Dvadeset peto vanredno zasedanje , 19.02.2020.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeset peto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/47-20

2. dan rada

19.02.2020

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 17:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Katarina Rakić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.

Zahvaljujem se i vama, gospodine Periću. Dosta stvari o kojima ste govorili govorimo upravo u istom pravcu, u istom smeru, a kao da se ne razumemo.

Što se tiče prvo što ste spomenuli, a odnosi se na sistem ekonomičnosti i efikasnosti, rekli ste da ne treba se uvek ići ka nečemu da bude što brže i efikasnije ako to menja suštinu.

Ono što je predloženo ovom izmenom i dopunom zakona jeste samo put kojim će se određeno rešenje dostaviti građanima. Znači, ne menja se suština. Mi rešenje ne menjamo ni jednim članom zakona. Menjamo put kojim će građani… Znači, to je taj deo efikasnosti i ja smatram upravo to što ste rekli na kraju. Neće građani morati da dolaze u Beograd, recimo, ako im je iz Beograda ili iz katastra nekog grada u Srbiji neće morati po njega da dolazi u Beograd, u Kragujevac, u Novi Sad, nego će im stići u poštu u njegovom mestu, u njegovom selu i biti tu 15 dana. Znači, on neće morati da ide u grad.

Znači, upravo radimo ovim Predlogom ono što vi u stvari hoćete, a kao da se ne razumemo.

Znači, princip efikasnosti i ekonomičnosti se odnosi samo na dostavu pošte, ne na rešenje. Mi ne možemo uticati na to što u njemu piše, samo možemo uticati na to da pokušamo da smanjimo gužve. Tu se isto slažemo, apsolutno, i tu nema veze da li je neki mali Katastar po Srbiji ili je neki veći centar. Gužve su svuda.

Znači, apsolutno tu možemo da se složimo, haos je svuda, gužve su svuda, zaposleni u Katastru su nervozni svuda, malo ih je, ne mogu da stignu da urade. Tu apsolutno nema dileme. Upravo, sve izmene, svaka izmena koja je išla na ovaj zakon upravo ide u prilog tome da se taj haos sredi.

Ono što ste pomenuli da neko ima u planu da zatvara katastre, manje centre, to nije tačna informacija, to je proisteklo iz perioda kada je bio štrajk u RGZ-u i tada je potekla ta priča, a ja, evo, moram tako nešto da demantujem. Znači, katastara ionako imamo jako, jako malo, tako da svako zatvaranje bilo kog odeljenja Katastra još bi dovelo u goru situaciju. Tu apsolutno nije ispravna situacija. U prilog tome mogu da kažem da je skoro otvoren u opštini Rakovica šalter Republičkog geodetskog zavoda, tako da ne mogu da se složim sa vama, verovatno vam je ostala ta stara informacija.

Takođe ste rekli što ste tiče zaposlenih da se evidentira njihov dolazak i odlazak na posao karticom, a da rezultat nije merljiv. Rezultat je upravo merljiv brojem određenih predmeta. Znači, to je ono što je njihov rezultat, ne može se drugačije meriti, nisu oni mašina, pa da se meri to što urade. Znači, broj predatih predmeta u odnosu na broj predmeta za koja su doneta rešenja, to je taj rezultat.

Dobila sam informaciju da po celoj Srbiji, odnosno za čitavu Srbiju postoje rezultati, odnosno koliko je predmeta predato, koliko je predmeta urađeno, sve se nalazi na sajtu Republičkog geodetskog zavoda, tako da u svakom trenutku možete ući u taj podatak i pogledati tačno šta vas interesuje. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Rakić.
Pravo na repliku ima Sreto Perić.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
To je opšte mesto, kad sam ja govorio o nekim principima kao što su ekonomičnost, efikasnost, a šta se dobija? Upravo posledice ovog Predloga zakona jesu više šminka nego suština.

Vi sad hoćete meni da kažete, koleginice, da ja nisam dobro video. Ja sam bio u jednom odseku, mislim da se tako zovu, u jednom odseku i radilo je nekada 13 zaposlenih. Sada sa jednim posuđenim iz drugog odseka ima četvoro. Ljudi daju sve od sebe da izađu u susret građanima, da daju najbolja moguća rešenja i odgovor na zahteve građana Srbije, ali ne vredi, njihova ovlašćenja su smanjena. Nisam im se pojavljivao ja kao nadzor ili neka vrsta revizije, nego sam tačno video šta se meri, šta se boduje, šta je osnovno za njihovu mesečnu zaradu – samo provedeno vreme.

Tu nije problem, jer zaista odgovorno rade, ali to ne sme da bude u velikim katastrima, gde sam potpuno siguran da nije opterećenje isto, evo sad da kažem, uslovno, i u Rakovici. U Rakovici i u nekim drugim mestima. Pojaviće se na području grada Beograda, pretpostavljam tamo gde ste vi nekad radili, u Grockoj, da bi rešavali ove probleme koji su prisutni, poznati skoro svakom građaninu Srbije, u Kaluđerici. Tamo će, verovatno, biti potreban mnogo veći broj nego što je to u nekim drugim sredinama, nego na Novom Beogradu. Uslovno govorim ovo, nisam siguran da je ovako.

A, mi ćemo da prepisujemo i prihvatamo i usvajamo neke standarde EU, gde su neke stvari na drugačiji način potpuno rešene. Mi imamo problem već sad u zdravstvu, zato što kod nas mora bude jedan lekar, ne znam ni ja, na koji broj pacijenata, kao u nekim drugim državama.

Mi ne možemo sva mesta ni u Srbiji da izjednačimo. Mislim da to nije u redu. Nije to pitanje vaše sad kao predlagača ovog zakona, ali kao narodnog poslanika koji podržava ovu Vladu svakako jeste. Moramo na tome da vidimo šta ćemo.

Govorio je, ne mogu sad da se setim ko od narodnih poslanika, kad je u pitanju ostavinski postupak, pa koliko tu imamo zloupotreba? Koliko nam dugo to traje? Zloupotrebe u smislu da neko ko bi trebao da bude naslednik, ima nasledno pravo, neće da prijavi adresu na kojoj se nalazi zato što nije u dobrim odnosima sa svojim srodnicima i slično. To su sad otežavajuće okolnosti da profesionalan i stručan čovek to razreši na pravi način.

Imamo mnogo zemljišta za koje se ne zna ko su vlasnici, jer se ne sprovodi postupak do kraja.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Periću.
Katarina Rakić ima reč.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Katarina Rakić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Žao mi je što čujem da je ovaj Predlog zakona na kome smo, zaista, vredno radili, ne samo ja nego i mnogi stručnjaci. Žao mi je da čujem od vas da su one samo kozmetičke prirode.

Tako isto možete reći da su onda izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji bile isto kozmetičke prirode. Evo, ti zakoni, odnosno sve te izmene zakona dovele su do toga da danas u Srbiji imamo 53.642 gradilišta, da je samo u oktobru prošle godine izdato 2.410 građevinskih dozvola.

Znači, to ne mogu nikad biti kozmetički podaci. Statistika je vrlo jasna, podaci koji govore su vrlo jasni, a pored toga možete i sami da se uverite kako napreduju, mislim, možete pogledati sami, evo, bar ulicu kneza Miloša. Prođite, pa ćete se i sami uveriti koliko gradilišta ima.

Ono o čemu ste sada govorili nema veze sa Katastrom. Ja ponavljam, Katastar samo evidentira rešenja. Ne donosi Katastar rešenja o ostavini i šta ste već pomenuli. Katastar je registar. Rešenja donosi drugi organ, Katastar ga sprovodi, tako da ovde možda smo malo pobrkali neke termine ili podatke, ali mi je to čudno od vas.

Tako da, prosto kažem, žao mi je da na ovakav način govorimo nešto što zaista ima za cilj da pojednostavi i poboljša rad Katastra koji, eto složili smo se svi, da ima jako mali broj radnika, da nedostaju radnici, da ne rade efikasno, da su gužve katastrofalne, predmetni stoje i sada kada imamo jedan predlog zakona koji zaista treba da pomogne u mnogome efikasnosti i da pre svega rastereti te gužve.

Koliko, recimo, imate slučajeva da čovek koji dođe po svoje rešenje, koje još nije stiglo, koje se vratilo, recimo, iz pošte u Katastar, još nije stiglo u Katastar i sad imate recimo da čovek tri puta ode do Katastra i da potroši samo pet minuta zaposlenog u Katastru u objašnjavanju gde je njegovo rešenje, a imate danas desetoro takvih.

Znači, čovek je proveo samo dva sata zaposlenog u Katastru, samo dva sata objašnjavajući se sa građaninom da ne zna gde je njegovo rešenje, jer njegovo rešenje još nije stiglo nazad od pošte do Katastra.

Sada ćemo imati ovakvu situaciju u pošti. Znači, građani prvo neće morati uopšte da dolaze do Katastra jer će njegovo rešenje biti 15 dana u pošti, građani će lepo moći u roku od 15 dana da odu i da ga preuzmu. Samo kad zamislimo i ispričamo čitavu situaciju, vidimo da imamo jedno rešenje koje ne može biti kozmetičke prirode. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Rakić.
Sreto Perić, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Koleginice Rakić, ne uzimate baš najbolje primere za objašnjenje. Vi kažete i ne mogu matematički tu da vam to osporim, kažete ako jedna stranka dođe pa potroši pet minuta da ovaj objasni, dođe takvih deset, to je 50 minuta. Pošta i Katastar i ova Narodna skupština i predsednik Republike su tu zbog građana Srbije, a nije obrnuto.

Imaju ovde kolege koje se krste. Ja preporučujem, imaju liturgije nedeljom, imaju i drugi praznici, pa ne bi bilo loše da odu tamo malo da se pomole Bogu. Ovo je mesto gde debatišemo, gde razgovaramo o predlozima zakona, glasamo za njih, tako da to ne treba. Zar neko nema pravo da iznese svoj stav?

Ja sam potpuno siguran da stručnije komentarišem, jer moje osnovno zvanje i zanimanje, ovo što jesam sad, a bilo je i pre 30 godina i više od 30 godina, a za neke nisam siguran da je ono kad smo se upoznali, što je bilo njihovo zanimanje i što je danas i još usput da naglasim samo, da ljude koji se obrazuju celog života izuzetno cenim i poštujem. One koji dolaze do tih diploma i do nekakvih akademskih i sličnih zvanja, to je nešto drugo. To mislim da i oni sami treba toga nekad da se postide.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima Boban Birmančević.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Boban Birmančević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, na početku želim da pohvalim i podržim predlog koleginice Rakić, imajući u vidu da sve ono što je izneto u ovom predlogu zakona, upravo je direktno usmereno na poboljšanju i povećanju kvaliteta postojećeg zakona. Jasno je u toku nepune dve godine, ili koliko je već prošlo, prepoznati su određeni problemi i data su najbolja moguća rešenja u ovom trenutku.

Ono što znaju svi u Srbiji, znam i ja, naravno, to je da ne postoji nijedna porodica a da neko iz te porodice nije morao, možda je glupa reč morao, ili da nije odlazio u katastar i da neće u narednom periodu odlaziti. Katastar kao ustanova koja je izuzetno značajna kada je u pitanju ostavina, odnosno nasleđe u Srbiji, znamo svi šta je ostavina i znamo koliko nam je bitno do toga šta smo nasledili, što iz generacije u generaciju prelazi i dolazi do ovog vremena u kome sada živimo. Upravo iz tog razloga ovaj zakon treba da pomogne da ono što radi katastar bude upravo prezentovano, odnosno bude urađeno na najbolji mogući način, najefikasniji, i što je najvažnije, najpogodniji za građane.

Svi ovi zakoni, naravno, i ovaj predlog zakona, on svakako je usmeren u samo jednom pravcu, a to je pravac da bude bolje građanima Srbije. To nije zakon EU, nije ni zakon Katarine Rakić, ali je predlog zakona Katarine Rakić, koji će svakako doprineti poboljšanju rada katastra.

Ako uzmemo za primer upravo ovo što je koleginica pominjala, a to je situacija da ako dođemo u katastar gde stoji 50 ljudi u redu, da uzmemo pretpostavku da je samo 15 imalo mogućnost, a verovatno je imalo više, imajući u vidu razvoj digitalizacije i elektronske uprave, da je samo 15 ljudi imalo mogućnost da svoj posao obave elektronskim putem, da bi redovi bili, naravno, manji.

Ono što očekujemo u narednom periodu to je upravo da u ovom duhu svi poslovi budu razvijani tako da jednog dana jako mali broj ljudi završi na šalterima katastra.

Problemi se rešavaju i katastar kao ustanova koja će morati da ide u korak sa vremenom i u korak sa vremenom koji je u ovom trenutku Srbija koja se gradi, Srbija koja na dnevnom nivou povećava svoje kapacitete i Srbija koja, zaista je podatak, ponoviću ga i ja još jednom, 53.642 gradilišta imamo u ovom trenutku u Srbiji, u Srbiji koja je u 2012. godini skoro bila stala, u kojoj nije postojalo, ne da nije bilo gradilišta, nego nije bilo ni planova, a o realizaciji da ne pričamo.

Možda, neću da upotrebim reč možda, siguran sam da će ovaj zakon i svi ovi zakoni koji prođu kroz filter ove Skupštine, jednostavno, postići svoj cilj, a cilj je da katastar kao katastar, kao ustanova bude na usluzi građanima i da dobijemo što kvalitetniju, što bržu i što je najbitnije, najpošteniju moguću presudu, odnosno najpošteniji mogući ishod.

Jačanje katastra za rezultat dobija jačanje pravde i u interesu pravde podržavam predlog koleginice Rakić. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Birmančeviću.
Reč ima narodni poslanik Milorad Mirčić.
Izvolite, gospodine Miričiću.