Dvadeset šesto vanredno zasedanje , 27.02.2020.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeset šesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/59-20

4. dan rada

27.02.2020

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 19:10

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovani narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Dvadeset šestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Prelazimo na pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda – PREDLOGU ZAKONA O UTVRĐIVANjU POREKLA IMOVINE I POSEBNOM POREZU
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju svi članovi Vlade sa njihovim saradnicima iz nadležnih ministarstava.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici, kao i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Sada sam dobila obaveštenje da će nadležni ministar biti prisutan od 11.30 časova.
Određujem pauzu do 11.30 časova. To je nekih 15 minuta.
(Posle pauze.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman su zajedno podneli poslanici Vladimir Đurić, Tatjana Macura, Ljupka Mihajlovska, Aleksandar Stevanović i Nemanja Radojević.
Na član 1. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč? Nije tu.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč?
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Mi smo se u načelnoj raspravi izjasnili vezano za ovaj zakon i mislimo da ovaj zakon ne bi trebao da bude usvojen. Predložili smo da se povuče iz procedure, jednostavno, zato što je ovo samo predizborni trik od kojeg neće biti apsolutno nikakve koristi, koji neće poslužiti svrsi o kojoj se govori u javnosti, a u javnosti se već godinama priča kao da će sad sve da se okrene naglavačke kad ovaj zakon bude usvojen. To naravno nije tako, niti će biti nekog efekta, niti će biti nekih posledica za one koji su se obogatili bez dokazanog pravnog osnova.

Mi imamo u našem zakonodavstvu potpuno uređen taj sistem utvrđivanja neosnovanog bogaćenja. Neosnovano bogaćenje je ono koje se ostvaruje kroz krivična dela. Ako ćemo ovo raditi bez valjanih sudskih postupaka, ako će se ovim baviti samo činovnici Uprave prihoda, onda tek to znači da neće biti nikakvog efekta i da neće biti nikakvog rezultata.

Vi želite da ostavite u javnosti utisak kako ste vi svi dostupni sudu javnosti, a dobro znamo da, pre svega, vaša imovina, imovina vaših funkcionera i sadašnjih i bivših neće biti na dnevnom redu, neće niko o njoj raspravljati.

Mi ćemo u toku rasprave danas da vam skrenemo pažnju za sve ono gde bi trebalo da, ako već usvojite ovaj zakon, odakle bi trebalo da počnete i šta bi zapravo trebalo da uradite. Znamo da to nećete uraditi, znamo da je ovaj zakon samo jedan pamflet, jedan predizborni letak, najbolje ga tako nazvati i Srpska radikalna stranka predlaže da se ovaj zakon povuče iz procedure.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, Srpska radikalna stranka je potpuno ubeđena da je ovaj zakon zaista jedan predizborni. Kad je koleginica rekla da će poslužiti kao pamflet, ne znam da li će se deliti od vrata do vrata ili možda bacati iz vazduhoplova. Ostaje da vidimo kako će to biti.

Ovaj zakon bi možda imao smisla da je u Švajcarskoj. U Srbiji je ovo samo jedna poruka glasačima da ćemo kao da se borimo, mi kao društvo, vi kao vlast da ćemo se boriti protiv onih koji su na nezakoniti, odnosno nelegalan način stekli neku imovinu.

Šta je ovde vrlo interesantno? Član 1. ovog zakona predviđa da će se on odnositi uglavnom na fizička lica. Oni koji su vaša preteča, ne svih, naravno, nego i u vašem sistemu vlasti postoje ljudi koji su produžena ruka Vlahovića, Đelića, Labusa i drugih, i oni su lepo svoj kapital ili pretvorili u neke druge vrednosti ili u neka finansijska sredstva, pa izneli iz Srbije, ili su preneli na neka druga lica, ili su sada nastali pravni subjekti. Iz ovog zakona se ne vidi da će se on primenjivati i na njih.

Ovo nije smelo uopšte da se stavi u pravni promet, odnosno, nije se smelo ići sa ovakvim predlogom, jer ovo će biti samo jedan odnos prema onima koji misle drugačije, prema onima koji žele da zaštite imovinu Srbije, imovinu Srbije, ne svoju ličnu. Prema njima će biti ova oštrica uperena, a da će dati neke efekte ovaj zakon, mi smo potpuno sigurni da od toga neće biti ništa. Zbog toga za ovakav zakon ne možemo i nećemo glasati.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vladimir Đurić, Tatjana Macura, Ljupka Mihajlovska, Aleksandar Stevanović i Nemanja Radojević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 6. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dakle, ako se iskreno želi, ako ova vlast iskreno želi da se uhvati u koštac sa kriminalom, da iskreno želi, svakako se ne bi čekao poslednji momenat i vreme predizborne kampanje koja još nije zvanično počela, ali samo što nije, a vi je promovišete, između ostalog, dnevnim redom ove sednice.

Mi smo vam skretali pažnju da za sve ove godine, koliko ste prozivali, koliko ste kao vladajuća stranka i vladajuća koalicija prozivali neke bivše imenom i prezimenom i bogatstvom, zapravo niste uradili ništa zato što nijedan kriminalac kojeg vi nazivate kriminalcem nije procesuiran. To govori u prilog tome da vi niste iskreni u nameri da se suočite sa tim. Naravno, čovek se odmah pita zbog čega, a rekli su nulta tolerancija prema korupciji, kriminalu, a korupcija i kriminal cveta li cveta. Ne da je nulta, nego sa nekoliko nula i ko zna koliko brojeva ispred.

Dakle, da ste hteli istinski da se borite sa kriminalom, da vratite otetu imovinu, da vratite sve ono što je stečeno kriminalnim radnjama, vi ne biste dozvolili da za nekoliko meseci dođe do zastarelosti postupaka koji su mogli biti vođeni protiv Miroljuba Labusa, Đelića, Vlahovića, Dinkića, Pitića i ostale bulumente iz tog vremena. Nismo zaboravili da je Aleksandar Vučić, kao poslanik SRS, pokazivao ono zatvorsko odelo za Dinkića i tvrdio da će Dinkić biti uhapšen. Da je ostao u SRS, sigurno ne bi promenio stav ni prema kriminalu.

Ovih dana, recimo, drže se neke, mislim da neki predstavnici ministarstava učestvuju u tome, radionice, kako vi to zovete, ne znam kako se to moderno kaže, gde se mladi ljude uče kako treba da zarađuju novac itd. Zamislite predavač Pitić. Pitić je sa mesta ministra postao vlasnik banke, pa je onda postao vlasnik fakulteta.

Sada taj njegov fakultet naravno objašnjava mladim ljudima kako mogu da se obogate, valjda kao on. Računa on se obogatio, nije krivično odgovarao i evo recept.

Dakle, vi ovde govorite, dugo već govorite o bogatstvu Dragana Đilasa, govorite o krađi novca na mostu. Da li je moguće da je to samo priča radi priče, a očigledno jeste, da vam ne pada napamet da se povede jedan ozbiljan postupak da se to definitivno utvrdi?

Mi vam govorimo godinama o tome da je Dragica Nikolić preko svoje fondacije oprala i ukrala ogromne količine novca. Pitamo mi evo javno, i bez zakona ovog smo pitali, kako može Tomislav Nikolić da ima tri vile na Savi, da ima na Senjaku vilu, da ima stan u pametnoj zgradi, da ima crkvu, da ima latifundiju u Bajčetini? Kako je to mogao da zaradi?

Kako može Zorana Mihajlović da nosi ogrlicu od 14.000 evra? Još kaže - to je bilo na sniženju, realna cena je 42.000 evra. Da li je moguće da se vi ne pitate da li će to biti predmet razmatranja kada usvojite ovaj zakon? Pa neće, neće, zato što među vama postoje zaštićene vrste. Zaštićene vrste biće i dalje netaknute.

Nema danas ovde ministra Stefanovića, koji je bio prvi dan kada smo raspravljali o ovom predlogu. Na vašem glavnom odboru ministar Stefanović je rekao Vučiću da je Zorana Mihajlović njemu poslala inspektore i policiju na vili na Bežanijskoj kosi i od tada se pojavila vest da on ima vilu na Bežanijskoj kosi. Mi ga pitamo - kako je došao do te vile? Onda je Vučić jedanput objasnio da je prodao stan od 90 kvadrata pa kupio tu vilu. Odakle mu stan od 90 kvadrata, a svi znamo njegov profesionalni put?

Ima toliko toga što bi stvarno trebalo i što bi moglo i što je moglo i bez ovog zakona. Ovaj zakon vam nije potreban. Danas će i ovih dana ljudi u Srbiji da kažu kao što će vaši poslanici da kažu - ovako radi odgovorna Vlada, bravo Vlada. Znate, psihološki, pola miliona ljudi živi od garantovanog najnižeg ličnog dohotka od 30.022 dinara i kad vi takvim ljudima kažete - evo mi smo vlast koja se bori i koja će oduzeti imovinu svakom onom ko ne bude dokazao kako je došao do te imovine, ljudi će se radovati da mu se komšiji uzme kuća, da se drugom komšiji uzme neka firma, itd.

Vi na taj način tom patetikom, licemerstvom, psihološki pokušavate da utičete na ljude u predizbornoj kampanji i zato nudite ovaj zakon koji je najobičniji papirčić, koji apsolutno ništa ne znači.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 7. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem gospođo Gojković.

Dame i gospodo narodni poslanici, mi smo vam kroz naše prethodne diskusije više puta ukazivali da ovaj Predlog zakona nije utemeljen u Ustavu Republike Srbije i da Ustavni sud svakako mora da ga ospori i da ovakav zakon koji donosite nije suštinskog već marketinškog tipa koji donosite uoči predizborne kampanje.

Ono što je nesporno jeste da ova vlast zatvara oči pred kriminalnim radnjama svojih najviših funkcionera i da uporno izbegavate da ih procesuirate i da stanete na put da se spreči ozbiljan kriminal koji je zastupljen u najvišim organima vlasti.

Da ne postoji dobra volja ili je nesposobnost u pitanju ili ne smete ništa da preuzmete samo zato što to ne dozvoljavaju strane agenture jeste činjenica da i posle otkrivanja raznih afera i umešanosti ministra Zorane Mihajlović i njenih najbližih saradnika, koje u poslednje vreme hapsite pa ih puštate, njihova umešanost u ozbiljan kriminal, a vi ništa ne preduzimate. U više navrata ministar Mihajlović je istakla da nema nikakva primanja od Vlade Republike Srbije, da zarađuje od „Megatrenda“, a da troši mnogo više od onoga što njena imovinska karta pokazuje.

Zatim se postavlja pitanje – da li ćete kada su u pitanju javni izvršitelji, koji su se na muci osiromašenog naroda obogatili, koji su im oteli kuće i stanove zbog toga što nisu bili u stanju da plate komunalne usluge, zato što nisu mogli, da li ćete i njihovu imovinu ispitati? Na žalost, sumnjamo da hoćete, jer i pored podrške više od 100.000 građana Republike Srbije ne postoji dobra volja da se u Narodnoj skupštini na dnevnom redu nađe Predlog zakona SRS o izvršnom postupku i obezbeđenju, kojim bi bili ukinuti javni izvršitelji, a postupak izvršenja vraćen u sudove, čime bi bila zaustavljena pljačka najsiromašnijih građana Srbije koji nisu u stanju da plaćaju svoje dugove. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč?
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Na član 9. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Sreto Perić.
Izvolite.