenijeg i najkvalitetnijeg zemljišta u ovom području po bagatelnoj ceni od 4.600 evra po hektaru, a da nisu izuzete površine za buduću trasu puta koji treba da poveže Beograd i Zrenjanin, pa se sada traži alternativni prolaz? Voleo bih da, budući da je u javnosti dosta prisutno to pitanje, potpredsednica Vlade i resorna ministarka odgovori na to pitanje.

Takođe, u Srbiji ne postoji dijalog o suštinskim temama od interesa za dobrobit njenih građana, poput GMO, a o čemu sam u ovoj Skupštini govorio gotovo na svim sednicama od 2017. godine pa nadalje, zatim o mini hidroelektranama, o zagađenju životne sredine i svim drugim problemima koji tište građane. Mediji, umesto da podstiču dijalog ovog tima, ga obeshrabruju i guše.

Možda najbolji primer onoga o čemu govorim jeste činjenica da novi film našeg režisera Borisa Malagurskog „Težina lanaca 3. deo“, koji se upravo bavi ovim temama i koji će doživeti srpsku premijeru u nedelju, u Domu Sindikata, bivšem, pa nakon toga i u gradovima širom Srbije, nijedan javni medij nije do sada objavio. Film je inače privukao pažnju svetske publike. Prikazan je u gradovima širom SAD, Kanade, Nemačke, Austrije, Švajcarske i drugih država, ali u Srbiji je, čini se, sve drugo prioritet, i to baš sada u danima kada je naša država u svetskom vrhu po zagađenosti vazduha. Umesto da sistem pokrene dijalog o ovim temama, sistem ga ignoriše.

Iskoristio bih ovu priliku da pozovem sve televizije sa nacionalnom frekvencijom i sve štampane medije da prekrše, pod znakom navoda, zavet ćutanja o filmu „Težina lanaca 3. deo“ i temama koje autor Malagurski obrađuje, te da konačno počnu da rade svoj posao, služe svojoj svrsi – da budu u službi javnosti.

Nadam se da će mi se kolege narodni poslanici pridružiti u tom pozivu, jer je to jedini put ka demokratizaciji društva i promeni sistema koji zanemaruje životno značajne inicijative i probleme građana.

Inače, u tom filmu, svi oni koji ga budu gledali, imaće priliku da čuju stavove Noama Čomskog, najvećeg živog filozofa u drugoj polovini prošlog i u ovom veku, zatim Katrin Jakobsdoutir, premijerke Islanda, zatim Manfreda Mora, nemačkog profesora međunarodnog prava, Domenika Leđera, osnivača italijanske vojne opservatorije. Žao mi je što među stranim učesnicima nema i javne tužiteljke iz Rumunije, iako je bila gost u Srbiji. Od domaćih stručnjaka čućemo stavove prof. dr Danice Grujičić, poslanika zaštite životne Jovana Memedovića, ekonomiste Nebojše Katića i brojnih drugih stručnjaka iz naše zemlje, uključujući i moju malenkost. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, profesore Ševarliću.
S obzirom da ste postavili određena pitanja, koja se tiču, naravno, direktno potpredsednice i resora koji vodi ministar Zorana Mihajlović, ali ona svakako nema obavezu da vam odgovori na onaj jedan deo pitanja koji se ne tiču konkretno teme o kojoj danas govorimo i ja moram zarad ostalih narodnih poslanika, rekli ste, vrlo jasno, da u Skupštini ne postoji dijalog o važnim temama.
U Skupštini se vodi demokratska rasprava i demokratsko sučeljavanje mišljenja, argumentovana demokratska rasprava. Subjektivan je stav da li je neki zakon po vašem mišljenju važniji ili ne, ali svaki zakonski predlog o kojem vodimo raspravu ima određenu važnost i značaj i uvek kolega Ševarliću možete sa terena politikanstva preći na teren argumentovane demokratske rasprave, što niste učinili danas u jednom delu svoje rasprave.
Reč ima potpredsednica Vlade, ministar prof. dr Zorana Mihajlović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

| Ministarka rudarstva i energetike
Zbog vas i zbog javnosti, prvo, ovi zakoni su svi prošli javnu raspravu.
Kada već pominjete Zakon o planiranju i izgradnji, da ne bi bilo nikakve zabune, ni sada ne pišu male hidroelektrane, ali mi smo predložili amandman u kojem će tačno da se precizira da su u pitanju samo elektrane na biomasu u funkciji poljoprivrednih gazdinstava.
Druga stvar, koju ste pitali za autoput Beograd-Zrenjanin, Zrenjanin-Novi Sad, prvobitno je bilo planirano da to bude brza saobraćajnica. U tom smislu je mogla da prođe i kroz naseljene predele, zato što prosto, njena širina nije tolika kao što su potrebe autoputa i iz tog razloga ne traži se neka nova linija, nego se jednostavno traži najefikasniji i najbolja ruta za tu deonicu i već smo mi naravno to i predložili i to će biti u javnosti vrlo brzo. Pravi se prostorni plan područja posebne namene i nema nikakvih zakulisnih radnji ili ne znam nečeg drugog. Ovu su važne stvari za građane Srbije. Nama je u interesu da dobiju što više autoputeva, a mi kao budžet smo dovoljno jaki da možemo sve to da podržimo. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, potpredsednice Vlade.
Kolega Ševarliću, želite repliku?
Izvolite.

Miladin Ševarlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Najpre da repliciram predsedavajućem, odnosno gospodinu potpredsedniku Narodne skupštine.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Ne možete kolega meni da replicirate, jer ne možete voditi sa mnom dijalog. Ja vodim sednicu i poštujem Poslovnik i molim i vas da to činite.
Izvolite.

Miladin Ševarlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Pa, onda ako ne mogu da repliciram, neka građani zaključe šta to znači. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Ne želite, zahvaljujem kolega Ševarliću.
Reč ima narodni poslanik Bojan Torbica. Izvolite.