Prva posebna sednica , 28.10.2020.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva posebna sednica

01 Broj 06-2/139-20

1. dan rada

28.10.2020

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:10 do 20:20

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Jovanov, ja se izvinjavam, to sam video, negde je napisano da postoji problem, nisam do sada čuo da je takvo akcentovanje. Jovanov.
...
Srpska napredna stranka

Milenko Jovanov

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Nije nikakav problem. Lako ćemo to da dogovorimo.

Dakle, povređeno je više tačaka Poslovnika, 107. - narušeno je dostojanstvo Narodne skupštine delom govora gospodina poslanika Kambrija, ali i član 106. stav 1. - da se govori o dnevnom redu, odnosno tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Dakle, ja ponovo izražavam apsolutnu podršku vašem načinu vođenja sednica Skupštine koji je tolerantan, koji dozvoljava širinu u izlaganju svakom poslaniku, ali sa druge strane, plašim se da ako ne budete reagovali ubuduće pretvorićemo ovu Skupštinu u "Hajd park" u kome će svako kome se uključi mikrofon, pričati ono prvo što mu padne na pamet.

Mi smo ovde slušali sve. Čovek je 33 puta spomenuo predsednika Vučića, ja nisam primetio da se predsednik Vučić kandidovao za predsednika Vlade, da je čitao ovde bilo kakav ekspoze. Priča o tome kako je ugrožen, priča o tome, dakle on u Skupštini Srbije, priča kako je ugrožen u Srbiji. Dakle, potpuno neverovatno. I od prvog dana ovog Saziva mi slušamo jedan te isti narativ od strane jednog broja poslanika o tobožnoj ugroženosti itd, itd.

Suština je u tome da ugroženosti apsolutno nikakve nema i molim vas da reagujete svaki put kada se pokuša stvarati slika Srbije koja ne odgovara realnosti. Jer, zaista ne vidim da sami govornici ne vide kontradikciju u koju upadaju, dakle, kao oni što govore u medijima da nemaju prostora u medijima, a sada imamo ove koji su u Skupštini Srbije pričaju kako su ugroženi i diskriminisani u Srbiji.

O drugim nekim kvalifikacijama, ne bih se izražavao, prosto nisu vredni komentara, ali želim da dodam samo jednu rečenicu i da završim.

Dakle, verujem da bi izlaganje gospodina Kamberija bilo mnogo bolje, mnogo interesantnije i mnogo više usmereno u podršci ovoj Vladi, da usliše njegov zahtev da on bude član Vlade i mi tu dolazimo uvek do iste situacije. Kada je tu fotelja Vlada se podržava, kada fotelje nema, onda na Vladu drvljem i kamenjem.

Gospodo, fotelja nema i pomirite se sa tim. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Ja želim samo da pitam da li tražite da se izjašnjavamo? (Ne.)
Hvala.
Po Poslovniku, gospodin Đukanović.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Đukanović

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem se.

(Generalni sekretar upravlja mikrofonom, nemojte da mislite da vas ja nešto isključujem.)

Hvala.

Reklamiram povredu Poslovnika, član 107. povreda dostojanstva parlamenta.

Znate šta, mi smo ovde zaista slušali jednu neverovatnu tiradu o nejednakosti, o tome da nas neko uči šta je fašizam, šta antifašizam itd. Mogu da ulazim ovde u istorijske rasprave, ali postoji jedna istorijska činjenica, fakat. Znate, nijedan od naša dva pokreta, ona su i ideološki bila različita, ali nije bio deo Princ Eugen divizije. To su bili balisti, čiji se vođa i dan danas slavi, Šaban Poluža se slavi i dan danas širom KiM, a znate ovde ima nekih koji nas takođe uče ne znam čemu, a slave npr. Aćifa efendiju ili Hadžiahmetovića čuvenog, pa ga slave kao heroja Novopazaraca itd.

Ja vas molim da zaista prekinemo sa ovim, jer nema nikakvog smisla tako vređati srpski parlament i srpski narod koji je najviše postradao od fašizma i to da nas uče oni čiji narod najvećim delom podržava baš one koji su bili delovi Princ Eugen divizije, uz svo poštovanje. Naravno da smo nejednaki.

Svi mi ovde plaćamo i porez i struju i vodu, a neki to od 1989. godine nijednom nisu uradili. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Da li tražite da se Skupština izjasni? (Ne.)
Reč ima narodni poslanik Đorđe Milićević, po Poslovniku.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem predsedniče.

Kako bih vam rekao, povređen je svaki član Poslovnika na neki način, ali evo ja ću se pozvati na član 109. i molim vas da u buduće primenjujete član 109. kada čujemo reči totalitarna vlast, kada čujemo reči ratni huškač devedesetih, bez obzira o kome se radi, o kojem ministru, iz koje političke partije dolazio.

Znate, nemamo mi problem, kako kaže gospodin Kamberi predrasude zbog njegovog identiteta i zbog toga što štiti prava Albanaca. I mi smo tu da zaštitimo prava i štitimo prava svake nacionalne manjine. Ali, imamo problem kada neko u republičkom parlamentu kaže - totalitarni režim. Šta to znači?

Demokratija se ostvaruje na izborima. Imali smo demokratski i fer održane izbore 21. Građani su jasno rekli šta misle o političkim partijama, o koalicijama. Politička demokratija podrazumeva višestranački sistem. Bilo je više političkih stranaka i koalicija koje su učestvovale na izborima. To što ste osvojili 24 ili 25 hiljada glasova, to nije naš problem, ali to je vaš problem. Razmišljajte u buduće o tome.

Govorite o pomirenju, do pomirenja se dolazi kroz dijalog i Srbija sve vreme želi dijalog. Parlament želi dijalog, Vlada želi dijalog, predsednik države je prvi koji je započeo dijalog onog trenutka kada su završeni parlamentarni izbori i pozvao sve predstavnike koji imaju svoje predstavnike u republičkom parlamentu, na razgovore. Vi ste odbili te razgovore, pa da li vi mislite da je to način koji vodi ka pomirenju?

Molim vas gospodine predsedavajući, legitimno je pravo poslanika da iznosi svoje političke stavove, ali nije legitimno pravo poslanika da vređa dostojanstvo i ugled Narodne skupštine Republike Srbije i molim vas da ubuduće primenjujete član 109. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li se još neko javlja po Poslovniku?
Da li kandidat za predsednika Vlade želi reč?
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ana Brnabić

| Predsednica Vlade RS
Hvala vam.
Zaista ću se truditi da budem umerena, zato što će to biti nekako i manir ove Vlade, zato što zaista želimo dijalog i zato što zaista nemamo nikakav problem sa predstavnicima albanskog naroda i sa albanskom populacijom na jugu centralne Srbije, ni bilo gde drugde.
Ja razumem poštovani narodni poslaniče da ste vi izabrali da se bavite politikanstvom i da ovde govorite o političkim floskulama. Mislim da bi mnogo bolje za Albance iz Bujanovca ili Preševa, sa juga centralne Srbije bilo da mi nastavimo ovde da pričamo o kvalitetu života, a ne o političkim floskulama.
Isto tako mislim da bi bilo mnogo bolje da pričamo iskreno o onome šta je urađeno i šta je ko uradio i da pričamo o stvarima i vremenu u kome živimo, a to je 2020. godina, na pragu 2021. godine, a ne devedesete. Ako želite da nastavite da živite u devedesetima, naravno, slobodna zemlja, svako može da živi u kojim god vremenima hoće u ovoj zemlji. Mislim da je vaša politička odgovornost zbog građana koji su vas birali da pričate o temi koja je na dnevnom redu u Republici Srbiji, a to je kvalitet života građana, a ne ratovi, zločini i prošlost devedesetih.
Meni je žao što čujem da vi sami sebe diskriminišete, ali i na to imate pravo. Niko drugi vas ne diskriminiše ovde i nikada neće.
Nemate pravo, čini mi se, da diskriminišete sve ostale, Bošnjake, Albance i sve ostale o kojima ste vi pričali na najgori mogući način stavljajući te reči i te misli u naša usta i u našu glavu. Niko od nas nije tako pričao kao što ste vi pričali. Niko.
Nemate pravo da diskriminišete ni Albance, ni bilo koga drugog. Možete da imate osećaj manje vrednosti vi kao vi. To je vaše pravo. Mi ne diskriminišemo, nemamo nikakav problem. Vi ste za mene narodni poslanik kao bilo koji drugi narodni poslanik ovde. Imam poštovanje prema vama kao narodnom poslaniku u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Zašto vi birate da tako pričate o Aleksandru Vučiću, e to je već posebno pitanje. Pitanje, ja mislim, na koje vi pre svega treba da odgovorite građanima albanske nacionalnosti u Republici Srbiji.
Aleksandar Vučić kao predsednik Vlade je uradio više nego bilo ko drugi u ovoj zemlji za istorijsko pomirenje Srba i Albanaca. Vidim koliko to vama znači. Vidim šta vama znače rezultati, a šta vam znači politika. Vama je važnije da politički vi ovde ispljujete i isprozivate Aleksandra Vučića nego da kažete šta je taj čovek uradio i da nastavimo tim pravcem da idemo. Jel to dijalog? Jel to poziv za istorijsko pomirenje?
Aleksandar Vučić kao predsednik Vlade je bio prvi predsednik Vlade koji je posle, ako se ne varam, 69 ili 70 godina pozvao u zvaničnu posetu Republici Srbiji predsednika Vlade Republike Albanije Edija Ramu i to je tada bila velika stvar, o tome su svi pričali. Od tada, zahvaljujući Aleksandru Vučiću i njegovoj političkoj hrabrosti koju vi očigledno nemate ni u naznakama, jer da je imate govorili bi istinu i govorili bi o rezultatima, isto tako i o problemima, ali govorili bi, pre svega istinu, zahvaljujući njemu danas nije vest da se mi nalazimo sa predsednikom Vlade Albanije ili imamo bilo kakve razgovore ili odnose sa Albanijom ili Albancima, da želimo da ukinemo pasoše, putovanje pasošima, da želimo da otvorimo prostor za saradnju, razmenu ljudi, roba, usluga, kapitala. Nije vest, zato što je on na tome radi i on je, uprkos svim kritikama, ne razmišljajući o tome koliko će on biti politički popularan, nego o tome šta je dobro za Srbiju, radio na tim stvarima. Da, ja se ponosim što sam u njegovom timu.
U tom timu, u timu čoveka koji je prvi pozvao na istorijsko pomirenje Srba i Albanaca, koji je govorio o tome da bez Srba i Albanaca i pomirenja i saradnje Srba i Albanaca nema prosperitetnog regiona. O tom čoveku vi danas pričate na taj način na koji pričate. To je najveći pokazatelj da vas zanima samo politika, a ne kvalitet života Albanaca na jugu centralne Srbije, Albanaca u AP Kosovo i Metohija ili bilo gde drugde u ovom regionu.
To je čovek koji je pokrenuo interni dijalog oko, takođe, istorijskog kompromisa između Srba i Albanaca u vezi sa pitanjem Kosova i Metohije, zašto su ga mnogi ovde, radikalni kao što ste i vi radikalni, optužili za izdaju. Da vam je stalo do kvaliteta života, do mira, stabilnosti, bezbednosti, pa onda samim tim i ekonomskog prosperiteta rekli bi to, ne bi ovde pokušavali da skupljate jeftine političke poene. To što vi pričate više vam ne veruje ni albanski narod.
Da vas pitam – šta ste vi tačno uradili za Albance u Bujanovcu ili Preševu ili bilo gde na jugu centralne Srbije? Decenijama ste u politici. Decenijama. Duže verovatno od svih nas ovde zajedno. Šta ste uradili osim što stalno i stalno i stalno kukate da nešto ne može i da nešto nije ili da je ovako ili onako? Šta ste vi uradili osim što ste sebi obezbedili budućnost u toj, takvoj državi, političku budućnost za koju kažete stalno da vas diskriminiše? Ako ništa niste mogli da uradite, što niste dali ostavku i pustili nekog drugog da uradi nešto?
Mi prema Bujanovcu i prema Preševu imamo isti odnos kao prema bilo kojoj drugoj lokalnoj samoupravu u Republici Srbiji. Da, mi ne možemo da dovedemo strane direktne investicije u svaki kraj zemlje, svaku lokalnu samoupravu, ali zato ste tu vi da podržite lokalnu privredu, lokalne preduzetnike, da kažete nama šta dodatno zajedno možemo da uradimo, a ne da sedite i da zato što vi nemate rezultate na nas okrenete da smo mi nešto uradili ili mi nismo dovoljno radili za taj Bujanovac ili za Preševo.
Kada pričate o žrtvama, onda je valjda u redu da pričate i o srpskim i o albanskim žrtvama. Ja, gospodine narodni poslaniče, pričam i o srpskim i o albanskim žrtvama i o svim drugim žrtvama i to je način za dijalog i za pomirenje koje nam je svima nama toliko potrebno. O tome sam pričala kada sam predstavljala program nove Vlade. Tog Aleksandra Vučića vi, pre svega, treba da podržite zbog svega što je uradio za istorijsko pomirenje, ali toliko vam je stalo do toga.
Kada pričate o žrtvama, pričajte o svim žrtvama. Kada pričate o monstruoznosti zločina, pričajte o „žutoj kući“. Takav monstruozan zločin nije viđen, ne u 20 veku, nije viđen da se otimaju ljudi, da im se uzimaju organi da bi se zaradio novac. Pričajte o svim žrtvama. Ja poštujem sve žrtve i uvek sam za dijalog, ali sam za dijalog ljudi koji zaista žele da sednu sa druge strane i da imaju dijalog i da vidimo šta možemo da uradimo za sve građane Republike Srbije, ne u odnosu na to da li je neko Albanac ili je Hrvat ili je Srbin i Srpkinja, Mađar ili bilo šta drugo. Naš problem je što vi ne želite da imate dijalog, nego želite i dalje iz decenije u deceniju da se bavite političkim floskulama, politikanstvom, a ne onim što je važno za građane Republike Srbije. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, gospođa mandatarka.
Šaip Kamberi se javio, ali ne znam po kom osnovu?
(Šaip Kamberi: Replika.)
Imate pravo, izvolite.
...
Partija za demokratsko delovanje

Šaip Kamberi

Poslanička grupa Ujedinjena dolina-SDA Sandžaka
Hvala.

Ako je ovo pokušaj da se zataška i ovo malo opozicije, ružno je za demokratiju.

Gospodine predsedniče, podsećam vas na stav 37. Zakona o Narodnoj skupštini, da se narodni poslanik opredeljuje, stupa i glasa po sopstvenom uverenju.

Podsećam vas na član 106. stav 3. Poslovnika ove Skupštine, koji govori o potrebi obezbeđivanja slobode govora svakog govornika.

Ako hoćete konkretno da se bavimo, gospođo predsednice, računam da ćete biti predsednik Vlade ponovo, ja ću pomenuti što se Preševske doline tiče, tri sporazuma koje Albanci imaju sa Republikom Srbijom.

Prvi je program republičke i savezne Vlade iz 2001. godine, kojim su bile predviđene mere za rešavanje kriza u tom regionu. Najbitnija mera u tom regionu jeste integracija Albanaca u državne institucije. Dajte nam vi, neću ja, dajte nam vi tabelarni prikaz ovde da pokažete koliko su Albanci integrisani.

Drugi sporazum potiče iz marta, sa Vladom ponovo, Republike Srbije, uz prisustvo i garanciju ambasadora tada šefa misije OEBS-a, Hans Ole Urstada, koji govori o reafirmaciji plana iz 2001. godine.

Treći sporazum, moram ponovo da pomenem gospodina Dačića, jer je on, dok je bio predsednik Vlade, doneo zaključak kojim se prihvata izveštaj sa sastanka između predstavnika koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa i predstavnika političkih stranaka Albanaca sa područja opština Bujanovac, Preševo i Medveđa, koji je sastavni deo ovog zaključka, da ostvari sve zahteve koji su bili predviđeni u onom, u javnosti poznatom, planu od sedam tačaka.