Dvadeset peto vanredno zasedanje , 19.02.2020.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeset peto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/47-20

2. dan rada

19.02.2020

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 17:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Kolega Marinkoviću, to pokazuje samo domaće vaspitanje, kako su vaspitavani od malena u svojoj porodici. Samo mi je žao njihove dece ako ih tako budu vaspitavali, kao što se sada oni ponašaju.

(Narodni poslanici SRS puštaju gusle na mobilnom telefonu.)

Imamo tu još jednu da kažem nelogičnost, jer ako hoće roditelj nešto da pokloni detetu, bilo koju nepokretnost koju ima, on to ne može bez dokumenta koji nije overen u skladu sa Zakonom o prepisu…
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Kolega Arsiću, izvinite, molim vas.

Kolega, molim vas da ugasite telefon. Hvala.

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
On to ne može da uradi, ukoliko ne postoji dokument koji je overen u skladu sa posebnim zakonom koji to reguliše. Taj dokument overava notar. Znači, bolje je bilo da se overi kod sudskog overivača, koji ne ulazi u suštinu da li je dokument ispravan ili ne, pa ga možda overavate potpuno bespotrebno, jer je pravno ne valjan, i onda morate da idete u Republički katastar nepokretnosti, ponovo da čekate u redu da predate taj dokument da bi vam neko rekao kako nije ispravan i kako ne može da izvrši promet nepokretnosti. Za takva rešenja se oni zalažu kada napadaju ova zakonska rešenja koja postoje.

Da ne pričam šta je sve to bilo, još kojih nelogičnosti. Republički geodetski zavod postupa u drugom stepenu u odnosu na rešenja koja izdaju određene jedinice Republičkog geodetskog zavoda i zato ima posebne komisije. Tačno je kada kolege poslanici kažu da se nešto nije ni rešavalo godina. Da li znate zašto? Zato što je uvek morala neka protivusluga da se uradi. Sada ne mora. Rešava se po datumu podnošenja. Nema čak više ni velikog zaostatka, a svi novi predmeti se rešavaju po Zakonu o upravnom postupku u roku od 30 dana. Pa šta je sada tu sporno? Na taj način se rešava sistemska korupcija.

Da ne pričam šta je sve bilo u ministarstvu koje je nadležno bilo za vođenje drugostepenih postupaka. Recimo jedno nepoznavanje materije da legalizaciju, izdavanje građevinskih dozvola, rade lokalne samouprave, na osnovu poverenih ovlašćenja koje daje Republika Srbija, ali nadzor vrši nadležno ministarstvo i u drugom stepenu odlučuje nadležno ministarstvo.

Ali, problem je kod kolega, kada nešto napadaju da, čak ni te osnovne stvari o prenosu ili poveravanju poslova Republike ne znaju. Tačno je bilo da su mnogi predmeti pre 2012. godine, znam čak i neke državne sekretare lično, bili držani u fiokama i da su tražili od lica u postupku novac da bi im se ostvarilo njihovo pravo na rešenje prvostepenog organa. Kada sam pitao - što to ne prijavite policiji, uvek je bilo - pa znate šta nešto im i ne verujem. To je bilo pre 2012. godine.

Sada su isto tako javljali da su odluke o njihovim žalbama rešavane i da niko nije tražio ništa. Ali, kažem to su pojedinačni slučajevi. Ja neću da se bavim pojedinačnim slučajevima. Ovde se rešava ono što je osnovno, a to je da se jedan postupak, koji se vodi, upravni postupak, koji se vodi pred nekim organom, državnim ili drugim organom kome su poverena javna ovlašćenja skraćuje i to u više delova se skraćuje i postaje efikasniji. Znate, kao što je predlagač, gospođa Katarina Rakić, rekla ranije je rešenje putovalo od pošte nazad ka izdavaocu rešenja, pa je građanin morao više puta da čeka na šalterima da vidi gde mu je rešenje, gde mu se nalazi rešenje, šta je sa tim itd. Danas to rešavamo na taj način što se produžavaju rokovi. Ako mu ne bude u prvom pokušaju uručeno biće na raspolaganju u najbližoj ekspozituri javnog poštanskog operatera.

Drugi način je da mu se elektronski to rešenje uruči. Sada ne vidim ni šta je tu problem. Sada će neko da kaže - pa nemaju svi građani kompjuter, nemaju svi građani elektronsko sanduče. Slažem se. Zato još uvek i postoji šalter, još uvek postoji papir, još uvek će mu biti uručeno na onaj način za koji on smatra da mu je najbolji, ali po nekim iz opozicije najbolje je da živimo u vremenu Pere pisara iz „Gospođe Živke ministarke“, iz vremena Nušića, da mora da fali neki papir. Tako bi oni voleli i oni kojima su puna usta da su borci protiv korupcije svojim političkim delovanjem, pokušajem da uspore promene u Republici Srbiji stvaraju uslove za korupciju.

Znači, u većini slučajeva nema više šaltera, u većini slučajeva nema da ti fali jedan papir, u većini slučajeva postupak započinje notar, koji ionako mora da vam overi potpis, čekate samo rešenje. Ja ne znam u čemu je problem onda, ljudi? U čemu je problem? U tome što neki vaš zakon nije bio na dnevnom redu? Pa, dobro imate pravo da se ljutite, ali nemate pravo zbog toga da ukočite Srbiju.

Smejali ste se ovde premijeru Ani Brnabić kada je pričala da od Srbije hoće da napravi moderno, demokratsko društvo i da će elektronsko poslovanje u državnim organima da bude mogućnost i da Srbija, ako hoće da ide napred, mora da hvata korak sa vremenom. Vi ste rekli da je to nemoguće. Evo sada jedan zakon koji ide tome u prilog. Da li je to nešto ozbiljno ili nije, napravljeno je nekoliko koraka, pa će građani između ostalog i to da cene kada budu izašli za par meseci na izbore, a ne to šta je bilo na dnevnom redu ili nije. Ko hoće da živi u prošlosti neka živi u prošlosti, ko hoće da gleda u budućnost i da napreduje ka budućnosti podržaće SNS i Aleksandra Vučića.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Arsiću.

Aleksandar Šešelj se javio. Replika.

Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Aleksandar Šešelj

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala gospodine predsedavajući.

Ja bih vas samo podsetio i ukazao šta ja mislim da je ovde najveći problem, a to je što vas mi sa vremena na vreme podsetimo na sva ta obećanja koja su bila pompezno najavljivana, a ostala mrtvo slovo na papiru. Najlakše je posle toga reći – nemojmo da se vraćamo u prošlost, ali činjenica je da vaša obećanja traju po 24 sata. Zašto je to problem posle ukazati kada smo mi rekli oko zakona, tj. Predloga zakona o izvršnom postupku i obezbeđenju. Jednostavno nam praksa pokazuje da vi radite nešto po vašoj ideološkoj bliskosti, a to je kada ste podržali Gordanu Čomić i Nenada Čanka, tj. njihove predloge i čak glasali za predlog Gordana Čomić, taman da je on bio od zlata.

Mi govorimo o tome da ste vi od 2012. godine pompezno najavljivali borbu protiv korupcije posle koje je ostalo vrlo malo presuda. I baš to o čemu ste vi govorili da treba da se rešavaju stvari na sistematski način, baš vidimo da u tome niste bili uspešni, nego samo kod konkretnih slučajeva kada ste mislili da neke bivše ministre iz DS, ukoliko budete uhapsili, da je to u stvari to.

Jesu oni krali, jesu oni lopovi, jesu oni ovakvi i onakvi, ali vi ste se borili samo protiv korupcije u marketinške svrhe i to vam pokazuje i niz korupcionaški afera koje imate trenutno u vašoj Vladi, počevši od Zoran Mihajlović do Zlatibora Lončara itd.

Dakle, to ne ono što vama smeta, što vas mi podsećamo na ono o čemu ste govorili. Možda bi trebalo da se vi promenite, pa da krenete nešto da sprovodite u delo od onoga što govorite i onda se nećemo toliko puta više vraćati u prošlost.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala gospodine Šešelj.

Veroljub Arsić ima pravo na repliku.

Izvolite.

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Očigledno se ne razumemo. Ja pričam o jednoj stvari, a kolega priča o drugoj. Ovako, ja ne želim da se vratim u prošlost u kojoj je namrgođen radnik na šalteru koji će da mi traži još neki papir ili da ga častim. U to vreme ne želim da se vratim. Ne želim da se vratim kada sam morao sudske izvršitelje da čašćavam ručkovima, večerama, da im nudim novac da izgleda rade svoj posao. Ne želim ni u to vreme da se vraćam. Ne želim da se vraćam u vreme kada su overavana razna dokumenta koja nisu imala nikakvu pravnu težinu, niti je morala da se preuzme neka pravna radnja u vezi tih dokumenata. Ne želim u to vreme da se vraćam kada je država vodila računa o svemu, a ne institucije, ne nosioci javnih ovlašćenja nego politička volja. To je bilo u vreme saveza komunista. To su prošla vremena. U ta vremena hoćete da nas vratite. O tome pričam.

To da li će neko da podrži, da bude stavljen na dnevni red zakon Gordane Čomić, dobro, što ste glasali za taj zakon, što ste glasali za taj zakon. Nas napadate iz SNS što smo ga stavili na dnevni red, a vi glasali za njega.

Šta je sada tu problem? Ja to ne razumem. Nemojte više, izađite više iz te prošlosti. Ja vam o toj prošlosti pričam. Što se tiče naših obećanja, ostavite vi to građanima. Podsećajte građane, nemamo ništa protiv, ali ono što smo najvažnije obećavali građanima, to smo im ispunili, a to je da je prosečna zarada danas preko 500 evra, do 2024. godine 900 evra, napravljeno 300 km autoputeva. Više nego ikada u Srbiji je napravljeno puteva, rekonstruisano itd.

To će da cene građani, a to šta je bilo na dnevnom redu Narodne skupštine, da li je nečiji predlog usvojen ili nije da se nađe na dnevnom redu, verujte mi da neće njima to neće biti bitno.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, hvala kolega Arsiću.

Reč ima narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Aleksandar Šešelj

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Mi uopšte nismo govorili o tome ko je za šta glasao, već ko je dozvolio tj. dopustio da se nešto nađe na dnevnom redu?

Što se tiče prošlosti u koju vi ne želite da se vraćate u vreme gužve na šalterima namrgođenih radnika, katastrofe i veoma neefikasne državne uprave, da se ne vraćamo u tu prošlost, daleko, daleku od pre neki dan, ali zato ćemo po vašim rečima da idemo u budućnost tako što ćemo umesto sudskih izvršitelja koji trebaju da se časte, imati javne izvršitelje koji će moći nesmetano da otimaju. Pa molim vas, ako je to budućnost, hajde da još malo živimo u prošlosti.

Dakle, to je ono što su uveli ovi koje svaki dan napadate, o kojima govorite sve najgore, vi u vreme kada su to oni uvodili niste to podržavali, a onda posle toga ste to podržali i 2015. godine i 2019. godine. Molim vas, ne može da bude otimanje nekretnina, stambenih jedinica do 50 kvadrata, kakva smo imali samo u 2017. godini, više od 3.700, ne može da bude budućnost, ni na jednom polju, ni u jednoj oblasti.

Nemojte, molim vas da se hvalimo kako nam je država zbog toga šta se radi kod izvršenja, tj. prinudne naplate i kako se određeni sloj stanovništva bogati isključivo na nesreću onih najzaduženijih građana Srbije, da je to budućnost i modernizacija i da je to ono što Srbiji treba. Apsolutno smo protiv toga. Opet kažem, princip je da se o Predlogu zakona razgovara, posle možda ćete vi glasati za, možda će biti naši argumenti ubedljiviji od vaših. Kakav je tu problem?

Što se tiče obećanja da ostavimo građanima Srbije, možda ste vi u pravu sa vaše tačke gledišta. Ne bi možda trebali da podsećamo građane na vaša obećanja od prethodnih izbora, zato što sada imaju nova obećanja. Sada su svežija obećanja. Šta će nam stara obećanja?

Dakle, ako je to budućnost o kojoj mi govorimo, mislim da bi trebalo malo trezvenije da razmislimo.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Šešelj.

Reč ima narodni poslanik Veroljub Arsić.

Izvolite.